Інші завдання дивись тут...

Завдання 451. Заводу були потрібні робітники: 25 токарів і 12 слюсарів. Першого дня прийняли на роботу 15 робітників. Скільки робітників ще треба прийняти?

Розв'язання.    (25 + 12) - 15

25 + 12 = 37 (р.) - потрібно робітників.

37 – 15 = 22 (р.) - робітників ще треба прийняти.

Відповідь: 22 робітники.

 

Завдання 452° Обчисли. Випиши (підкреслені) вирази зі значенням 50.

2 • 5 + 40 = 50

2 • 7 + 26 = 40

18 + 32 = 50

60 – 1 = 59

47 + 13 = 60

60 – 10 = 50

2 • 8 + 34 = 50

2 • 6 – 8 = 4

2 • 5 + 40 = 10 + 40 = 50

2 • 7 + 26 = 14 + 26 = (10 + 20) + (4 + 6) = 30 + 10 = 40

18 + 32 = (10 + 30) + (8 + 2) = 40 + 10 = 50 

60 – 1 = (50 + 10) - 1 = 50 + (10 - 1) = 50 + 9 = 59

47 + 13 = (40 + 10) + (7 + 3) = 50 + 10 = 60

60 – 10 = 50

2 • 8 + 34 = 16 + 34 = (10 + 30) + (4 + 6) = 40 + 10 = 50

2 • 6 – 8 = 12 – 8 = 12 - 2 - 6 = 10 - 6 = 4

 

Завдання 453. Запиши та обчисли вирази. 

2 • 3 = 6

2 • 5 = 10

2 • 7 = 14

2 • 9 = 18

2 • 2 =4

2 • 4 = 8

2 • 6 = 12

2 • 8 = 16

Завдання 454. 

2 • 8 – 15 = 1

2 • 7 + 36 = 50

2 • 5 + 10 = 20

2 • 8 – 12 = 4

2 • 9 – 9 = 9

2 • 4 + 62 = 70

2 • 8 – 15 = 16 – 15 = 1

2 • 7 + 36 = 14 + 36 = 50

2 • 5 + 10 = 10 + 10 = 20

2 • 8 – 12 = 16 – 12 = 4

2 • 9 – 9 = 18 – 9 = 9

2 • 4 + 62 = 8 + 62 = 70

 

Завдання 455. Для їдальні купили сік у 5 банках по 2л у кожній і 6 л соку в сулії. Скільки всього літрів соку купили?

Розв'язання.   (2 • 5) + 6

2 • 5 = 10 (л) - соку в усіх банках.

10 + 6 = 16 (л) - всього соку купили.

Відповідь: 16 літрів.

На скільки більше літрів соку в банках, ніж у сулії?

Розв'язання.

10 – 6 = 4 (л) - на стільки більше соку в банках, ніж в сулії.

Відповідь: на 4 літри.

 

Завдання 456. Від рулону чотирьом покупцям відрізали по 2 м клейонки. У рулоні ще залишилося 24 м. Скільки метрів клейонки було в рулоні?

Розв'язання.   (2 • 4) + 24

2 • 4 = 8 (м) - відрізали всього клейонки.

8 + 24 = 32 (м) - клейонки було в рулоні.

Відповідь: 32 метри.

 

Завдання 457.

37 + 58 = 95 85 – 19 + 25 = 91 61 – 44 = 17 100 – 64 – 23 = 13

37 + 58 = 37 + 50 + 8 = 87 + 8 = 87 + 3 + 5 = 95

85 – 19 + 25 = (85 + 25) – 19 = 110 – 19 = 110 – 10 – 9 = 100 – 9 = 91

61 – 44 = 61 – 40 – 4 = 21 – 4 = 21 – 1 – 3 = 17

100 – 64 – 23 = (100 – 60 - 4) – 23 = 36 - 23 = 36 - 20 - 3 = 16 - 3 = 13

 

Завдання 458*. У бідоні було 38 л молока. 9 покупцям відлили по 2 л молока. Скільки молока залишилось у бідоні?

Розв'язання.   38 – (2 • 9)

2 • 9 = 18 (л) - всього молока відлили.

38 – 18 = 20 (л) - залишилося молока у бідоні.

Відповідь: 20 літрів.

 

Завдання 459°. У першому ряді 5 парт. За кожною партою сидять 2 учні. Скільки всього учнів у першому ряді?

Розв'язання.

2 • 5 = 10 (учн.) - всього учнів у першому ряді.

Відповідь: 10 учнів.

 

Завдання 460°. За даними малюнка знайди, на скільки метрів більша сторона трикутника коротша від суми довжин двох менших сторін.

Розв'язання.  (40 + 25) - 50

40 + 25 = 65 (м) - сума довжин двох менших сторін.

65 – 50 = 15 (м) - на стільки метрів більша сторона трикутника коротша від суми довжин двох менших сторін.

Відповідь: на 15 метрів.

 

ДІЛЕННЯ.

Завдання 461. Було 6 груш. їх розклали на 3 тарілки порівну. Скільки груш на кожній тарілці?

Розв'язання:

6 : 3 = 2 (гр.)  - груш на кожній тарілці.

Відповідь: 2 груші.

Дві крапки (:) - знак ділення. Записи на ділення читають так: 

«Шість поділити на три дорівнює двом».

 

Завдання 462. Прочитай рівності.

10 : 2 = 5   десять поділити на два дорівнює п'яти.   

20 : 4 = 5   двадцять поділити на чотири дорівнює п'яти.      

6 : 2 = 3    шість поділити на два дорівнює трьом.

15 : 3 = 5   п'ятнадцять поділити на три дорівнює п'яти.

100 : 10 = 10  сто поділити на десять дорівнює десяти.

80 : 20 = 4    вісімдесят поділити на двадцять дорівнює чотирьом.

 

Завдання 463. Склади й запиши за малюнком вираз на ділення. 

12 : 4 = 3

 

Завдання 464. Виміряй довжину смужки та її частин, а потім склади задачу на ділення.

Смужку завдовжки 10 см розрізали навпіл на дві рівні частини. Яка довжина кожної частини смужки?

Розв'язання.

10 : 2 = 5 (см) - довжина кожної частини.

Відповідь: 5 сантиметрів.

Накресли відрізок завдовжки 10 см ї поділи його на 2 рівні частини.

Розв'язання.

10 : 2 = 5 (см) - довжина кожної частини відрізка.

Відповідь: 5 сантиметрів.

 

Завдання 465. Розв'яжи задачу за таблицею.

Розв'язання.  2 • 6 - 9

2 • 6 = 12 (л) - соку привезли.

12 – 9 = 3 (л) - соку залишилося.

Відповідь: 3 літри.

 

Завдання 466°. Виміряй довжину смужки та її частин, а потім склади задачу на ділення. Запиши в зошит умову, запитання та розв'язання задачі.

Розв'язання.

Стрічку завдовжки ___см розрізали на 4 однакові частини. Знайди довжину частини.

__ : 4 = ___ (см) - довжина частини стрічки.

Відповідь: ___ см.

 

Завдання 467°. 

100 – 33 = 67 

25 – (14 – 8) = 19

100 – 52  = 48

100 – 45 = 55

40 – (13 + 8) = 19 

100 – 65 = 35

100 – 33 = 100 – 30 – 3 = 70 – 3 = 67 

25 – (14 – 8) = 25 – 6 = 25 – 5 – 1 = 19

100 – 52  = 100 – 50 – 2 = 50 – 2 = 48

100 – 45 = 100 – 40 – 5 = 60 – 5 = 55

40 – (13 + 8) = 40 – (13 + 7 + 1) = 40 – 21 = 40 – 20 – 1 = 20 – 1 = 19 

100 – 65 = 100 – 60 – 5 = 40 – 5 = 35

 

Завдання 468. Прочитай рівності.

2 • 5 = 10 - два помножити на п'ять дорівнює десяти.

10 : 2 = 5 - десять поділити на два дорівнює п'яти.

2 • 6 = 12 - два помножити на шість дорівнює дванадцяти.

12 : 2 = 6 - дванадцять поділити на два дорівнює шести.

 

З кожного виразу на множення двох різних множників можна скласти два вирази на ділення. Якщо добуток поділити на один з множників, то дістанемо другий множник.

Завдання 469. Поясни, які рівності складено за малюнками ґудзиків.

Завдання 470. З виразу на множення склали два вирази на ділення. Прочитай їх.

2 • 9 = 18 - два помножити на дев'ять дорівнює вісімнадцяти

18 : 2 = 9 - вісімнадцять поділити на два дорівнює дев'яти

18 : 9 = 2 - вісімнадцять поділити на дев'ять дорівнює двом

 

Завдання 471 

14 – 7 + 4 = 11

14 – (7 + 4) = 3

23 + 8 = 31

23 + 48 = 71

13 – 6  = 7

53 – 6 = 47

2 • 8 – 6 = 10

2 • 8 + 6 = 22

 Завдання 472. На трьох однакових ділянках посіяли просо, овес і кукурудзу. Восени зібрали 10 кг проса, 23 кг вівса, а кукурудзи — на 9 кг більше, ніж проса й вівса разом. Скільки кілограмів кукурудзи зібрали?

Розв'язання.   10 + 23 + 9

10 + 23 = 33 (кг) - зібрали проса і вівса разом.

33 + 9 = 42 (кг) - зібрали кукурудзи.

Відповідь: 42 кілограми.

 

Завдання 473. Кожний з трьох дітей знайшов по 2 білих гриби, а їхня бабуся - 6 грибів. Скільки всього білих грибів вони знайшли?

Розв'язання.  (2 • 3) + 6

2 • 3 = 6 (гр.) - знайшли грибів діти.

6 + 6 = 12 (гр.) - всього білих грибів знайшли.

Відповідь: 12 грибів.

 

Завдання 474° 3 кожного добутку склади 2 вирази на ділення. 

2 • 4 = 8 

8 : 2 = 4

8 : 4 = 2

2 • 3 = 6

6 : 2 = 3

6 : 3 = 2

2 • 7 = 14 

14 : 2 = 7

14 : 7 = 2

2 • 8 = 16

16 : 2 = 8

16 : 8 = 2

Завдання 475° У кожному із чотирьох малих наметів по 2 туристи, а у великому наметі — 10. Скільки всього туристів?

Розв'язання.  (2 • 4) + 10

2 • 4 = 8 (т.) - туристів у малих наметах.

8 + 10 = 18 (т.) - всього туристів.

Відповідь: 18 туристів.

                                                                  Інші завдання дивись тут...