БОТАНІКА (нова програма)

укладено за підручниками з ботаніки для 6 класу

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не для використання на інших сайтах!

БІОЛОГІЯ ЯК НАУКА

ЖИВІ ОРГАНІЗМИ, ОЗНАКИ ЖИВОГО  

КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗМІВ

 

ВІДОМІ НАТУРАЛІСТИ   

Обладнання для вивчення природи.

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ.

ЕЛЕКТРОННИЙ ТА СВІТЛОВИЙ МІКРОСКОПИ.

МІКРОПРЕПАРАТИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІТИН

 

КЛІТИНА  РОСЛИНИ.

ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ РОСЛИНИ

ПОРІВНЯННЯ КЛІТИН РІЗНИХ ОРГАНІЗМІВ.

ПОДІЛ КЛІТИНИ

ТКАНИНИ РОСЛИН 

 

ЦАРСТВО Дроб'янок.

    Відділ БАКТЕРІЇ.

    Відділ ЦІАНОБАКТЕРІЇ.

 

ЦАРСТВО Рослин

    НИЖЧІ СПОРОВІ РОСЛИНИ (Водорості) 

        Відділ ЗЕЛЕНІ ВОДОРОСТІ 

               Одноклітинні зелені водорості (хламідомонада, хлорела, євглена зелена)

               Багатоклітинні зелені волорості

        Відділ ДІАТОМОВІ ВОДОРОСТІ

        Відділ БУРІ ВОДОРОСТІ

        Відділ ЧЕРВОНІ ВОДОРОСТІ, АБО БАГРЯНКИ

    

    ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

       Відділ РИНІЄПОДІБНІ, АБО РИНІОФІТИ

       Відділ ПСИЛОТОПОДІБНІ, АБО ПСИЛОТОФІТИ

       Відділ МОХОПОДІБНІ, АБО БРІОФІТИ (маршанція, зозулин льон, сфагнум)

       Відділ ПЛАУНОПОДІБНІ, АБО ЛІКОПОДІОФІТИ (плаун булавоподібний)

       Відділ ХВОЩЕПОДІБНІ, АБО ЕКВІЗЕТОФІТИ (хвощ польовий)

       Відділ ПАПОРОТЕПОДІБНІ, АБО ПОЛІПОДІОФІТИ (щитник)

 

     ВИЩІ НАСІННІ РОСЛИНИ

        Відділ ГОЛОНАСІННІ РОСЛИНИ 

 

         Відділ ПОКРИТОНАСІННІ (КВІТКОВІ) РОСЛИНИ

           КОРІНЬ – ПІДЗЕМНИЙ ВЕГЕТАТИВНИЙ ОРГАН РОСЛИН 

           ПАГІН НАДЗЕМНИЙ ВЕГЕТАТИВНИЙ ОРГАН РОСЛИН 

           СТЕБЛО – ВІСЬ ПАГОНА

           ЛИСТОК – БІЧНИЙ ОРГАН ПАГОНА

                ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН

           КВІТКА – ГЕНЕРАТИВНИЙ ОРГАН РОСЛИНИ

           СУЦВІТТЯ

                ЗАПИЛЕННЯ ТА СПОСОБИ ЗАПИЛЕННЯ

               ПОДВІЙНЕ ЗАПЛІДНЕННЯ КВІТКОВИХ РОСЛИН

           НАСІННЯ 

           ПЛІД 

                РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПЛОДІВ ТА НАСІННЯ 

           РОСЛИНА - ЦІЛІСНИЙ ОРГАНІЗМ та РОЗВИТОК РОСЛИНИ

                 КЛАСИФІКАЦІЯ ПОКРИТОНАСІННИХ

                 КЛАС ОДНОДОЛЬНІ

                 КЛАС ДВОДОЛЬНІ

                                 ОБМІН РЕЧОВИН.

                                 ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН

                                 МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ.

                                 ФОТОСИНТЕЗ

                                 ДИХАННЯ.

                                 ГАЗООБМІН.

                                 ВИПАРОВУВАННЯ.

                                 РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН.

                                 РУХИ РОСЛИН

                                 РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН.

 

ЦАРСТВО Гриби

       Відділ СЛИЗОВИКИ

       Відділ ГРИБИ 

              Дріжджові гриби

              Цвілеві гриби.

              Мікроскопічні гриби-паразити

              Трутовики

             ШАПИНКОВІ ГРИБИ 

                  Їстівні, неїстівні, отруйні шапинкові гриби  

       Відділ ЛИШАЙНИКИ

 

ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

ЖИТТЄВІ ФОРМИ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ РОСЛИН

         Умови вирощування деяких рослин

РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ 

ЦЕНОЗИ

 

Обґрунтування сайту: один підручник з предмету - запорука однакового старту для знань школярів. Укладник намагався систематизувати навчальний матеріал підручників для кращого розуміння та запам'ятовування учнями.

Укладено за підручниками таких авторів: Остппченка Л.І. та інших, Костікова І.Ю. та інших, Морозюка С.С.