Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Укажіть електроліт.

А глюкоза 

Б етанова кислота 

В етанол

Г метаналь

Відповідь: Б

 

Вправа 2 Укажіть сполуку, що утворюється в результаті спиртового бродіння глюкози.

А сіль 

Б альдегід 

В етанова кислота

Г вуглекислий газ

Відповідь: Б

 

Вправа 3 Укажіть функціональну групу, яку можна виявити за допомогою реакції з купрум (ІІ) гідроксидом.

А гідроксильна 

Б карбоксильна 

В альдегідна

Г аміногрупа

Відповідь: АВ

 

Вправа 4 Укажіть продукти окиснення глюкози.

А сіль і вода 

Б спирт і кислота 

В альдегід і естер

Г вуглекислий газ, вода

Відповідь: Г

 

Вправа 5 Укажіть речовини, які можуть утворитись у результаті реакцій глюкози.

А фруктоза 

Б спирт

В карбонова кислота

Г вода

Відповідь: БВГ 

Спиртове бродіння, маслянокисле бродіння, окиснення

 

Вправа 6 Укажіть ізомери серед наведених сполук.

А глюкоза й сахароза 

Б глюкоза й целюлоза 

В етен і етин

Г глюкоза й фруктоза

Відповідь: Г

 

Вправа 7 Укажіть сполуку, з якої утворюється крохмаль у рослинах.

А вода 

Б глюкоза 

В етанова кислота

Г целюлоза

Відповідь: Б 

 

Вправа 8 Укажіть назву проміжних продуктів гідролізу крохмалю.

А глюкоза й сахароза 

Б декстрини 

В етен і етин

Г глюкоза й фруктоза

Відповідь: Г

 

Вправа 9 Укажіть спільну ознаку крохмалю і целюлози.

А загальна формула

Б ступінь пролімеризації

В будова полімерних ланцюгів

Г мономерна ланка

Відповідь: АГ

Загальна формула (С6H10O5)n, мономерна ланка ―C6H10O5

 

Вправа 10 Установіть відповідність між реагентами й продуктами реакцій.

Реагенти Продукти реакції

А СН2=СН2 + Н2О

Б С12Н22О11 + Н2О

В С6Н12О6 + О2

Г С2Н4 + Вr2

 

1 СО22О

2 СН3—СН2ОН

3 С6Н12О6 + С6Н12О6

4 СН3—СН2Вr + НВr

5 СН2Вr—СН2Вr

Відповідь: А-2, Б-3, В-1, Г-5 

 

Вправа 11 Укажіть, що таке декстрини.

А проміжні продукти гідролізу целюлози

Б проміжні продукти гідролізу крохмалю

В продукти естерифікації

Г продукти гідрування жирів

Відповідь: Б

 

Вправа 12 Укажіть реакції, у які вступає крохмаль.

А «срібного дзеркала» 

Б з йодом 

В гідролізу 

Г гідратації

Відповідь: БВ

 

Вправа 13 Укажіть біополімери.

А клітковина 

Б крохмаль

В глюкоза 

Г жир

Відповідь: АБ

Інші завдання дивись тут...