Інші завдання дивись тут...

 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1 Поясніть роль води в життєдіяльності організму. Обмін речовин і енергії в організмах відбувається за участю води

 

Вправа 2 Схарактеризуйте біологічне значення реакції гідролізу жирів, вуглеводів, білків для засвоєння їх організмом. Білки гiдролiзуються до амiнокислот пiд дiєю речовин, що мiстяться у травному трактi, потiм амiнокислоти всмоктуються у кров, а вже з нею переносяться до клiтин, де синтезуються властивi організму бiлки. Унаслідок гідролізу жирів і вуглеводів утворюються речовини, при окисненні яких виділяється енергія, необхідна для нормального функціонування організму

Складіть рівняння реакцій гідролізу:

а) білків:

 

б) жирів:


а) вуглеводів:

С12H22O11 + H2O -> C6H12O6 + C6H12O6

сахароза                  глюкоза      фруктоза

 

Вправа 3 Пригадайте роль ферментів у спиртовому бродінні глюкози. Процес бродіння глюкози вiдбувається пiд дiєю природних каталiзаторiв — ензимiв (ферментів), що їх виробляють дрiжджi деяких видів

Складіть рівняння реакції.

С6Н12O6 -> 2СН3СН2ОН + 2СО2

глюкоза           етанол

 

Вправа 4 Поясніть, чому перед вживанням до морквяного соку прийнято додавати незначну кількість олії, а полуниці вживати з вершками. Для кращого засвоєння (всмоктування) вітамінів організмом, адже вітаміни, що містяться в моркві та полуниці, є жиророзчинні

Інші завдання дивись тут...