1) чотири натуральні числа: 1; 2; 3; 4
2) чотири цілі числа: −2; −1; 0; 1
3) чотири раціональні числа: −2; 0; 2,5; 3 1/2
4) чотири дробові числа: −4,5; −5 1/4; 7,8; 9 1/2

 

3авдання 1057
1) –11 — ціле число; Так
2) 5 — раціональне число; Так
3) –11 — натуральне число; Ні
4) 5 — натуральне число; Так
5) –11 — раціональне число; Так
6) 5 — ціле число; Так
7) –9,4 — ціле число; Так
8) 0 — раціональне число; Так
9) –9,4 — раціональне число; Так
10) 0 — ціле число; Так
11) –9,4 — натуральне число; Ні
12) 0 — натуральне число. Ні
Завдання 1058
1) − 1/21 — раціональне число; Так
2) – 45/2 — ціле число; Ні
3) 3 5/17 — раціональне число. Так

 

3авдання 1059
1) кожне натуральне число є цілим числом; Так
2) кожне натуральне число є раціональним числом; Так
3) кожне ціле число є раціональним числом. Так

 

3авдання 1060
Серед чисел 1; 4/3 ; −4 1/2; –96,3; 0; –25; 283; 4,78; 11; −11/6 ; 56; –85; 7 11/12 ; 2577:
1) цілі числа: 1; 0; –25; 283; 11; 56; –85; 2577
2) цілі додатні числа; 1; 283; 11; 56; 2577
3) цілі від’ємні числа: –25; –85
4) дробові числа: 4/3; −4 1/2; –96,3; 4,78; −11/6 ; 7 11/12
5) раціональні числа: 1; 4/3 ; −4 1/2; –96,3; 0; –25; 283; 4,78; 11; −11/6 ; 56;–85; 7 11/12; 2577
6) дробові від’ємні числа: −4 1/2; –96,3; −11/6

 

3авдання 1061
Серед чисел 9; –8; 0; –4,6; 7,8; –475; 1143; −2 3/5; –5,45; –96:
1) натуральні числа: 9; 1143
2) цілі числа: 9; –8; 0; –475; 1143; –96 
3) цілі від’ємні числа: –8; –475; –96
4) недодатні раціональні числа: –8; 0; –4,6; –475; −2 3/5; –5,45; –96

 

3авдання 1062
Серед чисел 534; –2,02; 0; – 3/4 ; 33,01:
1) натуральні числа: 534
2) цілі числа: 534; 0
3) раціональні числа: 534; –2,02; 0; –3/4 ; 33,01

 

3авдання 1063
1) приклад числа, яке є цілим, але не є натуральним; 0
2) приклад числа, яке є раціональним, але не є цілим і не є додатним. –3,5

 

3авдання 1064
1) між числами –12 і 12: цілих чисел 23 і натуральних чисел 11
2) між числами –62 і 62: цілих чисел 123 і натуральних чисел 61

 

3авдання 1065
Скільки натуральних чисел і скільки цілих чисел можна позначити на координатній прямій між точками:
1) А(12) і В(28); 15 натуральних і 15 цілих чисел
(13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27)
2) C(–3,5) і D(–12,9);
Жодного натурального і 9 цілих чисел (–12; –11; –10; –9; –8; –7; –6; –5; –4) 
3) M(–3,2) і N(10)? 
9 натуральних чисел (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9)
13 цілих чисел (–3; –2; –1; –0; 1; 2; 3;4; 5; 6; 7; 8)

 

3авдання 1066
1) між А(2) і В(2,5) не можна позначити жодного цілого числа
2) між C(–5) і D(–12,4) можна позначити 7 цілих чисел (–12; –11; –10; –9; –8; –7; –6)

 

3авдання 1067
Позначили усі додатні цілі числа, які лежать ліворуч від числа 7 2/9.
3авдання 1068
Позначили усі натуральні числа, які лежать ліворуч від 5, і протилежні числа до них.
3авдання 1069
Запишіть усі цілі числа, модуль яких менший від числа: 
1) усі цілі числа, модуль яких менший від числа 3:  –2; –1;  0; 1; 2
2) усі цілі числа, модуль яких менший від числа 7,2:
–7; –6; –5; –4; –3; –2; –1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
3) усі цілі числа, модуль яких менший від числа 1,25: –1;  0 ; 1

 

3авдання 1070
З чисел 6; –11; 12/6 ; 0,8; –1004; −1 2/9 ; 3 1/2; 9/3 ; –6/2 ; 32/8 ; –15/5  є:
1) цілими: 6; –11; –1004
2) дробовими: 12/6; 0,8; −1 2/9; 3 1/2; 9/3 ; –6/2 ; 32/8 ; –15/5 
3) натуральними: 6
4) раціональними: 6; –11; 12/6 ; 0,8; –1004; −1 2/9 ; 3 1/2; 9/3 ; –6/2 ; 32/8 ; –15/5

 

3авдання 1071
Протилежні числа: –15; 71; 0; 1,1; –4,05; –1/7. З них:
1) натуральні числа: 71
2) цілі числа: –15; 71; 0
3) цілі недодатні числа: –15; 0
4) раціональні числа: –15; 71; 0; 1,1; –4,05; –1/7

 

3авдання 1072
Які із чисел –3; 1230; − 35/7; 7/35; 35/7; −7/35; –2,8 є:
1) цілими, але не натуральними: –3
2) дробовими, але не додатними: −35/7; −7/35; –2,8
3) натуральними: 1230
4) раціональними, але не цілими: −35/7; 7/35; 35/7; −7/35; –2,8

 

3авдання 1073
Цілі числа, модуль яких знаходиться між числами:
1) 12 і 15: −13; −14; 13; 14
2) –2 і 2: −1; 0; 1
3) –10 і 1: – 9; –8; –7; –6; –5; –4; –3; –2; –1; 0
4) 22 і 19: −21; −20; 20; 21 
5) 58,6 і 59,1: −59; 59
6) 131/17 і 133/17: Жодного

 

3авдання 1074
1) |a| = –a, якщо а — раціональне число; Ні
2) |a| = a, якщо а — натуральне число; Так
3) |х| = –х, якщо х — ціле число; Ні
4) |х| = –х, якщо х — натуральне число. Ні

 

3авдання 1075
1) |a| = –a, якщо а — раціональне число; Ні
2) |х| = х, якщо х — ціле число? Так

 

3авдання 1076
Між цілими значеннями а = –1 і а = 1 розміщується одне ціле число  0.

 

3авдання 1077
Чи існує таке значення a, за якого між числами –2a і a на координатній прямій:
1) лежить рівно сто цілих чисел; Не існує. Доведемо це. Між числами –2а лежить 2а – 1 цілих чисел, а між числами а лежить а – 1 цілих чисел. Отже, між числами –2a і a лежать 2а – 1 + 1 + а – 1 = 3а – 1 чисел. За умовою 3а – 1 = 100; 3а = 101 - не ділиться націло.
2) не лежить жодного цілого числа? Так, існує, якщо а = 0.

 

3авдання 1078
Для яких натуральних чисел х і y справджується рівність: |х| + |у| = 6?
х = 1 і у = 5; х = 2 і у = 4; х = 3 і у = 3; х = 4 і у = 2; х = 5 і у = 1

 

3авдання 1079
Для яких цілих чисел х і y справджується рівність: |х| + |у| = 8?
х = 0 і у = 8
х = 1 і у = 7
х = 2 і у = 6
х = 3 і у = 5
х = 4 і у = 4
х = 5 і у = 3
х = 6 і у = 2
х = 7 і у = 1
х = 8 і у = 0
х = 0 і у = –8
х = 1 і у = –7
х = 2 і у = –6
х = 3 і у = –5
х = 4 і у = –4
х = 5 і у = –3
х = 6 і у = –2
х = 7 і у = –1
х = –1 і у = 7
х = –2 і у = 6
х = –3 і у = 5
х = –4 і у = 4
х = –5 і у = 3
х = –6 і у = 2
х = –7 і у = 1
х = –8 і у = 0
х = –1 і у = –7
х = –2 і у = –6
х = –3 і у = –5
х = –4 і у = –4
х = –5 і у = –3
х = –6 і у = –2
х = –7 і у = –1
Завдання 1080
Чи може існувати клас, у якому половина учнів вивчає тільки іспанську мову, чверть учнів — тільки німецьку мову, сьома частина учнів — тільки французьку мову, крім того, є ще троє учнів, які вивчають тільки китайську мову?
Розв'язання
Нехай загальна кількість учнів класу дорівнює х. Складаємо рівняння:
х/2 + х/4 + х/7 + 3 = х
14/28 х + 7/28 х + 4/28 х + 3 = х
25/28 х + 3 = х
3/28 х = 3
х = 3 : 3/28
х = 3/1 • 28/3
х = 28
Відповідь: може, у класі 28 учнів.

 

3авдання 1081
Чи може існувати клас, у якому третина учнів грає тільки у футбол, чверть учнів — тільки в баскетбол, восьма частина учнів — тільки в теніс, крім того, є ще п’ятеро учнів, які не займаються спортом?
Розв'язання
Нехай загальна кількість учнів класу дорівнює х. Складаємо рівняння:
х/3 + х/4 + х/8 + 5 = х
8/24 х + 6/24 х + 3/24 х + 5 = х
17/24 х + 5 = х
24/24 х – 17/24 х = 5
7/24 х = 5
х = 5 : 7/24
х = 5/1 • 24/7
х = 120/7
Отже, число х не є цілим, а тому такого класу не може існувати.
Відповідь: не може.