ІНФОРМАТИКА (нова програма)

Укладено за шкільними підручниками з інформатики виключно для цього сайту!

2 клас

ІНФОРМАТИКА, КОМП’ЮТЕРНИЙ КЛАС, ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ПОВЕДІНКИ.

МОЖЛИВОСТІ КОМП'ЮТЕРИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ КОМП'ЮТЕРА

ВКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРА 

РОБОЧИЙ СТІЛ

КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА  

КОМП’ЮТЕРНА МИША.

КЛАВІАТУРА 

ІГРИ НА РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ.

ПОНЯТТЯ ПРО ПОВІДОМЛЕННЯ, ІНФОРМАЦІЮ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ.

ВИНАЙДЕННЯ КОМП’ЮТЕРА.

ПРИСТРОЇ ДЛЯ РОБОТИ З ПОВІДОМЛЕННЯМИ.

КОМАНДИ, ВИКОНАВЦІ, АЛГОРИТМИ.

ОБ'ЄКТИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБ’ЄКТ.

ПРОГРАМА PAINT

ІНСТРУМЕНТИ ПРОГРАМИ PAINT

СЛОВНИЧОК з інформатики.

 

Старші класи 

Працюємо у програмі Exel

Задаємо формули для обчислень

Знайти знижку на Товар згідно таблиці з даними

Створюємо списки

Створення списку Працівники

Впорядковуємо (сортуємо) таблиці (списки)

Впорядкування (сортування) списку обліку Товару на складах

Впорядкування даних списку Землетруси

Впорядкування даних списку Телефони за трьома полями

Знайомимося з користувацькими списками

Впорядкування списку Події за допомогою користувацького списку

Використовуємо засіб Автофільтр

Сортування списку Країни Європи, засобом Автофільтру пошук потрібної інформації

Користуємося розширеним фільтром 

Створення розширеного фільтру згідно критеріїв для списку Товарів на складах

Використання розширеного фільтру у списку Кредитування для відомостей про кредити, надані банками

Застосування розширеного фільтру до списку Фільми для вибірки за певними критеріями

Формуємо звіти

Сформувати на окремих листах робочої книги звіти (відомість) витрат по складу матеріалів

Сформувати на окремих листах робочої книги звіти про обсяги товарів за наведеними умовами

Будуємо зведені таблиці

На основі таблиці Фільми створити зведену таблицю, яка б відображала загальну суму виручки по кожному магазину та по кожному жанру окремо

 

Обґрунтування сайту: один підручник з предмету - запорука однакового старту для знань школярів.