Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1 Поясніть відмінність між основним і збудженим станами атома Карбону. В основному стані на зовнішньому енергетичному рівні атом Карбону має два неспарені електрони, що можуть утворювати два ковалентні зв'язки, а у збудженому стані внаслідок переміщення одного 2s-електрона на вільну 2р-орбіталь атом Карбону має чотири неспарені електрони, що можуть утворювати чотири ковалентні зв’язки

Основний стан

Збуджений стан

Валентність Карбону ІІ,

два ковалентні зв'язки

Валентність Карбону ІV,

чотири ковалентні зв'язки

Вправа 2 Які зв’язки утворюються між атомами Карбону? Одинарні СС, подвійні С=С, потрійні СС

Наведіть приклади: етан СH3CH3, етен CH2=CH2, етин CHCH

 

Вправа 3 Наведіть приклади (формули, назви) відомих вам оксигено- й нітрогеновмісних органічних речовин.

ОКСИГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ

спирти: 

CH3OH метанол, C2H5OH eтанол, C3H5(OH)3 гліцерол

карбонові кислоти: 

НСООН метанова кислота, СН3СООН етанова кислота

естери (жири):

С3Н5(ОСОС17H35СOOH)тристеарин, С3Н5(ОСОС17H33СOOH)триолеїн

вуглеводи:

С6Н12Оглюкоза, С12Н22О11 сахароза, 6Н10О5)крохмаль і целюлоза

НІТРОГЕНОВМІЧНІ СПОЛУКИ

амінокислоти: H2N—CH2—COOH аміноетанова кислота

Вправа 4 Наведіть приклади органічних речовин з йонним зв’язком. Це солі органічних кислот: натрій етаноат CH3COONa, калій етаноат CH3COOK 

 

Вправа 5 Поясніть, як змінюються зв’язки між атомами Карбону в процесі полімеризації етину з утворенням поліетилену. Потрійний зв'язок між атомами Карбону в молекулах етину стає подвійним в молекулах етену і одинарним  в мономерних ланках поліетилену: 

CHCH + Н2 ->CH2=CH2 (кат.)

  етин

nCH2=CH2 ->(—CH2—CH2—)n

Етен                    Поліетилен

Інші завдання дивись тут...