Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Укажіть групи атомів у складі молекули аніліну.

А нітрогрупа 

Б аміногрупа 

В карбонільна група

Г фенільна група

Відповідь: БГ

 

Вправа 2 Укажіть ізомери серед наведених сполук.

А первинний і вторинний аміни

Б анілін і метанамін

В алкани й алкени

Г карбонові кислоти й естери

Відповідь: АГ 

 

Вправа 3 Укажіть сполуки, які у водних розчинах взаємодіють з індикаторами.

А етанова кислота 

Б анілін 

В метанамін

Г етанол

Відповідь: АВ 

 

Вправа 4 Укажіть причину взаємодії аніліну з бромною водою (на відміну від бензену).

А аміногрупа в молекулі аніліну активує бензенове ядро

Б бензенове ядро активує аміногрупу

В анілін виявляє властивості основи

Г аміногрупа послаблює основні властивості аніліну

Відповідь: А

 

Вправа 5 Укажіть результат упливу бензенового ядра на аміногрупу в молекулі аніліну.

А посилюються основні властивості порівняно з метанаміном

Б полегшується бромування аніліну порівняно з бензеном

В анілін виявляє властивості основи

Г послаблюються основні властивості порівняно з метанаміном

Відповідь: Г 

 

Вправа 6 Установіть послідовність сполук за посиленням їхніх основних властивостей.

А дифеніламін

Б анілін

В метанамін

Відповідь: АБВ

Інші завдання дивись тут...