Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Укажіть сполуки, які мають подвійну хімічну функцію.

А алкени 

Б амінокислоти

В поліетилен

Г глюкоза

Відповідь: Б

 

Вправа 2 Укажіть формулу поширеної харчової добавки натрій глутамат.

А СН3СООNа 

Б СН3СНNН2СООNа 

В НСООСНNН2СН2СН2СООNа

Г НОСН2СНNН2СООNа

Відповідь: В

Молекулярна формула‎: ‎C5H8NNaO4  

 

Вправа 3 Укажіть сполуки, що утворюються в результаті взаємодії амінокислот між собою.

А естери 

Б поліпептиди 

В нуклеїнові кислоти

Г вуглеводи

Відповідь: Б

 

Вправа 4 Установіть послідовність утворення білкової частини гемоглобіну.

А утворення поліпептидної спіралі

Б сполучення амінокислотних залишків

В просторова орієнтація макромолекул

Г взаємна просторова орієнтація макромолекул

Відповідь: БАВГ

 

Вправа 5 Укажіть спільну властивість білків, жирів, вуглеводів.

А денатурація 

Б полімеризація

В гідроліз

Г гідрування

Відповідь: В

 

Вправа 6 Укажіть, що означає денатурація.

А розщеплення сахарози 

Б руйнування білка 

В те саме, що гідроліз

Г утворення поліпептидів

Відповідь: Б

 

Вправа 7 Установіть відповідність між сполуками та їхніми функціональними групами.

Сполука Функціональна група

А амінокислота

Б амін

В глюкоза

Г поліпептид

 

1 ОН і CНО

2 NН2 і ОН

3 NН2

4 СОNН

5 СООН і NН2

Відповідь: А-5, Б-3, В-1, Г-4

 

Вправа 8 Укажіть речовини, які можна виробляти за допомогою мікроорганізмів, вирощених у поживному середовищі на основі нафти.

А жири 

Б білки 

В лікарські засоби

Г моносахариди

Відповідь: БВ  

 

Вправа 9 Укажіть склад біогазу (суміш газів, що утворюється в результаті гниття або спеціальної переробки органічних решток).

А СН4, Н2О, SО2, SО3 

Б С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО2 

В СО, СО2, С2Н2, Н2О

Г СН4, СО2, Н2, О2, Н2S

Відповідь: Г

Інші завдання дивись тут...