Інші завдання дивись тут... 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 1 КЛАСІ.

Завдання 1. Полічи окремо червоні й зелені перчики. Скільки всіх перчиків? 

Розв'язання: 10 червоних перчиків, 10 зелених перчиків. Всього 20 перчиків.

 

Завдання 2. Скільки всього паличок на кожному малюнку?

Розв'язання. 

1) 27                             2) 92                         3) 54

 

Завдання 3. Назви всі числа другого десятка; четвертого десятка; десятого десятка.

Розв'язання. 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

 

Завдання 4. Спиши, вставляючи пропущені числа. 

40

 

42

43

 

 

46

47

48

 

 

51

Розв'язання. 

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Завдання 5. Кожне з поданих чисел запиши за зразком у вигляді суми розрядних доданків: 36, 66, 84, 48.

Зразок. 82 = 80 + 2.

Розв'язання.

36 = 30 + 6 66 = 60 + 6 84 = 80 + 4 48 = 40 + 8

Завдання 6. Запиши вирази та обчисли їх значення.

1) Як утворити число 55, якщо маємо число, що йому передує?

54 + 1 = 55

2) Як утворити число 70 із числа, що йде за ним?

71 – 1 = 70

3) Скільки буде, якщо від числа 93 відняти число його одиниць?

93 – 3 = 90

 

Завдання 7.  

26 + 1 = 27

51 + 2 = 53

6 – 4 = 2

10 – 7 = 3

56 – 6 = 50

10 – 1 = 9

37 – 7 – 1 = 29

49 – 10 – 1 =38

Завдання 8. За кожним малюнком склади і розв'яжи задачу.

На змаганнях перед хмарою летіло 6 парашутистів, а за хмарою - на 2 менше. Скільки парашутистів летіло за хмарою?

Розв'язання.

6 – 2 = 4 (п.) - летіло парашутистів за хмарою.

Відповідь: 4 парашутисти.

На змаганнях пливло 6 вітрильників перед островом і 3 - за островом. Скільки всього вітрильників пливло?

Розв'язання.

6 + 3 = 9 (в.) - пливло вітрильників.

Відповідь: 9 вітрильників.

 

Завдання 9*. Господар виростив З0 качок, 20 гусей і 40 кролів. Скільки всього птиці він виростив? На скільки більше господар виростив птиці, ніж кролів?

Розв'язання.

30 + 20 = 50 (пт.) - всього птиці виростив господар.

50 – 40 = 10 (пт.) - на стільки більше птиці, ніж кролів.

Відповідь: 50 птиці, на 10 птиці більше.

 

Завдання 10°. 

10 + 7 = 17

20 + 6 = 26

34 + 1 = 35

45 – 1 = 44

94 + 1 + 5 = 100

40 + 8 – 1 = 47

24 + 1 +0 = 25

36 – 0 – 6 = 30

 

Завдання 11°. Петрик відпочивав у дідуся 29 днів, а в санаторії — на 9 днів менше. Скільки днів Петрик відпочивав у санаторії?

Розв'язання.

29 – 9 = 20 (дн.) - днів відпочивав Петрик у санаторії.

Відповідь: 20 днів.

 

Завдання 12. Скільки десятків і одиниць у числах? 

40

12

15

84

20

93

60

56

65

Розв'язання.

4 десятки і 0 одиниць      (40)

1 десяток і 2 одиниці      (12)

1 десяток і 5 одиниць      (15)

8 десятків і 4 одиниці      (84)

2 десятки і 0 одиниць      (20)

9 десятків і 3 одиниці      (93)

6 десятків і 0 одиниць     (60)

5 десятків і 6 одиниць     (56)

6 десятків і 5 одиниць    (65)

 

Завдання 13. Поясни прийоми обчислень.

6 + 2 = 8         

6 + 1 + 1 = 8 

 

5 + 4 = 9     

5 + 2 + 2 = 9 

7 – 3 = 4          

7 – 1 – 1 – 1 = 4

 

10 – 4 = 6           

10 – 2 – 2 = 6   

 6 + 4 = 10

 6 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10

 

 7 – 3 = 4 

 7 – 2 – 1 = 4

Числа можна додавати і віднімати частинами.

 

Завдання 14. Поясни обчислення кожного виразу.

53 + 46 = (53 + 40) + 6 = 93 + 6 = 99 

78 – 25 = (78 – 20) – 5 = 58 – 5 = 53 

78 – 56 = (78 – 50) – 6 = 28 – 6 = 22

88 – 23 = (88 – 20) – 3 = 68 – 3 = 65

34 + 45 = (34 + 40) + 5 = 74 + 5 = 79

53 + 14 = (53 + 10) + 4 = 63 + 4 = 67

 

Завдання 15. 

67 – 30 = 37

76 + 3 = 79

55 + 24 = 79

88 – 3 = 85

61 + 20 + 6 = 87

84 + 10 – 5 = 89

57 + 30 – 4 = 83 

79 – 40 – 7 = 32

55 + 24 = (55 + 20) + 4 = 75 + 4 =79

61 + 20 + 6 = 81 + 6 = 87

84 + 10 – 5 = 94 – 5 = (94 – 4) – 1 = 90 – 1 = 89

57 + 30 – 4 = 87 – 4 = 83 

79 – 40 – 7 = 39 – 7 = 32

 

Завдання 16. Склади задачу усно. Розв'язання запиши.

У каравані 4 верблюди піднімалися на гору, а перейшло гору - 5 верблюдів. Скільки всього верблюдів у каравані?

Розв'язання.

4 + 5 = 9 (в.) - всього верблюдів у каравані.

Відповідь: 9 верблюдів.

 

Завдання 18. У кожній парі чисел назви більше число.

15 < 17       15 < 20         7 < 12

20 > 19       18 > 16        11 > 9

14 < 16       12 < 18        13 < 20

 

Завдання 19. 10 хлопчиків грали в піжмурки. 2 хлопчики вийшли з гри. Скільки хлопчиків продовжило гру?

Розв'язання.

10 – 2 = 8 (хл.) - хлопчиків продовжило гру.

Відповідь: 8 хлопчиків. 

 

Завдання 20°.  У парку посадили 6 кленів, каштанів — на 4 більше, а акацій — на 2 менше, ніж кленів. Скільки каштанів посадили в парку? Скільки акацій?

Розв'язання.

6 + 4 = 10 (д.) - посадили каштанів.

6 – 2 = 4 (д.) - посадили акацій.

Відповідь: 10 каштанів, 4 акації.

 

Завдання 21°. Допоможи зайчику та білочці обчислити вирази. 

1)  5 + 5 – 8 = 2

     0 + 10 – 7 = 3

     5 – 2 + 7 = 10

     8 – 7 = 1

     6 + 0 = 6

2)  9 – 4 + 5 = 10

     7 – 7 + 4 = 4

     9 – 7 + 8 = 10

     7 + 3 = 10

     5 + 0 = 5

Завдання 22.

4 + 5 = 9

4 – доданок, 5 – доданок, 9 – сума, 4+5 – сума 

10 – 4 = 6

10 – зменшуване, 4 – від'ємник, 6 – різниця, 10–4 - різниця 

 

Завдання 23. Як називаються числа в рівностях?

2 + 5 = 7 - сума 

2 – доданок, 5 – доданок, 7 – сума

8 – 3 = 5 - різниця

8 – зменшуване, 3 – від'ємник, 5 – різниця

 

Завдання 24. Обчисли вирази. Випиши (підкреслені) ті, в яких від'ємник 7.

7 + 2 = 9

7 – 2 = 5 

10 – 7 = 3

7 – 7 = 0

2 + 5 = 7

5 + 2 = 7

10 – 3 = 7

1 + 7 = 8

9 – 7 = 2

8 – 7 = 1

Завдання 25. Андрій накреслив 9 чотирикутників, а Тарас — 5 трикутників. Хто накреслив більше фігур? На скільки більше?

Розв'язання.

9 > 5 Андрій накреслив більше фігур.

9 – 5 = 4 (ф.) - на стільки більше фігур накреслив Андрій, ніж Тарас.

Відповідь: Андрій накреслив на 4 фігури більше, ніж Тарас.

                                                                            Інші завдання дивись тут...