Інші завдання дивись тут...

Сторінка 47.

Завдання 4. Перетвори порівняння на слова з переносним значенням за зразком.

День блищить, немов полив'яний. – День полив'яний.

Струмок шумить, немов дідусь буркоче. – Струмок буркотливий.

Водиця виграє, мов срібло. – Водиця срібна.

 

«Баба Віхола»

Завдання 5. У таблиці знайди й зафарбуй слова, близькі за значенням. Прочитай.

Віхола, метелиця, пороша, завірюха.

рсвіхолатМ

метелицяно

мтпорошапр

азавірюхас

Завдання 6. Зафарбуй відповідно до змісту вірша.

Віхола сива. 

Пальчики сині.

Житечко біле.

 

Сторінка 48.

ВАДИМ СКОМАРОВСЬКИЙ «Клени», «Щиглик».

Завдання 1. Прочитай правильно слова на жовтому тлі. Склади з ними три речення. Обтрушував, одягнула, (у) теплі, вітер, листя, зима, багряне, сивоброва, кожухи. Вітер обтрушував листя багряне. Зима сивоброва прийшла серед ночі. Одягнула клени у теплі кожухи.

 

Сторінка 49.

«Козубок-колобок»

Завдання 2. У пошуковій таблиці на червоному тлі знайди рими до слів ліс, горбок, стежинці. Ліс – ніс, горбок – козубок, стежинці – гостинці.

Завдання 3. Зафарбуй у кожному рядку таблиці назву вірша Вадима Скомаровського.

Клени. Козубок-колобок. Щиглик.

о п р с к л е н и г у ф х у ц
к о з у б о к - к о л о б о к
щ и г л и к г о у с п л я т ь

 

Сторінка 50.

Завдання 4. Прочитай рядки з віршів, уявляючи, що бачиш відповідні кадри мультфільму. Який настрій вони створюють? Чи погоджуєшся ти з визначеним?

Клени тремтіли, ждучи завірюхи. – Сумний настрій. 

А серед ночі зима сивоброва їх одягнула у теплі кожухи. – Спокійний настрій.

Підборами порипує мороз-вусач, а щиглику під липою хоч сядь та й плач. – Тривожний настрій.

 

ГАННА ЧУБ АЧ «У лісочку на пеньочку»

Завдання 2. Познач висловлювання про горобців, з яким ти погоджуєшся

Горобці теж хотіли мати сорочку.

Бешкетники заздрили мишеняті й не поважали чужої праці.   

Горобці хотіли допомогти мишці.

 

Сторінка 51.

«Роса»

Завдання 4. Прочитай рядки з віршів, уявляючи, що бачиш відповідні кадри мультфільму. Який настрій вони створюють? Чи погоджуєшся ти з визначеним?

Всі росинки, як живі... Сяють, усміхаються, скрапують, зливаються. – Світлий настрій.

Вишивала сіра мишка…Вишивала і співала, бо хороший настрій. – Веселий настрій.

 

АНАТОЛІЙ КОСТЕЦЬКИЙ

Завдання 1. Знайди і прочитай назви віршів Анатолія Костецького. Запиши їх.

Починається весна. Рибалка-дивак. Не хочу.

о п р п о ч и н а є т ь с я в е с н а
к р и б а л к а - д и в а к н и г в у
а л м а с н е х о ч у л а в а д е к  

 

Сторінка 52.

Завдання 3. Пари однакового кольору.

Рибалка хвастати, похвалятися перевагою
Хизуватися на світанку
На зірниці не поспішаючи
Спроквола людина, яка займається риболовлею

Завдання 4. Доповни підписи під кадрами мультфільму. 1. Чув, як ранком на зірниці розправляли крила птиці.

Інші завдання дивись тут...