ЛЮДИНА В БІОЛОГІЧНІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ.

БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ.  НАУКИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ЛЮДИНУ. ВНЕСОК ВЧЕНИХ В БІОЛОГІЮ.

ЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДИНУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇЇ ЗДОРОВ'Я.

 

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА.

КЛІТИНИ ЛЮДИНИ.

ТКАНИНИ ЛЮДИНИ.

ОРГАНИ.

СИСТЕМИ ОРГАНІВ.

РЕГУЛЯЦІЯ ОРГАНІЗМУ.

 

ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ, АБО МЕТАБОЛІЗМ.

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ.

ОБМІН БІЛКІВ.

ОБМІН ЖИРІВ.

ОБМІН ВУГЛЕВОДІВ.

ОБМІН і ВОДА.

ОБМІН і МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ.

ВІТАМІНИ.

 

ХАРЧУВАННЯ.

ХАРЧОВІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ. ОЦІНКА ЕНЕРГОВИТРАТ ОРГАНІЗМУ. СКЛАДАННЯ НОРМ ХАРЧУВАННЯ.

 

ТРАВЛЕННЯ.

ТРАВНА СИСТЕМА. ЗАГАЛЬНА БУДОВА ТРАВНОЇ СИСТЕМИ – ТРАВНИЙ КАНАЛ ТА ЗАЛОЗИ.

БУДОВА СТІНКИ ТРАВНОГО КАНАЛУ.

      РОТОВА ПОРОЖНИНА.

      ГЛОТКА.

      СТРАВОХІД.

      ШЛУНОК.

      КИШЕЧНИК.

             ТОНКИЙ КИШЕЧНИК.

             ТОВСТИЙ КИШЕЧНИК.

ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН І ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ.

 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

   НОСОВА ПОРОЖНИНА

   ГЛОТКА

   ГОРТАНЬ

   ТРАХЕЯ

   БРОНХИ

   ЛЕГЕНІ

ДИХАННЯ ТА ЙОГО РЕГУЛЯЦІЯ

ЕТАПИ ТА ПРОЦЕСИ ДИХАННЯ

РОЗРАХУНОК ЖИТТЄВОЇ ЄМНОСТІ ЛЕГЕНЬ

ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

ПЕРША ДОПОМОГА У РАЗІ ЗУПИНКИ ДИХАННЯ

 

ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗМУ

ТКАНИННА РІДИНА

ЛІМФА

КРОВ

    ПЛАЗМА КРОВІ

    ЛЕЙКОЦИТИ

    ТРОМБОЦИТИ

    ЕРИТРОЦИТИ. ГРУПИ КРОВІ ТА ПЕРЕЛИВАННЯ

ХВОРОБИ КРОВІ

 

СИСТЕМА КРОВООБІГУ

    СЕРЦЕ

    СУДИНИ

ДОПОМОГА ПРИ КРОВОТЕЧАХ

ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ

 

Виділення й обмін речовин в організмі людини. Будова сечовидільної системи. Сечовиділення і його регуляція

Будова нефрону й утворення сечі. Сечовиділення та його регуляція

Значення і будова шкіри

Терморегуляція

 

Значення опорно-рухової системи, її будова та функції. Кістки, хрящі

Огляд будови скелета. З'єднання кісток

Функції та будова скелетних м'язів

Основні групи скелетних м'язів

Робота м'язів. Утома м'язів

Розвиток опорно-рухової системи людини з віком

 

Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга

Будова нервової системи. Центральна та периферична нервова система людини  

Спинний мозок

Головний мозок. Стовбур головного мозку й мозочок

Головний мозок. Передній мозок: проміжний мозок і великі півкулі

Вегетативна нервова система

Регуляція рухової активності

 

Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів

Зорова сенсорна система. Око

Зорова сенсорна система. Сприйняття світлових стимулів

Слухова сенсорна система. Вухо

Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю

 

Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи

Умовні та безумовні рефлекси. Інстинкти

Мова й мовлення

Навчання та пам'ять

Мислення та свідомість

Сон. Біоритми

 

Гомеостаз і регуляція функцій організму

Гуморальна регуляція. Гормони

Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції

Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет

Алергія. СНІД

Взаємозв'язок регуляторних систем організму (нервово-гуморально-імунна регуляція)

 

Статеві клітини. Будова й функції репродуктивної системи людини

Утворення статевих клітин. Менструальний цикл. Запліднення

Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції

Постембріональний розвиток людини

 

Цілісність організму людини. Поведінка, гомеостаз і взаємодія регуляторних систем