Інші завдання дивись тут... 

Завдання 151.

   -6

13

11

12

14

15

7

5

6

8

9

  +7

7

4

5

9

8

14

11

12

16

15

 

Завдання 152*. Продовж ряди чисел: 2, 4, 6, ...; З, 6, 9, ... . 

2, 4, 6 , 8, 10, 12, 14, 16, … 
Наступне число на 2 більше за попереднє, бо 4-2=2 чи 6-4=2

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,…

Наступне число на 3 більше за попереднє, бо 6-3=3 чи 9-6=3

 

Завдання 153°. На грядці росло 13 редисок, на салат зірвали 5 редисок. Скільки редисок залишилося на грядці?

Розв'язання.

13 – 5 = 8 (р.) - залишилося редисок на грядці.

Відповідь: 8 редисок.

 

Завдання 154°. Обчисли вирази. Підкресли ті, в яких від'ємник 7. 

12 – 7 = 5 

17 – 7 = 10 

11 – 7 = 4 

14 – 7 = 7 

7 + 6 = 13

15 – 7 = 8 

7 + 7 = 14

8 + 7 = 15

13 – 6 = 7 

16 – 7 = 9

12 – 7 = 12 – 2 – 5 = 10 – 5 = 5 

17 – 7 = 10 

11 – 7 = 11 – 1 – 6 = 10 – 6 = 4

14 – 7 = 14 – 4 – 3 = 10 – 3 = 7

7 + 6 = 7 + 3 + 3 = 10 + 3 = 13

15 – 7 = 15 – 5 – 2 = 10  2 = 8

7 + 7 = 7 + 3 + 4 = 10 + 4 = 14

8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 10 + 5 = 15

13 – 6 = 13 – 3 – 3 = 10  3 = 7 

16 – 7 = 16 – 6 – 1 = 10 – 1 = 9

 

Завдання 155. Прочитай назви геометричних фігур. Наприклад: «Відрізок ВС».

Точка А, відрізок ВС, трикутник KMN, чотирикутник  OEFP.

 

Завдання 156. Розв'яжи і порівняй задачі та їх розв'язання.

1) У віночку Олі 7 стрічок, а у Юлі  на 4 більше. Скільки стрічок у віночку Юлі?

Розв'язання.

7 + 4 = 11 (с.) - стрічок у віночку Юлі.

Відповідь: 11 стрічок.

2) У віночку Олі 7 стрічок. Це на 4 більше, ніж у Юлі, Скільки стрічок у віночку Юлі?

Розв'язання.

Якщо в Олі на 4 більше, то у Юлі відповідно на 4 менше.

7 – 4 = 3 (с.) - стрічок у віночку Юлі.

Відповідь: 3 стрічки.

 

Завдання 157. Від першого рулону відрізали 8 м тканини. Це на 4 м менше, ніж відрізали від другого рулону. Скільки метрів тканини відрізали від другого рулону?

Розв'язання.

Від другого рулону відрізали на 4 м більше, ніж від першого рулону, тоді

8 + 4 = 12 (м) - відрізали тканини від другого рулону.

Відповідь: 12 метрів.

 

Завдання 158. 

8 + 7 – 5 = 10 

13 – 7 + 2 = 8 

58 – 47 – 7 = 4   

49 – 40 + 6 = 15

9 + 6 – 5 = 10  

17 – 10 + 6 = 13

8 + 7 – 5 = 8 + (2 + 5) – 5 = (8 + 2) + 5 – 5 = 10 

13 – 7 + 2 = 13 + 2 – 7 = 15 – 7 = 15 – 5 – 2 = 10 – 2 = 

58 – 47 – 7 = 58 – 40 – 7 – 7 = 18 – 7 – 7 = 11 – 7 = 11 – 1 – 6 = 10 – 6 = 4   

49 – 40 + 6 = 9 + 6 = 9 + 1 + 5 = 10 + 5 = 15

9 + 6 – 5 = 9 + 1 + 5 – 5 = 9 + 1 = 10  

17 – 10 + 6 = 7 + 6 = 7 + 3 + 3 = 13

 

Завдання 159*. Накресли трикутник і поділи його двома відрізками на 3 трикутники.

Розв'язання.

 

 

Завдання 160°. У першій команді 9 боксерів, а в другій - на З більше. Скільки боксерів у другій команді?

Розв'язання.

9 + 3 = 12 (б.) - боксерів у другій команді.

Відповідь: 12 боксерів.

Заміни слово більше словом менше і розв'яжи задачу.

У першій команді 9 боксерів, а в другій - на З менше. Скільки боксерів у другій команді?

Розв'язання.

 3 = 6 (б.) - боксерів у другій команді.

Відповідь: 6 боксерів.

 

Завдання 161°. Накресли довільний п'ятикутник і познач його буквами.

Розв'язання.

 

Завдання 162. Добери числа, щоб рівності були правильними. □ – 4 = 6,  □ - 5 = 7

Розв'язання.

10 – 4 = 6 12 - 5 = 7

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник.

6 + 4 = 10

7 + 5 = 12

 

Завдання 163. Розв'яжи і порівняй задачі.

1) У Яни було 15 грн. Вона витратила 10 грн на сік. Скільки грошей залишилось у Яни?

Розв'язання.

15 – 10 = 5 (грн) - залишилося грошей у Яни.

Відповідь: 5 гривень.

2) Яна купила сік за 10 грн, і в неї залишилося 5 грн. Скільки грошей було в Яни?

Розв'язання.

10 + 5 = 15 (грн) - було грошей в Яни.

Відповідь: 15 гривень.

Склади ще одну задачу, обернену до поданих.

У Яни було 15 грн. Після того, як вона витратила частину грошей на сік, у неї залишилося 5 грн. Скільки коштував сік?

Розв'язання.

15 - 5 = 10 (грн) - коштував сік.

Відповідь: 10 гривень.

 

Завдання 164. Обчисли. Випиши (підкреслені) вирази зі значеннями 13 і 6. 

13 – 10 = 3

13 – 7 = 6 

0 + 6 = 6

6 + 7 = 13

8 + 5 = 13

13 – 6 = 7 

12 – 6 = 

9 + 4 = 13

7 + 7 = 14

14 – 6 = 8

13 – 7 = 13 – 3 – 4 = 10 – 4 = 

6 + 7 = 6 + 4 + 3 = 10 + 3 = 13

8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13

13 – 6 = 13 – 3 – 3 = 10 – 3 = 7 

12 – 6 = 12 – 2 – 4 = 10 – 4 = 

9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13

7 + 7 = 7 + 3 + 4 = 10 + 4 = 14

14 – 6 = 14 – 4 – 2 = 10 – 2 = 8

Склади і запиши свої вирази зі значеннями 13 і 6.

23 – 10 = 13

16 – 10 = 6

 

Завдання 165. Склади і розв'яжи задачу.

Кекс розрізали на шматочки. З'їли 6 шм. Залишилося 3 шм. На скільки шматочків розрізали кекс?

Розв'язання.

6 + 3 = 9 (шм.) - на стільки шматочків розрізали кекс.

Відповідь: на 9 шматочків.

 

Завдання 166*. Запиши всі двоцифрові числа, значення яких не змінюється від перестановки цифр у їхньому запису.

11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99

 

Завдання 167°.

7 + 6 – 4 = 9 

11 – 5 + 1 = 7

15 – 7 + 3 = 11

9 + 4 – 7 = 6

6 + 7 – 5 = 8 

8 + 5 + 2 = 15

15 – 7 + 6 = 14 

8 + 4 – 6 = 6

7 + 6 – 4 = 7 + 2 = 9 

11 – 5 + 1 = 12 – 5 = 12 – 2 – 3 = 7

15 – 7 + 3 = 18 – 7 = 11

9 + 4 – 7 = 9 – 7 + 4 = 2 + 4 = 6

6 + 7 – 5 = 6 + 2 = 8 

8 + 5 + 2 = 8 + 2 + 5 = 15

15 – 7 + 6 = 15 – 1 – 6 + 6 = 15 – 1 = 14 

8 + 4 – 6 = 8 + 4 – 4 – 2 = 8 – 2 = 6

 

Завдання 168°. 1) Уранці термометр показував 7 градусів тепла, а вдень 13 градусів тепла. На скільки градусів підвищилася температура вдень?

Розв'язання.

13 – 7 = 6 (гр.) - на стільки градусів підвищилася температура вдень.

Відповідь: 6 градусів.

2) Уранці термометр показував 7 градусів тепла. Опівдні температура підвищилася на 6 градусів. Скільки градусів тепла показував термометр опівдні?

Розв'язання.

7 + 6 = 13 (гр.) - градусыв тепла показував термометр опівдні.

Відповідь: 13 градусів.

 

Завдання 169. За записами поясни різні способи додавання і віднімання числа 8 з переходом через розряд. Перевір результати таблиць. Розкажи їх із пам'яті.

1 + 8 = 9

2 + 8 = 10

3 + 8 = 3 + (7 + 1) = (3 + 7) + 1 = 11

4 + 8 = 4 + (6 + 2) = (4 + 6) + 2 = 12

5 + 8 = 5 + (5 + 3) = (5 + 5) + 3 = 13

6 + 8 = 6 + (4 + 4) = (6 + 4) + 4 = 14

7 + 8 = 7 + (3 + 5) = (7 + 3) + 5 = 15

8 + 8 = 8 + (2 + 6) = (8 + 2) + 6 = 16 

9 + 8 = 9 + (1 + 7) = (9 + 1) + 7 = 17

9 – 8 = 1

10 – 8 = 2

11 – 8 = 11 – (1 + 7) = 11 – 1 – 7 = 3

12 – 8 = 12 – (2 + 6) = 12 – 2 – 6 = 4

13 – 8 = 13 – (3 + 5) = 13 – 3 – 5 = 5

14 – 8 = 14 – (4 + 4) = 14 – 4 – 4 = 6

15 – 8 = 15 – (5 + 3) = 15 – 5 – 3 = 7

16 – 8 = 16 – 6 – 2 = 8

17 – 8 = 17 – 7 – 1 = 9

 

Завдання 170.

13 – 8 + 5 = 10

15 – 8 – 4 =

16 – 8 + 3 = 11 

10 – 3 + 8 = 15

11 – 8 – 3 = 0 

20 – 0 – 10 = 10

4 + 8 – 5 = 7 

6 + 8 – 7 = 7

13 – 8 + 5 = 13 – 3 – 5 + 5 = 10

16 – 8 + 3 = 16 – 5 – 3 + 3 = 11

11 – 8 – 3 = 11 – 1 – 7 – 3 = 10 – 10 = 0 

4 + 8 – 5 = 4 + 3 + 5 – 5  = 7

15 – 8 – 4 = 15 – 5 – 3 – 4 = 10 – 7 = 3 

10 – 3 + 8 = 10 + 8 – 3 = 18 – 3 = 15

20 – 0 – 10 = 10  

6 + 8 – 7 = 6 + 1 + 7 – 7 = 7

 

Завдання 171.

 

 

 

 

 

 

2 + 2 + 6 = 10, бо   10 – 2 – 6 = 2

2 + 7 + 1 = 10, бо   10 – 2 – 1 = 7

4 + 9 + 2 = 15, бо 15 – 4 – 2 = 9

4 + 8 + 3 = 15, бо 15 – 4 – 3 = 8

2 + 10 + 3 = 15, бо 15 – 2 – 3 = 10

 

Завдання 172. З машини вивантажили 6 бідонів з молоком, і в ній залишилося ще 7. Скільки бідонів з молоком було в машині спочатку? На скільки менше бідонів вивантажили, ніж залишилося?

Розв'язання.

6 + 7 = 13 (б.) - було бідонів з молоком спочатку.

7 – 6 = 1 (б.) - на стільки менше бідонів вивантажили, ніж залишилося.

Відповідь: 13 бідонів, на 1 бідон.

 

Завдання 173. Знайди довжину кожної ламаної.

 

Завдання 174*. Доповни задачі так, щоб числа у відповідях були однакові.

1) Олег приніс для класної бібліотеки □ книжок, а Інна — □ книжок. Скільки всього книжок принесли Олег та Інна?

Олег приніс для класної бібліотеки 7 книжок, а Інна — 6 книжок. Скільки всього книжок принесли Олег та Інна?

Розв'язання.

7 + 6 = 13 (кн.) - всього книжок принесли.

Відповідь: 13 книжок.

2) У Олі □ книжок. Вона принесла до класної бібліотеки □ книжок. Скільки книжок залишилося в Олі?

У Олі 16 книжок. Вона принесла до класної бібліотеки 3 книжки. Скільки книжок залишилося в Олі?

Розв'язання.

16 – 3 = 13 (кн.) - книжок залишилося в Олі.

Відповідь: 13 книжок.

 

Завдання 175. Склади і розв'яжи задачі.

1. Мама вирішила засушити 12 грибів, а 7 грибів зварити. Скільки всього грибів було у мами?

Розв'язання.

12 + 7 = 19 (гр.) - всього грибів було у мами.

Відповідь: 19 грибів.

Склади обернену задачу, де треба знайти число 12.

У мами було 19 грибів. 7 грибів вона зварила. Скільки грибів залишилося?

Розв'язання.

19 – 7 = 12 (гр.) - залишилося грибів.

Відповідь: 12 грибів.

 

2. Для писанок бабуся використала 2 яєць, з решти вивелося 6 курчат. 

На скільки менше яєць використала бабуся для писанок, ніж залишила біля квочки?

Розв'язання.

6 – 2 = 4 (яєць) - на стільки менше яєць використала бабуся для писанок.

Відповідь: на 4 яєць.

                                                                          Інші завдання дивись тут...