ПРИРОДОЗНАВСТВО (нова програма)

Укладено за підручниками з природознавства

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не для використання на інших сайтах!

 

УЯВЛЕННЯ ДАВНІХ ЛЮДЕЙ ПРО ЗЕМЛЮ І ВСЕСВІТ.

ВИДАТНІ ВЧЕНІ-НАТУРАЛІСТИ.

ДАВНІ ДОСЛІДНИКИ ВСЕСВІТУ, ПЕРШІ ПРИЛАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВСЕСВІТУ.

ГІПОТЕЗИ ВЧЕНИХ ПРО ВИНИКНЕННЯ ЗЕМЛІ.

МОДЕЛІ СВІТУ.

ДОКАЗИ КУЛЯСТОСТІ ЗЕМЛІ. 

 

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ.

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ.

КОМПАС – прилад для визначення сторін горизонту

НАУКИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ПРИРОДУ.

АСТРОНОМІЯ - НАУКА ПРО ВСЕСВІТ.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТІЛА.

АГРЕГАТНИЙ СТАН.

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН.

 

АТОМИ І ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ. 

МОЛЕКУЛИ.

ДИФУЗІЯ.

ПРОСТІ ТА СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ.

ОРГАНІЧНІ ТА НЕОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ.

ПОНЯТТЯ ПРО ЧИСТІ РЕЧОВИНИ ТА СУМІШІ.

СПОСОБИ РОЗДІЛЕННЯ СУМІШЕЙ.

РОЗЧИННІ Й НЕРОЗЧИННІ РЕЧОВИНИ, МАСА РОЗЧИНУ.

 

ЯВИЩА ПРИРОДИ. 

ФІЗИЧНІ ЯВИЩА. 

ГНИТТЯ та ГОРІННЯ, як вид хімічного явища.

 

НЕБЕСНА СФЕРА.

ЗОРІ. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗІР.

СУЗІР'Я.

ТУМАННОСТІ.

СОНЦЕ - ЦЕНТР СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ.

ПЛАНЕТИ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

МАЛІ НЕБЕСНІ ТІЛА

НЕБЕСНІ ТІЛА.

СОНЯЧНА СИСТЕМА.

ГАЛАКТИКИ - ЗОРЯНІ СИСТЕМИ

ВСЕСВІТ І ЙОГО СКЛАДОВІ

 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

МІСЯЦЬ - СУПУТНИК ЗЕМЛІ.

ДЕНЬ І НІЧ НА ПЛАНЕТІ.

СОНЯЧНІ ТА МІСЯЧНІ ЗАТЕМНЕННЯ.

ПОРИ РОКУ НА ЗЕМЛІ.

 

ҐРУНТ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ТА УТВОРЕННЯ, СКЛАД ТА ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ, ДОГЛЯД ЗА ҐРУНТОМ, ҐРУНТИ УКРАЇНИ

ПОВІТРЯ, ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ, ЗНАЧЕННЯ АТМОСФЕРИ.

НАГРІВАННЯ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ ПОВІТРЯ.

ВОДА НА ЗЕМЛІ, ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ, ЗНАЧЕННЯ ВОДИ.

 

КРУГООБІГ ВОДИ, ЙОГО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЗНАЧЕННЯ.

 

СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ, ГЛОБУС ТА ГЕОГРАФІЧНА КАРТА.

УМОВНІ ЗНАКИ КАРТИ.

ГОРИЗОНТ. СТОРОНИ ГОРИЗОНТУ

ПЛАН МІСЦЕВОСТІ

МАСШТАБ.

ПРАВИЛА РОБОТИ З КАРТОЮ.

 

КОНТИНЕНТИ (МАТЕРИКИ), ЧАСТИНИ СВІТУ.

ЄВРАЗІЯ.

АФРИКА.

ПІВДЕННА АМЕРИКА.

ПІВНІЧНА АМЕРИКА.

АВСТРАЛІЯ.

АНТАРКТИДА.

 

ОКЕАНИ.

ТИХИЙ ОКЕАН.

АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН.

ІНДІЙСЬКИЙ ОКЕАН.

ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН.

 

ТЕПЛОВІ ПОЯСИ НА ЗЕМЛІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРИРОДУ.

ПРИРОДНІ ЗОНИ.

ПРИРОДНІ ЗОНИ УКРАЇНИ.

 

ОРГАНІЗМ, ОЗНАКИ ОРГАНІЗМУ, ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ: РІСТ, РОЗВИТОК, ЖИВЛЕННЯ, ДИХАННЯ, РОЗМНОЖЕННЯ, ПОДРАЗЛИВІСТЬ, ОБМІН РЕЧОВИН.

РОСЛИНИ, ОЗНАКИ РОСЛИН, ЗНАЧЕННЯ РОСЛИН, ГРУПИ РОСЛИН. 

ТВАРИНИ, ОЗНАКИ ТВАРИН, ЗНАЧЕННЯ ТВАРИН, ГРУПИ ТВАРИН

ГРИБИ, ОЗНАКИ ГРИБІВ, РІЗНОМАНІТНІСТЬ ГРИБІВ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ.

БАКТЕРІЇ, ЇХНІ ОЗНАКИ, КОРИСНІ ТА ШКІДЛИВІ БАКТЕРІЇ.

 

ЧИННИКИ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ.

ПРИСТОСУВАННЯ РОСЛИН ТА ТВАРИН ДО ЧИННИКІВ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ.

ПРИСТОСУВАННЯ РОСЛИН

ПРИСТОСУВАННЯ ТВАРИН

 

НАЗЕМНО-ПОВІТРЯНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ЙОГО ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

ВОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

ҐРУНТОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

 

ЧИННИКИ ЖИВОЇ ПРИРОДИ, ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ЖИВОЇ ПРИРОДИ, УГРУПОВАННЯ ОРГАНІЗМІВ

ЕКОСИСТЕМИ, ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ

 

АНТРОПОГЕННИЙ ЧИННИК ПРИРОДИ

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХНЄ ВИРІШЕННЯ, ОХОРОНА ПРИРОДИ

 

ЧЕРВОНА КНИГА, ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

РОСЛИНИ ТА ТВАРИНИ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ

 

ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ, ЗАПОВІДНИКИ, ЗАКАЗНИКИ, НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ 

 

Обґрунтування сайту: один підручник з предмету - запорука однакового старту для знань школярів.