Інші завдання дивись тут...

Завдання 326. Обчисли зручним способом.

(36 + 27) – 16 = (36 – 16) + 27 = 20 + 27 = 47 

(58 + 34) – 24  = 58 + (34 – 24) = 58 + 10 = 68

(25 + 45) – 50 = 70 – 50 = 20

 

Завдання 327*. Побудуй квадрат зі стороною 4 см та інший прямокутник з таким самим периметром.

Розв'язання.

4 + 4 + 4 + 4 = 16 (см) - периметр квадрата.

1 + 7 + 1 + 7 = 16 (см) - периметр прямокутника.

2 + 6 + 2 + 6 = 16 (см) - периметр прямокутника.

3 + 5 + 3 + 5 = 16 (см) - периметр прямокутника.

Отже, можна побудувати три прямокутники зі сторонами: 1 см і 7 см, 2 см і 6 см, 3 см і 5 см. Побудуй один із них.

 

Завдання 328°. Кругові приклади.

18 – 9 = 9

9 + 27 = 27 + 3 + 6 = 36

36 – 14 =22

22 + 39 = 61 

61 – 50 = 11

11 – 7 = 4

4 + 6 = 10

10 + 8 = 18

 

Завдання 329°. На дитячому майданчику треба встановити 8 гойдалок і 10 гірок. Навесні встановили 6 із цих споруд. Скільки таких споруд ще треба встановити?

Розв'язання.

1 спосіб.   (8 + 10) – 6 

8 + 10 = 18 (сп.) - треба встановити споруд на майданчику.

18 – 6 = 12 (сп.) - ще треба встановити споруд.

2 спосіб.   (10 – 6) + 8

10 – 6 = 4 (сп.) - треба встановити гірок.

4 + 8 = 12 (сп.) - треба ще встановити споруд.

3 спосіб.   10 + (8 – 6 ) 

8 – 6 = 2 (сп.) - треба встановити гойдалок.

10 + 2 = 12 (сп.) - треба ще встановити споруд.

Відповідь: 12 споруд.

 

Завдання 330. 1) Скільки десятків у кожному із чисел: 20; 50; 100? 

Розв'язання.

Два, п'ять, десять. 

2) Полічи десятками від 10 до 100; від 100 до 10.

Розв'язання.

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100;

100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10.

 

Завдання 331. Висота верби 9 м, а осокора - 20 м. На скільки метрів осокір вищий за вербу?

Розв'язання.

20 – 9 = 11 (м) - на стільки метрів осокір вищий за вербу.

Відповідь: на 11 метрів.

 

Завдання 332. Розглянь записи та малюнок і прочитай пояснення.

40 – 8 = 32

10 – 8 = 2 

30 + 2 = 32

Від числа 40 треба відняти 8. 40 — це 4 десятки. Візьмемо 1 десяток. Це 10 одиниць. Від 10 віднімемо 8, залишиться 2 од. До 3 дес. додати 2 од., буде 32.

40 = 30 + 10

4 дес. = 3 дес. + 1 дес.

Яку властивість використали?

Щоб відняти число від суми, можна, якщо можливо, відняти число від одного доданка і різницю додати до іншого доданка.

 

Завдання 333.

50 – 4 = 40 + 10 – 4 = 40 + 6 = 46  

70 – 7 = 60 + 10 – 7 = 60 + 3 = 63 

90 – 2 = 80 + 10 – 2 = 80 + 8 = 88

100 – 5 = 90 + 10 – 5 = 90 + 5 = 95

 

Завдання 334. Покажи на метровій лінійці: перший десяток сантиметрів; другий; третій.

Розв'язання.

Від 1 см до 10 см 

Від 11 см до 20 см

 

Завдання 335. За допомогою шкали лінійки знайди різниці.

10 – 3 = 7

30 – 3 = 27

 

Завдання 336*. У коробці є білі, сині й червоні кульки. Усього 6 кульок. Червоних кульок на 3 більше, ніж синіх. Скільки в коробці білих кульок?

Розв'язання. Синіх кульок не може бути більше 1, якщо, наприклад, синіх кульок 2, тоді червоних кульок 2 + 3 = 5, разом синіх та червоних кульок 2 + 5 = 7, що вже більше від 6.

1 спосіб.

Якщо синя кулька 1, тоді 

1 + 3 = 4 (к.) - червоних кульок у коробці.

6 – 4 – 1 = 1 (к.) - білих кульок у коробці.

2 спосіб.

4 червоні + 1 синя + 1 біла = 6 (к.) - всього кульок у коробці.

Відповідь: 1 кулька.

 

Завдання 337° Насіння салату проросло за 28 днів, моркви — на 8 днів раніше, ніж салату, а помідорів — на 6 днів раніше, ніж моркви. За скільки днів проросло насіння помідорів?

Розв'язання.    (28 – 8) – 6

28 – 8 = 20 (д.) - за стільки днів проросло насіння моркви.

20 – 6 = 14 (д.) - за стільки днів проросло насіння помідорів.

Відповідь: 14 днів.

 

Завдання 338°.

10 – 4 = 6 

40 – 5 = 30 + 10 – 5 = 30 + 5 = 35 

10 – 9 = 1

70 – 2 = 60 + 10 – 2 = 60 + 8 = 68

90 – 6 = 80 + 10 – 6 = 80 + 4 = 84

 

Завдання 339. Є 1 м дроту. Скільки дроту залишиться, якщо відрізати 20 см?

Розв'язання.

Оскільки 1 м = 100 см, маємо

100 – 20 = 80 (см) - залишиться дроту.

Відповідь: 80 сантиметрів.

 

Завдання 340. Випиши (підкреслені) нерівності зі знаком >.

40 – 5 = 35 

100 – 3 < 99

60 – 3 > 47 

50 – 2 < 49

40 – 8 > 31 

80 – 8 < 81

Завдання 341. Назви числа, на 4 менші від кожного з поданих.

40  68  80   94   30

Розв'язання.

36, 64, 76, 90, 26

 

Завдання 342. У шкільному театральному гуртку 24 хлопчики й 16 дівчаток. Четверо дітей не брали участі у виставі. Скільки дітей грало у виставі?

Розв'язання.     (24 + 16) – 4

24 + 16 = 40 (д.) - дітей у гуртку.

40 – 4 = 36 (д.) - дітей грало у виставі.

Відповідь: 36 дітей.

Знайди ще два способи розв'язування задачі.

1 спосіб.   (24 – 4) + 16

Якщо участі у виставі не брали хлопчики, тоді

24 – 4 = 20 (д.) - хлопчиків грало у виставі.

20 + 16 = 36 (д.) - дітей грало у виставі.

2 спосіб.   (16 – 4) + 24

Якщо участі у виставі не брали дівчата, тоді

16 – 4 = 12 (д.) - дівчаток грало у виставі.

12 + 24 = 36 (д.) - дітей грало у виставі.

Відповідь: 36 дітей.

 

Завдання 343. 

(23 + 7) – 4 = 26

(30 – 4) + 7 = 33

12 + 18 – 6 = 24 

80 – 5 + 7 = 82

(45 + 5) – З = 47 

(60 – 2) + 6 = 64

Завдання 344*. Скільки двоцифрових чисел можна записати за допомогою цифр 1, 4, 6, якщо цифри в запису можуть повторюватися?

Розв'язання.

11, 14, 16, 41, 44, 46, 61, 64, 66

 

Завдання 345°. 

1) Склади задачу за виразом 40 – (23 + 7).

У шкільному театральному гуртку 40 учнів. 23 хлопчики й 7 дівчаток не брали участі у виставі. Скільки дітей грало у виставі?

Розв'язання.   40 – (23 + 7)

23 + 7 = 30 (д.) - дітей не брали участь у виставі.

40 – 30 = 10 (д.) - дітей грало у виставі.

Відповідь: 10 дітей.

2)

37 + 6 = 43

55 + 6 = 61

49 + 6 = 55

70 + 23 = 93 

62 + 23 = 85 

48 + 23 = 71

37 + 6 = 37 + 3 + 3 = 43

55 + 6 = 55 + 5 + 1 = 61

49 + 6 = 49 + 1 + 5 = 55

70 + 23 = 93 

62 + 23 = 60 + 20 + 2 + 3 = 80 + 5 = 85 

48 + 23 = 40 + 20 + 8 + 3 = 60 + 11 = 71

 

Завдання 346°. Гончар виготовив 27 горщиків і 23 вази. Після випалювання в печі 6 виробів потріскалося. Скільки виробів залишилося після випалювання?

Розв'язання.

1 спосіб.     (27 + 23) – 6

27 + 23 = 50 (в.) - виготовив виробів гончар.

50 – 6 = 44 (в.) - залишилося виробів після випалювання.

2 спосіб.     (27 – 6) + 23

Якщо потріскали горщики, тоді

27 – 6 = 21 (в.) - залишилося горщиків після випалювання.

21 + 23 = 44 (в.) - залишилося виробів після випалювання.

3 спосіб.     (23 – 6) + 27

Якщо потріскали вази, тоді

23 – 6 = 17 (в.) - залишилося ваз після випалювання.

17 + 27 = 44 (в.) - залишилося виробів після випалювання.

Відповідь: 44 вироби.

 

Завдання 347.  За записами поясни, як знайшли різницю.

53 – 8 = 40 + 13 – 8 = 40 + 5 = 45

53 – 8 = 53 – 3 – 5 = 50 – 5 = 45

 

Завдання 348. У млині змололи 52 кг пшениці. Дістали борошно і 5 кг висівок. Скільки кілограмів борошна дістали?

Розв'язання.

52 – 5 = 47 (кг) - дістали кілограмів борошна.

Відповідь: 47 кілограмів.

 

Завдання 349.

14 – 8 = 6

24 – 8 = 16

34 – 8 = 26

14 – 7 = 7

24 – 7 = 17

34 – 7 = 27

14 – 4 = 10

24 – 4 = 20

34 – 4 = 30

 

Завдання 350. Брат, сестра і тато обкопували в саду дерева. Брат обкопав 7 дерев, сестра — 6, а тато — 20 дерев. Про що дізнаємось, якщо обчислимо значення виразів, складених за умовою?

Розв'язання.

Скільки дерев обкопали брат і сестра разом?

7 + 6 = 13 (д.) - дерев обкопали брат і сестра разом.

На скільки більше обкопав дерев тато, ніж брат (на скільки менше дерев обкопав брат, ніж тато)?

20 – 7 = 13 (д.) - на стільки більше обкопав дерев тато, ніж брат (на стільки менше дерев обкопав брат, ніж тато).  

Скільки дерев обкопали тато, брат і сестра разом?

20 + 7 + 6 = 33 (д.) - дерев обкопали тато, брат і сестра разом.

На скільки більше дерев обкопали разом тато і сестра, ніж брат ( на скільки менше дерев обкопав брат, ніж тато і сестра разом)?

(20 + 6) – 7 = 19 (д.) - на стільки більше дерев обкопали разом тато і сестра, ніж брат ( на стільки менше дерев обкопав брат, ніж тато і сестра разом).

                                                                         Інші завдання дивись тут...