Інші завдання дивись тут...

Завдання 401 *. Накресли в зошиті 3 таких п'ятикутники і в них з однієї вершини проведи 2 відрізки, щоб утворилися:

1) 3 трикутники;

2) 2 трикутники й чотирикутник;

3) 2 чотирикутники і трикутник.

Розв'язання.

Завдання 402° У хлопчика було З0 аркушів кольорового паперу. Для аплікації він витратив 7 зелених і 5 жовтих аркушів. Скільки аркушів паперу залишилось у хлопчика?

Розв'язання.

1 спосіб.    30 – (7 + 5)

7 + 5 = 12 (арк.) - витратив аркушів паперу хлопчик.

30 – 12 = 18 (арк.) - залишилось аркушів паперу.

2 спосіб.    (30 – 7) – 5 

30 – 7 = 23 (арк.) - залишилось паперу після того, коли він витратив зелені аркуші.

23 – 5 = 18 (арк.) - залишилося аркушів паперу.

3 спосіб.    (30 – 5) – 7 

30 – 5 = 25 (арк.) - залишилось паперу після того, коли він витратив жовті аркуші.

25 – 7 = 18 (арк.) - залишилося аркушів паперу.

Відповідь: 18 аркушів.

 

Завдання 403°. 

38 + 25 – 47 = 16  

46 – 33 + 16 = 29

26 – 19 + 32 = 39

92 – 38 – 22 = 32

46 + (35 – 27) = 54

54 – (34 – 12) = 32

38 + 25 – 47 = (38 + 20 + 2 + 3) – 47 = 63 – 47 = 63 – 40 – 3 – 4 = 16  

46 – 33 + 16 = (40 – 30) + (6 – 3) + 16 = 10 + 3 + 16 = 13 + 16 = 29

26 – 19 + 32 = 26 + 32 – 19 = 58 – 19 = 58 – 10 – 9 = 48 – 9 = 48 – 8 – 1 = 39

92 – 38 – 22 = 92 – 22 – 38 = 70 – 38 = 70 – 30 – 8 = 40 – 8 = 32

46 + (35 – 27) = 46 + (35 – 20 – 5 – 2) = 46 + 8 = 46 + 4 + 4 = 54

54 – (34 – 12) = 54 – 22 = 32 

 

Додаткові вправи.

Завдання 1. Обчисли зручним способом.

43 + 15 + 27 = (43 + 27) + 15 = 70 + 15 = 85

74 – (14 + 5) = (74 – 14) – 5 = 60 – 5 = 55

(67 + 33) – 17 = (67 – 17) + 33 = 50 + 33 = 83 

26 + (27 + 14) = (26 + 14) + 27 = 40 + 27 = 67

(57 + 18) + 13 = (57 + 13) + 18 = 70 + 18 = 88

85 – (43 + 15) = (85 – 15) – 43 = 70 – 43 = 27

 

Завдання 2. Між сусідніми поверхами будинку 10 сходинок. Вітя подолав 50 сходинок. На який поверх він піднявся, якщо до першого поверху сходинок немає?

Розв'язання.

0(1пов.) +10(2пов.) + 10(3пов.) + 10(4пов.) + 10(5пов.) + 10(6пов.) 

Відповідь: 6 поверх.

 

Завдання 3. Накресли прямокутник зі сторонами 3 см і 9 см. На скільки рівних квадратів його можна поділити? На скільки сантиметрів периметр прямокутника більший від периметра одного квадрата?

Розв'язання.

3 + 3 + 3 = 9 (см) - його можна поділити на 3 рівних квадрати.

 

 

  3 см

 

 

 3см   

 

 

3см

3 + 9 + 3 + 9 = 24 (см) - периметр прямокутника.

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (см) - периметр квадрата.

24 – 12 = 12 (см) - на стільки сантиметрів периметр прямокутника більший від периметра одного квадрата.

 

Завдання 4*. Відомо, що різниця чисел 73 і 36 дорівнює 37. Як, користуючись цим результатом, знайти значення виразів: 93 – 36; 70 – 36; 73 – 36; 74 – 37?

Пояснення.

Якщо зменшуване більше на 20 (93 – 73 = 20), то різниця теж більша на 20 (37 + 20 = 57).

Якщо зменшуване менше на 3 (73 – 70 = 3), то різниця теж менша на 3 (37 – 3 = 34)

Якщо зменшуване збільшити на 1 (74 – 73 = 1) і від'ємник збільшити на 1 (37 – 36 =1), то різниця не зміниться.

Розв'язання.

93 – 36 = (20 + 73) – 36 = 20 + (73 – 36) = 20 + 37 = 57

70 – 36 = (73 – 3) – 36 = (73 – 36) – 3 = 37 – 3 = 34

73 – 36 = 37

74 – 37 = (73 + 1) – 36 – 1 = 1 – 1 + (73 – 36) = 37

 

Завдання 5. Скількома точками можна поділити відрізок АВ на 2 частини; на 5 частин?

1 точка     А–––––––––•–––––––––––В

 

4 точки    А–––•–––––•–––––•––––•––––––В

 

Завдання 6*. Що має більшу масу - гарбуз чи кавун — і на скільки кілограмів?

Гарбуз + 1кг + 2кг = кавун + 5кг + 5кг 

Гарбуз = кавун + 5кг + 5кг - (1кг + 2кг)

Гарбуз має більшу масу.

(5 + 5) – (1 + 2) = 7 (кг) - на стільки кілограмів гарбуз має більшу масу, ніж кавун.

 

Завдання 7*. Установи закономірність і продовж ряди. 1) 54, 50, 55, □, □; 2) 1,1,2,3,5,8, □, □.

54, 50, 55, 51, 56   

(54 – 50 = 4, 50 + 5 = 55; 55 – 4 = 51, 51 + 5 = 56)

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21         

(1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3; 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8; 5 + 8 = 13, 13 + 8 = 21)             

 

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ. МНОЖЕННЯ.

Завдання 404. Скільки всього вишень?

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

Додавання однакових доданків називають множенням.

Суму однакових доданків 2 + 2 + 2 + 2 + 2 записують так: 2 • 5=10

Крапка (•) - знак множення. Записи на множення читають так: «Два помножити на п'ять, дорівнює десяти», або: «По два взяти п'ять разів, дорівнює десяти».

 

Завдання 405. Заміни додавання множенням.

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 5 

4 + 4 + 4 = 4 • 3 

6 + 6 = 6 • 2 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 • 5

5 + 5 + 5 = 5 • 3 

7 + 7 + 7 = 7 • 3

 

Завдання 406. Заміни множення додаванням за зразком. Зразок. 9 • 4 = 9 + 9 + 9 + 9.

9 • 5 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 

3 • 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 

4 • 4 = 4 + 4 + 4 + 4  

6 • 2 = 6 + 6  

7 • 3 = 7 + 7 + 7  

8 • 4 = 8 + 8 + 8 + 8

 

Завдання 407. Скільки потрібно паличок, щоб скласти ці трикутники? Запиши додаванням, а потім — множенням.

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 • 5 = 15 (п.) - потрібно паличок.

 

Завдання 408. У кіоск завезли 50 батонів. До обіду продали 14 батонів, а після обіду - 28. Скільки батонів залишилось у кіоску? Розв'яжи задачу двома способами.

Розв'язання.

1 спосіб.  50 – (14 + 28)

14 + 28 = 42 (б.) - продали батонів.

50 – 42 = 8 (б.) - залишилося батонів у кіоску.

2 спосіб. (50 – 14) – 28

50 – 14 = 36 (б.) - залишилося батонів на другу половину дня (після обіду).

36 – 28 = 8 (б.) - залишилося батонів у кіоску.

Відповідь: 8 батонів.

 

Завдання 409. Скільки всього квіток? Розв'язання запиши додаванням і множенням.

3 + 3 + 3 + 3 = 3 • 4 = 12

 

Завдання 410°. Знайди і виправ помилки.

26 + 26 + 26 = 26 • 3

23 + 23 – 23 + 23 = 23 • 4

41 + 41 + 41 + 41 = 41 • 5

21 + 12 + 21 + 12 = 21 • 4

Розв'язання.

26 + 26 + 26 = 26 • 3

23 + 23 – 23 + 23 = 23 • 3 – 23

41 + 41 + 41 + 41 = 41 • 4

21 + 12 + 21 + 12 = 21 • 2 + 12 • 2

Завдання 411°. Компакт-диск коштує 7 грн. Скільки гривень треба заплатити за 6 таких дисків?

Вказівка. Розв'яжи задачу спочатку додаванням, а потім — множенням.

Розв'язання.

1 спосіб.

7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 42 (грн.) - треба заплатити за 6 таких дисків.

2 спосіб.

7 • 6 = 42 (грн.) - треба заплатити за 6 таких дисків.

Відповідь: 42 гривні.

 

Завдання 412. Яке число береться однаковим доданком у кожному виразі? Скільки разів повторюється доданок?

6 • 5 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6  доданок 6 повторюється 5 разів. 

2 • 3 = 2 + 2 + 2  доданок 2 повторюється 3 рази

2 • 7 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 доданок 2 повторюється 7 разів

10 • 3 = 10 + 10 + 10  доданок 10 повторюється 3 рази

12 • 2 = 12 + 12  доданок 12 повторюється 2 рази

 

Завдання 413. Прочитай назви чисел при множенні.

Перший множник • другий множник = добуток

7 • 3  = 21

Числа, які множать, називають множниками. Число, яке дістають при множенні, називають добутком. Вираз 7 • 3 також називають добутком чисел 7 і 3.

 

Завдання 414. Назви числа в рівностях.

9 • 5 = 45

3 • 9 = 27

2 • 3 = 6

2 • 7= 14

5 • 3 = 15 

7 • 3 = 21

 

Завдання 415. Чашка коштує 3 грн. Скільки заплатили за 4 такі чашки? Запиши додаванням, а потім — множенням.

Розв'язання.

1 спосіб.

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (грн.) - заплатили за чашки.

2 спосіб.

3 • 4 = 12 (грн.) - заплатили за чашки.

Відповідь: 12 гривень.

 

Завдання 416*. Братові 12 років, а сестрі 9. Скільки років буде братові, коли сестрі виповниться стільки, скільки йому зараз?

Розв'язання.

12 – 9 = 3 (р.) - на стільки років брат старший за сестру (має пройти 3 роки).

12 + 3 = 15 (р.) - років буде братові.

Відповідь: 15 років.

 

Завдання 417° Маса посилки 3 кг. Яка маса 6 таких посилок? Запиши додаванням, а потім - множенням.

Розв'язання.

1 спосіб.

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18 (кг) - маса всіх посилок.

2 спосіб.

3 • 6 = 18 (кг) - маса всіх посилок.

Відповідь: 18 кілограмів.

 

Завдання 418°. 

72 + 18 = 90

20 + 35 = 55

64 – 32 = 32 

64 – 38 = 26

70 + 14 = 84

70 – 34 = 36

17 + 17 = 34

17 + 7 = 24

 

ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2.

Завдання 419. Прочитай рівність 2 • 3 = 6.

Що показує другий множник?

Другий множник показує скільки разів додається число, що дорівнює першому множнику.

Як перевірити добуток?

Добуток можна перевірити додаванням 2 + 2 + 2 = 6.

 

Завдання 420.

13 + 13 + 13 = 39 20 + 20 + 20 = 60 17 + 17 + 17 = 51

 

Завдання 421 Знаходити добуток додаванням незручно. Треба скласти і вивчити таблицю множення числа 2.

2 + 2

2 + 2 + 2

2 + 2 + 2 + 2

2 + 2 + 2 + 2 + 2

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

2 • 2 = 4

2 • 3 = 6

2 • 4 = 8

2 • 5 = 10

2 • 6 = 12

2 • 7 = 14

2 • 8 = 16

2 • 9 = 18

Прочитай таблицю. Як можна одержати значення наступного виразу з попереднього?

Збільшити на 2.

 

Завдання 422. Маса кроля 2 кг. Яка маса шести таких кролів?

Розв'язання.

2 • 6 = 12 (кг) - маса шести таких кролів.

Відповідь: 12 кілограмів.

 

Завдання 423. Є три стрічки. Довжина першої 80 см, другої — 50 см, а третя стрічка на 24 см довша від другої. Порівняй довжину найдовшої і найкоротшої стрічок.

Розв'язання.

50 + 24 = 74 (см) - довжина третьої стрічки.

Найдовша перша стрічка, найкоротша - друга.

80 – 50 = 30 (см) - на стільки найдовша стрічка довша, від найкоротшої.

Відповідь: на 30 сантиметрів.

 

Завдання 424.

2 • 5 > 2 + 2, бо 10 > 4.

2 • 3 = 2 + 2 + 2, бо 6 = 6.

2 • 4 = 2 + 2 + 2 + 2, бо 8 = 8.

2 • 3 < 2 + 2 + 2 + 2, бо 6 < 8.

 

Завдання 425. За день соняшник виростає на 2 см. На скільки сантиметрів він виросте за тиждень?

Розв'язання.

2 • 7 = 14 (см) - на стільки виросте соняшник за тиждень.

Відповідь: на 14 сантиметрів.

                                                                    Інші завдання дивись тут...