Інші завдання дивись тут... 

Завдання 251 Обчисли. Випиши (підкреслені) вирази зі значенням 25; 77; 99.

13 + 12 = 25

30 – 1 = 29 

82 + (19 – 2) = 99 

70 + (16 – 9) = 77

45 + 44 = 89

62 + 15 = 77

100 – 1 = 99 

38 + 41 = 79

13 + 12 = 13 + 10 + 2 = 23 + 2 = 25

82 + (19 – 2) = 82 + 17 = 82 + 10 + 7 = 92 + 7 = 99 

70 + (16 – 9) = 70 + (16 – 6 – 3) = 70 + 7 = 77

45 + 44 = 40 + 40 + 5 + 4 = 80 + 9 = 89

62 + 15 = 60 + 10 + 2 + 5 = 70 + 7 = 77

38 + 41 = 38 + 40 + 1 = 78 + 1 = 79

 

Завдання 252. Накресли три відрізки: перший завдовжки 8 см, другий — на 2 см довший, а третій — на 3 см довший від другого. На скільки сантиметрів перший відрізок коротший за третій?

Розв'язання.   (8 + 2 + 3) – 8 

8 + 2 = 10 (см) - довжина другого відрізка.

10 + 3 = 13 (см) - довжина третього відрізка.

13 – 8 = 5 (см)  - на стільки сантиметрів перший відрізок коротший за третій.

Відповідь: на 5 сантиметрів.

 

Завдання 253. Маса ягняти 11 кг. Маса вівці на 21 кг більша. А маса барана на 23 кг більша, ніж вівці. Яка маса барана?

Розв'язання.   (11 + 21) + 23

11 + 21 = 32 (кг) - маса вівці.

32 + 23 = 55 (кг) - маса барана.

Відповідь: 55 кілограмів.

 

Завдання 254. На скільки сантиметрів ширина прямокутника менша за його довжину?

 

Завдання 255*. Сума двох чисел — 20. Якщо від одного числа відняти 4, а до другого додати 4, то обидва доданки будуть рівні. Знайди ці числа.

Розв'язання. 

Оскільки 10 + 10 = 20,

10 – обидва доданки після змін.

Якщо від першого доданку треба відняти 4, значить він був більший на 4, тому

10 + 4 = 14 - перший доданок.

Якщо до другого доданку треба додати 4, значить він був меншим на 4, тому

10 – 4 = 6 - другий доданок.

Відповідь: 14, 6. 

 

Нагадаємо, що сума довжин усіх сторін многокутника — це периметр многокутника. У прямокутника всі кути прямі (90˚), а довжини протилежних сторін рівні. 

 

Завдання 256. Побудуй прямокутник, ширина якого 3 см, а довжина 6 см. Знайди його периметр.

Розв'язання. 

3 + 3 + 6 + 6 = 18 (см) - периметр прямокутника.

Відповідь: 18 сантиметрів.

 

Завдання 257°

33 + 44 = 77 34 + 12 = 46 9 + (13 – 7) = 15  13 – (16 – 8) = 5

33 + 44 = 30 + 40 + 3 + 4 = 77

34 + 12 = 34 + 10 + 2 = 44 + 2 = 46

9 + (13 – 7) = 9 + (13 – 3 – 4) = 9 + 6 = 9 + 1 + 5 = 15 

13 – (16 – 8) = 13 – (16 – 6 – 2) = 13 – 8 = 13 – 3 – 5 = 5

 

Завдання 258°. Розв'яжи задачу.

Розв'язання.     70 – (15 + 5)

1 спосіб.

15 + 5 = 20 (м) - витратили тканини на пошиття.

70 – 20 = 50 (м) - залишилося тканини.

2 спосіб.       70 – 15 – 5

70 – 15 = 55 (м) - залишилося тканини після пошиття підковдр.

55 – 5 = 50 (м) - залишилося тканини.

Відповідь: 50 метрів.

 

Завдання 259. Знайди прямокутники, в яких усі сторони рівні.

Розв'язання. 

Квадрат: 2

 

Завдання 260. Побудуй у зошиті квадрат зі стороною 3 см. Знайди його периметр.

Розв'язання. 

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (см) - периметр квадрата.

Відповідь: 12 сантиметрів.

 

Завдання 261.

35 + 24 = 59

57 – 36 = 21

89 – 54 = 35

59 – 44 = 15

15 + 42 = 57

21 + 68 = 89

35 + 24 = 30 + 20 + 5 + 4 = 50 + 9 = 59

57 – 36 = 57 – 30 – 6 = 27 – 6 = 21

89 – 54 = 89 – 50 – 4 = 39 – 4 = 35

59 – 44 = 59 – 40 – 4 = 19 – 4 = 15

15 + 42 = 10 + 40 + 5 + 2 = 50 + 7 = 57

21 + 68 = 20 + 60 + 1 + 8 = 80 + 9 = 89

 

Завдання 262 У кошику 5 кг слив, у відрі 8 кг слив. У ящику стільки слив, скільки їх у кошику та відрі разом. Скільки всього кілограмів слив?

Розв'язання.      (5 + 8) + (5 + 8)

5 + 8 = 13 (кг) - слив у ящику.

5 + 8 + 13 = 26 (кг) - всього слив.

Відповідь: 26 кілограмів.

 

Завдання 263.

80 + 16 = 96

17 + 30 = 47

43 + 43 = 86

31 + 13 = 44

50 – (10 + 30) = 10 

50 – 10 + 30 = 70

54 + 23 = 77

86 – 34 = 52

80 + 16 = 80 + 10 + 6 = 96

43 + 43 = 40 + 40 + 3 + 3 = 80 + 6 = 86

31 + 13 = 31 + 10 + 3 = 41 + 3 = 44

50 – (10 + 30) = 50 – 40 = 10 

50 – 10 + 30 = 40 + 30 = 70

54 + 23 = 54 + 20 + 3 = 74 + 3 = 77

86 – 34 = 86 – 30 – 4 = 56 – 4 = 52

 

Завдання 264°. У ялинковій гірлянді 7 жовтих лампочок, червоних — на 5 більше, а синіх — на 4 менше, ніж червоних. Скільки синіх лампочок?

Розв'язання.   (7 + 5) – 4 

7 + 5 = 12 (л.) - червоних лампочок.

12 – 4 = 8 (л.) - синіх лампочок.

Відповідь: 8 лампочок.

 

Додаткові вправи

1. Заповни таблицю.

 

14

5

6

7

8

9

9

8

7

6

5

2. Петрик, Андрій і Романко — брати. Петрику ї Романкові разом 8 років, а Андрію і Романкові разом 10 років. Хто з дітей найстарший, якщо Романко наймолодший?

Найстарший Андрій. Він старший від Петрика на 2 роки.

 

3. За схемою □ □ – □ = 5 добери такі числа, щоб рівність була правильною. Запиши 5 таких рівностей.

10 – 5 = 5

11 – 6 = 5 

12 – 7 = 5

13 – 8 = 5

14 – 9 = 5

 

4. Побудуй прямокутник, ширина якого 2 см, а довжина 6 см. Проведи в ньому 2 відрізки так, щоб утворилися квадрати. Знайди суму периметрів цих квадратів.

Розв'язання. 

2см

2см

2см

Утвориться 3 квадрати зі стороною 2 см.

2 + 2 + 2 + 2 = 8 (см) - периметр квадрата.

8 + 8 + 8 = 24 (см) - периметр трьох квадратів.

Відповідь: 24 сантиметри.

 

5. У класі 30 учнів. На урок образотворчого мистецтва фарби принесло 18 учнів, а олівці - 20 учнів. Скільки учнів принесло на урок і олівці, й фарби?

Розв'язання.  

1 спосіб.    20 – (30  18)  

30 – 18 = 12 (уч.) - учнів не принесли фарби.

Якщо вони принесли олівці, тоді

20 – 12 = 8 (уч) - хоча б 8 учнів принесли і олівці, і фарби.

2 спосіб.    (18 + 20) - 30

18 + 20 = 38 (уч.) - мали би принести олівці чи фарби.

38 – 30 = 8 (уч.) - принесли і олівці, і фарби.

Відповідь: 8 учнів. 

 

6. Добери числові дані. Склади і розв'яжи задачі за короткими записами.

1) Було — □ 

    Посадили — □ 

    Стало — ?

У шкільному саду росло 10 яблунь. Учні посадили ще 15 груш. Скільки фруктових дерев стало у саду?

Розв'язання. 

10 + 15 = 25 (д.) - фруктових дерев стало у саду.

Відповідь: 25 дерев.

2) _____□_________

 

    _____□________|____?___ 

Довжина першого відрізка 10 см, а другого 15 см. На скільки сантиметрів другий відрізок довший від першого?

Розв'язання. 

15 – 10 = 5 (см) - на стільки сантиметрів другий відрізок більший від першого.

Відповідь: 5 сантиметрів.

Зроби короткі записи обернених задач до обох поданих.

1)  

Було – ? 

Посадили — □ 

Стало — □ 

Було — □ 

Стало — □ 

Посадили — ?

2) _____□_________

 

    _______________|___на □____

                         ? 

 

УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД

Завдання 265. Запиши числа 12, 36, 55, 71 у вигляді суми розрядних доданків.

12 = 10 + 2 36 = 30 + 6  55 = 50 + 5  71 = 70 + 1

Завдання 266.

30 + 40 = 70 60 + 20 = 80  30 + 30 = 60 10 + 60 = 70

 

Завдання 267.

60 + 17 = 77

60 + 13 = 73

60 + 16 = 76

7 + 4 = 11

7 + 8 = 15

7 + 9 = 16

60 + 17 = 60 + 10 + 7 = 70 + 7 = 77

60 + 13 =  60 + 10 + 3 = 70 + 3 = 73

60 + 16 = 60 + 10 + 6 = 70 + 6 = 76

7 + 4 = 7 + 3 + 1 = 11

7 + 8 = 7 + 3 + 5 = 15

7 + 9 = 7 + 3 + 6 = 16

 

Завдання 268. Обчисли вирази, застосовуючи переставну властивість дії додавання.

20 + 4 + 60 + 5 = (20 + 60) + (4 + 5) = 80 + 9 = 89

30 + 8 + 40 + 9 = (30 + 40) + (8 + 9) = 70 + 17 = 87 

 

Завдання 269. Розглянь записи і прочитай пояснення.

28 + 59 = (20 + 8) + (50 + 9) = (20 + 50) + (8 + 9)  = 70 + 17 = 87

Пояснення: сума чисел 20 і 50 — сімдесят, 8 і 9 — сімнадцять. До 70 додати 17, буде 87.

 

Завдання 270. Розглянь запис і поясни розв'язання.

35 + 48 = (30 + 5) + (40 + 8) = 70 + 13 = 83

Пояснення: сума чисел 30 і 40 — сімдесят, 5 і 8 — тринадцять. До 70 додати 13, буде 83.

 

Завдання 271. У хлопчика було 85 грн. Він купив книжку за 25 грн та альбом за 28 грн. Скільки грошей хлопчик заплатив за всю покупку?

Розв'язання.    85 – (25 + 28)

25 + 28 = 53 (грн.) - заплатив за всю покупку.

Скільки грошей залишилось у хлопчика?

85 – 53 = 32 (грн.) - залишилося грошей у хлопчика.

 

Завдання 272*. Термометр показує 20 градусів тепла. Яку температуру покажуть два таких термометри?

Розв'язання. 

Два термометри теж покажуть температуру 20 градусів тепла.

 

Завдання 273.

17 + 25 = 42 36 + 36 = 72 54 + 38 = 92 42 + 49 = 91

17 + 25 = 10 + 20 + 7 + 5 = 30 + 12 = 42

36 + 36 = 30 + 30 + 6 + 6 = 60 + 12 = 72

54 + 38 = 50 + 30 + 4 + 8 = 80 + 12 = 92

42 + 49 = 40 + 40 + 2 + 9 = 80 + 11 = 91

 

Завдання 274. Уздовж алеї висадили 15 кущів бузку, а калини — на 6 менше. 4 кущі калини не прийнялося. Скільки кущів калини прийнялося?

Розв'язання.    (15 – 6) – 4

15 – 6 = 9 (к.) - кущів калини висадили вздовж алеї.

9 – 4 = 5 (к.) - кущів калини прийнялося.

Відповідь: 5 кущів.

 

Завдання 275° Курка за місяць знесла 23 яйця, а індичка — на 11 яєць менше. 4 індичих яйця використали для приготування печива, а решту здали в інкубатор. Скільки індичих яєць здали в інкубатор?

Розв'язання.   (23 – 11) – 4

23 – 11 = 12 (яєць) - знесла яєць індичка.

12 – 4 = 8 (яєць) - індичих яєць здали в інкубатор.

Відповідь: 8 яєць.

 

Завдання 276° 

25 + 67 = 92 56 + 18 = 74 77 + 14 = 91 43 + 38 = 81

25 + 67 = 25 + 60 + 7 = 85 + 7 = 85 + 5 + 2 = 92

56 + 18 = 56 + 10 + 8 = 66 + 8 = 66 + 4 + 4 = 74

77 + 14 = 77 + 10 + 4 = 87 + 4 = 87 + 3 + 1 = 91

43 + 38 = 43 + 30 + 8 = 73 + 8 = 73 + 7 + 1 = 81

 

Завдання 277. Знайди суму 20 + а, якщо а = 10, а = 17. 

Якщо а = 10, тоді 20 + а = 20 + 10 = 30

Якщо а = 17, тоді  20 + а = 20 + 17 = 37

 

Завдання 278.

17 + 18 = 35 10 + 14 = 24 18 + 14 = 32 18 + 19 = 37 10 + 15 = 25

17 + 18 = 17 + 10 + 8 = 27 + 8 = 27 + 3 + 5 = 35

18 + 14 = 10 + 10 + 8 + 4 = 20 + 12 = 32

18 + 19 = 18 + 10 + 9 = 28 + 9 = 28 + 2 + 7 = 37

10 + 15 = 10 + 10 + 5 = 25

 

Завдання 279. 2 ведмедики стоять спиною один до одного. Відстань між ними 20 кроків. Яка відстань буде між ведмедиками, якщо кожен зробить уперед 27 кроків?

Розв'язання. 

27 + 27 = 54 (кр.) - всього кроків зроблять ведмедики разом.

54 + 20 = 74 (кр.) - стане відстань між ведмедиками.

Відповідь: 74 кроки.

 

Завдання 280. Суміш для укладання цегли містить 13 кг цементу, а піску — на 29 кг більше. Решту становить вода. Скільки всього кілограмів цементу і піску в суміші?

Розв'язання.    13 + (13 + 29) 

13 + 29 = 42 (кг) - містить піску.

13 + 42 = 55 (кг) - кілограмів цементу і піску в суміші.

Відповідь: 55 кілограми.

Яка маса суміші, якщо води взяли 15 кг?

Розв'язання. 13 + (13 + 29) + 15

13 + 29 = 42 (кг) - містить піску.

13 + 42 = 55 (кг) - кілограмів цементу і піску в суміші.

55 + 15 = 70 (кг) - маса суміші.

Відповідь: 70 кілограмів.

 

Завдання 281. Усно знайди значення виразу 48 + 27 і поясни обчислення.

48 + 27 = 40 + 20 + 8 + 7 = 60 + 15 = 75

Пояснення: сума чисел 40 і 20 — шістдесят, 8 і 7 — п'ятнадцять. До 60 додати 15, буде 75.

 

Завдання 282*. Побудуй такий прямокутник, ширина якого З см, щоб його можна було поділити на 2 квадрати.

Довжина такого прямокутника повинна дорівнювати 3 + 3 = 6 (см)

      3см

     3см

             3см

Завдання 283° У швейній майстерні 18 котушок сірих ниток, білих — на 26 котушок більше, ніж сірих, а чорних — на 37 більше, ніж білих. Скільки котушок чорних ниток?

Розв'язання.       (18 + 26) + 37

18 + 26 = 44 (к.) - котушок білих ниток.

44 + 37 = 81 (к.) - котушок чорних ниток.

Відповідь: 81 котушка. 

 

Завдання 284°.  

1) Збільш на 12.

16

0

20

33

65

14

16 + 12 = 10 + 10 + 6 + 2 = 20 + 8 = 28

0 + 12 = 12

20 + 12 = 32

33 + 12 = 30 + 10 + 3 + 2 = 40 + 5 = 45

65 + 12 = 60 + 10 + 5 + 2 = 70 + 7 = 77

14 + 12 = 10 + 10 + 4 + 2 = 20 + 6 = 26

2) Зменш на З0. 

90

45

100

З0

31

48

90 – 30 = 60

45 – 30 = 15

100 – 30 = 70 

30 - 30 = 0

31 – 30 = 1

48 – 30 = 18

 

Завдання 285. 

50 + 14 = 50 + 10 + 4 = 64

50 + 11 = 50 + 10 + 1 = 61

50 + 17 = 50 + 10 + 7 = 67

4 + 9 = 4 + 6 + 3 = 13

4 + 5 = 9

4 + 7 = 4 + 6 + 1 = 10 + 1 = 11

 

Завдання 286. Розглянь записи й поясни розв'язання.

38 + 4 = □

8 + 4 = 12

З0 + 12 = 42

 

Завдання 287. Усно поясни, як знайти суму 67 + 6.

67 + 6 = 60 + (7 + 6) = 60 + 13 = 73

67 + 6 = (67 + 3) + 3 = 70 + 3 = 73

 

Завдання 288. Перевір правильність обчислень.

55 + 8 = 63                  (5 + 8 = 13, 50 + 13 = 63)

63 – 8 = 63 – 3 – 5 = 55

63 – 55 = 63 – 50 – 3 – 2 = 8

86 + 9 = 95                  (6 + 9 = 15, 80 + 15 = 95)

95 – 9 = 95 – 5 – 4 = 86

95 – 86 = 95 – 80 – 5 – 1 = 9

7 + 27 = 34                 (7 + 7 = 14, 20 + 14 = 34)

34 – 7 = 34 – 4 – 3 = 27

34 – 27 = 34 – 20 – 4 – 3 = 7

 

Завдання 289. Юля кинула м'яч на відстань 15 м, а Олег — на 7 м далі. На яку відстань кинув м'яч Олег?

Розв'язання. 

15 + 7 = 22 (м) - на таку відстань кинув м'яч Олег.

Відповідь: 22 метри.

Заміни в умові число 7 числом 9 і розв'яжи задачу.

Юля кинула м'яч на відстань 15 м, а Олег — на 9 м далі. На яку відстань кинув м'яч Олег?

Розв'язання. 

15 + 9 = 24 (м) - на таку відстань кинув м'яч Олег.

Відповідь: 24 метри.

 

Завдання 290. Кругові приклади.

45 + 6 = 45 + 5 + 1 = 51

51 + 20 = 71

71 + 6 = 77

77 – 30 = 47

47 + 5 = 47 + 3 + 2 = 52

52 + 7 = 59

59 – 20 = 39 

39 + 6 = 39 + 1 + 5 = 45

 

Завдання 291. В автобусі їхало 20 пасажирів. На зупинці до салону зайшло ще 6 жінок і 7 чоловіків. Скільки пасажирів стало в автобусі? (Розв'яжи задачу двома способами.)

Розв'язання. 

1 спосіб.    20 + (6 + 7)

6 + 7 = 13 (п.) - зайшло пасажирів до салону.

20 + 13 = 33 (п.) - стало пасажирів в автобусі.

2 спосіб.    26 + 6 + 7

20 + 6 = 26 (п) - стало пасажирів, коли зайшли жінки.

26 + 7 = 33 (п.) - стало пасажирів в автобусі.

Відповідь: 33 пасажири.

 

Завдання 292*. Коли батькові було 26 років, Олі виповнилося 4 роки. Тепер Олі 11 років. Скільки років батькові?

Розв'язання. 

1 спосіб.     26 + (11 – 4) 

11 – 4 = 7 (р.) - пройшло років.

26 + 7 = 33 (р.) - років батькові.

2 спосіб.    (26  4) + 11 

26 – 4 = 22 (р.) – на стільки років батко старший від Олі.

22 + 11 = 33 (р.) – років батькові.

Відповідь: 33 роки.

 

Завдання 293° 

18 + 24 = 42

67 – 40 = 27

47 + 47 = 94

33 – 10 = 23

54 + 28 = 82

42 – 30  = 12

32 + 39 = 71 

39 – 32 = 7

18 + 24 = 10 + 20 + 8 + 4 = 30 + 12 = 42

47 + 47 = 40 + 40 + 7 + 7 = 80 + 14 = 94

54 + 28 = 50 + 20 + 4 + 8 = 70 + 12 = 82

32 + 39 = 30 + 30 + 2 + 9 = 60 + 11 = 71 

39 – 32 = 39 – 30 – 2 = 7

 

Завдання 294° Від невідомого числа відняли число 39 і дістали 22. Знайди невідоме число.

Розв'язання

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник, тоді

22 + 39 = 61 - невідоме зменшуване.

Відповідь: 61

Склади і розв'яжи подібну задачу з іншими числами. 

Від невідомого числа відняли число 19 і дістали 42. Знайди невідоме число.

Розв'язання.

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник, тоді

42 + 19 = 61 - невідоме зменшуване.

Відповідь: 61

 

Завдання 295. Розглянь записи й поясни розв'язання.

76 + 4 = □

6 + 4 = 10

70 + 10 = 80

Завдання 296. Знайди суму 34 + 6 і поясни обчислення.

34 + 6 = 30 + (4 + 6) = 30 + 10 = 40

 

Завдання 297. Перевір правильність обчислень.

57 + 2 = 59     (7 + 2 = 9, 50 + 9 = 59)

59 – 2 = 57

59 – 57 = 59 – 50 – 7 = 2

57 + 3 = 60     (7 + 3 = 10, 50 + 10 = 60)

60 – 3 = 57

60 – 57 = 60 – 50 – 7 = 3

57 + 4 = 61     (7 + 4 = 11, 50 + 11 = 61)

61 – 4 = 61 – 1 – 3 = 57

61 – 57 = 61 – 50 – 7 = 11 – 1 – 6 = 4

 

Завдання 298. У діжку можна налити 16 відер води, а в бочку — на 4 відра більше. Скільки відер води можна налити у дві такі бочки?

Розв'язання.     (16 + 4) + (16 + 4)

16 + 4 = 20 (в.) - відер води в одній бочці.

20 + 20 = 40 (в.) - відер води у двох бочках.

Відповідь: 40 відер.

 

Завдання 299.

12 + 8 = 20

12 + 80 = 92

35 + 5 = 40

35 + 50 = 85

37 + 3 = 40

37 – 3 = 34 

15 + 5 = 20 

25 + 26 = 51

12 + 80 = 10 + 80 + 2 = 92

35 + 50 = 30 + 50 + 5 = 85

25 + 26 = 20 + 20 + 5 + 6 = 40 + 11 = 51

 

Завдання 300*. Які вирази обчислено неправильно? Постав дужки так, щоб рівності були правильними.

18 – 3 – 7 = 8 

17 – 3 + 6 = 8 

19 – 13 – 6 = 12

14 – 5 – 2 = 7

18 – 3 – 7 = 8

17 – (3 + 6) = 8 

19 – (13 – 6) = 12 

14 – 5 – 2 = 7

                                                                         Інші завдання дивись тут...