Інші завдання дивись тут...

Завдання 551. Склади і розв'яжи задачу.

Зібрали меду

Розклали в банки

Банок

7 кг і 8 кг

по 3 кг

?

Бабуся зібрала з одного вулика 7 кілограмів меду, а з другого – 8 кг меду. Скільки трьохлітрових банок треба бабусі, щоб розкласти мед порівну у банки?

Розв'язання.      (7 + 8) : 3

7 + 8 = 15 (кг) - зібрали меду.

15 : 3 = 5 (б.) - треба банок.

Відповідь: 5 банок.

 

Завдання 552. Знайди довжину ламаної. Побудуй іншу ламану такої самої довжини.

 

Завдання 553*. Треба перевезти 11 шаф. На автомобіль можна навантажити не більше 3 шаф. Скільки рейсів доведеться зробити автомобілю?

Розв'язання.  

1 спосіб. 11 - (3 + 3 + 3)

3 + 3 + 3 = 9 (ш.) - шаф перевезуть трьома рейсами.

11 - 9 = 2 (ш.) - залишиться ще шаф перевезти четвертим рейсом.

2 спосіб.    11 - 3 • 3

3 • 3 = 9 (ш.) - шаф перевезуть трьома рейсами.

11 - 9 = 2 (ш.) - шаф перевезуть четвертим рейсом.

Відповідь: треба зробити 4 рейси (за 3 рейси перевезти по 3 шафи кожен, за четвертий - 2 шафи).

 

Завдання 554° Дівчинка пробігла доріжкою 35 м, і їй ще залишилося бігти на 15 м більше. Яка довжина доріжки?

Розв'язання.      35 + (35 + 15)

35 + 15 = 50 (м) - залишилося пробігти дівчинці.

35 + 50 = 85 (м) - довжина доріжки.

Відповідь: 85 метрів.

 

Завдання 555° 

3 • (2 + 2) = 12 

2 • (3 + 5) = 16

(11 – 8) • 2 = 6 

(12 – 9) • 9 = 27

3 • 4 + 45 = 57 

3 • 8 + 12 = 36

3 • (54 – 47) = 21 

3 • (42 – 36) = 18

3 • (2 + 2) = 3 • 4 = 12 

2 • (3 + 5) = 2 • 8 = 16 

(11 – 8) • 2 = 3 • 2 = 6 

(12 – 9) • 9 = 3 • 9 = 27 

3 • 4 + 45 = 12 + 45 = 57 

3 • 8 + 12 = 24 + 12 = 36 

3 • (54 – 47) = 3 • (54 – 44 – 3) = 3 • 7 = 21 

3 • (42 – 36) = 3 • (42 – 32 – 4) = 3 • 6 = 18

 

Завдання 556.

84 – 16 = 68 35 + 28 = 63 80 – 24 = 56 3 • 6 + 45 = 63

84 – 16 = 84 – 14 – 2 = 70 – 2 = 68 

35 + 28 = 35 + 20 + 5 + 3 = 60 + 3 = 63 

80 – 24 = 80 – 20 – 4 = 60 – 4 = 56 

3 • 6 + 45 = 18 + 45 = 45 + 10 + 5 + 3 = 60 + 3 = 63

 

Завдання 557. Обчисли добуток 3 • а, якщо а = 5, а = 4, а = 7.

Розв'язання.  

Якщо а = 5, тоді 3 • а = 3 • 5 = 15

Якщо а = 4, тоді 3 • а = 3 • 4 = 12

Якщо а = 7, тоді 3 • а = 3 • 7 = 21

 

Завдання 558. У парку 18 беріз, стільки ж кленів, а каштанів — на 10 менше, ніж беріз і кленів разом. Скільки в парку каштанів?

Розв'язання.     (18 + 18) – 10

18 + 18 = 36 (д.) - разом беріз і кленів.

36 – 10 = 26 (д.) - у парку каштанів.

Відповідь: 26 дерев.

Заміни число 10 числом 20. Чи зміниться план розв'язування задачі? План розв'язування не зміниться.

Розв'язання.  

18 + 18 = 36 (д.) - разом беріз і кленів.

36 – 20 = 16 (д.) - у парку каштанів.

Відповідь: 16 дерев.

 

Завдання 559. В одній каністрі 18 л пального, а в іншій — 22 л. На дозаправлення трактора витратили З0 л пального. Про що можна дізнатися, обчисливши значення виразів:

18 + 22; 22 – 18;  (18 + 22) – З0?

Розв'язання.  

Скільки всього літрів пального?

18 + 22 = 30 (л) - всього літрів пального.

На скільки літрів менше (більше) пального в одній каністрі, ніж у другій?

22 – 18 = 4 (л) - на стільки літрів менше пального у першій каністрі, ніж у другій або на стільки літрів більше пального у другій каністрі, ніж у першій.

Скільки літрів пального залишилося?

(18 + 22) – 30 = 10 (л) - залишилося літрів пального у каністрах після дозаправки трактора.

 

Завдання 560. 

З • (5 + 1) = 18 

З • (34 – 27) = 21

2 • 9 – 15 = 3 

3 • 8 + 44 = 68

(11 – 9) • 7 = 14 

(32 – 29) • 6 = 18

З • (5 + 1) = 3 • 6 = 18 

З • (34 – 27) = 3 • (34 – 20 – 4 – 3) = 3 • (10 – 3) = 3 • 7 = 21 

2 • 9 – 15 = 18 – 15 = 3 

3 • 8 + 44 = 24 + 44 = (20 + 40) + (4 + 4) =60 + 8 = 68 

(11 – 9) • 7 = 2 • 7 = 14 

(32 – 29) • 6 = (32 – 20 – 2 – 7) • 6 = (10 – 7) • 6 = 3 • 6 = 18 

 

Завдання 561*. Двоє хлопчиків пробігли наввипередки 100 м. Скільки метрів пробіг кожен хлопчик?

Розв'язання.  

Кожен хлопчик пробіг 100 метрів.

 

Завдання 562. Відстань від вулика до квітів 20 м, а до куща — 50 м. Уранці бджілка полетіла за нектаром до квітів і повернулася до вулика. А потім полетіла до куща і стала збирати нектар там. Яку відстань пролетіла бджілка?

Розв'язання.  

20 + 20 + 50 = 90 (м) - відстань пролетіла бджілка.

Відповідь: 90 метрів.

 

Завдання 563° 3 однієї грядки зібрали 10 кабачків, а з другої 8. Усі кабачки поклали в 3 кошики, порівну в кожний. Скільки кабачків поклали в кожний кошик?

Розв'язання.       (10 + 8) : 3

10 + 8 = 18 (к.) - зібрали кабачків з двох грядок.

18 : 3 = 6 (к.) - поклали кабачків в кожний кошик.

Відповідь: 6 кабачків.

 

Завдання 564° Зменшуване 50, від'ємник виражений сумою чисел 10 і 14. Знайди різницю.

Розв'язання.  

50 – (10 + 14) = 50 – 24 = 50 – 20 – 4 = 30 – 4 = 26

 

ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА З.

Завдання 565. Склади та обчисли вирази на множення числа 3. З кожного добутку склади вираз на ділення на 3.

Розв'язання.  

З • 2 = 6

3 • 3 = 9

3 • 4 = 12

3 • 5 = 15

3 • 6 = 18

3 • 7 = 21

3 • 8 = 24

3 • 9 = 27

6 : 3 = 2

9 : 3 = 3

12 : 3 = 4

15 : 3 = 5

18 : 3 = 6

21 : 3 = 7

24 : 3 = 8

27 : 3 = 9

6 : 2 = 3

9 : 3 = 3 

12 : 4 = 3

15 : 5 = 3

18 : 6 = 3

21 : 7 = 3

24 : 8 = 3

27 : 9 = 3

 Завдання 566. Прочитай таблицю множення числа 3 і таблицю ділення на 3.

З • 2 = 6      

3 • 3 = 9

3 • 4 = 12

3 • 5 = 15

3 • 6 = 18

3 • 7 = 21

3 • 8 = 24

3 • 9 = 27

6 : 3 = 2

9 : 3 = 3

12 : 3 = 4

15 : 3 = 5

18 : 3 = 6

21 : 3 = 7

24 : 3 = 8

27 : 3 = 9

 

Завдання 567. Обчисли, користуючись таблицею ділення на 3.

12 : 3 + 4 = 8

12 : 3 – 4 = 0

27 : 3 – 6 = 3 

27 : 3 + 16 = 25

24 : 3 + 24 = 32

18 : 3 – 0 = 6

21 : 3 = 7 

15 : 3 = 5

12 : 3 + 4 = 4 + 4 = 8

12 : 3 – 4 = 4 – 4 = 0 

27 : 3 – 6 = 9 – 6 = 3 

27 : 3 + 16 = 9 + 16 = 16 + 4 + 5 = 25 

24 : 3 + 24 = 8 + 24 = 24 + 6 + 2 = 32

18 : 3 – 0 = 6 – 0 = 6 

 

Завдання 568. У трилітрові банки розлили 18 л квасу. Скільки потрібно було банок?

Розв'язання.  

18 : 3 = 6 (б.) - потрібно було банок.

Відповідь: 6 банок.

 

Завдання 569. Розв'яжи задачі усно.

1) 18 вареників розклали на 3 тарілки порівну. Скільки вареників на кожній тарілці?

Розв'язання.  

18 : 3 = 6 (в.) - вареників на кожній тарілці.

Відповідь: 6 вареників.

2) Скільки блокнотів по 3 грн можна купити на 21 грн? А на 27 грн?

Розв'язання.  

21 : 3 = 7 (бл.) - можна купити блокнотів по 21 грн.

27 : 3 = 9 (бл.) - можна купити блокнотів по 23 грн.

 

Завдання 570° 

3 • 7 – 14 = 7  9 : 3 + 33 = 36 21 : 3 + 73 = 80 6 : 3 + 0 = 2

3 • 7 – 14 = 21 – 14 = 21 – 10 – 1 – 3 = 10 – 3 = 7  

9 : 3 + 33 = 3 + 33 = 36 

21 : 3 + 73 = 7 + 73 = 80 

6 : 3 + 0 = 2 + 0 = 2

 

Завдання 571° Маса трьох однакових цеглин 12 кг. Яка маса однієї цеглини? Скільки цеглин мають масу 24 кг?

Розв'язання.  

12 : 3 = 4 (кг) - маса однієї цеглини.

24 : 4 = 6 (ц.) - стільки цеглин мають масу 24 кг. 

Відповідь: 4 кілограми, 6 цеглин.

 

Завдання 572. 

(13 + 2) : 3 = 5

(18 – 6) : 3 = 4

15 : 3 – 5 = 0

15 : 3 + 30 = 35

3 • (12 – 9) = 9

3 • (3 + 6) = 27

(13 + 2) : 3 = 15 : 3 = 5 

(18 – 6) : 3 = 12 : 3 = 4

15 : 3 – 5 = 5 – 5 = 0 

15 : 3 + 30 = 5 + 30 = 35

3 • (12 – 9) = 3 • 3 = 9

3 • (3 + 6) = 3 • 9 = 27

 

Завдання 573. На торговельному майдані спорудили 8 магазинів, на 2 зали кожний, і один магазин на 4 зали. Скільки всього залів облаштували?

Розв'язання.  

8 • 2 + 4 = 20 (з.) - залів облаштували.

Відповідь: 20 залів.

 

Завдання 574. Виміряй довжину сторони квадрата. Знайди периметр квадрата додаванням, а потім — множенням.

Розв'язання.  

__ + __ + __ + __ = __ • 4 (см) - периметр квадрата.

Знайди периметр іншого прямокутника.

 

Завдання 575* Маса гарбуза така сама, як 4 кавунів, по 3 кг кожний. На скільки кілограмів гарбуз важчий від кавуна?

Розв'язання.    (3 • 4– 3  

3 • 4 = 12 (кг) - маса гарбуза.

12 – 3 = 9 (кг) - на стільки гарбуз важчий від кавуна.

Відповідь: на 9 кілограмів.

                                                   Інші завдання дивись тут...