Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Укажіть сполуки, які утворюються в результаті гідролізу естерів.

А спирти 

Б карбонові кислоти 

В альдегіди

Г жири

Відповідь: АБ

 

Вправа 2 Позначте умови зміщення праворуч рівноваги реакції гідролізу естеру.

А хімічне зв’язування спирту

Б хімічне зв’язування кислоти

В видалення спирту із зони реакції

Г видалення естеру із зони реакції

Відповідь: АБВ 

Гідроліз естеру: CH3―COO―CH3 + H2O ⇄ CH3―COOH + CH3OH

Хімічне зв'язування кислоти:

CH3―COO―CH3 + NaOH  CH3COONa + CH3OH

CH3COONa + HCl  CH3COOH + NaCl

 

Вправа 3 Установіть послідовнісь стадій синтезу естеру з етену.

А окиснення

Б гідратація

В естерифікація

Відповідь: БВ

Б. C2H4 + H2 C2H5OH

В. CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O

 

Вправа 4 Укажіть, для якого виробництва використовують реакцію гідрування жирів.

А оливкової олії 

Б вершкового масла 

В маргарину

Г рафінованої соняшникової олії

Відповідь: В

 

Вправа 5 Укажіть сполуку, яка утворюється в результаті лужного гідролізу тригліцериду.

А сіль 

Б основа 

В спирт

Г карбонова кислота

Відповідь: А

 

Вправа 6 Установіть відповідність між хімічними продуктами і сировиною, з якої виготовляють ці продукти.

Назва хімічного продукту Назва сировини

А формалін

Б ароматизатор

В мило

Г біодизель

 

1 фенол

2 естер

3 метаналь

4 ріпакова олія

5 тристеарин

Відповідь: А-3, Б-2, В-5, Г-4

Інші завдання дивись тут...