Інші завдання дивись тут...

Завдання 601 Прочитай рівність 4 • 5 = 20. 

Що показує множник 5? 

Множник 5 показує кільки разів взято число 4. 

Як перевірити, що 4 • 5 = 20?

Дією ділення: добуток поділити на один із множників.

20 : 5 = 4      20 : 4 = 5

 

Завдання 602. Поясни, як склали таблицю множення числа 4. Вивчи її напам'ять.

4+4

4+4+4

4+4+4+4

4+4+4+4+4

4+4+4+4+4+4

4+4+4+4+4+4+4 

4+4+4+4+4+4+4+4 

4+4+4+4+4+4+4+4+4

4 • 2 = 8

4 • 3 = 12

4 • 4 = 16

4 • 5 = 20

4 • 6 = 24

4 • 7 = 28

4 • 8 = 32

4 • 9 = 36

Як можна одержати наступний добуток із попереднього?

Щоб одержати наступний добуток, треба до попереднього добутку додати 4.

 

Завдання 603. Скільки потрібно однакових паличок, щоб побудувати 8 окремих квадратів?

Розв'язання:  

8 • 4 = 32 (п) – треба палочок.

Відповідь: 32 палички.

 

Завдання 605. Від сувою двом покупцям відрізали по 4 м тканини кожному, після чого в сувої залишилося 16 м. Скільки метрів тканини було в сувої?

Розв'язання:         (4 • 2) + 16

4 • 2 = 8 (м) – тканини відрізали.

16 + 8 = 24 (м) – тканини було в сувої.

Відповідь: 24 метри.

 

Завдання 606. Кругові приклади

4 • 2 + 16 = 8 + 16 = 24

24 : 3 – 5 = 8 – 5 = 3

3 • 6 – 4 = 18 – 4 = 14

14 : 2 + 14 = 7 + 14 = 21

21 : 3 + 6 = 7 + 6 = 13

13 + 36 – 45 = 49 – 45 = 4

 

Завдання 607.

4 • 3 + 48 = 60

4 • 8 – 20 = 12

(11 – 8) • 4 = 12

(12 - 8) • 4 = 16

17 – (8 + 3) = 6

45 – (8 + 4) = 33

4 • 3 + 48 = 12 + 48 = 60

4 • 8 – 20 = 32 – 20 = 12

(11 – 8) • 4 = 3 • 4 = 12

(12 - 8) • 4 = 4 • 4 = 16

17 – (8 + 3) = 17 – 11 = 6

45 – (8 + 4) = 45 – 12 = 33

 

Завдання 608.

4 • 5 + 12 = 32

4 • 7 – 19 = 9

4 • 9 + 4 = 40

4 • 8 – 4 = 28

4 • 6 + 24 = 48

4 • 4 – 16 = 0

4 • 5 + 12 = 20 + 12 = 32

4 • 7 – 19 = 28 – 18 = 10 – 1 = 9

4 • 9 + 4 = 36 + 4 = 40

4 • 8 – 4 = 32 – 4 = 28

4 • 6 + 24 = 24 + 24 = (20 + 20) + (4 + 4) = 48

4 • 4 – 16 = 16 – 16 = 0

 

Завдання 609°. Корові в холодному корівнику треба на добу 40 кг кормів, а в теплому - 36 кг. На скільки кілограмів кормів менше треба на тиждень корові в теплому корівнику, ніж у холодному?

Розв'язання: 

40  36 = 4 (кг) – на стільки кілограмів кормів менше треба на добу корові в теплому корівнику, ніж у холодному.

4 • 7 = 28 (кг) - на стільки кілограмів кормів менше треба на тиждень корові в теплому корівнику, ніж у холодному.

Відповідь: на 28 кілограмів.

 

Завдання 610. Прочитай таблицю множення числа 4.

4 • 2 = 8

4 • 3 = 12

4 • 4 = 16

4 • 5 = 20

4 • 6 = 24

4 • 7 = 28

4 • 8 = 32

4 • 9 = 36

 

Завдання 611. 

1) Обчисли. Випиши вирази на знаходження добутку. Підкресли в кожному з них множники.

12:3 = 4

12–3 = 9

49 = 36

39 = 27

4+9 = 13

48 = 32

38 = 24

16:2 = 8

15:3 = 5

47 = 28

2)

• 7 = 28

• 6 = 24

• 9 = 36

• 3 = 12

• 8 = 32

• 2 = 8 

• 4 = 16

• 5 = 20 

12 : 3 = 4

27 : 3 = 9

6 : 3 = 2

9 : 3 = 3

21 : 3 = 7

24 : 3 = 8

18 : 3 = 6

15 : 3 = 5

12 : 2 = 6

16 : 2 = 8

4 : 2 = 2

10 : 2 = 5

14 : 2 = 7

18 : 2 = 9

6 : 2 = 3

8 : 2 = 4

 

Завдання 612. За даними малюнка дай відповіді на запитання.

1) Яка маса 5 таких гусок? 

4 • 5 = 20 (кг) – маса 5 таких гусок.

2) Яка загальна маса 3 таких півнів, качки і кроля?

3 • 3 + 2 + 1 = 12 (кг) – маса 3 півнів, качки і кроля.

3) На скільки кілограмів маса вівці більша від маси двох таких поросят?

48 – (16 + 16) = 16 (кг) – на стільки кілограмів маса вівці більша від маси двох поросят.

Постав свої запитання за малюнком.

1) Яка маса 3 таких качок? 

2) Яка загальна маса 4 таких кролів, качки і гуски?

3) На скільки кілограмів маса поросяти більша від маси трьох таких гусок?

 

Завдання 613. За даними малюнка до попередньої вправи склади задачі на дві дії.

Задача 1.

Маса гуски 4 кг, а качки – 2 кг. Яка загальна маса 4 таких гусок і качки?

Розв'язання:         (4 • 4) + 2

4 • 4 = 16 (кг) – маса чотирьох гусок.

16 + 2 = 18 (кг) – маса чотирьох гусок і качки.

Відповідь: 18 кілограмів.

Задача 2.

Маса гуски 4 кг, а качки – 2 кг. На скільки кілограмів маса трьох таких  качок буде більшою від маси гуски?

Розв'язання:        (2 • 3)  4 

2 • 3 = 6 (кг) – маса трьох качок.

 4 = 2 (кг) – на стільки кілограмів маса трьох качок буде більшою від маси гуски.

Відповідь: на 2 кілограми.

 

Завдання 614°. 

4 • 8 = 32

24 - 12 = 12

16 : 2 = 8

9 : 3 = 3

36 - 16 = 20

5 + 4 = 9

8 + 13 = 21

21 : 3 = 7

3 • 8 = 24

4 • 8 : 3 = 32 : 3 

4 • 6 + 3 = 27

4 • 7 + 8 = 36

 

Завдання 615°. Два хлопчики стоять обличчям один до одного на відстані 60 кроків. Яка відстань буде між хлопчиками, якщо кожний зробить назустріч іншому 25 кроків?

Розв'язання:  60 - (25 + 25)

25 + 25 = 50 (кр.) – кроків зроблять хлопчики назустріч один одному.

60 – 50 = 10 (кр.) – буде відстань між хлопчиками.

Відповідь: 10 кроків.

 

Завдання 616. Обчисли. Випиши (підкреслені) вирази зі значенням 25.

2 • 9 + 6 = 24

18 : 2 + 11 = 20

4 • 8 - 7 = 25

18 : 3 + 24 = 30

27 : 3 + 16 = 25

24 : 3 + 17 = 25

 

Завдання 617. Коли з баку відлили фарбу в 3 банки, по 4 кг у кожну, в ньому ще залишилося 8 кг фарби. На скільки менше кілограмів фарби залишилося, ніж відлили?

Розв'язання:      (4 • 3) - 8

4 • 3 = 12 (кг) – фарби відлили  в банки.

12 – 8 = 4 (кг) – на стільки менше кілограмів фарби залишилося, ніж відлили.

Відповідь: на 4 кілограми.

Про що дізнаємося за виразом 4 • 3 + 8?  

Скільки кілограмів фарби було в баку спочатку?  

4 • 3 + 8 - було фарби спочатку.

 

Завдання 618. Від стрічки відрізали 3 шматки, по 4 дм кожний. Залишилося 8 дм стрічки. Якої довжини була стрічка спочатку?

Розв'язання:        (4 • 3) + 8

4 • 3 = 12 (дм) – відрізали стрічки.

12 + 8 = 20 (дм) – довжина стрічки спочатку.

Відповідь: 20 дециметрів.

 

Завдання  619*. Склади задачі за короткими записами.

 

1) У магазині було два ящики помідорів, по 7 кілограмів в кожному. З другого ящика забрали 3 кілограми. Скільки всього кілограмів помідорів залишилося?

Розв'язання:  

1 спосіб.     (7 • 2) - 3

7 • 2 = 14 (кг) – було помідорів.

14 - 3 = 11 (кг) - залишилось помідорів.

2 спосіб.           7 + (7 - 3)

7 - 3 = 4 (кг) - залишилось помідорів у другому ящику.

7 + 4 = 11 (кг) - всього помідорів залишилось.

Відповідь: 11 кілограмів.

2) На одній ділянці росло 25 дерев, на другій - на 10 дерев більше. Скільки всього росло дерев?

Розв'язання:     25 + (25 + 10)

25 + 10 = 35 (д.) - росло дерев на другій ділянці.

25 + 35 = 60 (д.) - всього дерев росло на ділянках.

Відповідь: 60 дерев.

 

Завдання 620°. На трьох клумбах учні посадили по 4 кущі троянд. Скільки всього кущів троянд посадили учні?

Розв'язання:  

4 • 3 = 12 (к.) – кущів троянд посадили учні.

Відповідь: 12 кущів.

 

Завдання 621°. Господарка зібрала 5 кошиків полуниць, по 4 кг кожний, і 10 кг смородини. На скільки більше вона зібрала полуниць, ніж смородини?

Розв'язання:      (4 • 5) - 10

4 • 5 = 20 (кг) – зібрала полуниць.

20 - 10 = 10 (кг) – на стільки більше зібрала полуниць, ніж смородини.

Відповідь: на 10 кілограмів.

 

ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 4

Завдання 622. Прочитай таблицю множення числа 4 і поясни, як склали таблицю ділення на 4.

4 • 2 = 8

4 • 3 = 12

4 • 4 = 16

4 • 5 = 20

4 • 6 = 24

4 • 7 = 28

4 • 8 = 32

4 • 9 = 36

8 : 4 = 2

12 : 4 = 3

16 : 4 = 4

20 : 4 = 5

24 : 4 = 6

28 : 4 = 7

32 : 4 = 8

36 : 4 = 9

 

Завдання 623. Обчисли, користуючись таблицею ділення на 4. 

Розв'язання:  

28 : 4 + 7 = 14  36 : 4 + 19 = 28 24 : 4 + 14 = 20

28 : 4 + 7 = 7 + 7 = 14        

36 : 4 + 19 = 9 + 19 = 28        

24 : 4 + 14 = 6 + 14 = 20

 

Завдання 624.

1) Шнур завдовжки 20 м розрізали на частини, по 4 м кожна. Скільки вийшло частин?

Розв'язання:  

20 : 4 = 5 (ч.) – вийшло частин.

Відповідь: 5 частин.

2) Шнур завдовжки 20 м розрізали на 4 рівні частини. Яка довжина однієї частини?

Розв'язання:  

20 : 4 = 5 (м) – довжина однієї частини.

Відповідь: 5 метрів.

 

Завдання 625.

36 : 4 = 9

32 - 4 = 28

28 : 4 = 7

24 - 4 = 20

20 : 4 = 5

16 - 4 = 12

12 : 4 = 3

8 - 4 = 4

(1 + 15) : 4 = 4

(18 +18) : 4 = 9

                                             Інші завдання дивись тут...