Укладено за підручниками та додатковими матеріалами з математики (нова програма). 

Початкова школа. 

ОДИНИЦІ ВИМІРУ

 

РИМСЬКА СИСТЕМА ЧИСЛЕННЯ

 

ДЕСЯТКОВА СИСТЕМА ЧИСЛЕННЯ

ПОЗИЦІЙНІСТЬ ДЕСЯТКОВОЇ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ

 

РОЗРЯДНА ЛІЧБА

РОЗРЯДНІ ДОДАНКИ

ПРИНЦИП ГРУПУВАННЯ РОЗРЯДІВ У КЛАСИ

 

НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА

ПАРНІ ТА НЕПАРНІ ЧИСЛА

ДНІВ У КОЖНОМУ МІСЯЦІ

ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

 

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ. ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ

 

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ. ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

ПИСЬМОВЕ ВІДНІМАННЯ

 

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ. МНОЖЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ

 

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ. ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ

ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ЦИФР У ЧАСТЦІ

ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ З ОСТАЧЕЮ

 

ПОРЯДОК ДІЙ

 

ВЕЛИЧИНИ. МЕТРИЧНА СИСТЕМА МІР.

ОДИНИЦІ ВИМІРУ

ДІЇ З ВЕЛИЧИНАМИ

 

ОДИНИЦІ ВИМІРУ ПЛОЩІ. ПЛОЩА КВАДРАТА, ПРЯМОКУТНИКА, ФІГУРИ

ПЕРИМЕТР ТРИКУТНИКА, КВАДРАТА, ПРЯМОКУТНИКА

 

РІВНЯННЯ, КОРІНЬ РІВНЯННЯ

 

ВІДСТАНЬ, ЧАС, ШВИДКІСТЬ

    РУХ НАЗУСТРІЧ

    РУХ У ПРОТИЛЕЖНОМУ НАПРЯМКУ

 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ 

 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДРОБАМИ

 

5 клас.

ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ.

Задача. Скільки різних чотирицифрових чисел можна скласти із цифр 5, 6, 7, 8, 9 так, щоб у кожному числі не було однакових цифр?