Інші завдання дивись тут...

Завдання 526. У сулії 18 л виноградного соку. Чи вистачить 5 трилітрових банок, щоб розлити цей сік? Скільки банок потрібно?

Розв'язання.  

18 : 3 = 6 (б.) - треба банок.

Відповідь: ні, не вистачить, потрібно 6 банок.

 

Завдання 527 Купили 8 лимонів, по 3 грн кожний, і винограду на 16 грн. Скільки грошей заплатили за всю покупку? На скільки більше заплатили за лимони, ніж за виноград?

Розв'язання.  (3 • 8) + 16                  (3 • 8) – 16

3 • 8 = 24 (грн) - коштують лимони.

24 + 16 = 40 (грн) - заплатили грошей за всю покупку.

24 – 16 = 8 (грн) - на стільки більше заплатили за лимони, ніж за виноград.

Відповідь: 40 гривень, на 8 гривень.  

 

Завдання 528. Розв'яжи і порівняй задачі.

1) Квіти поставили у вази, по 3 квітки в кожну. Скільки квіток у 6 таких вазах?

Розв'язання.  

3 • 6 = 18 (кв.) - всього квіток в 6 таких вазах.

Відповідь: 18 квіток.

2) Квіти поставили у 6 ваз, по 3 квітки в кожну. Скільки всього квіток поставили у вази?

Розв'язання.  

3 • 6 = 18 (кв.) - всього квіток поставили у вази.

Відповідь: 18 квіток.

 

Завдання 529. Обчисли. Випиши (підкреслені) вирази зі значенням 24.

50 – 24 = 26 

33 – 7 = 26

3 • 8 = 24 

3 • 9 = 27

16 : 2 + 16 = 24 

3 • 5 + 15 = 30

24 – 9 = 15 

72 – 48 = 24

 

Завдання 530*. Скільки паличок потрібно, щоб побудувати 4 трикутники? Олесь використав для побудови всього 9 паличок. Накресли, як він це зробив.

Розв'язання.  

4 • 3 = 12 (п.) - треба паличок для трикутників, котрі не мають спільних сторін.

Якщо мають спільні сторони, тоді менше.

 

Завдання 531° На пошиття покривала витрачають 2 м тканини. Скільки таких покривал можна пошити з 16 м тканини?

Розв'язання.  

16 : 2 = 8 (п.) - покривал можна пошити.

Відповідь: 8 покривал.

 

Завдання 532° Знайди неправильні рівності. Виправ помилки і запиши правильно.

37 – 6 + 7 = 38  

3 • 9 + 40 = 47 

2 • 8 – 9 =

45 + 45 – 12 = 33  

13 – (7 – 3) = 9 

2 • 9 – 15 = 3

Розв'язання.  

3 • 9 + 40 = 27 + 40 = 67

2 • 8 – 9 = 16 – 9 = 16 – 6 – 3 = 7

45 + 45 – 12 = 90 – 12 = 90 – 10 – 2 = 80 – 2 = 78

 

Завдання 533. Прочитай пояснення про круг і коло.

На малюнку зображено круг із центром О. Лінія, яка є межею круга, називається колом.

Коло креслять за допомогою циркуля. Точка О, в якій розміщується голка циркуля, — центр кола. Відрізок ОА — радіус кола і круга. Відрізок ВС - діаметр кола і круга. 

Чи є діаметром відрізок КМ? Відрізок КМ не є діаметром, оскільки не проходить через центр.

 

Завдання 534. Побудуй коло, радіус якого 2 см, і проведи в ньому 2 радіуси. Побудуй коло, радіус якого на 1 см більший. Яка довжина діаметрів у цих колах?

Розв'язання.  

2 • 2 = 4 (см) - довжина діаметра кола з радіусом 2см.

3 • 2 = 6 (см) - довжина діаметра для кола з радіусом 3см.

Скільки радіусів можна побудувати в колі?

У колі можна побудувати безліч радіусів.

Скільки діаметрів у крузі?

У крузі можна побудувати безліч діаметрів.

 

Завдання 535. Скільки точок перетину має пряма з колом? Покажи їх. Які фігури лежать усередині кола; поза колом?

Розв'язання.

Пряма з колом має дві точки перетину. 

У середині кола лежить трикутник і точка. Поза колом лежать прямокутник, квадрат, п'ятикутник.

 

Завдання 536. Розв'яжи і порівняй задачі.

1) Учень обчислив 4 стовпчики виразів, по 3 вирази в кожному. Скільки всього виразів він обчислив?

Розв'язання.  

3 • 4 = 12 (в.) - всього виразів обчислив учень.

Відповідь: 12 виразів.

2) 3 першого стовпчика учень обчислив 4 вирази, а з другого — 3. Скільки всього виразів обчислив учень?

Розв'язання.  

4 + 3 = 7 (в.) - всього виразів обчислив учень.

Відповідь: 7 виразів.

 

Завдання 537. Для виготовлення аплікацій на першому уроці витратили 18 аркушів синього паперу і 2 аркуші жовтого, а на другому — 20 аркушів білого паперу. Скільки всього аркушів паперу витратили на двох уроках?

Розв'язання.  

18 + 2 = 20 (арк.) - витратили аркушів паперу на першому уроці.

20 + 20 = 40 (арк.) - витратили аркушів паперу на двох уроках.

Можна записати розв'язання задачі однією дією:

18 + 2 + 20 = 40 (арк.) - витратили аркушів паперу на двох уроках.

Відповідь: 40 аркушів.

 

Завдання 538.

3 • 4 = 12 3 • 8 – 6 = 18 18 : 2 + 25 = 34 3 • 9 + 17 = 44

3 • 8 – 6 = 24 – 6 = 24 – 4 – 2 = 20 – 2 = 18 

18 : 2 + 25 = 9 + 25 = 25 + 5 + 4 = 34 

3 • 9 + 17 = 27 + 17 = 27 + 10 + 7 = 37 + 7 = 37 + 3 + 4 = 44

 

Завдання 539°. 

3 • 5 + 5 = 20 2 • (1 + 5) = 12 (10 – 7) • 3 = 9 12 : 2 – 6 = 0

3 • 5 + 5 = 15 + 5 = 20

2 • (1 + 5) = 2 •  6 = 12 

(10 – 7) • 3 = 3 • 3 = 9

12 : 2 – 6 = 6 – 6 = 0

 

Завдання 540° Купили 8 однакових блокнотів по 3 грн і одну ручку за 7 грн. На скільки більше заплатили за всі блокноти, ніж за ручку?

Розв'язання.       (3 • 8) – 7

3 • 8 = 24 (грн) - заплатили за всі блокноти.

24 – 7 = 17 (грн) - на стільки більше заплатили за всі блокноти, ніж за ручку.

Відповідь: на 17 гривень.

 

Завдання 541. Розв'яжи задачі усно.

1) 1 кг моркви коштує 3 грн. Скільки треба заплатити за 6 кг моркви?

Розв'язання.  

3 • 6 = 18 (грн) - треба заплатити за 6 кг моркви.

Відповідь: 18 гривень.

2) Булочка коштує 3 грн. Скільки треба заплатити за 8 таких булочок?

Розв'язання.  

3 • 8 = 24 (грн) - треба заплатити за 8 таких булочок.

Відповідь: 24 гривні.

3) 2 м стрічки коштують 18 грн. Скільки коштує 1 м стрічки?

Розв'язання.  

18 : 2 = 9 (грн) - коштує 1 м стрічки.

Відповідь: 9 гривень.

 

Завдання 542. 

З • (2 + 4) = 18 (12 – 9) – 3 = 0 3 • 4 + 28 = 40 3 • (67 – 58) = 27

З • (2 + 4) = 3 • 6 = 18  

(12 – 9) – 3 = 3 – 3 = 0 

3 • 4 + 28 = 12 + 28 = 40 

3 • (67 – 58) = 3 • (67 – 50 – 8) = 3 • (17 – 7 – 1) = 3 • 9 = 27

 

Завдання 543. Покажи спільну точку відрізків ВС і СD. Виміряй і запиши довжину найбільшого відрізка.

Розв'язання.  

Спільна точка С. Набільший відрізок ВС.

 

Завдання 544. 1) На двох причепах було 20 мішків зерна. Коли з другого причепа зняли 2 мішки зерна, то на обох причепах мішків стало порівну. Скільки мішків зерна було на першому причепі? Поясни розв'язання задачі.

Розв'язання:   (20  2) : 2

1) 20 – 2 = 18 (м.) - залишилося мішків на двох причепах.

2) 18 : 2 = 9 (м.) - було мішків на першому причепі.

Відповідь: 9 мішків.

2) 18 кг борошна розсипали в пакети, по 2 кг в кожний. З пакети борошна витратили на приготування печива. Скільки пакетів борошна залишилося?

План розв'язування:

1) Скільки вийшло пакетів із борошном?

2) Скільки пакетів борошна залишилося?

Розв'язання:             18 : 2  3

18 : 2 = 9 (п.) - вийшло пакетів із борошном.

9 – 3 = 6 (п.) - залишилося пакетів борошна.

Відповідь: 6 пакетів.

 

Завдання 545°. На двох полицях було 17 горщиків меду. З другої полиці продали 5 горщиків, і на обох полицях їх стало порівну. Скільки горщиків меду було на першій полиці?

Розв'язання.      (17 – 5) : 2

17 – 5 = 12 (г.) - залишилося порівну горщиків на двох полицях

12 : 2 = 6 (г.) - горщиків було на першій полиці.

Відповідь: 6 горщиків.

 

Завдання 546°. 

3 • (2 + 3) = 15 (13 – 10) •  6 = 18 3 • 5 + 45 = 60

3 • (2 + 3) = 3 • 5 = 15 

(13 – 10) •  6 = 3 • 6 = 18

3 • 5 + 45 = 15 + 45 = 60

 

Завдання 547. Математичний диктант.

1) Добуток чисел 3 і 2 зменшити на 2.

(3 • 2)  2 =  2 = 4

2) Суму чисел 12 і 6 поділити на 2.

(12 + 6) : 2 = 18 : 2 = 9

3) Різницю чисел 20 і 18 помножити на 8.

(20 – 18) • 8 = 2 • 8 = 16

4) Добуток чисел 3 і 6 збільшити на 4.

(3 • 6) + 4 = 18 + 4 = 22

 

Завдання 549. З кожного добутку за зразком склади та обчисли вираз на ділення на 3.

3 • 9 = 27 

27 : 3 = 9

3 • 8 = 24

24 : 3 = 8

3 • 7 = 21

21 : 3 = 7

3 • 5 = 15

15 : 3 = 5

 

Завдання 550. Мама спекла пиріжки. Трьом синам вона дала по 2 пиріжки. Ще залишилося 18 пиріжків. Скільки пиріжків спекла мама?

Розв'язання.     (2 • 3) + 18

2 • 3 = 6 (п.) - пиріжків дала мама синам.

6 + 18 = 24 (п.) - пиріжків спекла мама.

Відповідь: 24 пиріжки.

                                                       Інші завдання дивись тут...