Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Установіть послідовність речовин у напрямку ускладнення їхніх хімічних функцій.

А пропанова кислота 

Б пропанол 

В пропан

Г пропен

Відповідь: ВГБА

 

Вправа 2 Укажіть речовини, здатні утворювати полімерні молекули.

А насичені вуглеводні 

Б амінокислоти 

В дієнові вуглеводні

Г естери

Відповідь: БВ

 

Вправа 3 Укажіть речовини, яким властивий гідроліз.

А жири 

Б спирти

В вуглеводні

Г білки

Відповідь: АГ

 

Вправа 4 Установіть відповідність між побутовими назвами речовин та їхнім хімічним складом.

Побутова назва Хімічний склад

А гума

Б мило

В жир

Г аспірин

 

1 вулканізований каучук

2 тристеарин

3 натрій стеариноат

4 ацетилсаліцилова кислота

5 натрій етаноат

Відповідь: А-1, Б-3, В-2, Г-4

 

Вправа 5 Установіть відповідність між продуктами й сировиною для їх добування.

Назва продукту Назва сировини

А біоетанол

Б біодизель

В барвники

Г сажа

 

1 целюлоза

2 анілін

3 ріпак

4 природний газ

5 нафта

Відповідь: А-1, Б-3, В-2, Г-4

 

Вправа 6 Установіть відповідність між органічними продуктами й речовинами, з яких виготовляють ці продукти.

Назва продукту Назва речовини

А аспірин

Б маргарин

В уротропін

Г оцет

Д антифриз

Е карболова кислота

Є анілін

1 етанова кислота

2 саліцилова кислота

3 метаналь

4 фенол

5 олія

6 етиленгліколь

7 бензен

Відповідь: А-2, Б-5, В-3, Г-1, Д-6, Е-4, Є-7

 

Вправа 7 Установіть послідовність рівнів організації матерії від нижчого до вищого.

А супрамолекулярний

Б молекулярний

В атомний

Г полімерний

Д субатомний

Відповідь: ВДБГА

 

Вправа 8 Установіть відповідність між прізвищем ученого та його внеском у науку.

Прізвище вченого Науковий внесок ученого

А О.М.Бутлеров

Б І.Я.Берцеліус

В Е.Франкленд

Г І.Я.Горбачевський

 

1 запровадив поняття органічна хімія

2 запровадив поняття про хімічну

будову речовин

3 синтезував сечовину

4 синтезував сечову кислоту

5 створив учення про валентність

Відповідь: А-2, Б-1, В-5, Г-4

Інші завдання дивись тут...