Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до навчального зошита (частина 1)

"Математика 1 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В."

СТОРІНКА 56

Завдання 1  Підкреслили числа, які менші за 7:

1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Завдання 2

5 + 1 = 6

2 – 1 = 1

7 – 1 = 6

4 + 1 = 5

3 – 1 = 2

6 + 1 = 7

6 – 1 = 5

1 + 1 = 2

Завдання 3  Трикутники — 8, чотирикутники — 8, круги — 8

8 — це 7 і ще 1     8 = 7 + 1

8 – це 9 без 1       8 = 9 – 1

Завдання 4

Собаки — 1, метелики — 4, жаби — 3, равлики — 7, курчата — 5, сонечка — 8

 

СТОРІНКА 57

Завдання 5  Скільки горіхів має покласти білочка в кожну купку, щоб горіхів було по 8?

7 + 1 = 8

5 + 3 = 8

6 + 2 = 8

4 + 4 = 8

Завдання 6  Було — 8 яблук, впало — 3 яблука. Залишилось — ?

Схема

Вираз:   8 – 3

Рівність:   8 – 3 = 5

8 без 3 залишиться 5

Завдання 8

Склад числа 5:

3 + 2 = 5

4 + 1 = 5

2 + 3 = 5

1 + 4 = 5

Склад числа 6:

3 + 3 = 6

1 + 5 = 6

2 + 4 = 6

5 + 1 = 6

4 + 2 = 6

Склад числа 8:

4 + 3 = 7

5 + 2 = 7

6 + 1 = 7

2 + 5 = 7

3 + 4 = 7

1 + 6 = 7

 

СТОРІНКА 58

Завдання 2

У першому рядку числа, менші ніж 8:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

у дру­гому рядку числа, більші за 5, але менші ніж 8:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Завдання 3 На числовому промені число зліва менше від числа справа

8 > 7

9 > 8

5 < 7

7 < 8

9 > 7

1 < 8

8 > 6

3 < 8

8 < 10

7 < 9

Завдання 4

Наступне число завжди більше від попереднього числа

8 > 7

7 > 6

6 > 5

Попереднє число завжди менше, ніж наступне

2 < 3

3 < 4

4 < 5

На числовому число справа більше, ніж число зліва

3 > 1

4 > 2

5 > 3

На числовому число зліва менше, ніж число справа

3 < 5

4 < 6

5 < 7

Завдання 5

6 = 2 + 4

7 = 6 + 1

7 = 4 + 3

6 = 1 + 5

7 = 5 + 2

 

СТОРІНКА 59

Завдання 6  Склад числа 7 та рівності на віднімання:

6 + 1 = 7        7 – 6 = 1

5 + 2 = 7        7 – 5 = 2

4 + 3 = 7        7 – 4 = 3

3 + 4 = 7        7 – 3 = 4

2 + 5 = 7        7 – 2 = 5

1 + 6 = 7        7 – 1 = 6

Завдання 7  «Родина» чисел 2, 5, 7:

2 + 5 = 7

5 + 2 = 7

7 – 5 = 2

7 – 2 = 5

Завдання 8  Чарівниця перетворила числа на букви . Допомо­жи звільнити числа від чарів — склади рівності за схемою.

А + О = С

2 + 4 = 6

С – О = А

6 – 4 = 2

Завдання 9  Температура тіла людини менша за температу­ру тіла голуба, але більша, ніж температура тіла слона. У кого температура тіла найнижча? Що позначає кожний відрізок?

Міркуємо так

Якщо температура тіла людини менша за температу­ру тіла голуба, тоді маємо в  порядку зростання (від меншого до більшого) температури тіла: людина, голуб.

Якщо температура тіла людини більша, ніж температура тіла слона, тоді маємо в  порядку зростання температури тіла: слон, людина, голуб.

Найнижча температура в слона.

Відрізки схематично позначають температуру тіла: синій – слона, червоний – людини, зелений – голуба

 

СТОРІНКА 60

Завдання 1

1) Зірки — 6, місяці — 2. Всього — ?

Схема

Вираз:   6 + 2

Рівність:   6 + 2 = 8

6 і 2 всього 8

2) Було — 8 кнопок, забрали — 3 кнопки. Залишилось — ?

Схема

Вираз:   8 – 3

Рівність:    8 – 3 = 5

8 без 3 залишиться 5

3) Було — 8 п’ятикутників, забрали — 4 п’ятикутники. Залишилось — ?

Схема

Вираз:   8 – 4

Рівність:    8 – 4 = 4

8 без 4 залишиться 4

4) Було — 1 ґудзик, принесли — 7 ґудзиків. Стало — ?  

Схема

Вираз:   1 + 7

Рівність:     1 + 7 = 8

1 і 7 стане 8

Завдання 2  Склад числа 8 та рівності на віднімання:

7 + 1 = 8        8 – 7 = 1

6 + 2 = 8        8 – 6 = 2

5 + 3 = 8        8 – 5 = 3

4 + 4 = 8        8 – 4 = 4

3 + 5 = 8        8 – 3 = 5

2 + 6 = 8        8 – 2 = 6

1 + 7 = 8        8 – 1 = 7 

Завдання 3

4 + 4 = 8

3 + 3 = 6

6 + 2 = 8

4 + 3 = 7

5 + 3 = 8

 

СТОРІНКА 61

Завдання 4  Числа від 1 до 8:   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Додати 1 – означає знайти наступне число

Відняти 1 – означає знайти попереднє число

1 + 1 = 2

5 + 1 = 6

7 – 1 = 6

2 + 1 = 3

6 + 1 = 7

3 – 1 = 2

3 + 1 = 4

7 + 1 = 8

4 – 1 = 3

4 + 1 = 5

5 – 1 = 4

9 – 1 = 8

Завдання 5

9 > 8

6 > 4

5 < 8

6 < 7

7 > 3

6 > 5

4 < 10

1 < 8

7 < 4

9 > 5

Завдання 6

4 + 4 = 8

1 + 7 = 8

Завдання 7

«Родина» чисел 7, 1, 8:

7 + 1 = 8

1 + 7 = 8

8 – 1 = 7

8 – 7 = 1

«Родина» чисел 6, 2, 8:

6 + 2 = 8

2 + 6 = 8

8 – 2 = 6

8 – 6 = 2

«Родина» чисел 5, 3, 8:

5 + 3 = 8

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

8 – 5 = 3

 

СТОРІНКА 62

Завдання 1

1) Червоні сердечка ― 4, сині сердечка ― 3. Всього ― ?

Схема

Вираз:   4 + 3

Рівність:   4 + 3 = 7   

4 і 3 всього 7

2) Було ― 8 кругів, забрали ― 5 кругів. Залишилось ― ?

Схема

Вираз:   8 – 5

Рівність:   8 – 5 = 3

8 без 5 залишиться 3

3) Жовті смайлики ― 4, сині смайлики ― 3. Всього ― ?

Схема

Вираз:  4 + 3

Рівність:   4 + 3 = 7

4 і 3 всього 7

Завдання 2

«Родина» чисел 3, 4, 7:

3 + 4 = 7

4 + 3 = 7

7 – 3 = 4

7 – 4 = 3

«Родина» чисел 1, 4, 5:

1 + 4 = 5

4 + 1 = 5

5 – 1 = 4

5 – 4 = 1

«Родина» чисел 3, 5, 8:

3 + 5 = 8

5 + 3 = 8

8 – 3 = 5

8 – 5 = 3

Завдання 3

Рівності за складом числа 7

3 + 4 = 7         7 – 3 = 4

6 + 1 = 7         7 – 1 = 6

5 + 2 = 7         7 – 5 = 2

1 + 6 = 7         7 – 6 = 1

4 + 3 = 7         7 – 4 = 3

2 + 5 = 7         7 – 2 = 5

Рівності за складом числа 4

2 + 2 = 4       4 – 2 = 2

1 + 3 = 4       4 – 3 = 1

3 + 1 = 4       4 – 1 = 3

 

СТОРІНКА 63

Завдання 4

1) Схема

Вираз:   6 – 2

Рівність:   6 – 2 = 4

6 без 2 залишиться 4

2) Схема

Вираз:    3 + 1

Рівність:    3 + 1 = 4

3 і 1 всього 4

3 і 1 стане 4

3) Схема

Вираз:    5 – 2

Рівність:     5 – 2 = 3

5 без 2 залишиться 3

Завдання 5

1) числа, які більші від 3, але менші за 8:   4, 5, 6, 7

2) числа, які більші від 5, але менші за 8:   6, 7

3) числа, які менші за 10, але більші від 5:  6, 7, 8, 9

4) числа, які менші за 4, але більші від 1:    2, 3

Завдання 6   Допомогли дітям знайти рюкзаки

7 + 1 = 8

4 – 1 = 3

1 + 4 = 5

8 – 1 = 7

7 – 1 = 6

5 – 1 = 4

Інші завдання дивись тут...