Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1 Пояснiть вiдмiннiсть у будовi натурального iзопренового й синтетичного бутадiєнового каучуків.

Природний каучук є полiмером вуглеводню iзопрену, а синтетичний каучук ― бутадієну, тобто різною є структурна ланка полімеру. Природний ізопреновий каучук є регулярним полімером, а синтетичний бутадієновий ― нерегулярним   

 

Вправа 2 Зобразiть фрагмент стереорегулярного ланцюга хлоропренового каучуку.

Вправа 3 У чому, на вашу думку, полягає значення синтезу за методом Лебедєва? Було започатковане промислове виробництво синтетичного каучуку, адже після винайдення способу добувати бутадієн з етанолу пропусканням спирту над каталізатором (реакція Лебедєва) синтез каучуку став промислово вигідним 

 

Вправа 4 Назвiть галузi застосування синтетичних каучукiв. Виробництво шин, машинобудування, нафтовидобування, медицина, техніка, побут

Інші завдання дивись тут...