Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 71

Завдання 1

2 + 6 < 4 + 5

8 < 9

7 – 2 > 7 – 4

5 > 3

4 + 4 < 4 + 6

8 < 10

4 + 3 < 5 + 3

7 < 8

6 – 4 = 7 – 5

2 = 2

3 + 6 = 2 + 7

9 = 9

 

Завдання 2

8 + 1 = 9

8 + 2 = 10

9 + 1 = 10

1 + 8 = 9

2 + 8 = 10

1 + 9 = 10

9 – 8 = 1

10 – 8 = 2

10 – 9 = 1

 

Завдання 3

9 – 6 = 3

10 – 9 + 5 = 1 + 5 = 6

10 – 8 + 5 = 2 + 5 = 7

 

8 – 6 + 2 = 2 + 2 = 4

10 – 8 + 2 = 2 + 2 = 4

10 – 8 + 4 = 2 + 4 = 6

 

8 – 6 + 5 = 2 + 5 = 7

9 – 8 + 7 = 1 + 7 = 8

9 – 8 + 2 = 1 + 2 = 3

 

7 – 6 + 5 = 1 + 5 = 6

9 – 9 + 7 = 0 + 7 = 7

9 – 8 + 0 = 1 + 0 = 1

 

Завдання 4. Нерівності про 3 сопілки та 5 бандур  

3 + 5  > 5 – 3                8 > 2

3 + 5 > 8 – 5                 8 > 3

8 – 5 > 5 – 3                 3 > 2

5 – 3 < 3 + 5                 2 < 8

8 – 5 < 3 + 5                 3 < 8

5 – 3 < 8 – 5                 2 < 3

 

Завдання 5. 5 учнів класу навчаються гри на фортепіано, а 8 — на сопілці. На скільки менше учнів навчаються на фортепіано, ніж на сопілці?

На сопілці – 8 уч.

На фортепіано – 5 уч., на ? менше.

Розв'язання

8 – 5 = 3 (уч.)

Відповідь: на З учні менше навчаються гри на фортепіано, ніж на сопілці.

 

Завдання 6

10 – 9 = 1

1 + 8 = 9

9 – 5 = 4

4 + 4 = 8

8 – 6 = 2

2 + 5 = 7

7 – 4 = 3

3 + 3 = 6

6 – 1 = 5

5 + 5 = 10

 

Завдання 7. У хорі Сашко стоїть у першому ряду четвертим зліва і п'ятим справа. Скільки дітей у першому ряду?

Розв'язання

1, 2, 3, 4(Сашко), 5, 6, 7, 8

Якщо Сашко четвертий зліва, то зліва від нього стоять троє дітей, а якщо п'ятий справа, то справа від нього стоять четверо дітей. Всього дітей: 

3 + 1 + 4 = 8 (д.) – дітей у першому ряду.

Відповідь: 8 дітей у першому ряду.

 

Завдання 8

7 + 2 = 9

2 + 5 = 7

10 – 2 = 8

6 – 5 = 1

6 – 5 = 1

4 + 5 = 9

Завдання 9. У шкільному ансамблі має бути 9 осіб. Шес­теро учнів уже записалися до ансамблю. Скіль­кох осіб іще бракує?

Розв'язання

9 – 6 = 3 (ос.) – осіб іще бракує.

Відповідь: 3 осіб бракує.

 

СТОРІНКА 72

Завдання 1

Числа, більші за 2 і менші за 6: 3, 4, 5

Числа, більші за 7 і менші за 10: 8, 9

 

Завдання 2

Кожним видом спорту займаються: 5 футболістів, 2 каратисти, 3 тенісисти, 1 гімнаст

5 > 2

5 > 3

5 > 1

2 < 5

2 < 3

2 > 1

3 < 5

3 > 2

3 > 1

1 < 2

1 < 3

1 < 5

 

Завдання 3

У мішку було 10 фігур. Узяли 5 фігур. Скільки фігур залишилося?

Було – 10 фігур

Узяли – 5 фігур

Залишилося – ? фігур

Розв'язання

10 – 5 = 5 (ф.) – фігур залишилося.

Відповідь: 5 фігур залишилося.

 

У коробці було 10 фігур. Узяли 5 фігур. Скільки фігур залишилося?

Було – 10 фігур

Узяли – 5 фігур

Залишилося – ? фігур

Розв'язання

8 – 5 = 3 (ф.) – фігур залишилося.

Відповідь: 3 фігур залишилося.

 

Завдання 4

Число

4

2

6

5

7

3

Більше на 3

4 + 3 = 7

2 + 3 = 5

6 + 3 = 9

5 + 3 = 8

7 + 3 = 10

3 + 3 = 6

Менше на 2

4 – 2 = 2

2 – 2 = 0

6 – 2 = 4

5 – 2 = 3

7 – 2 = 5

3 – 2 = 1

 

Завдання 5

10 – 7 + 4 = 3 + 4 = 7

9 – 8 + 7 = 1 + 7 = 8

 

10 – 8 + 5 = 2 + 5 = 7

9 – 8 + 6 = 1 + 6 = 7

 

10 – 9 + 0 = 1 + 0 = 1

9 + 0 – 7 = 9 – 7 = 2

 

10 – 0 – 8 = 10 – 8 = 2

10 – 8 + 6 = 2 + 6 = 8

 

Вправа 6.

8 + 2 = 6 + 4 7 + 2 > 3 - 2 8 - 4 < 6 + 2

Завдання 7*. Чи може сума двох чисел дорівнювати одному з них?

0 + 0 = 0

0 + 1 = 1

0 + 2 = 2

0 + 3 = 3

0 + 4 = 4

0 + 5 = 5

0 + 6 = 6

0 + 7 = 7

0 + 8 = 8

0 + 9 = 9

 

Завдання 8

Літрами вимірюють об'єм рідин.

Сантиметрами міряють довжини.

Кілограмами міряють масу.

Інші завдання дивись тут...