Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Укажіть характеристики альдегідів.

А молекули містять подвійний зв’язок

Б молекули полярні

В між молекулами альдегідів утворюються водневі зв’язки

Г тверді за нормальних умов

Відповідь: АБ

 

Вправа 2 Укажіть реакцію, за допомогою якої можна виявити альдегід.

А із розжареною міддю 

Б «срібного дзеркала» 

В із ферум (ІІІ) хлоридом

Г із бромною водою

Відповідь: Б

 

Вправа 3 Укажіть характерну ознаку реакції окиснення спирту до альдегіду мідною окалиною.

А виділення металу

Б утворення розчину синього кольору

В утворення осаду білого кольору

Г поява диму

Відповідь: А 

 

Вправа 4 Укажіть реакцію, за допомогою якої можна перетворити альдегід на спирт.

А окиснення 

Б відновлення 

В гідроліз

Г гідратація

Відповідь: Б

СH3CHO + H2  C2H5OH  (кат.)

 

Вправа 5 Укажіть реакцію, за допомогою якої можна перетворити етанол на етаналь.

А горіння 

Б відновлення 

В гідрогенізація

Г часткове окиснення

Відповідь: Г

С2H5OH + СuO  CH3CHO + Cu + H2O

 

Вправа 6 Укажіть правильні твердження щодо етаналю.

А добувають окисненням метанолу

Б добувають гідратацією етину

В окиснюється до карбонової кислоти

Г відновлюється до спирту

Відповідь: БВГ

CH2=CH2 + H2 CH3CHO    (Hg2+)  Реакція Кучерова

CH3CHO + Ag2 CH3COOH + Ag   (NH3)

СH3CHO + H2  C2H5OH  (кат.)

 

Вправа 7 Укажіть реакції, у які вступає пропан-2-он (кетон).

А окиснення до етанової кислоти

Б полімеризація

В поліконденсація

Г відновлення до вторинного спирту

Відповідь: АГ

СH3COCH3  HCOOH + CH3COOH   [O]

СH3COCH3 + H2  CH3CH(OH)CH3   (кат.)

Інші завдання дивись тут...