Інші завдання дивись тут...  

Завдання 51°. Ведмедик посадив першого дня 4 дерева, а другого - ще 6. Скільки всього дерев посадив ведмедик за два дні?

Розв'язання.

4 + 6 = 10 (д.) - всього дерев за два дні посадив  ведмедик.

Відповідь: 10 дерев.

 

Завдання 52°. За два дні ведмедик посадив 10 дерев. Першого дня він посадив 4 дерева. Скільки дерев посадив ведмедик другого дня?

Розв'язання.

10 – 4 = 6 (д.) -  дерев посадив ведмедик другого дня.

Відповідь: 6 дерев.

Порівняй задачі 52 і 51 та їх розв'язання. Як можна назвати задачу 52 відносно задачі 51?

Задачі є оберненими.

 

Завдання 53.

60 + 3 + 1 = 64

63 – 3 – 1 = 59

65 – 5 + 4 = 64 

50 + 5 – 4 = 51

39 – 3 – 3 = 33 

3 + 70 – 6 = 67

86  + 0 = 86 

100 – 0 = 100

 

Завдання 54. Запиши вирази та обчисли їх значення.

10 мінус 4

7 плюс 3

до 3 додати 6

10 – 4 = 6

7 + 3 = 10

3 + 6 = 9

знайти суму чисел 3 і 4

знайти різницю чисел 9 і 4

8 зменшити на 5

4 + 3 = 7

9 – 4 = 5

8 – 5 = 3

Завдання 55. Обчисли вирази. Випиши ті (підкреслені), в яких зменшуване 8.

Приагадаймо: зменшуване - від'ємник = різниця.

8 + 2 = 10 

8 - 2 = 6 

10 – 2 = 8 

10 - 8 = 2

8 – 5 = 3

8 - 0 = 8

9 – 8 = 1 

1 + 8 = 9

8 - 4 = 4

6 + 2 = 8

 

Завдання 56*. На малюнку зліва знайди 4 трикутники, а на малюнку справа — 5 чотирикутників.

Розв'язання.

AMK, KOE, KME, MOE.

AKME, KBIT, TICM, MKBC, ABCE. 

 

Завдання 57. Обідати сіли 9 осіб. На стіл поклали 6 ложок і 8 виделок. Скільки ложок і виделок ще треба покласти?

Розв'язання.

9 – 6 = 3 (л.) - треба ще покласти ложок.

9 – 8 = 1 (в.) - треба ще покласти виделок.

Відповідь: 3 ложки, 1 виделку.

 

Завдання 58. 

7 + 3 + 42 = 52 6 + 4 + 37 = 47 14 – 4 – 7 = 3  48 – 7 – 1 = 40

 

Завдання 59. Склади за малюнком і розв'яжи задачі із запитаннями: «На скільки більше ... ?», «Скільки разом ... ?».

Злетілося 2 синички і 5 горобчиків. На скільки більше злетілось горобчиків, ніж синичок?

Розв'язання.

5 – 2 = 3 (пт.) - на стільки більше злетілося горобчиків, ніж синичок.

Відповідь: на 3 птахи.

Скільки разом злетілося птахів?

Розв'язання.

5 + 2 = 7 (пт.) - злетілося птахів разом.

Відповідь: 7 птахів.

 

Завдання 60*. 

Скільки всього одноцифрових чисел? 

1,2,3,4,5,6,7,8,9   (дев'ять)

Скільки всього двоцифрових чисел? 

99 – 10 + 1 = 90 

Скільки різних цифр потрібно для запису всіх одноцифрових чисел? 

дев'ять (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Скільки різних цифр потрібно для запису всіх двоцифрових чисел?

десять (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

 

Завдання 61°. Накресли відрізок, на 1 см коротший від АО.

 

Завдання 62°. 

8 + 2 – 1 = 9 

36 + 42 = 78

10 – 5 + 1 = 6 

40 + 5 + 1 = 46 

15 – 1 – 1 = 13 

55 – 1 – 1 = 53

3 + 7 + 3 = 13 

33 – 3 + 7 = 37

 

Завдання 63. Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків. 

48 = 40 + 8 15 = 10 + 5  17 = 10 + 7 93 = 90 + 3

 

Завдання 64. 1) Розглянь способи додавання і віднімання двоцифрових чисел.

32 + 15 = 47

(30 + 10) + (2 + 5) = 40 + 7 = 47

(32 + 10) + 5 = 42 + 5 = 47

86 – 25 = 61

(80 – 20) + (6 – 5) = 60 + 1 = 61

(86 – 20) – 5 = 66 – 5 = 1  

2) Поясни обчислення різними способами. 

35 + 13 = (30 + 10) + (5 + 3) = 40 + 8 = 48

35 + 13 = (35 + 10) + 3 = 45 + 3 = 48

77 – 16 = (70 – 10) + (7 – 6) = 60 + 1 = 61

77 – 16 = (77 – 10) – 6 = 67 – 6 = 61  

42 + 27 =  (40 + 20) + (2 + 7) = 60 + 9 = 69

42 + 27 = (42 + 20) + 7 = 62 + 7 = 69

69 – 17 = (60 – 10) + (9 – 7) = 50 + 2 = 52

69 – 17 = (69 – 10) – 7 = 59 – 7 = 52

 

Завдання 65. Знайди різницю 11 – 4 за шкалою лінійки. 

11 – 4 = (11 – 2) – 2 = 9 – 2 = 7 (см)

 

Завдання 66. Обчисли. Випиши (підкреслені) вирази зі значенням 9. 

10 – 1 = 9 

19 – 10 = 9 

6 + 3 = 9 

29 – 10 = 19 

9 – 7 = 2 

0 + 9 = 9 

4 + 5 – 8 = 1

47 – 40 + 2 = 9

Завдання 67. Порівняй значення виразу і число (усно).

10 – 2 >  7

6 – 5 < 4

8 + 2 >  9

2 + 7 >  8

9 – 2  < 10

6 – 4  >  1

 

Завдання 68. Від стрічки відрізали 10 см, а потім - ще 8 см. Скільки всього сантиметрів стрічки відрізали?

Розв'язання.

10 + 8 = 18 (см) - всього сантиметрів стрічки відрізали.

Відповідь: 18 сантиметрів.

 

Завдання 69*. Запиши всі двоцифрові числа, у яких кількість десятків на 4 менша від кількості одиниць.

15, 26, 37, 48, 59

 

Завдання 70°. У двох банках 5 л соку. У першій банці 2 л соку. Скільки літрів соку в другій банці?

Розв'язання.

5 – 2 = 3 (л) - літрів соку в другій банці.

Відповідь: 3 літри.

Склади обернену задачу.

1. У першій банці 2 л соку, в другій банці 3 л соку. Скільки всього літрів соку в двох банках.

Розв'язання.

2 + 3 = 5 (л) - всього літрів соку в двох банках.

Відповідь: 5 літрів.

2. У двох банках 5 л соку. У другій банці 3 л соку. Скільки літрів соку в першій банці?

Розв'язання.

5 – 3 = 2 (л) - літрів соку в першій банці.

Відповідь: 2 літри.

 

Завдання 71°. Розв'яжи і порівняй задачі.

1) У дівчинки було 5 зошитів. Вона купила ще 2. Скільки зошитів стало в дівчинки?

Розв'язання.

5 + 2 = 7 (з.) - зошитів стало у дівчинки.

Відповідь: 7 зошитів.

2) У дівчинки було 5 чистих зошитів. 2 зошити вона списала. Скільки чистих зошитів залишилось у дівчинки?

Розв'язання.

5 – 2 = 3 (з.) -  чистих зошитів залишилось у дівчинки.

Відповідь: 3 зошити.

 

Завдання 72. 

19 + 1 = 20 

39 – 9 = 30 

10 + 7 = 17 

73 – 3 = 70 

13 – 10 = 3 

2 + 60 = 62 

20 – 1 = 19 

90 + 10 = 100

8 – 1 = 7 

98 – 1 = 97

 

Завдання 73. Розглянь малюнки і дай відповіді на запитання.

1) Скільки літрів води містять: 

дві такі каструлі?  5 + 5 = 10 літрів

відро і банка? 10 + 3 = 13 літрів

банка і каструля? 3 + 5 = 8 літрів

два таких чайники і кухоль? 2 + 2 + 1 = 5 літрів

2) На скільки більше літрів води містить: 

відро, ніж банка?  На 10 – 3 = 7 літрів

відро, ніж каструля? На 10 – 5 = 5 літрів

банка, ніж два таких кухлі? На 3 – (1 + 1) = 1 літр

 

Завдання 74. Усно склади задачу із запитанням: «Скільки крокодилів було у воді спочатку?». Розв'язання запиши.

Коли з води вилізло 3 крокодили, у воді ще залишилося 10 крокодилів. Скільки крокодилів було у воді спочатку?

Розв'язання.

10 + 3 = 13 (кр.) - крокодилів було у воді спочатку.

Відповідь: 13 крокодилів.

 

Завдання 75. У першому ящику 10 кг масла, а в другому — на 6 кг менше. Скільки кілограмів масла в другому ящику?

Розв'язання.

10 – 6 = 4 (кг) - кілограмів масла в другому ящику.

Відповідь: 4 кілограми.

Розв'яжи задачу, замінивши в умові менше на більше.

У першому ящику 10 кг масла, а в другому — на 6 кг більше. Скільки кілограмів масла в другому ящику?

Розв'язання.

10 + 6 = 16 (кг) - кілограмів масла в другому ящику.

Відповідь: 16 кілограмів.

                                                                           Інші завдання дивись тут...  

  • Петро
    Скільки всього одноцифрових чисел? -1,2,3,4,5,6,7,8,9 (дев'ять) Хіба 0 не є одноцифровим числом? ----> вивчаються натуральні числа, а 0 - не є натуральним числом.
    12 вересня 2017 15:33