Інші завдання дивись тут...

Завдання 576°. 

Розв'язання. 

27 : 3 – 7 = 2

24 : 3 + 42 = 50

(14 + 4) : 3 = 6

(45 – З0) : З = 5

2 • (15 - 8) = 14

3 • (15 - 8) = 21

27 : 3 – 7 = 9 – 7 = 2

24 : 3 + 42 = 8 + 42 = 50

(14 + 4) : 3 = 18 : 3 = 6

(45 – З0) : З = 15 : 3 = 5

2 • (15 - 8) = 2 • 7 = 14

3 • (15 - 8) = 3 • 7 = 21

 

Завдання 577°. 25 м дроту розрізали на шматки по 3 м. Скільки вийшло таких шматків? Скільки метрів дроту залишилося?

Розв'язання: 

25 = 24 + 1

24 : 3 = 8 (шм.) – вийшло таких шматків.

25 - 24 = 1 (м) – метрів дроту залишилося.

Відповідь: 8 метрів, 1 метр.

 

Завдання 578. Столяр зробив 6 рам за 2 дні, виготовляючи щодня однакову кількість рам. За третій день він зробив на одну раму більше, ніж за попередній день. Скільки рам зробив столяр за третій день?

Розв'язання:      (6 : 2) + 1

6 : 2 = 3 (р.) – рам зробив за один день.

3 + 1 = 4 (р.) – рам зробив за третій день.

Відповідь: 4 рами.

 

Завдання 579. Обчисли значення виразів.

Розв'язання.

17  (32 - 24) = 9

81  ( 67 + 9) = 5

100  33 – 33 =34

91  47 + 26 = 70

24 : З = 8

18 : 3 = 6

17  (32 - 24) = 17 – (32 – 20 – 2 - 2) = 17 – (10 – 2 ) = 17 – 8 = 9

81  ( 67 + 9) = 81 – (67 + 3 + 6) = 81 - 76 = 81 – 70 – 1 – 5 = 10 – 5 = 5 

100  33 – 33 = 100 – 66 = 34

91  47 + 26 = (91 – 41 – 6) + 26 = 44 + 26 = 70

 

Завдання 580. Знайди значення виразів, якщо а = 3. 

а • 6

18 : а

31 - а

28 + а

21 : а

а • 5

27 : а

а - 2

Розв'язання.

Якщо а=3, тоді а • 6 = 3 • 6 = 18

Якщо а=3, тоді 18 : а = 18 : 3 = 6

Якщо а=3, тоді 31  а = 31  3 = 28

Якщо а=3, тоді 28 + а = 28 + 3 = 31

Якщо а=3, тоді 21 : а = 21 : 3 = 7

Якщо а=3, тоді а • 5 = 3 • 5 = 15

Якщо а=3, тоді 27 : а = 27 : 3 = 9

Якщо а=3, тоді а  2 = 3  2 = 1

 

Завдання 581. Маса трьох однакових ящиків винограду 27 кг, а ящика яблук - 20 кг. На скільки кілограмів маса ящика яблук більша за масу ящика винограду?

Розв'язання:              20 – (27 : 3)

27 : 3 = 9 (кг) – маса одного ящика винограду.

20 - 9 = 11 (кг) – на стільки кілограмів маса ящика яблук більша за масу ящика винограду.

Відповідь: на 11 кілограмів.

 

Завдання 582*. Периметр рівностороннього трикутника — 18 см. Знайди довжину однієї сторони цього трикутника.

Розв'язання:

18 : 3 = 6 (см) – довжина однієї сторони цього трикутника.

Відповідь: 6 сантиметрів.

 

Завдання 583°. Перший хлопчик упіймав 12 рибин, а другий - 9. Усю рибу вони поділили на три рівні частини й одну частину віддали дівчинці. Скільки рибин віддали?

Розв'язання:      (12 + 9) : 3 

12 + 9 = 21 (р.) – рибин упіймали хлопці разом.

21 : 3 = 7 (р.) – рибин віддали.

Відповідь: 7 рибин.

 

Завдання 584°. 

Розв'язання:

3 • 9 + 9 + 1 = 37

3 • 7 – 7 – 7 = 7

27 : 3 + 21 + 9 = 39

24 : 3  8 + 5 = 5

(86  65) : З = 7

(94  67) : З = 9

3 • 9 + 9 + 1 = 27 + 9 + 1 = 37

3 • 7 – 7 – 7 = 21 – 7 – 7 = 7

27 : 3 + 21 + 9 = 9 + 21 + 9 = 39

24 : 3  8 + 5 = 8 – 8 + 5 = 5

(86  65) : З = 21 : 3 = 7

(94  67) : З = (94 – 64 – 3) : 3 = 27 : 3 = 9

 

Завдання 585. Математичний диктант.

1) Частку чисел 18 і 3 збільшити на 6.

(18 : 3) + 6 = 6 + 6 = 12 

2) Суму чисел 9 і 15 поділити на 3.

(9 + 15) : 3 = 24 : 3 = 8

3) Добуток чисел 6 і 2 поділити на 3.

(6 • 2) : 3 = 12 : 3 = 4

4) Добуток чисел 6 і 2 зменшити на 3.

(6 • 2) – 3 = 12 – 3 = 9

 

Завдання 586. Накресли відрізок завдовжки 15 см і поділи його на три рівні частини.

Розв'язання:  

15 : 3 = 5 (см) – довжина одної частини.

Відповідь: 5 сантиметрів.

 

Завдання 587. За першим виразом склади задачу про саджанці яблунь і груш, а за другим — про огірки в ящиках. 

3 • 4 + 17, 12 + (12 - 5)

Задача 1.

До обіду продали 3 саджанці яблук, а  груш - у 4 рази більше. Після обіду продали ще 17 саджанців груш. Скільки саджанців груш продали за весь день?

Розв'язання:    (3 • 4) + 17

3 • 4 = 12 (с.) – саджанців груш продали до обіду.

12 + 17 = 29 (с.) – саджанців груш продали за весь день.

Відповідь: 29 саджанців.

Задача 2.

До обіду продали 12 ящиків помідорів, а  огірків - на 5 ящиків менше. Після обіду продали ще 12 ящиків огірків. Скільки ящиків огірків продали за весь день?

Розв'язання.                12 + (12 – 5)

12  5 = 7 (ящ.) – ящиків огірків продали до обіду.

12 + 7 = 19 (ящ.) – ящиків огірків продали за весь день.

Відповідь: 19 ящиків.

 

Завдання 588. Обчисли 3 • а + 17, якщо а = 9, а = 6.

Розв'язання.

Якщо а=9, тоді 3 • а + 17 = 3 • 9 + 17 = 27 + 17 = 44

Якщо а=6, тоді 3 • а + 17 = 3 • 6 + 17 = 18 + 17 = 35

 

Завдання 589. Що дістанемо, коли:

1) від суми віднімемо один з доданків?

20 + 60 = 80             80 - 20 = 60

Дістанемо другий доданок.

2) до різниці додамо від'ємник?

70 – З0 = 40             40 + З0 = 70

Дістанемо зменшуване.

3) від зменшуваного віднімемо різницю?

12 - 4 = 8              12 - 8 = 4

Дістанемо від'ємник.

 

Завдання 590*. В одному ряді довжиною 21 м дерева ростуть на відстані 3 м одне від одного. У другому ряді 17 дерев. Скільки всього дерев у двох рядах?

Розв'язання:      (21 : 3) + 17

21 : 3 = 7 (д.) – дерев у першому ряді.

7 + 17 = 24 (д.) – дерев у двох рядах.

Відповідь: 24 дерева.

 

Завдання 591°. Від двох берегів річки шириною 36 м попливли два плавці. До зустрічі один з них проплив 15 м. Скільки метрів до зустрічі проплив другий плавець?

Розв'язання:  

36 - 15 = 21 (м) – метрів проплив до зустрічі другий плавець.

Відповідь: 21 метрів.

 

Завдання 592°. 

Розв'язання.  

(25 - 1) : 3 = 8

(30 - 3) : 3 = 9

(20 - 2) : 2 = 9

(5 + 7) : 2 = 6

3 • 7 + 27 = 48

2 • 8 + 28 = 44

(25 - 1) : 3 = 24 : 3 = 8

(30 - 3) : 3 = 27 : 3 = 9

(20 - 2) : 2 = 18 : 2 = 9

(5 + 7) : 2 = 12 : 2 = 6

3 • 7 + 27 = 21 + 27 = (20 + 20) + (1 + 7) = 48

2 • 8 + 28 = 16 + 28 = (16 + 24 + 4) = 44

 

Завдання 593. У покупця є 9 грошових купюр по 2 грн. Він купив календар за 12 грн. Скільки грошей залишилося в покупця? Скільки купюр?

Розв'язання:

2 • 9 = 18 (грн) – грошей є у покупця.

18 – 12 = 6 (грн) – грошей залишилось у покупця.

6 : 2 = 3 (к.) – купюр у покупця.

Відповідь: 6 гривень, 3 купюри.

 

Завдання 594. 

□ + 13 = 35 □ - 13 = 35 100 - □ = 80 □ : З = 6

Розв'язання.

22 + 13 = 35 48 - 13 = 35 100 - 20 = 80 18 : З = 6

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

35 – 13 = 22

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник.

35 + 13 = 48

Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

100 – 80 = 20

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник.

6 • 3 =18

 

Завдання 595.

Годинники

Потрібно

відремонтувати

Відремонтували

наручні

47 годинників

28 годинників

настільні

13 годинників

6 годинників

Потрібно відремонтувати 47 наручних і 13 настільних годинників. Відремонтували 28 наручних і 6 настільних годинників На скільки більше залишилося відремонтувати наручних годинників, ніж настільних?

Розв'язання:      (47 – 28– (13 – 6) 

47 – 28 = 19 (г.) – залишилося  відремонтувати наручних годинників.

13 – 6 = 7 (г.) – залишилося відремонтувати настільних годинників.

19 – 7  = 12 (г.) – на стільки більше залишилося відремонтувати наручних годинників, ніж настільних.

Відповідь: на 12 годинників.

 

Завдання 596.

Розв'язання.

4 : 2 + 48 = 50

9 : 3 + 64 = 67

27 : 3 + 9 = 18

3 • 8 + 46 = 70

21 : 3 – 6 = 1

56 - 6 : 3 = 54

12 : (35 - 32) = 4

(46 - 34) : З = 4

4 : 2 + 48 = 2 + 48 = 50

9 : 3 + 64 = 3 + 64 = 67

27 : 3 + 9 = 9 + 9 = 18

3 • 8 + 46 = 24 + 46 = 70

21 : 3 – 6 = 7 – 6 = 1

56 - 6 : 3 = 56 – 2 = 54

12 : (35 - 32) = 12 : 3 = 4

(46 - 34) : З = 12 : 3 = 4

 

Завдання 597.

1) 12 веслярів сіли в 3 човни, порівну в кожний. Скільки веслярів сіло в один човен?

Розв'язання:  

12 : 3 = 4 (в.) – сіло веслярів в один човен.

Відповідь: 4 веслярів.

2) 24 учні поділилися на команди, по 3 учня в кожній. Скільки вийшло команд?

Розв'язання:  

24 : 3 = 8 (к.) – вийшло команд.

Відповідь: 8 команд.

 

Завдання 598*. Чи будуть серед десяти монет однакові?

Розв'язання.

Так, принаймні дві монети будуть однаковими. 

 

Завдання 599°. 

Розв'язання.

2 • 9 = 18

16 : 2 = 8

10 : 2 = 5

3 • 9 = 27

21 : 3 + 45 = 52

2 • 4 – 7 = 1

15 : 3 – 0 = 5

12 : 2 + 0 = 6

21 : 3 + 45 = 7 + 45 = 45 + 5 + 2 = 52

2 • 4 – 7 = 8 – 7 = 1

15 : 3 – 0 = 5 – 0 = 5

12 : 2 + 0 = 6 + 0 = 6

 

Завдання 600°.

18 кг гречаних крупів розсипали в 6 пакетів, по 2 кг у кожний. Скільки кілограмів крупів залишилося?

Розв'язання:        18 – (6 • 2)

6 • 2 = 12 (кг) – крупів розсипали в пакети.

18 – 12 = 6 (кг) – крупів залишилося.

Відповідь: 6 кілограмів.

                                                   Інші завдання дивись тут...