БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Укладено за підручниками з біології для 8 класу (нова програма 2016 року)

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

 

Не для використання на інших сайтах!

 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ У КАБІНЕТІ БІОЛОГІЇ.

 

ЛЮДИНА В БІОЛОГІЧНІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ.

БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ.  НАУКИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ЛЮДИНУ. ВНЕСОК ВЧЕНИХ В БІОЛОГІЮ.

ЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДИНУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇЇ ЗДОРОВ'Я.

 

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА.

КЛІТИНИ ЛЮДИНИ.

ТКАНИНИ ЛЮДИНИ.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАНИН ЛЮДИНИ

ОРГАНИ.

СИСТЕМИ ОРГАНІВ.

РЕГУЛЯЦІЯ ОРГАНІЗМУ.

 

ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ, АБО МЕТАБОЛІЗМ.

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ.

ОБМІН БІЛКІВ.

ОБМІН ЖИРІВ.

ОБМІН ВУГЛЕВОДІВ.

ОБМІН, ВОДА і МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ.

ВІТАМІНИ.

 

ЇЖА ТА ХАРЧУВАННЯ.

    МАСА ТІЛА ЯК ПОКАЗНИК ПРАВИЛЬНОСТІ ХАРЧУВАННЯРобота №1 Визначення зросто-масового індекса (ЗМІ). Робота №2 Визначення масо-ростового антропометричного індекса (АІ). Робота №3 Визначення індекса маси тіла (ІМТ).

ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ. Робота № 4 Визначення енергетичної цінності, або калорійності, продукту.

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ Робота № 5 Перетворення одиниць вимірювання енергії. Робота № 6 Розрахунок енергетичних потреб (енерговитрат) організму на добу Робота № 7 Розрахунок енерговитрат фізично активної дорослої людини за добу.

ХАРЧОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ Робота № 8 Розрахунок харчових потреб організму на добу в білках, жирах та вуглеводах.

ХАРЧОВИЙ РАЦІОН Робота № 9 Складання харчового добового раціону відповідно до енергетичних потреб організму.

НОРМИ ХАРЧУВАННЯ

 

ТРАВЛЕННЯ.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ТРАВНИХ ФЕРМЕНТІВ

ТРАВНА СИСТЕМА. ЗАГАЛЬНА БУДОВА, ФУНКЦІЇ, РЕГУЛЯЦІЯ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ.

    ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ТРАВНОГО КАНАЛУ.

    БУДОВА СТІНКИ ТРАВНОГО КАНАЛУ.

    СЛИННІ ЗАЛОЗИ

          РОТОВА ПОРОЖНИНА (ЗУБИ, ЯЗИК).

          ГЛОТКА.

          СТРАВОХІД.          

          ШЛУНОК.

          КИШЕЧНИК.

            ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА

            ПЕЧІНКА з жовчним міхуром

                 ТОНКИЙ КИШЕЧНИК.

                 ТОВСТИЙ КИШЕЧНИК.

ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ.

 

ДИХАННЯ 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

   НОСОВА ПОРОЖНИНА

   ГЛОТКА

   ГОРТАНЬ

   ТРАХЕЯ

   БРОНХИ

   ЛЕГЕНІ

ЕТАПИ ТА ПРОЦЕСИ ДИХАННЯ

ДИХАЛЬНІ РУХИ

РЕГУЛЯЦІЯ ДИХАННЯ

РОЗРАХУНОК ЖИТТЄВОЇ ЄМНОСТІ ЛЕГЕНЬ

ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

ПЕРША ДОПОМОГА У РАЗІ ЗУПИНКИ ДИХАННЯ

 

ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗМУ

ТКАНИННА РІДИНА

ЛІМФА

КРОВ

    ПЛАЗМА КРОВІ

    ЛЕЙКОЦИТИ

    ТРОМБОЦИТИ

    ЕРИТРОЦИТИ. ГРУПИ КРОВІ ТА ПЕРЕЛИВАННЯ

ХВОРОБИ КРОВІ

 

СИСТЕМА КРОВООБІГУ

    СЕРЦЕ

    СУДИНИ

ДОПОМОГА ПРИ КРОВОТЕЧАХ

ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ

 

ВИДІЛЕННЯ КІНЦЕВИХ ПРОДУКТІВ ОБМІНУ РЕЧОВИН.

БУДОВА СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТА РЕГУЛЯЦІЯ СЕЧОВИДІЛЕННЯ

МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ СЕЧІ

ХВОРОБИ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ.

 

ЗНАЧЕННЯ ТА БУДОВА ШКІРИ

ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

ЗАГАРТОВУВАННЯ ОРГАНІЗМУ

ТЕПЛОВИЙ І СОНЯЧНИЙ УДАР, ОПІКИ, ОБМОРОЖЕННЯ, ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ ТА НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

ЗАХВОРЮВАННЯ ШКІРИ

ГІГІЄНА ШКІРИ ТА ЇЇ ПОХІДНИХ

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ

КІСТКИ ТА ЇХ З'ЄДНАННЯ

ХРЯЩІ 

ОГЛЯД БУДОВИ СКЕЛЕТА

СКЕЛЕТНІ М'ЯЗИ

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, РОБОТА Й ВТОМА СКЕЛЕТНИХ М'ЯЗІВ

ПОСТАВА ЛЮДИНИ

ХВОРОБИ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ

ТРАВМИ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ ТА НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

 

РЕЦЕПТОРИ. РЕФЛЕКС. 

НЕЙРОН. НЕРВОВИЙ ІМПУЛЬС.

ЗБУДЖЕННЯ ТА ГАЛЬМУВАННЯ. СИНАПС. РЕФЛЕКТОРНА ДУГА.

СТРУКТУРИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ (нерв, ганглій, сплетіння, центр, РФ)

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ (ЦНС та ПНС, АНС та СНС).

   ЦНС. СПИННИЙ МОЗОК

   ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ГОЛОВНОГО МОЗКУ

        ЦНС. ГОЛОВНИЙ МОЗОК. Стовбур головного мозку.

        ЦНС. ГОЛОВНИЙ МОЗОК. Мозочок. Проміжний мозок.

        ЦНС. ГОЛОВНИЙ МОЗОК. Кінцевий (великий) мозок.

   АНС - АВТОНОМНА (ВЕГЕТАТИВНА) НЕРВОВА СИСТЕМА.

   АНС. СИМПАТИЧНИЙ ТА ПАРАСИМПАТИЧНИЙ ВІДДІЛИ.

   СНС - СОМАТИЧНА (рухова) НЕРВОВА СИСТЕМА.

СТРЕС та інші чинники захворювання нервової системи.

ЗАХВОРЮВАННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА.

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕНСОРНИХ СИСТЕМ.

     ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВІДДІЛ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ.

ЗОРОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА. Зорові пігменти й фоторецептори

     ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКА. ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ ОКА.

     БУДОВА ОЧНОГО ЯБЛУКА

     СПРИЙНЯТТЯ ЗОБРАЖЕННЯ, КОЛЬОРУ, СВІТЛА, ПРОСТОРУ.

     АНАЛІЗ СИГНАЛІВ ЗОРОВОЇ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ.

     ЗАХВОРЮВАННЯ ЗОРУ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА

СЛУХОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА

     ВУХО

     СУКУПНІСТЬ ПРОЦЕСІВ СПРИЙНЯТТЯ ЗВУКУ

     ЗАХВОРЮВАННЯ СЛУХУ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА

СЕНСОРНА СИСТЕМА СМАКУ

СЕНСОРНА СИСТЕМА НЮХУ

СЕНСОРНА СИСТЕМА РІВНОВАГИ

СЕНСОРНА СИСТЕМА РУХУ

СЕНСОРНА СИСТЕМА ДОТИКУ

СЕНСОРНА СИСТЕМА ТЕМПЕРАТУРИ

СЕНСОРНА СИСТЕМА БОЛЮ

 

Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи

Умовні та безумовні рефлекси. Інстинкти

Мова й мовлення

Навчання та пам'ять

Мислення та свідомість

Сон. Біоритми

 

Гомеостаз і регуляція функцій організму

Гуморальна регуляція. Гормони

Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції

Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет

Алергія. СНІД

Взаємозв'язок регуляторних систем організму (нервово-гуморально-імунна регуляція)

 

Статеві клітини. Будова й функції репродуктивної системи людини

Утворення статевих клітин. Менструальний цикл. Запліднення

Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції

Постембріональний розвиток людини

 

Цілісність організму людини. Поведінка, гомеостаз і взаємодія регуляторних систем

 

ТЕРМІНИ

 

Обґрунтування сайту: один однозначний підручник з предмету - запорука однакового старту для знань школярів.