Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Укажіть властивості поліетилену.

А горючість 

Б електропровідність 

В термопластичність

Г висока твердість

Відповідь: АВ

 

Вправа 2 Позначте мономерну ланку в реакції полімеризації пропену.

А СН3—СН2—СН3 

Б СН2=СН—СН3 

В —СН2—СН(СН3)—

Г —СН2—СН=СН2

Відповідь: В 

 

Вправа 3 Позначте властивості поліхлорвінілу.

А антипригарний 

Б розчинний у воді

В стійкий проти хімічно агресивних рідин

Г здатний до самогасіння

Відповідь: ВГ

 

Вправа 4 Установіть відповідність між речовинами, які добавляють до пластмас, та призначенням цих речовин.

Назва добавки Призначення добавки

А пластифікатор

Б крейда

В пігмент

Г антиоксидант

 

1 забарвлення

2 надання еластичності

3 наповнювач

4 електроізолятор

5 надання світлостійкості

Відповідь: А-2, Б-3, В-1, Г-5  

 

Вправа 5 Укажіть, до якої групи волокон належить віскоза.

А штучні 

Б синтетичні 

В натуральні

Г поліестерні

Відповідь: А 

 

Вправа 6 Установіть відповідність назв хімічних продуктів та їхніх характеристик.

Назва продукту Характеристика продукту

А капрон

Б целюлоза

В віскоза

Г кальцій карбід

 

1 синтетичний

2 штучний

3 натуральний

4 термопластичний

5 неорганічний

Відповідь: А-1, Б-3, В-2, Г-5 

 

Вправа 7 Установіть послідовність процесів добування бутадієнового каучуку з крохмалю.

А полімеризація

Б дегідратація і дегідрування

В спиртове бродіння

Г гідроліз

Відповідь: ГВБА

 

Вправа 8 Установіть подібність будови натуральних продуктів і штучних або синтетичних.

Натуральний продукт

 

Штучний або

синтетичний продукт

А шовк

Б целюлоза

В каучук

Г парафін

 

1 віскоза

2 полібутадієн

3 поліетилен

4 лавсан

5 капрон

Відповідь: А-5, Б-1, В-2, Г-3

Інші завдання дивись тут...