Інші завдання дивись тут...

§ 11. Знайомимося з клавіатурним тренажером.

СТОРІНКА 47 

Запитання і завдання.

Завдання 1. З якими програмами-тренажерами ти знайомий? Клавіатурний тренажер, тренажер миші.

Завдання 2. Яка програма навчає працювати з клавіатуроюКлавіатурний тренажер.

Завдання 3. Які вправи для рук ти запам'ятав? Уявно грати не роялі, пальці єднати між собою, стискати в кулачки, обертати кулачками, махати долонями.

Завдання 4. З'ясуй, скільки символів ти можеш набрати на клавіатурному тренажері за 5 хвилин. 

Завдання 5. Прочитай повідомлення. Буратіно зашифрував назву комп'ютерного пристрою, щоб її не прочитав Карабас Барабас. Розшифруй і прочитай слово в таблиці. Клавіші керування курсором підкажуть тобі, у якому напрямку слід читати слово. раівкутал - клавіатура.

 

 

§ 12. Як працювати з програмами на розвиток логічного мислення.

СТОРІНКИ 50 – 51.

Завдання. Спробуй скласти ребус, щоб зі слова «богатир» отримати слово «тир». Чотири коми, малюнок богатиря.

Завдання. Розглянь ребуси та їх розгадки. З'ясуй, за якими правилами складаються ребуси

Завдання. Розглянь малюнок. Які з поданих праворуч фрагментів пазла слід вибрати для рамки?

 

Завдання. Розглянь малюнки. З яких частин танграма складено великий квадрат? маленький квадрат? прямокутник?

Виконуємо практичне завдання. Завдання: зроби танграм і склади його. 

3. Склади квадрати з частин танграма за номерами: а) 3, 5 і 7; б) 1, 3, 5 і 7; в) 3, 4, 5, 6 і 7.

Запитання і завдання

Завдання  1. Які ти знаєш логічні задачі? Ребус, пазл, танграм, кросворд.

Завдання 2. Що таке ребус? танграм? Ребус — це загадка, в якій у вигляді малюнків, букв, знаків закодовано слово. Гра «Танграм» — давня китайська головоломка.

Завдання 3. Які ти знаєш правила складання пазлів? Фрагменти пазла, які утворюють рамку, є основою майбутньої картинки і підказують, яку наступну деталь слід вибрати. 

Щоб скласти пазл, потрібно:

• вибрати фрагменти пазла для рамки: з одним рівним краєм — для боків майбутньої картинки, з двома рівними краями — для її кутів;

• відшукати сусідні фрагменти за кольором і формою стиків.

Завдання 4. Задумай назву будь-якого предмета у твоєму класі. Склади ребус із цією назвою. Запропонуй однокласникам розгадати твій ребус.

Парта

5. Склади з усіх семи частин танграма фігури, зображені на малюнку.

 

§ 13. Що таке інформація та повідомлення.

СТОРІНКА 55.

Виконуємо практичне завдання. Завдання: навчись визначати тип повідомлення.

1. Розглянь малюнки. Допоможи Смайлику визначити, яким способом подано кожне повідомлення. Півень вранці співає (звукове), бачимо дорожній знак (графічне), бачимо положення стрілки та сигнал будильника (комбіноване).

2. Визнач, яке повідомлення за способом сприйняття ти отримуєш, коли: слухаєш плеєр (слухове); дивишся на літак (зорове); нюхаєш квіти (нюхове); смакуєш цукерку (смакове).

Запитання і завдання.

Завдання 1. Навіщо людині потрібна інформація? Щоб знати та орієнтуватися у навколишньому світі.

Завдання 2. Як ти розумієш, що таке інформація? повідомлення? Повідомлення – це звуки, жести, умовні сигнали тощо. Інформація — це відомості, новина, знання про навколишній світ, які надходить до нас за допомогою повідомлень.

Завдання  3. Які типи повідомлень за способом сприйняття ти знаєш? Слухові, зорові, нюхові, смакові, дотикові.

4. Поміркуй, які повідомлення ти отримуєш протягом дня. До якого типу повідомлень вони належать за способом сприйняття та за способом подання?

Повідомлення Спосіб сприйняття Спосіб подання
Дзвінок будильника Слуховий Звуковий
Прохолодна вода для вмивання Дотиковий Комбінований
Дорожній знак на дорозі Зоровий Графічний
Оцінка у щоденнику Зоровий Числовий
Вчитель розказує казку Слуховий Звуковий
Читаємо текст у підручнику Зоровий Текстовий

5. Знайди відповідність між малюнками і типами повідомлень за способом сприйняття. а) слухове повідомлення – 5; б) дотикове повідомлення – 4; в) смакове повідомлення – 3; г) зорове повідомлення – 2; д) нюхове повідомлення – 1 

 

§ 14. Які інформаційні процеси відбуваються навколо нас.

СТОРІНКИ 57 – 58

Завдання . Розглянь малюнки. Які інформаційні процеси проілюстровано? Передавання, зберігання, отримання, опрацювання інформації.

Виконуємо практичне завдання. Завдання: визнач інформаційні процеси.

1. З поданих дієслів вибери ті, що описують можливі дії з інформацією. Опрацювати, запам'ятати, скакати, передавати, плавати, отримати, спати, зберігати, збирати, прибирати, записувати, малювати, співати.

Опрацювати, запам'ятати, передавати, отримати, зберігати, записувати. 

2. За допомогою лінійки виміряй довжину відрізків, які зображені на малюнку. AB = 10 см, CD = 6 см

3. Визнач, на скільки один відрізок довший за інший. AB – CD

4. Запиши в зошит обчислення. AB – CD = 10 см – 6 см = 4 см

Запитання і завдання.

1. Які інформаційні процеси ти знаєш? Отримання інформації, зберігання інформації, опрацювання інформації, передавання інформації.

2. Чи може будильник бути джерелом інформації? Так, його дзвінок коли будить вранці учня.

3. Козаки в Запорізькій Січі, коли наближався ворог, запалювали на пагорбах ланцюжки вогнищ. Таким чином вони сповіщали про небезпеку. Які інформаційні процеси при цьому відбувалися? Козаки передавали інформацію, вороги отримували інформацію.

4. Які інформаційні процеси відбуваються, коли ти переходиш дорогу? Що є джерелом інформації? Хто є приймачем інформації? Процес передачі та отримання інформації. Світло світлофора – джерело передачі інформації, людина – приймач інформації. 

5. Прочитай повідомлення, скориставшись підказкою.

А В Г Д Е И З Й К М Н О П Р С Т У Ц Ь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

9 12 7 1 18 19 9 12 10 17

14 12 4 17

11 5 10 1

13 5 14 5 2 12 4 17

КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ.

 

§ 15. Які пристрої призначені для роботи з повідомленнями.

СТОРІНКИ 62 – 63 

Виконуємо практичне заняття. Завдання: визнач пристрої для роботи з повідомленнями різних типів.

1. Розглянь малюнки та назви пристрої, які на них зображені. 1 – плеєр, 2 – кишеньковий комп’ютер, 3 – факс, 4 – відеокамера, 5 – мобільний телефон. 

2. Визнач, які з цих пристроїв можуть передавати текстові повідомлення. Кишеньковий комп’ютер, факс. 

3. Знайди пристрої, призначені для створення графічних повідомлень. Кишеньковий комп’ютер, відеокамера.   

4. Знайди пристрій, що допоможе виконати обчислення. Кишеньковий комп’ютер.

Запитання і завдання. 

Завдання 1. Які є пристрої для роботи з повідомленнями? Комп’ютер, ноутбук, нетбук, планшет, диктофон, калькулятор, модем, плеєр, смартфон, телефон, факс, фотокамера, відеокамера, сканер, GPS – навігатор, телефон, мобільний телефон, телевізор, електронна книжка, мікрокомп’ютери.

Завдання 2. Які пристрої для роботи з графічними повідомленнями ти знаєш? Комп’ютер, ноутбук, нетбук, планшет, смартфон, фотокамера, відеокамера, сканер, GPS – навігатор.

Завдання 3. Чи є комп'ютер універсальним пристроєм? Поясни свою відповідь. Так, бо за його допомогою відбуваються усі інформаційні процеси.

Завдання 4. З'ясуй, які пристрої для роботи з повідомленнями мають члени твоєї родини. Як вони використовують ці пристрої?  Планшет (для читання книжок, перегляду фільмів, пошуку новин), мобільний телефон (для спілкування), смартфон (для фотографування, спілкування, пошуку новин), GPS – навігатор (у поїздках для визначення місцевості), модем (для функціонування Інтернету), сканер (для сканування зображень).  

Завдання 4. Розв'яжи задачу. На полиці в магазині «Комп'ютерний світ для школярів» залишилося 15 смартфонів, а продано було на 2 смартфони менше. Допоможи пану Ворону з'ясувати, скільки смартфонів було в магазині.

15 – 2 = 13 (шт.) – смартфонів продали.

15 + 13 = 28 (шт.) – смартфонів було в магазині.

Інші завдання дивись тут...