Інші завдання дивись тут...

Нагадаємо, що прямокутник – чотирикутник, у якого кути прямі. Прямокутник, у якого всі сторони рівні, - квадрат.

Периметр прямокутника – сума довжин всіх сторін прямокутника.

Завдання 376. Побудуй 2 різних прямокутники з однаковим периметром 12 см.

Розв'язання.

1 + 5 + 1 + 5 = 12 (см) - периметр прямокутника з довжиною 5 см і шириною 1 см.

2 + 4 + 2 + 4 = 12 (см) - периметр прямокутника з довжиною 4 см і шириною 2 см.

Треба побудувати прямокутники зі сторонами 5 см і 1 см та 4 см і 2 см.

 

Завдання 377°. Обчисли вирази і звір їх значення. 

30 – 6 = 24

30 – 26 = 4

90 – 5 = 85

90 – 25 = 65

43 – 8 = 35

43 – 28 = 15

55 – 7 = 48

55 – 17 = 38

43 – 8 = 43 – 3 – 5 = 40 – 5 = 35 

55 – 7 = 55 – 5 – 2 = 50 – 2 = 48 

30 – 26 = 30 – 20 – 6 = 10 – 6 = 4 

90 – 25 = 90 – 20 – 5 = 70 – 5 = 65 

43 – 28 = 43 – 20 – 8 = 23 – 8 = 23 – 3 – 5 = 15 

55 – 17 = 55 – 10 – 7 = 45 – 7 = 45 – 5 – 2 = 38

 

Завдання 378° Склади задачу, яка б розв'язувалася такими діями: 

1) 50 – 22 = 28; 

2) 28 + 12 = □.

Закінчи розв'язання і поясни його.

Варіант 1.

На день народженні дітям дали 50 цукерок. Коли вони з'їли 22 цукерки, Оленка принесла ще 12 цукерок. Скільки цукерок стало у дітей?

Розв'язання.             (50 – 22) + 12

50 – 22 = 28 (ц.) - залишилося цукерок у дітей

28 + 12 = 40 (ц.) - стало цукерок у дітей.

Відповідь: 40 цукерок.

Варіант 2.

Восени зібрали 12 кг ячменю, 50 кг кукурудзи, а жита - на 22 кг менше, ніж кукурудзи. Скільки всього кілограмів жита і ячменю зібрали?

Розв'язання.      (50 – 22) + 12

50 – 22 = 28 (кг) - зібрали жита.

28 + 12 = 40 (кг) - всього жита і ячменю зібрали.

Відповідь: 40 кілограмів.

 

Завдання 379. Математичний диктант.

1) Суму чисел 25 і 7 зменшити на 12.

2) 65 зменшити на суму чисел 18 і 4.

3) Різницю чисел 60 і 12 зменшити на 15.

4) 48 збільшити на різницю чисел 42 і З0.

Розв'язання.

1) (25 + 7) – 12 = (25 + 5 + 2) – 12 = 32 – 12 = 32 – 10 – 2 = 22 – 2 = 20

2) 65 – (18 + 4) = 65 – (18 + 2 + 2) = 65 – 22 = 65 – 20 – 2 = 45 – 2 = 43

3) (60 – 12) – 15 = (60 – 10 – 2) – 15 = (50 – 2) – 15 = 48 - 15 = 48 – 10 – 5 = 38 – 5 = 33

4) 48 + (42 – 30) = 48 + 12 = 60

 

Завдання 380. Є три смужки: зелена, червона та біла. Довжина зеленої смужки З0 см, червоної — 20 см, а біла смужка на 5 см коротша, ніж зелена. Яка смужка найкоротша, яка — найдовша?

Розв'язання.

30 – 5 = 25 (см) - довжина білої смужки.

20 см червона, 25 см біла, 30 см зелена.

Найкоротша смужка - червона.

Найдовша смужка - зелена.

 

Завдання 381. 

63 + 26 = 89 80 – 33 = 47 85 – 19  = 66 44 + 38 = 82 77 – 8 = 69

63 + 26 = 60 + 20 + 3 + 6 = 80 + 9 = 89

80 – 33 = 80 – 30 – 3 = 50 – 3 = 47 

85 – 19  = 85 – 10 – 9 = 75 – 9 = 75 – 5 – 4 = 66

44 + 38 = 44 + 30 + 8 = 74 + 8 = 74 + 6 + 2 = 82

77 – 8 = 77 – 7 – 1 = 70 – 1 = 69

 

Завдання 382. 1) У їдальні було 40 л молока. За сніданком першокласники випили 6 л, а другокласники — 7л молока. Скільки літрів молока залишилося в їдальні після сніданку?

Розв'язання.

1 спосіб.   40 – (6 + 7) 

6 + 7 = 13 (л.) - випили літрів молока.

40 – 13 = 27 (л.) - залишилося молока.

2 спосіб.    (40 – 6) – 7 

40 – 6 = 34 (л) - залишилося молока, коли випили першокласники.

34 – 7 = 27 (л) - залишилося молока.

3 спосіб.    (40 – 7) – 6 

40 – 7 = 33 (л) - залишилося молока, коли випили другокласники.

33 – 6 = 27 (л) - залишилося молока.

Відповідь: 27 літрів.

2) Склади задачу за таблицею. Запиши в зошит умову, запитання та розв'язання задачі.

У діжці було 50 л води. Першого дня на полив витратили 9 л води, а другого стільки ж , скільки першого. Скільки літрів води залишилося?

Розв'язання.

1 спосіб.  50 – (9 + 9)

9 + 9 = 18 (л) - витратили літрів води на полив.

50 – 18 = 32 (л) - залишилося літрів води.

2 спосіб. (50 – 9) – 9 

50 – 9 = 41 (л) - залишилося води після першого дня поливу.

41 – 9 = 32 (л) - залишилося літрів води.

3 спосіб.  50 – 9 – 9 

50 – 9 – 9 = 32 (л) - залишилося літрів води.

Відповідь: 32 літри.

 

Завдання 383* Від найбільшого двоцифрового числа відніми найбільше число четвертого десятка.

Розв'язання.

99 – 40 = 59

 

Завдання 384. Склади і розв'яжи задачу, в якій потрібно окремо знайти масу ящика винограду і масу ящика слив. 

Маса ящика винограду і ящика слив становить 23 кг, а два ящики слив і ящик винограду важать 39 кілограмів. Яка маса 1 ящика слив та 1 ящика винограду?

Розв'язання.

39 – 23 = 16 (кг) - маса ящика слив.

23 – 16 = 7 (кг) - маса ящика винограду.

Відповідь: 16 кілограмів, 7 кілограмів.

 

Завдання 385.

70 – 6 = 64

70 – 12 = 70 – 10 – 2 = 60 – 2 = 58

70 – 38 = 70 – 30 – 8 = 40 – 8 = 32

60 + 2 = 62

60 + 13 = 60 + 10 + 3 = 70 + 3 = 73

60 + 27 = 60 + 20 + 7 = 80 + 7 = 87

40 + 27 = 40 + 20 + 7 = 60 + 7 = 67

32 + 27 = 32 + 20 + 7 = 52 + 7 = 59

57 + 27 = 57 + 20 + 7 = 77 + 7 = 77 + 3 + 4 = 80 + 4 = 84

65 – 32 = 65 – 30 – 2 = 35 – 2 = 33

80 – 32 = 80 – 30 – 2 = 50 – 2 = 48

72 – 32 = 72 – 30 – 2 = 42 – 2 = 40

51 – 32 = 51 – 30 – 2 = 21 – 2 = 21 – 1 – 1 = 19

 

Завдання 386°. Склади і розв'яжи дві задачі за даними таблиці.

Було

Відрізали

Залишилося

?

14 м

36 м

З0 м

?

12 м

Задача 1. Після того, коли відрізали 14 м тканини, у сувої залишилося 36 м. Скільки метрів тканини було у сувої спочатку?

Розв'язання.

36 + 14 = 50 (м) - було тканини у сувої спочатку.

Відповідь: 50 метрів.

Задача 2. 

У сувої було 30 м тканини. Після того, як  відрізали декілька метрів, у сувої залишилося 12 м. Скільки метрів тканини відрізали?

Розв'язання.

30 - 12 = 18 (м) -  тканини відрізали.

Відповідь: 18 метрів.

 

Завдання 387. Випиши неправильні рівності. Обчисли.

23 + 41 = 54

52 + 8 = 50

58 + 28 = 78

64 – 12 = 62

70 – 3 = 67

70 – 43 = 37

34 + 51 = 85

43 + 9 = 52

43 + З0 = 83

Розв'язання.

23 + 41 = (20 + 40) + (3 + 1) = 60 +  4 = 64

52 + 8 = 60 

58 + 28 = 58 + 20 + 8 = 78 + 8 = 78 + 2 + 6 = 86 

64 – 12 = 64 – 10 – 2 = 54 – 2 = 52

70 – 43 = 70 – 40 – 3 = 30 – 3 = 27 

43 + З0 = 73

 

Завдання 388. 1) Зменшуване 26, від'ємник 9. Знайди різницю.

26 – 9 = 26 – 6 – 3 = 17

2) Що дістанемо, якщо додамо від'ємник і різницю?

Якщо до різниці додамо від'ємник, дістанемо зменшуване.

 

Завдання 389. Виконай завдання за таблицею.

1) Додай попарно числа другого і третього стовпчиків.

2) Додай попарно числа першого і четвертого рядків.

 

1

2

3

4

1

1

9

13

40

2

4

7

20

50

3

5

8

12

72

4

6

9

31

44

Розв'язання.

1)  9 + 13 = 22

    7 + 20 = 27

    8 + 12 = 20

    9 + 31 = 40

2)  1 + 6 = 7

    9 + 9 = 18

    13 + 31 = 44

    40 + 44 = 84

Завдання 390. Для виготовлення пляшкового скла використали 10 кг вапна, З0 кг піску, а соди на 22 кг менше, ніж піску. Скільки кілограмів соди використали?

Розв'язання.

30 – 22 = 8 (кг) - соди використали.

Відповідь: 8 кілограмів.

 

Завдання 391. У першій бочці було 80 л води, а в другій 70 л. З другої бочки взяли З0 л води, а в першу долили 20 л. Запиши виразами, скільки літрів води стало в кожній бочці.

Розв'язання.

80 + 20 = 100 (л) - стало води в першій бочці.

70 – 30 = 40 (л) - стало води в другій бочці.

 

Завдання 392*. Побудуй прямокутник, який можна відрізком поділити на 2 квадрати.

Розв'язання.

Прямокутник з довжиною 4 см і шириною 2 см.

Прямокутник з довжиною 6 см і шириною 3 см.

Прямокутник з довжиною 8 см і шириною 4 см.

Прямокутник з довжиною 10 см і шириною 5 см.

 

Завдання 393° 3 двох пунктів, відстань між якими 80 м, одночасно назустріч одне одному вийшли хлопчик і дівчинка. Хлопчик пройшов 35 м, а дівчинка — З0 м. Скільки метрів їм залишилося пройти до зустрічі?

__35м____>___________________<___30м____

Розв'язання.       80 – (35 + 30)

35 + 30 = 65 (м) - відстань пройшли діти.

80 – 65 = 15 (м) - залишилося пройти дітям.

Відповідь: 15 метрів.

 

Завдання 394°. 

48 + 8 = 56

48 + 28 = 76

37 – 12 = 25

60 – 14 = 46

55 + 13 = 68

55 + 9 = 64

18 + 18 = 36

45 – 17 = 28

48 + 8 = 48 + 2 + 6 = 56

48 + 28 = 40 + 20 + 8 + 8 = 60 + 16 = 76

37 - 12 = 37 - 10 - 2 = 27 - 2 = 25

60 – 14  = 60 – 10 – 4 = 50 – 4 = 46

55 + 13 = 50 + 10 + 5 + 3 = 60 + 8 = 68

55 + 9 = 55 + 5 + 4 = 60 + 4 = 64

18 + 18 = 18 + 10 + 8 = 28 + 8 = 28 + 2 + 6 = 36

45 - 17 = 45 - 10 - 7 = 35 - 7 = 35 - 5 - 2 = 30 - 2 = 28

 

Завдання 395. Було 9 цукерок. З'їли 2 шоколадні й 3 карамельні цукерки. Скільки цукерок залишилося? Поясни 3 способи розв'язування задачі.

1-й спосіб: 9 – (2 + 3) = 9 – 5 = 4 (ц.)

2-й спосіб: (9 – 2) – 3 = 7 – 3 = 4 (ц.)

3-й спосіб: (9 – 3) – 2 = 6 – 2 = 4 (ц.)

Розв'язання.

1 спосіб.

2 + 3 = 5 (ц.) - з'їли цукерок.

9 – 5 = 4 (ц.) - залишилося цукерок.

2 спосіб.

9 – 2 = 7 (ц.) - залишилося цукерок після того, коли з'їли шоколадні цукерки.

7 – 3 = 4 (ц.) - залишилося цукерок.

3 спосіб

9 – 3 = 6 (ц.) - залишилося цукерок після того, коли з'їли карамельні цукерки.

6 – 2 = 4 (ц.) - залишилося цукерок.

Відповідь: 4 цукерки.

 

Завдання 396. Розв'яжи задачу різними способами. Зірвали 15 червоних і білих троянд. Для букету взяли 4 червоні і 3 білі троянди. Скільки троянд залишилося?

Розв'язання.

1 спосіб.    15 - (4 + 3)

4 + 3 = 7 (тр.) - взяли троянд для букету.

15 – 7 = 8 (тр.) - залишилося троянд.

2 спосіб.    (15 - 4 ) - 3

15 – 4 = 11 (тр.) - залишилося троянд після того, коли взяли червоних.

11 – 3 = 8 (тр.) - залишилося троянд.

3 спосіб.    (15 - 3 ) - 4       

15 – 3 = 12 (тр.) - залишилося троянд після того, коли взяли білі.

12 – 4 = 8 (тр.) - залишилося троянд.

Відповідь: 8 троянд.

 

Щоб відняти суму від числа, можна послідовно віднімати від числа кожний доданок.

Завдання 397. Обчисли різними способами.

8 – (3 + 1) = 8 – 4 = 4

(8 – 3) – 1 = 5 – 1 = 4

(8 – 1) – 3 = 7 – 3 = 4

18 – (10 + 3) = 18 – 13 = 5

(18 – 10) – 3 = 8 – 3 = 5 

(18 – 3) – 10 = 15 – 10 = 5

Завдання 398. Обчисли зручним способом.

67 – (36 + 27) = (67 – 27) – 36 = 40 – 36 = 4

85 – (5 + 50) = (85 – 5) – 50 = 80 – 50 = 30

77 – (17 + 30) = (77 – 17) – 30 = 60 – 30 = 30

 

Завдання 399. Поясни віднімання чисел частинами. Визнач, яку властивість віднімання використано.

15 – 8 = 15 – (5 + 3) = (15 – 5 ) – 3 = 10 – 3 = 7

74 – 54 = 74 – (4 + 50) = (74 – 4) – 50 = 70 – 50 = 20

 

Завдання 400. На двох тарілках лежало 36 слив. Коли з першої взяли 12 слив, то на ній залишилося 3 сливи. Скільки слив лежало на другій тарілці?

Розв'язання.       36 – (12 + 3)

12 + 3 = 15 (сл.) - слив лежало на першій тарілці.

36 – 15 = 21 (сл.) - слив лежало на другій тарілці.

Відповідь: 21 слива.

                                                                       Інші завдання дивись тут...