Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1 Якi види волокон вам вiдомi? Волокна поділяються на природні і хімічні. Хімічні поділяються на штучні і синтетичні

 

Вправа 2 У чому полягає вiдмiннiсть у хiмiчнiй природi бавовни i шовку? Бавовна є полімером, мономером якої є вуглевод - целюлоза, а шовк - полімер білкової природи

 

Вправа 3 Схарактеризуйте структуру капрону. За структурою капрон подiбний до природних волокон бiлкового походження, зокрема шовку. У обох структурах є мiжмолекулярнi водневi зв’язки

Пояснiть, чому вiн належить до полiамідних волокон. Капрон належить до полiамiдних волокон, оскiльки утворюється за рахунок амiдних (пептидних) зв’язкiв

 

Вправа 4 Якi переваги i вади капрону?

Переваги: міцне, еластичне, не поглинає вологу, тому швидко висихає, не гниє, не злежується, стiйке проти стирання

Вади: малостійкий до дії кислот, має невелику теплостійкість (плавиться за температури 2100С)

  

Вправа 5 Схарактеризуйте структуру полiестерних волокон. Пояснiть їхню назву. У структурi поліестерних волокон є естернi зв’язки. І назва якраз відображає будову полімерів 

 

Вправа 6 Пояснiть застосування синтетичних волокон на основi їxнix властивостей. Капрон міцний, стійкий до деформації та стирання, не вбирає вологу, тому  з нього виготовляють риболовні сітки, деталі різних механізмів, одяг. Лавсан міцний, стійкий до температури й хімічних реагентів, тому з нього виготовляють фільтрувальні тканини, канати. Одяг з лавсану не мнеться. 

 

Додаткові завдання

Вправа 1 Найлон — полiамiдне волокно, утворене внаслiдок взаємодiї дiамiну H2N—(CH2)6—NH2 та дикарбонової кислоти HООС—(СН2)4—СООН. Складiть хiмiчне рiвняння цього процесу.

Інші завдання дивись тут...