Інші завдання дивись тут...

Завдання 301° Господарка посадила 2 відра пізньої картоплі, по 8 кг у кожному, й 4 кг ранньої. Скільки всього кілограмів картоплі посадила господарка?

Розв'язання.      (8 + 8) + 4

8 + 8 = 16 (кг) - посадила пізньої картоплі.

16 + 4 = 20 (кг) - всього картоплі посадила.

Відповідь: 20 кілограмів.

 

Завдання 302° 

42 + 9 = 51 36 + 36 = 72 14 + 6 = 20 14 – 9 + 34 = 39

42 + 9 = 42 + 8 + 1 = 50 + 1 = 51 

36 + 36 = 30 + 30 + 6 + 6 = 60 + 12 = 72

14 – 9 + 34 = 14 + 34 – 9 = 48 – 9 = 48 – 8 – 1 = 39

 

Завдання 303.

14 + 6 = 20 

14 + 2 = 16

55 + 5 = 60

55 + 25 = 80

34 + 16 = 50

34 + 60 = 94

36 – 12 + 6 = 30

85 – 4 + 19 = 100

55 + 25 = 50 + 20 + 5 + 5 = 70 + 10 = 80

34 + 16 = 30 + 10 + 4 + 6 = 40 + 10 = 50

36 – 12 + 6 = 36 + 6 – 12 = 30 + 6 + 6 – 12 = 30 + 12 – 12 = 30

85 – 4 + 19 = 81 + 19 = 80 + 10 + 1 + 9 = 100

 

Завдання 304. Розглянь записи й поясни розв'язання.

38 + 52 = 90

З0 + 50 = 80

8 + 2 = 10

80 + 10 = 90

 

Завдання 305. Знайди суму 26 + 14 і поясни розв'язання.

26 + 14 = (20 + 10) + (6 + 4) = 30 + 10 = 40

 

Завдання 306. У першому залі універмагу працювало 12 продавців, у другому — на 5 менше, ніж у першому, а в третьому — на 8 більше, ніж у другому. Скільки продавців працювало в третьому залі?

Розв'язання.    (12 – 5) + 8

12 – 5 = 7 (п.) - працювало продавців у другому залі.

7 + 8 = 15 (п.) - працювало продавців у третьому залі. 

Відповідь: 15 продавців.

 

Завдання 307. У двох пакетах по 25 горіхів, а в третьому — стільки. скільки в двох пакетах разом. Скільки горіхів у третьому пакеті?

Розв'язання.

25 + 25 = 50 (г.) - всього горіхів у першому і другому пакетах, тобто у третьому пакеті.

Відповідь: 50 горіхів.

Скільки всього горіхів у трьох пакетах?   (25 + 25) + (25 + 25)

50 + 50 = 100 (г.) - горіхів у трьох пакетах.

Відповідь: 100 горіхів.

 

Завдання 308.

12 + 9 = 21 59 + 4 = 63 25 + 36 = 61 50 + 12 – 21 = 41

12 + 9 = 12 + 8 + 1  = 21 

59 + 4 = 59 + 1 + 3 = 63

25 + 36 = 20 + 30 + 5 + 6 = 50 + 11 = 61

50 + 12 – 21 = 62 – 21 = 62 – 20 – 1 = 42 – 1 = 41

 

Завдання 309° Відстань між двома лисенятами 100 кроків. Яка відстань буде між ними, якщо кожне лисеня зробить назустріч іншому 35 кроків?

Розв'язання.        100 – (35 + 35)

35 + 35 = 70 (кр.) - кроків зробили назустріч лисенята.

100 – 70 = 30 (кр.) - буде відстань між лисенятами.

Відповідь: 30 кроків.

 

Завдання 310°. Випиши (підкреслені) вирази зі значенням, меншим за 40. 

14 + 16 = 30 27 + 13 = 40 50 – 1 = 49 15 + 24 = 39

 

Завдання 311.

54 + (17 + 26) = 97 35 + (41 + 12) = 88 32 + (36 + 28) = 96

54 + (17 + 26) = 54 + 43 = 97

35 + (41 + 12) = 35 + 53 = 88

32 + (36 + 28) = 32 + 64 = 96

 

Завдання 312. Розглянь малюнки і поясни, як до числа 6 додавали числа 2 і 3.

6 + (2 + 3) = 6 + 5 = 11 

6 + (2 + 3) = 6 + 2 + 3 = 8 + 3 = 11 

6 + (2 + 3) = 6 + 3 + 2 = 9 + 2 = 11

Щоб дадати суму до числа, можна послідовно до числа додати кожний доданок.

 

Завдання 313. Розв'яжи задачу різними способами.

У шкільній їдальні було 36 кг картоплі. Привезли ще 14 кг в одному ящику і 15 кг у другому. Скільки всього кілограмів картоплі стало?

Розв'язання.

1 спосіб.

1 спосіб.        36 + (14 + 15)

14 + 15 = 29 (кг) - привезли картоплі.

36 + 29 = 65 (кг) - стало картоплі.

2 спосіб.    36 + 14 + 15

36 + 14 + 15 = 65 (кг) - стало картоплі.

3 спосіб.    36 + 15 + 14

36 + 15 + 14 = 65 (кг) - стало картоплі.

Відповідь: 65 кілограмів.

 

Завдання 314. Обчисли значення виразів різними способами. 

15 + (20 + 25) = 15 + 45 = 60

15 + (20 + 25) = (15 + 20) + 25 = 35 + 25 = 60

15 + (20 + 25) = (15 + 25) + 20 = 40 + 20 = 60 

36 + (17 + 14) = 36 + 31 = 67

36 + (17 + 14) = (36 + 17) + 14 = 53 + 14 = 67

36 + (17 + 14) = (36 + 14) + 17 = 50 + 17 = 67

38 + (22 + 19) = 38 + 41 = 79 

38 + (22 + 19) = (38 + 22) + 19 = 60 + 19 = 79

38 + (22 + 19) = (38 + 19) + 22 = 57 + 22 = 79

 

Завдання 315. Розглянь пояснення додавання чисел частинами. Визнач, яку властивість додавання використано.

6 + 7 = 6 + (4 + 3) = (6 + 4) + 3 = 13 

32 + 28 = 32 + (8 + 20) = (32 + 8) + 20 = 60 

 

Завдання 316. Обчисли зручним способом.

43 + (38 + 7) = (43 + 7) + 38 = 50 + 38 = 88

52 + (14 + 26) = 52 + 40 = 92

64 + (16 + 15) = (64 + 16) + 15 = 80 + 15 = 95

 

Нагадаємо, що периметр прямокутника - сума довжин усіх сторін прямокутника.

Завдання 317. Накресли прямокутник, довжина якого 8 см, а ширина 3 см. Обчисли його периметр.

Розв'язання.

8 + 8 + 3 + 3 = 22 (см) - периметр прямокутника. 

       

                                        3 см

        

                      8 см       

Оскільки 2 клітинки зошита дорівнює 1см, треба накреслити чотирикутник з прямими кутами довжиною 16 клітинок, шириною – 6 клітинок.

Відповідь: 22 см.

 

Завдання 318. У салоні автобуса їхало 16 чоловіків і 13 жінок. Після зупинки, на якій ніхто не ввійшов до автобуса, в салоні залишилося 17 пасажирів. Скільки пасажирів вийшло на зупинці?

Розв'язання.     (16 + 13) - 17

16 + 13 = 29 (п.) - пасажирів було у автобусі.

29 – 17 = 12 (п.) - пасажирів вийшло на зупинці.

Відповідь: 12 пасажирів.

 

Завдання 319*. Назви пропущені числа.

1) 23, 33, 43, □, 63, □;         2) 12,7, 13,7, 14, □, □.

Розв'язання.

1) 23, 33, 43 , 53, 63, 73.

Кожне наступне число на 10 більше від попереднього.

2) 12, 7, 13, 7, 14, 7, 15.

Чергування числа 7 і числа, що є на 1 більше від числа, яке передує 7.

 

Завдання 320° 

25 + (43 + 17) = 85

22 + (27 + 28) = 77

46 + (14 + 18) = 78

32 + 43 + 7 = 82

44 + 27 + 16 = 87

21 + (19 + 26) = 66

25 + (43 + 17) = 25 + 60 = 85

22 + (27 + 28) = (22 + 28) + 27 = 50 + 27 = 77

46 + (14 + 18) = (46 + 14) + 18 = 60 + 18 = 78

32 + 43 + 7 = 32 + (43 + 7) = 32 + 50 = 82

44 + 27 + 16 = (44 + 16) + 27 = 60 + 27 = 87

21 + (19 + 26) = (21 + 19) + 26 = 40 + 26 = 66

 

Завдання 321° У першій залі кафетерію обідало 36 осіб, а в другій - на 12 осіб менше. Скільки осіб обідало в обох залах разом?

Розв'язання.       36 + (36 – 12)

36 – 12 = 24 (ос.) - осіб обідало у другому залі.

36 + 24 = 60 (ос.) - осіб обідало у двох залах разом.

Відповідь: 60 осіб.

 

Завдання 322. Розв'яжи задачу трьома способами.

Було 5 червоних перців і 6 жовтих. Із чотирьох перців приготували салат. Скільки перців залишилося?

Розв'язання.

1 спосіб.           (5 + 6) – 4 

5 + 6 = 11 (п.) - було перців.

11 – 4 = 7 (п.) - залишилося перців.

2 спосіб.           (5 – 4) + 6

5 – 4 = 1 (п.) - залишилося, коли забрали червоні перці.

6 + 1 = 7 (п.) - залишилося перців. 

3 спосіб.          (6 – 4) + 5

6 – 4 = 2 (п.) - залишилося, коли забрали жовті перці.

5 + 2 = 7 (п.) - залишилося перців.

Відповідь: 7 перців.

 

Завдання 323. Розглянь малюнки на с. 54 й поясни, як від суми чисел 4 і 3 можна відняти число 2. Зроби висновок.

Щоб відняти число від суми, можна, якщо можливо, відняти число від одного доданка і різницю додати до іншого доданка.

 

Завдання 324. Обчисли значення виразів різними способами.

(48 + 36) – 12 = 84 – 12 = 72  

(48 + 36) – 12 = (48 – 12) + 36 = 36 + 36 = 72

(48 + 36) – 12 = 48 + (36 – 12) = 48 + 24 = 72   

(54 + 42) – 20 = 96 – 20 = 76

(54 + 42) – 20 = (54 – 20) + 42 = 34 + 42 = 76

(54 + 42) – 20 = 54 + (42 – 20) = 54 + 22 = 76 

(38 + 27) – 6 = 65 – 6 = 59

(38 + 27) – 6 = (38 – 6) + 27 = 32 + 27 = 59

(38 + 27) – 6 = 38 + (27 – 6) = 38 + 21 = 59

 

Завдання 325. Розглянь способи додавання і віднімання чисел і визнач, які властивості дій використано.

8 + 6 = 8 + (2 + 4) = (8 + 2) + 4 = 14  (переставний закон)

16 – 7 = (10 + 6) – 7 = (10 – 7) + 6 = 9  (віднімання числа від суми)

                                                                          Інші завдання дивись тут...