Ім'я, прізвище та ім'я по батькові пишемо з великої букви. 1. Прочитайте пари слів. Чи однаково вони звучать? Чи однаково пишуться слова кожної пари? Чому? Складіть і запишіть речення з виділеними словами. віра — Віра          надія — Надія зірка — Зірка
Категорія : Укр. мова 1 клас Захарійчук

1. Поділіть слова на склади (усно). А-на-нас, о-гі-рок, кон-ва-лі-я, о-сінь, вес-на, о-пень-ки, дже-ре-ло. 2. Поділіть слова на склади для переносу (усно).  Олі-вець, ялин-ка, зем-ля, їжа-ки, ґу-дзик, бджо-ла. 3. Прочитайте. Випишіть слова, які не можна поділити на склади для переносу.
Категорія : Укр. мова 1 клас Захарійчук

Букви я, ю, є, ї після апострофа позначають два звуки в словах.  1. Складіть і запишіть три слова з апострофом із букв слова розв'язувати. В’яз, зв’язок, розв’язок 2. Прочитайте слова кожного рядка. Утворіть і запишіть речення. Поміж, в'ється, трав, стежка.  Співають,
Категорія : Укр. мова 1 клас Захарійчук

Буквосполучення дз позначає один звук [дз]. Вимовляйте ці звуки злито, не ділячи їх на два. Під час поділу на склади сполучення букв дз, які позначають звук [дз], не розриваються. 1. Вимовте звук, який позначають виділені букви. Скільки в слові звуків, букв? Дзвенить [–  – •'|
Категорія : Укр. мова 1 клас Захарійчук

Буквосполучення дж позначає один звук [дж]. Вимовляйте ці звуки злито, не ділячи їх на два. Під час поділу на склади сполучення букв дж, яке позначає звук [дж], не розрива­ється. 1. Доповніть речення потрібними словами. Назвіть букви в цих словах, вимовте звуки. Медоносна комаха, що збирає
Категорія : Укр. мова 1 клас Захарійчук

1. Відгадайте загадку.  У зеленім зіллі Виросли дівчатка. Вії у них білі,  золоті очатка.        (Ромашка) 2. Складіть опис ромашки за планом, використовуючи слова з довідки. 1. Де росте ромашка? 2. Яке стебло у квітки? 3. Які в ромашки листки? 4. Які в неї пелюстки?
Категорія : Укр. мова 1 клас Захарійчук

Буква щ позначає два звуки [ш], [ч]. 1. Складіть слова, рухаючись за стрілочками. За­пишіть односкладові слова. Щука, щогла, щедро, щабель. Хрущ, плащ, дощ, кущ. 2. Виразно прочитайте вірш. Вимовте слова, у яких є буква, що позначає два звуки. Спишіть два перших речення. Сів крилатий хру.. на
Категорія : Укр. мова 1 клас Захарійчук

Слова із знаком м'якшення (ь) переносимо так: ма-льви, маль-ви. Буквосполучення ьо при переносі не розривається: пеньо-чок, пе-ньочок, пе-ньо-чок. 1. Прочитайте загадку. У слові-відгадці вимовте звуки, назвіть букви. Біля пеньочка  шапочки кругленькі,  ніжні, тоненькі.  Це виросли
Категорія : Укр. мова 1 клас Захарійчук

Знак м'якшення (ь). Буквосполучення ьо. 1. Прочитайте загадку. Запишіть слово-відгадку, зробіть звуко-буквений аналіз цього слова. На дубі сидів —  картузик надів,  з дуба впав —  і картузик спав.       (жолудь) Жолудь – 5 зв., 6 б. [– •' |
Категорія : Укр. мова 1 клас Захарійчук

Буква ї. 1. Вимовте звуки, які позначає виділена буква. Скільки звуків і букв у словах? Їжа — 4 зв., 3 б.    [=•' |– •]        [й і ж а] поїзд — 6 зв., 5 б.  [– •' | = • – –]   [п о й і з д] 2. Складіть
Категорія : Укр. мова 1 клас Захарійчук

1. Пригадайте оповідання І. Просяника «Смішинки від Наталинки». СМІШИНКИ ВІД НАТАЛИНКИ. Живе на нашій вулиці кумедна-прекумед- на дівчинка Наталинка. Із синичкою пороз¬мовляє, з дощовою хмаринкою погомонить. Якось підійшла до мене й питає: — А ви знаєте, чого в нашого гусака
Категорія : Укр. мова 1 клас Захарійчук

1. Уставте пропущені букви. Порівняйте вимову звуків [ґ] і [г]. З виділеним словом складіть і за­пишіть речення. Буква ґ. гості ґанок ґрунт гуси горох ґудзик На сорочці був гарний ґудзик. Застебни ґудзик. 2. Вилучіть зайве слово в кожному рядку. Запи­шіть їх. Береза, верба, аґрус,
Категорія : Укр. мова 1 клас Захарійчук