Інші завдання дивись тут...

Завдання 626*. Довжина прямокутника 6 см. Вона на 2 см більша за ширину. Знайди периметр прямокутника.

Розв'язання:

6 – 2 = 4 (см) – ширина прямокутника.

4 + 4 + 6 + 6 = 20 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: 12 сантиметрів.

 

Завдання 627°. Мама купила на 28 грн яблук, по 4 грн за кілограм. З кг яблук вона віддала сусідці. Скільки кілограмів яблук залишилось у мами?

Розв'язання:        (28 : 4) - 3

28 : 4 = 7 (кг) – купила яблук мама.

7 – 3 = 4 (кг) – залишилось яблук у мами.

Відповідь: 4 кілограми.

 

Завдання 628° Добери такі числа, щоб рівності були правильними. Запиши.

□ : 4 = 2 □ : 4 = 5 □ : 4 = 6 □ : 4 = 9

 Розв'язання.

8 : 4 = 2 20 : 4 = 5 24 : 4 = 6 36 : 4 = 9

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник.

2 • 4 = 8

5 • 4 = 20

6 • 4 = 24

9 • 4 = 36

 

Завдання 629.

1)

2 • 9 + 10 = 28 (2 + 1) • 3 = 9 2 • 8 + 48 = 64

2 • 9 + 10 = 18 + 10 = 28

(2 + 1) • 3 = 3 • 3 = 9

2 • 8 + 48 = 16 + 48 = 16 + 40 + 8 = 56 + 8 = 56 + 4 + 4 = 64

2)  

4 • 6 < 4 • 8 – 3 36 : 4 > 20 : 4 + 3 28 : 4 < 4 • 6

36 : 4 > 20 : 4 + 3  , бо 36 : 4 = 9 і 20 : 4 + 3 = 8, а 9 > 8

28 : 4 < 4 • 6 , бо 28 : 4 = 7 і 4 • 6 = 24, а 7 < 24 

3)  

Числа

32 і 4

32 і 4

28 і 4

28 і 4

Знайти

різницю

частку

частку

суму

Розв'язання.

32 – 4 = 28

32 : 4 = 8

28 : 4 = 7

28 + 4 = 32

 

Завдання 630. У дитячий садок привезли 5 кг слив, а яблук — на 3 кг більше. Усі яблука розклали порівну на 4 підноси. Скільки кілограмів яблук на одному підносі?

Розв'язання:     (5 + 3) : 4

5 + 3 = 8 (кг) – привезли яблук.

8 : 4 = 2 (кг) – кілограмів яблук на одному підносі.

Відповідь: 2 кілограми.

 

Завдання 631. 8 покупцям продали по 4 кг яблук кожному. Залишилося 60 кг яблук. Скільки кілограмів яблук було?

Розв'язання:    60 + 4 • 8

4 • 8 = 32 (кг) – продали яблук.

32 + 60 = 92 (кг) – було яблук.

Відповідь: 92 кілограми.

 

Завдання 632.

2 • 9 + 10 = 28

36 : 4 = 9

(2 + 1) • З = 9

20 : 4 + З = 8

2 • 8 + 48 = 64

28 : 4 = 7

2 • 9 + 10 = 18 + 10 = 28

(2 + 1) • З = 3 • 3 = 9

20 : 4 + З = 5 + 3 = 8

2 • 8 + 48 = 16 + 48 = 16 + 44 + 4 = 60 + 4 = 64

 

Завдання 633.Склади задачу, яка розв'язувалася б так: 

1) 4 • 5 = 20 (кг);   2) 20 + 17 = □ (кг).

Задача 1.

П'ятьом покупцям продали по 4 кг слив кожному. Залишилось ще 17 кілограмів. Скільки кілограмів слив було в магазині спочатку?

Розв'язання:    4 • 5 + 17

4 • 5 = 20 (кг) – продали слив.

20 + 17 = 37 (кг) – було слив спочатку.

Відповідь: 37 кілограмів.

Задача 2.

Мама купила 5 сіток часнику по 4 кг у кожній і 17 кг картоплі. Скільки кілограмів овочів купила мама?

Розв'язання:    4 • 5 + 17

4 • 5 = 20 (кг) – купила часнику мама.

20 + 17 = 37 (кг) – всього овочів купила мама.

Відповідь: 37 кілограмів.

Задача 3.

До магазину привезли 5 сіток моркви по 4 кг у кожній і 17 кг цибулі. Скільки кілограмів овочів привезли до магазину?

Розв'язання:    4 • 5 + 17

4 • 5 = 20 (кг) – привезли моркви.

20 + 17 = 37 (кг) – всього овочів привезли.

Відповідь: 37 кілограмів.

 

Задача 634*. Є шматок шовку довжиною 8 м. Як, не користуючись метром (чи іншою міркою довжини), відрізати від нього 6 м?

Скласти навпіл, а потім ще раз навпіл. Отримаємо 4 рівні частини, а тепер одну частину відрізати.

Розв'язання:      8 - (8 : 4)

8 : 4 = 2 (м) – довжина одної частини.

8 - 2 = 6 (м) – шукана довжина.

Відповідь: 6 метрів.

 

Завдання 635°. У чотирьох хлопчиків 20 горіхів, порівну в кожного, а в дівчинки 3 горіхи. На скільки менше горіхів у дівчинки, ніж у кожного хлопчика?

Розв'язання:      (20 : 4) - 3 

20 : 4 = 5 (г.) – горіхів у кожного хлопця.

5 - 3 = 2 (г.) – на стільки менше горіхів у дівчинки, ніж у кожного хлопчика.

Відповідь: на 2 горіхи.

 

Завдання 636°. 

80 – 25 – 25 = 30

75 – З0 + 40 = 85

36 : 4 + 27 = 36

32 : 4 – 7 = 1

(14 - 10) • 5 = 20

(9 - 5) • 4 = 16

80 – 25 – 25 = 80 – 50 = 30

75 – З0 + 40 = 45 + 40 = 85

36 : 4 + 27 = 9 + 27 = 6 + 3 + 27 = 36

32 : 4 – 7 = 8 – 7 = 1

(14 - 10) • 5 = 4 • 5 = 20

(9 - 5) • 4 = 4 • 4 = 16

 

Завдання 637. Розглянь, як смужку поділено на 2 рівні частини (половини). Виконай завдання на с. 98.

Половина — це одна з двох рівних частин цілого.

1) Склади прямокутний аркуш паперу навпіл. Покажи половину аркуша.

2) Поділи в такий спосіб круг на дві рівні частини.

 

Завдання 638. Довжина мотузки 8 м. Яка довжина її половини?

Розв'язання:  

8 : 2 = 4 (м) – довжина половини мотузки.

Відповідь: 4 метри.

 

Завдання 639. На малюнку дві смужки.

Довжина кожної 12 см.

Першу смужку поділено на 3 рівні частини, а другу — на 4. Чому дорівнюють третя і четверта частини смужки? Третя частина ще має назву третина, а четверта — чверть.

Розв'язання:  

12 : 3 = 4 (см) – довжина третьої частини смужки або третина смужки.

12 : 4 = 3 (см) – довжина четвертої частини смужки або чверть смужки.

Відповідь: 4 сантиметри, 3 сантиметри.

Покажи на малюнку третю (зеленого кольору) і четверту (червоного кольору) частини круга.

Завдання 640. Знайди половину числа 12, третину числа 15 і чверть числа 8.

Розв'язання:

12 : 2 = 6 – половина числа 12.

15 : 3 = 5 – третина числа 15.

8 : 4 = 2 – чверть числа 8.

 

Завдання 641.

Розв'язання.

5 дм 6 см + 3 см = 5 дм 9 см

5 дм 6 см + 3 дм = 8 дм 6 см

8 дм 7 см - 4 дм = 4 дм 7 см

8 дм 7 см - 4 см  = 8 дм 3 см

1 дм + 2 см = 1 дм 2 см   

1 дм : 2 = 10 см : 2 = 5 см

1 дм - 2 см = 10 см – 2 см = 8 см

 

Завдання 642. Обчисли вирази. Підкресли дільники.

21 – 3 = 18

21 : 3 = 7

3 • 6 = 18

12 : 4 = 3

16 : 4 = 4

12 - 4 = 8

14 : 2 = 7

18 : 3 = 6

(48 - 36) : 4 = 3

48 - 36 : 4 = 39

(48 - 36) : 4 = 12 : 4 = 3

48 - 36 : 4 = 48 - 9 = 39

 

Завдання 643. За схемою виразу склади і розв'яжи задачу.  

Схема: □ • □ + □

Задача 1.

Мама купали п'ять зошитів по 4 грн кожен і альбом за 20 грн. Скільки гривень заплатила за покупку мама?

Розв'язання:       4 • 5 + 20

4 • 5 = 20 (грн) – заплатила за зошити.

20 + 20 = 40 (грн) – заплатила за всю покупку.

Відповідь: 40 гривень.

Задача 2.

До магазину привезли 8 ящиків помідорів по 4 кг у кожному і 20 кг огірків. Скільки всього кілограмів овочів привезли до магазину?

Розв'язання:        4 • 8 + 20

4 • 8 = 20 (кг) – привезли помідорів.

20 + 20 = 40 (кг) – всього овочів привезли до магазину.

Відповідь: 40 кілограми.

Задача 3.

На двох тарілках було по 9 цукерок на кожній, а на іншій ще 6 таких цукерок. Скільки всього цукерок було на тарілках?

Розв'язання:        9 • 2 + 6

9 • 2 = 18 (ц.) – цукерок було на двох тарілках.

18 + 6 = 24 (ц.) – всього цукерок було на тарілках.

Відповідь: 24 цукерки.

 

Задача 644*. Накресли прямокутник зі сторонами 3 см і 4 см. Розбий його на квадрати зі стороною 1 см. Скільки однакових квадратів вийшло?

Розв'язання:  

3 • 4 = 12 (кв.) - вийде однакових квадратів.

 

Відповідь: 12 квадратів.

 

Задача 645° У класі 13 парт. Принесли ще 2 парти. Потім усі парти розставили порівну в 3 ряди. Скільки парт у кожному ряді?

Розв'язання:     (13 + 2) : 3

13 + 2 = 15 (п.) – стало всіх парт.

15 : 3 = 5 (п.) – парт у кожному ряді.

Відповідь: 5 парт.

 

Завдання 646°.

37 + 45 = 82

62 – 36 = 26

2 • 8 – 12 = 4

3 • 8 + 40 = 64

16 : 2 + 32 = 40

24 : 3 + 13 = 21

81 - (14 - 7) = 74

81 – 14 – 7 = 60

37 + 45 = (30 + 40) + (7 + 5) = 70 + 12 = 82

62 – 36 = 62 – 32 – 4 = 30 – 4 = 26

2 • 8 – 12 = 16 – 12 = 4

3 • 8 + 40 = 24 + 40 = 64

16 : 2 + 32 = 8 + 32 = 40

24 : 3 + 13 = 8 + 13 = 1 + 7 + 13 = 21

81 - (14 - 7) = 81 – 7 = 81 – 1 – 6 = 74

81 – 14 – 7 = 81 – 11 – 3 – 7 = 70 – 10 = 60

 

ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 5

Завдання 647. Додай, а потім заміни додавання множенням. 

4 + 4 + 4 = 12

4 • 3 = 12

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30

5 • 6 = 30

Завдання 648. Прочитай рівність 5 • 8 = 40. 

Що показує множник 8?

Скільки разів взяли число 5.

Як перевірити, що 5 • 8 = 40?

Дією ділення: треба добуток поділити на один із множників.

40 : 5 = 8                      40 : 8 = 5

 

Завдання 649. Поясни, як склали таблицю множення числа 5. Вивчи її напам'ять.

5 + 5 

5 + 5 + 5

5 + 5 + 5 + 5  

5 + 5 + 5 + 5 + 5  

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

• 2 = 10

• = 15

• = 20

• = 25

• = 30

• = 35

• = 40

• = 45

Як можна одержати наступний добуток із попереднього?

Щоб одержати наступний добуток, треба до попереднього добутку додати 5.

 

Завдання 650. Обчисли, користуючись таблицею множення числа 5.

5 • 3 + 12 = 27 5 • 7 – 23 = 12 5 • 9 + 50 = 95 5 • 8 – 14 = 26

5 • 3 + 12 = 15 + 12 = (10 + 10) + (5 + 2) = 20 + 7 = 27

5 • 7 – 23 = 35 – 23 = 35 – 20 – 3 = 15 – 3 = 12

5 • 9 + 50 = 45 + 50 = 95

5 • 8 – 14 = 40 – 14 = 40 – 10 – 4 = 30 – 4 = 26

                                                      Інші завдання дивись тут...