Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Математика 1 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В."

СТОРІНКА 37

ЧИСЛО І ЦИФРА 9

Завдання 2  На малюнку кругів — 9, трикутників — 9 і чо­тирикутників — 9

9 – це 8 і ще 1              8 + 1 = 9

9 – це 10 без 1             10 – 1 = 9

Завдання 4

Схема

Вираз:   6 + 3

Рівність:  6 + 3 = 9

Схема

Вираз:   9 – 3

Рівність:   9 – 3 = 6

 

СТОРІНКА 38

ПОРІВНЮЄМО ЧИСЛА (порівняння на основі складу числа)

Завдання 1

3 < 5

8 > 6

9 > 7

2 < 5

8 < 9

7 > 4

7 > 5

6 < 9

Завдання 3

Числа 9, 4, 1, 8, 6 у порядку збільшення: 1, 4, 6, 8, 9

Завдання 4  Для ненульових доданків сума завжди більша від доданку

4 > 2      2 + 2 > 2

7 > 3      4 + 3 > 3

6 > 5      1 + 5 > 5

7 > 6      1 + 6 > 6

5 > 4      1 + 4 > 4

7 > 2      5 + 2 > 2

Завдання 5 

Схема

Вираз:   5 + 4

Рівність:   5 + 4 = 9

Схема

Вираз:   9 – 4

Рівність:   9 – 4 = 5

 

СТОРІНКА 39

СКЛАД ЧИСЛА 9

Завдання 2  Склад числа 9:

9 = 1 + 8    9 = 2 + 7    9 = 3 + 6    9 = 4 + 5

9 = 5 + 4    9 = 6 + 3    9 = 7 + 2    9 = 8 + 1

Рівності на додавання і віднімання:

1 + 8 = 9    8 + 1 = 9    9 – 8 = 1     9 – 1 = 8

2 + 7 = 9    7 + 2 = 9    9 – 7 = 2     9 – 2 = 7

3 + 6 = 9    6 + 3 = 9    9 – 6 = 3     9 – 3 = 6

4 + 5 = 9    5 + 4 = 9    9 – 5 = 4     9 – 4 = 5

Завдання 3

4 + 4 = 8

5 + 4 = 9

6 + 2 = 8

4 + 3 = 7

5 + 2 = 7

6 + 3 = 9

Завдання 4  За кожною схемою рівності на додавання і від­німання

«Родина» чисел 1, 8, 9: 8 + 1 = 9   1 + 8 = 9   9 – 1 = 8    9 – 8 = 1

«Родина» чисел 5,4, 9:  5 + 4 = 9   4 + 5 = 9   9 – 4 = 5    9 – 5 = 4

«Родина» чисел 6, 3, 9: 6 + 3 = 9   3 + 6 = 9   9 – 3 = 6    9 – 6 = 3

Завдання 5

5 < 9       2 < 6     9 > 7     10 > 9

6 < 8       7 > 3     8 < 10    6 > 4

Завдання 6  Для ненульових доданків сума завжди більша від доданку

9 > 4      5 + 4 > 4

6 > 5      1 + 5 > 5

8 > 6      2 + 6 > 6

4 < 6      6 – 2 < 6

 

СТОРІНКА 40

ПОВТОРЮЄМО ЧИСЛА 1 – 9

Завдання 1

1) Числа більші за 4, але менші від 9:   5, 6, 7, 8

2) Числа менші від 9, але більші за 7:   8

3) Числа більші за 5, але менші від 8:   6, 7

Завдання 2   Хибні нерівності:

9 < 8      8 > 9    9 < 6    7 < 7    3 > 8

Завдання 3

Склад числа 7 Склад числа 8 Склад числа 9

7 = 1 + 6

7 = 2 + 5

7 = 3 + 4

7 = 4 + 3

7 = 5 + 2

7 = 6 + 1

8 = 1 + 7

8 = 2 + 6

8 = 3 + 5

8 = 4 + 4

8 = 5 + 3

8 = 6 + 2

8 = 7 + 1

9 = 1 + 8

9 = 2 + 7

9 = 3 + 4

9 = 4 + 5

9 = 5 + 6

9 = 6 + 3

9 = 7 + 2

9 = 8 + 1

Завдання 4

Схема

Вираз:    7 + 2

Рівність:    7 + 2 = 9

Схема

Вираз:    9 – 2

Рівність:   9 – 2 = 7

 

СТОРІНКА 41

ЧИСЛО 10 (натуральний ряд чисел)

Завдання 2 Наступне число за числом 10 буде 11

10 – це 9 і ще 1          10 = 9 + 1

10 – це 11 без 1          10 = 11 – 1 

Завдання 3

Усього 5 куль (2 сині, 2 рожеві, 1 оранжева)

Усього 10 кубів (3 зелених, 4 оранжевих, 1 синій, 2 рожевих)

Усього 4 циліндри (1 синій, 1 оранжевий, 2 зелені) 

Завдання 4

Схема

Вираз:    3 + 2

Рівність:    3 + 2 = 5 

Схема

Вираз:   4 – 1

Рівність:    4 – 1 = 3 

Схема

Вираз:   8 + 2

Рівність:  8 + 2 = 10 

Завдання 5

Склад числа 8 Склад числа 9

8 = 7 + 1

8 = 6 + 2

8 = 3 + 5

8 = 2 + 6

8 = 1 + 7

8 = 5 + 3

8 = 4 + 4

9 = 8 + 1

9 = 6 + 3

9 = 5 + 4

9 = 3 + 6

9 = 4 + 5

9 = 7 + 2

9 = 1 + 8

9 = 2 + 7

СТОРІНКА 42

ПОРІВНЮЄМО ЧИСЛА

Завдання 1

Відрізок натурального ряду чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Завдання 2  Для ненульових доданків сума завжди більша від доданку

10 > 7         3 + 7 > 7

3 < 9           3 < 3 + 5

8 > 5           3 + 5 > 5

6 < 10         6 < 6 + 4

2 < 4           2 < 2 + 2

10 > 8         2 + 8 > 8

10 > 4         6 + 4 > 4

7 > 3           4 + 3 > 3

Завдання 3  «Додати 1» означає знайти наступне число. «Відня­ти 1» означає знайти попереднє число

2 + 1 = 3

6 + 1 = 7

3 – 1 = 2

7 + 1 = 8

5 – 1 = 4

Завдання 4

Склад числа 9 Склад числа 8

9 = 7 + 2

9 = 4 + 5

9 = 2 + 7

9 = 8 + 1

9 = 3 + 6

9 = 5 + 4

9 = 6 + 3

9 = 1 + 8

8 = 1 + 7

8 = 3 + 5

8 = 2 + 6

8 = 5 + 3

8 = 6 + 2

8 = 4 + 4

8 = 7 + 1

 

Переставний закон додавання

7 + 2 = 2 + 7

4 + 5 = 5 + 4

8 + 1 = 1 + 8

3 + 6 = 6 + 3

1 + 7 = 7 + 1

3 + 5 = 5 + 3

2 + 6 = 6 + 2

 

Завдання 5

Схема

Вираз:    6 – 3

Рівність:   6 – 3 = 3         

Схема

Вираз:   5 + 1

Рівність:   5 + 1 = 6

Інші завдання дивись тут...