Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до навчального зошита (частина 1)

"Математика 1 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В."

СТОРІНКА 49

Завдання 5  Трикутники — 7, чотирикутники — 7, круги — 7

7 — це 6 і ще 1       7 = 6 + 1

7 — це 8 без 1        7 = 8 – 1

Завдання 6

4 + 0 = 4

2 + 3 = 5

2 + 4 = 6

4 + 3 = 7

3 + 0 = 3

Трикутники — 6, круги — 7, шестикутники — 4, зірки — 5, чотирикутники — 3

Завдання 7  У Китаї людей мешкає більше, ніж в Індії. В Індії мешкає більше, ніж в Україні. У якій країні мешкає найбільше людей? Поясни, що позначає кожний відрізок

Міркуємо так

Якщо в Китаї людей мешкає більше, ніж в Індії, то в порядку зростання (від меншого до більшого) кількості населення маємо: Індія, Китай

Якщо в Індії мешкає більше, ніж в Україні, то в порядку зростання кількості населення маємо: Україна, Індія, Китай

Найбільше людей мешкає в Китаї

Зелений відрізок схематично позначає населення Китаю, синій – Індії, червоний – України

 

СТОРІНКА 50

Завдання 2

7 > 5

3 < 4

5 < 6

7 > 3

6 > 3

4 < 7

7 > 1

5 > 3

2 < 3

7 < 10

6 < 7

5 < 7

1 < 4

6 > 5

5 < 8

Завдання 3

1) Групи (підмножини) фігур за розміром: малі (4), великі (3)

4 > 3    чотири більше від трьох (чотири більше, ніж три)

3 < 4    три менше, ніж чотири

4 ≠ 3    чотири не дорівнює трьом

3 ≠ 4    три не дорівнює чотирьом

«Родина» чисел 4, 3, 7:

4 + 3 = 7

3 + 4 = 7

7 – 3 = 4

7 – 4 = 3

2) Групи фігур за кольором: сині (1), червоні (6)

1 < 6     один менше, ніж шість

6 > 1    шість більше від одного (шість більше, ніж один)

1 ≠ 6    один не дорівнює шести

6 ≠ 1    шість не дорівнює одному

«Родина» чисел 1, 6, 7:

1 + 6 = 7

6 + 1 = 7

7 – 6 = 1

7 – 1 = 6

3) Групи фігур за формою: круги (4), шестикутники (3)

4 > 3    чотири більше від трьох (чотири більше, ніж три)

3 < 4    три менше, ніж чотири

4 ≠ 3    чотири не дорівнює трьом

3 ≠ 4    три не дорівнює чотирьом

 «Родина» чисел 3, 4, 7:

4 + 3 = 7

3 + 4 = 7

7 – 3 = 4

7 – 4 = 3

 

СТОРІНКА 51

Завдання 4

Склад числа 5

4 + 1 = 5

3 + 2 = 5

2 + 3 = 5

1 + 4 = 5

Склад числа 6

5 + 1 = 6

4 + 2 = 6

3 + 3 = 6

2 + 4 = 6

1 + 5 = 6

Склад числа 4

1 + 3 = 4

2 + 2 = 4

3 + 1 = 4

Завдання 5

1) Було — 3 (троє) курчат, прийшло — 2 (двоє) курчат. Стало — ?

Схема

Вираз:    3 + 2

Рівність:   3 + 2 = 5

3 і 2 стане 5

2) Було — 5 курчат, пішло — 2 курчат. Залишилось — ?

Схема

Вираз:   5 – 2

Рівність:  5 – 2 = 3

5 без 2 залишиться 3

Завдання 6  Допомогли Білосніжці дібрати до кожного виразу його значення:

4 + 1 = 5

4 – 1 = 3

7 – 1 = 6

2 – 1 = 1

6 + 1 = 7

1 + 1 = 2

5 – 1 = 4

 

СТОРІНКА 52

Завдання 1

1) Зірки — 5, круги — 2. Всього — ?

Схема

Вираз:    5 + 2

Рівність:   5 + 2 = 7

5 і 2 всього 7

2) Зірки — 3, місяці — ?. Всього — 7

Схема

Вираз:   7 – 3

Рівність:   7 – 3 = 4

3) 7 – 4 = 3

5 + 2 = 7

7 – 2 = 5

3 + 4 = 7

7 – 5 = 2

7 – 3 = 4

Завдання 2

Склад числа 7:

6 + 1 = 7

5 + 2 = 7

4 + 3 = 7

3 + 4 = 7

2 + 5 = 7

1 + 6 = 7

Завдання 3  Скільки намистин треба донизати, щоб їх стало 7?

5 + 2 = 7

3 + 4 = 7

4 + 3 = 7

6 + 1 = 7

2 + 5 = 7

Треба донизати 2 сині намистини, 4 червоні намистини, 3 жовті намистини, 1 фіолетову намистину, 5 зелених намистин

Завдання 4

3 + 3 = 6

4 + 3 = 7

1 + 4 = 5

5 + 2 = 7

2 + 4 = 6

6 + 1 = 7

 

СТОРІНКА 53

Завдання 5

«Родина» чисел 6, 1, 7:

6 + 1 = 7

1 + 6 = 7

7 – 6 = 1

7 – 1 = 6

«Родина» чисел 5, 2, 7

5 + 2 = 7

2 + 5 = 7

7 – 5 = 2

7 – 2 = 5

«Родина» чисел 4, 3, 7

4 + 3 = 7

3 + 4 = 7

7 – 4 = 3

7 – 3 = 4

Завдання 6

7 > 4

8 > 6

3 < 7

6 < 7

4 < 8

1 < 7

7 < 10

5 < 7

6 > 3

7 > 4

Завдання 7

Додати 1 – означає знайти наступне число

Відняти 1 – означає знайти попереднє число

2 + 1 = 3

7 – 1 = 6

5 + 1 = 6

5 – 1 = 4

Завдання 8 

1) Сосна вища від берези, береза нижча за ялину. Що нижче — сосна чи ялина? Поясни, що позначають відрізки.

Міркуємо так

Якщо сосна вища від берези, то в порядку зростання (від нижчого до вищого)  висоти маємо: береза, сосна

Якщо береза нижча за ялину, то в порядку зростання висоти маємо: береза0 сосна, ялина або береза, ялина, сосна

Задача некоректна (не має однозначної відповіді)

2) Сосна вища від берези і ялини, береза нижча за ялину. Поясни, що позначають відрізки.

Міркуємо так

Якщо сосна вища від берези і ялини, то вона найвища

Якщо береза нижча за ялину, то в порядку зростання (від меншого до більшого)  висоти маємо: береза, ялина, сосна

Червоний відрізок схематично відображає висоту сосни, синій – ялини, зелений – берези

 

СТОРІНКА 54

Завдання 1

6 і 8

10 > 3   десять більше від трьох  (десять більше, ніж три)

4 > 1     чотири більше від одного  (чотири більше, ніж один)

7 > 3     сім більше від трьох  (сім більше, ніж три)

9 і 7

6 > 4    шість більше від чотирьох  (шість більше, ніж чотири)

9 і 10

5 > 2    п’ять більше від двох  (п’ять більше, ніж два)

Завдання 2

1) числа більші від 2, але менші за 6;   3, 4, 5

2) числа більші від 5, але менші за 7;    6

3) числа менші за 9, але більші від 4.    5, 6, 7, 8

Завдання 3  Розподілили множину на дві підмножини за трьома ознаками та склали до кожного малюнка можливі рівності

1) Групи (підмножини) фігур за формою: трикутники (5), круги (2)

«Родина» чисел 5, 2, 7:

5 + 2 = 7

2 + 5 = 7

7 – 2 = 5

7 – 5 = 2

2) Групи (підмножини) фігур за розміром: великі (2), малі (5)

«Родина» чисел 2, 5, 7:

2 + 5 = 7

5 + 2 = 7

7 – 5 = 2

7 – 2 = 5

3) Групи (підмножини) фігур за кольором: жовті (1), сині (6)

«Родина» чисел 1, 6, 7:

1 + 6 = 7

6 + 1 = 7

7 – 6 = 1

7 – 1 = 6

Завдання 4  Було — 6 жаб, прискакала — 1 жаба. Стало — ?

Схема

Вираз:    6 + 1

Рівність:   6 + 1 = 7

6 і 1 стане 7

 

СТОРІНКА 55

Завдання 5  На лузі паслися 5 корів і 2 телятка. Скільки всього тварин паслося на лузі?

Корови — 5, телятка — 2. Всього — ?

Схема

Вираз:    5 + 2

Рівність:   5 + 2 = 7

5 і 2 всього 7

Завдання 6  Бабуся зірвала з дерева 7 груш, 4 груші вона віддала онукові . Скільки груш залишилось у бабусі?

Було — 7 груш, віддала — 4 груші. Залишилось — ?

Схема

Вираз:   7 – 4

Рівність:    7 – 4 = 3

7 без 4 залишиться 3

Завдання 7

6 + 1 = 7

7 + 1 = 8

9 – 1 = 8

3 + 1 = 4

4 + 1 = 5

2 – 1 = 1

6 – 1 = 7

5 + 1 = 6

Завдання 8  Уляна старша за Аліну, але молодша, ніж Оля. Котра з дівчаток найстарша? наймолодша?

Міркуємо так

Якщо Уляна старша за Аліну, тоді за зростанням (від меншого до більшого) віку маємо: Аліна, Уляна

Якщо Уляна молодша за Олю, тоді за зростанням (від меншого до більшого) віку маємо: Аліна, Уляна, Оля

Найстарша – Оля. Найменша – Аліна.

Оскільки Уляна знаходиться посередині, то маємо схему: О, У, А

Інші завдання дивись тут...