Інші завдання дивись тут... 

Завдання 226°. На стоянці було 13 вантажних авто, а легкових — на 8 менше. Під'їхало ще 6 легкових авто. Скільки легкових авто стало на стоянці?

Розв'язання.   (13 - 8) + 6

13 – 8  = 5 (ав.) - було легкових автомобілів на стоянці.

5 + 6 = 11 (ав.) - стало легкових автомобілів на стоянці.

Відповідь: 11 автомобілів. 

 

Завдання 227. Доповни задачу так, щоб вона розв'язувалася двома діями. Розв'яжи задачу.

В одному класі 7 комп'ютерів, а в іншому — на 2 комп'ютери більше. Скільки комп'ютерів у двох класах?

Розв'язання.    (7 + 2) + 7

7 + 2 = 9 (к.) - комп'ютерів у другому класі.

9 + 7 = 16 (к.) - комп'ютерів у двох класах.

Відповідь: 16 комп'ютерів.

 

Завдання 228. 

13 – (9 – 3 ) = 7

13 – 9 – 3 = 1

16 – (7 + 2) = 7

16 – 7 + 2 = 11 

7 + (2 + 5) = 14

7 + 2 + 5 = 14

13 – (9 – 3 ) = 13 – 6 = 13 – 3 – 3 = 7

13 – 9 – 3 = 13 – 3 – 6 – 3 = 1

16 – (7 + 2) =  16 – 9 = 16 – 6 – 3 = 7

16 – 7 + 2 = 16 – 6 – 1 + 2 = 11 

7 + (2 + 5) = 7 + 7 = 7 + 3 + 4 = 14

7 + 2 + 5 = 9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 14

 

Завдання 229. З кожної суми склади дві різниці.

7 + 5 = 12

12 – 7 = 5 

12 – 5 = 7  

10 + 9 = 19

19 – 10 = 9

19 – 9 = 10

3 + 8 = 11

11 – 3 = 8

11 – 8 = 3

7 + 9 = 16

16 – 7 = 9

16 – 9 = 7

 

Завдання 230. Прочитай вирази по-різному.

34 + 25     9 + 7

(додати, плюс, збільшити, сума)

 14 – 6              68 – 43 

(відняти, мінус, зменшити, різниця)

 

Завдання 231. Уранці від корови надоїли 9 л молока, | а ввечері — на 1 л менше. | 3 л молока з вечірнього удою залишили, | а решту продали. | Скільки літрів молока з вечірнього удою продали?

Прочитай задачу. Подумай, про що в ній ідеться. Прочитай задачу частинами за рисками. Розв'яжи її.

План розв'язування:

1) Скільки літрів молока надоїли ввечері?

2) Скільки літрів молока з вечірнього удою продали?

Розв'язання.    (9 - 1) - 3

9 – 1 = 8 (л.) - надоїли молока ввечері.

8 – 3 = 5 (л.) - продали молока з вечірнього удою.

Відповідь: 5 літрів.

 

Завдання 232. У суботу тато і син разом обрізали 4 дерева. У неділю тато обрізав 3 дерева і стільки ж дерев обрізав син. Скільки всього дерев вони обрізали за 2 дні?

Розв'язання.  (3 + 3) + 4

3 + 3 = 6 (д.) - обрізали дерев у неділю.

6 + 4 = 10 (д.) - всього дерев обрізали за 2 дні.

Відповідь: 10 дерев.

 

Завдання 233*. У якого числа другого десятка кількість одиниць на 5 більша від кількості його десятків?

16, 27, 38, 49 

6 - 1 = 5

7 - 2 = 5

8 - 3 = 5

9 - 4 = 5

 

Завдання 234°.

14 – 6 – 6 = 2

14 – (6 – 6) = 14

7 + 5 + 1 = 13

7 + (5 + 1) = 13

16 – 8 + 1 = 9

16 – (8 + 1) = 7

14 – 6 – 6 = 14 – 4 – 2 – 6 = 2

14 – (6 – 6) = 14 – 0 = 14

7 + 5 + 1 = 8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 13

7 + (5 + 1) = 7 + 6 = 7 + 3 + 3 = 13

16 – 8 + 1 = 16 – 6 – 2 + 1 = 10 - 2 + 1 = 9

16 – (8 + 1) = 16 – 9 = 16 – 6 – 3 = 7

 

Завдання 235° Склади задачу і розв'яжи її.

Під яблунею було 12 яблук. Перший їжак забрав 5 яблук, другий – 4 яблука. Скільки яблук залишилося під яблунею?

Розв'язання.   12  (5 + 4)

1 спосіб.

5 + 4 = 9 (ябл.) - всього яблук забрали.

12 – 9 = 3 (ябл.) - залишилося яблук під яблунею.

2 спосіб.       12  5  4

12 – 5 = 7 (ябл.) - залишилося яблук під яблунею після першого їжака.

7 – 4 = 3 (ябл.) - залишилось яблук під яблунею.

Відповідь: 3 яблука.

 

Завдання 236.

30 + 7 = 37

49 – 9 = 40

49 – 40 = 9

4 + 70 = 74

67 – (15 – 8) = 60

88 – (7 + 9) = 72

59 + (10 – 9) = 60

20 – (10 + 9) = 1

67 – (15 – 8) = 67 – (15 – 5 – 3) = 67 – 7 = 60

88 – (7 + 9) = 88 – (7 + 3 + 6) = 88 - 16 = 88 - 10 - 6 = 78 – 6 = 72

59 + (10 – 9) = 59 + 1 = 60

20 – (10 + 9) = 20 – 19 = 20 – 10 – 9 = 1

 

Завдання 237. Візьми паперовий круг і згорни його так, як на малюнку. Порівняй одержаний кут із кутом сусіда за партою. Такі кути називають прямими.

 

Завдання 238. Прочитай пояснення про кути.

У косинця один кут прямий, а два інших — непрямі.

За допомогою косинця знайди в п'ятикутнику прямий кут, тупі кути й гострий кут.

Розв'язання.

Прямий кут Е, тупі кути А,В,D , гострий кут С 

 

Завдання 239*. Продовж ряди чисел: 99, 88, 77, ...; 5, 10, 15, ...

Розв'язання. 

99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22, 11 

Кожне наступне число є на 11 менше від попереднього,

бо 99-88=11 чи 88-77=11.

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...

Кожне наступне число є на 5 більше від попереднього,

бо 10 - 5 = 5 чи 15 - 10 = 5.

 

Завдання 240. На екскурсію до Музею писанки в місто Коломию поїхало 48 учнів. З них другокласників було 10, третьокласників — 15, а решта — четвертокласники. Скільки було четверокласників?

Розв'язання. 

1 спосіб.           

10 + 15 = 25 (уч.) - поїхало другокласників та третьокласників.

48 – 25 = 23 (уч.) - було четвертокласників.

                 Або можна записати одним виразом ще так:

48 – (10 + 15) = 23 (уч.) - було четвертокласників.

2 спосіб.                 48 – 10 – 15

48  10 = 38 (уч.) - було третьокласників і четвертокласників.

38  15 = 23 (уч.) - було четвертокласників.

Відповідь: 23 учні.

 

Завдання 241°. У другому класі 29 учнів. До свята 5 учнів розучують танці, 4 — пісні, а решта вчать вірші. Скільки другокласників учать вірші?

Розв'язання. 

1 спосіб.

5 + 4 = 9 (уч.) - учнів розучують танці та пісні.

29 – 9 = 20 (уч.) - учнів вчать вірші.

         Або можна записати одним виразом ще так:

29 – (5 + 4) = 20 (уч.) - учнів вчать вірші.

2 спосіб.             20 – 5 – 4

29  5 = 24 (уч.) - учні розучують пісні і вчать вірші.

24  4 = 20 (уч.) - учні вчать вірші.

Відповідь: 20 учнів.

 

Завдання 242°. 

20 + 9 = 29

43 – 3 = 40

3 + 30 = 33

33 – 30 = 3 

45 – (4 + 9) = 32

45 – (14 – 9) = 40

9 + (16 – 15) = 10 

60 – (18 – 8) = 50

45 – (4 + 9) = 45 – 13 = 45 – 10 – 3 = 35 – 3 = 32

45 – (14 – 9) = 45 – (14 – 4 – 5 ) = 45 – 5 = 40

9 + (16 – 15) = 9 + 1 = 10 

60 – (18 – 8) = 60 – 10 = 50

 

Завдання 243. 

Пригадаймо: 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм = 100 см

5 дм > 44 см (бо 5 дм = 50 см, а 50 см > 44 см )

6 дм = 60 см (бо 6 дм = 60 см, а 60 см = 60 см)

84 см < 9 дм (бо 9 дм = 90 см, а 84 см < 90 см)

71 дм < 8 м (бо 8 м = 80 дм, а 71 дм < 80 дм)   

4 м > 39 дм (бо 4 м = 40 дм, а 40 дм > 39 дм)

7 м < 71 дм (бо 7 м = 70 дм, а 70 дм < 71 дм)

 

Чотирикутник, у якого всі кути прямі, — прямокутник.

Завдання 244. Скільки прямих кутів у кожному чотирикутнику?

Виміряй і запиши довжину сторін прямокутників.

 

Знайди периметр кожного прямокутника.

Розв'язання. 

1) 1 прямий кут

2) 2 прямих кути

3) 4 прямих кутів 

 

Завдання 245. В одному класі З0 учнів, в іншому — стільки ж. В обох класах 20 дівчаток, а решта — хлопчики. Скільки хлопчиків в обох класах?

Розв'язання.               (30 + 30) – 20

30 + 30 = 60 (уч.) - учнів в двох класах.

60 – 20 = 40 (уч.) - хлопчиків у двох класах.

Відповідь: 40 хлопчиків.

 

Завдання 246. Знайди різницю а - 6, якщо а = 12, а = 15.

Якщо а = 12, тоді а – 6 = 12 – 6 = 12 - 2 - 4 = 10 - 4 = 6

Якщо а = 15, тоді а – 6 = 15 – 6 = 15 - 5 - 1 = 10 - 1 = 9

 

Завдання 247. Розглянь будь-який календар. Скільки місяців має рік? Назви всі місяці, в яких по З0 днів; по 31 дню. У лютому буває 28 або 29 днів.

Розв'язання. 

Рік має 12 місяців.

Квітень, червень, вересень, листопад по 30 днів.

Січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень по 31 день.

 

Завдання 248°. Заводу потрібно 90 робітників: 50 токарів, 10 слюсарів, решта — складальники. Скільки потрібно складальників?

Розв'язання. 

1 спосіб.      

50 + 10 = 60 (р.) - потрібно токарів і слюсарів разом.

90 – 60 = 30 (р.) - потрібно складальників.

             Або можна записати одним виразом ще так:

90 – (50 + 10) = 30 (р.) потрібно складальників.

2 спосіб.             90 – 50 – 10

90  50 = 40 (р.) - потрібно слюсарів і складальників.

40  10 = 30 (р.) - потрібно складальників.

Відповідь: 30 складальників.

 

Завдання 249° Запиши, якими цифрами позначено прямокутники і трикутники. Побудуй прямокутник АВСО.

Розв'язання. 

Прямокутники: 1, 6

Трикутники: 2, 4 

 

Завдання 250.

50 – 10 = 40 13 + 75 = 88 50 – 1 = 49 23 + 23 = 46

13 + 75 = 13 + 70 + 5 = 83 + 5 = 88

23 + 23 = 23 + 20 + 3 = 43 + 3 = 46

                                                                         Інші завдання дивись тут...