Інші завдання дивись тут...

Завдання 651 Садівник посадив дерева в 4 ряди, по 5 дерев у кожному. Скільки всього дерев посадив садівник?

Розв'язання:  

5 • 4 = 20 (д.) – дерев посадив садівник.

Відповідь: 20 дерев.

Склади обернену задачу.

Задача 1.

Садівник посадив 20 дерев у 4 ряди, по декілька дерев у кожному. Скільки дерев у кожному ряді?

Розв'язання:  

20 : 4 = 5 (д.) – дерев у кожному ряді.

Відповідь: 5 дерев.

Задача 2.

Садівник посадив 20 дерева в декілька рядів, по 5 дерев у кожному. Скільки рядів дерев посадив садівник?

Розв'язання:  

20 : 5 = 4 (р.) – рядів дерев посадив садівник.

Відповідь: 4 ряди.

 

Завдання 652. На грядці 8 рядків перцю, по 5 кущиків у кожному. Скільки всього кущиків?

Розв'язання:  

5 • 8 = 40 (к.) – всього кущів.

Відповідь: 40 кущів.

 

Завдання 653. За малюнком ї схемою склади та розв'яжи задачу із запитанням: «Скільки всього вареників у мисках?».

Задача. У двох мисках було по 5 вареників у кожній, а в іншій мисці ще три вареники  Скільки всього вареників у мисках?

Розв'язання:     5 • 2 + 3

5 • 2 = 10 (в.) – вареників у двох мисках.

10 + 3 = 13 (в.) – всього вареників у мисках.

Відповідь: 13 вареників.

 

Завдання 654. Встав пропущені числа.

5 м 6 дм = 56 дм

6 дм 5 см = 65 см

8 дм 7 см < 8 дм 9 см

43 дм = 4 м 3 дм

34 дм = 3 м 4 дм

5 м 6 дм > 5 м 5 дм

Пригадаймо: 1 дм = 10 см,    1 м = 10 дм = 100 см.

5 м 6 дм = 5 м +  6 дм = 50 дм + 6 дм = 56 дм

6 дм 5 см = 6 дм + 5 см = 60 см + 5 см = 65 см

43 дм = 40 дм + 3 дм = 4 м + 3 дм = 4 м 3 дм

34 дм = 30 дм + 4 дм = 3 м + 4 дм = 3 м 4 дм

 

Завдання 655*. В одному літрі 5 склянок води. Скільки склянок води в двох десятилітрових відрах?

Розв'язання:  

1 спосіб.   5 • (10 + 10)

10 + 10 = 20 (л) – літрів у двох десятилітрових відрах.

5 • 20 = 100 (скл.) – склянок води в двох відрах.

2 спосіб.   (5 • 10) + 50

5 • 10 = 50 (скл.) - склянок води в одному відрі.

50 + 50 = 100 (скл.) - склянок води в двох відрах. 

3 спосіб.   5 • 10 • 2

5 • 10 = 50 (скл.) - склянок води в одному відрі.

50 • 2 = 100 (скл.) - склянок води в двох відрах.

Відповідь: 100 склянок.

 

Завдання 656°. Обчисли значення виразів, якщо а = 12. 

а + 40 а : 4 а + (а + 25)

Розв'язання.

Якщо а=12, тоді а + 40 = 12 + 40 = 52

Якщо а=12, тоді а : 4 = 12 : 4 = 3

Якщо а=12, тоді а + (а + 25) = 12 + (12 + 25) = 49

 

Завдання. 657° Довжина першого відрізка 15 см, другий відрізок на 5 см коротший від першого, а третій — на 6 см коротший від другого. Знайди довжину другого і третього відрізків.

Розв'язання:  

15 - 5 = 10 (см) – довжина другого відрізка.

10 – 6 = 4 (см) – довжина третього відрізка.

Відповідь: 10 сантиметрів, 4 сантиметри.

Накресли ці відрізки.

Треба накреслити три відрізки довжиною 15 см, 10 см і 4 см.

 

ЗБІЛЬШЕННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ ЧИСЛА В КІЛЬКА РАЗІВ

Завдання 658, Розглянь малюнок і прочитай записи.

Відрізок КМ у 4 рази довший за відрізок АВ. Яка довжина відрізка КМ?

 4 = 12 (см)

Відповідь: 12 см.

Щоб збільшити число в 4 рази, треба його помножити на 4.

 

Завдання 659. Друга смужка в 3 рази коротша від першої. Яка довжина другої смужки?

Завдання 660. 

1) Намалюй у першому рядку 4 кружечки, а в другому — в 5 разів більше.

4 • 5 = 20 (кр.) – кружечків у другому рядку.

Відповідь: 20 кружечків.

2) Намалюй у першому рядку 6 кружечків, а в друго¬му — в 2 рази менше.

6 : 2 = 3 (кр.) – кружечків у другому рядку.

Відповідь: 3 кружечки.

 

Завдання 661 Синові 3 роки, батько в 9 разів старший. Скільки років батькові?

Розв'язання:  

3 • 9 = 27 (р.) – років батькові.

Відповідь: 27 років.

 

Завдання 662. Книжка коштує 36 грн, альбом у 4 рази дешевший. Скільки коштує альбом? На скільки гривень більше коштує книжка, ніж альбом?

Розв'язання:  

36 : 4 = 9 (грн.) – коштує альбом.

36 – 9 = 27 (грн) - на стільки гривень більше коштує книжка, ніж альбом

Відповідь: 9 грн, на 27 грн.

 

Завдання 663. Кругові приклади.

5 • 7 = 35

35 – 11 = 24

24 – 12 = 12

12 – 3 = 9

9 • 3 = 27

27 – 19 = 8

8 + 12 = 20

20 : 4 = 5

 

Завдання 664*. Сума трьох доданків 100. Перший доданок З0, другий — на 10 менший. Знайди третій доданок.

Розв'язання:  

30 – 10 = 20 – другий доданок.

30 + 20 = 50 – сума першого і другого доданків.

100 – 50 = 50 – третій доданок.

Відповідь: 50.

 

Завдання 665. Довжина шматка дроту 60 м. З обох його кінців відрізали по 25 м. Яка довжина шматка, що залишився?

Розв'язання:    60 - (25 + 25) 

25 + 25 = 50 (м) – відрізали дроту.

60 – 50 = 10 (м) – залишилось дроту.

Відповідь: 10 метрів.

 

Завдання 666° У шаховому гуртку 15 хлопчиків, а дівчаток — у 3 рази менше. Скільки дівчаток у шаховому гуртку?

Розв'язання:  

15 : 3 = 5 (д.) – дівчаток у шаховому гуртку.

Відповідь: 5 дівчаток.

 

Завдання 667° 

5 • 5 + 20 = 45 5 • 7 + 15 = 50 24 : 4 – 6 = 0

5 • 5 + 20 = 25 + 20 = 45

5 • 7 + 15 = 35 + 15 = 50

24 : 4 – 6 = 6 – 6 = 0

 

Завдання 668. (Усно.) Добери потрібні числа.

5 • 7 = 35 3 • 7 = 21 4 • 7 = 28 2 • 7 = 14

Завдання 669. Рибалка впіймав 15 окунів, а йоржів — у 3 рази менше. Скільки всього рибин упіймав рибалка?

Розв'язання:     15 + (15 : 3)

15 : 3 = 5 (р.) – впіймав йоржів.

15 + 5 = 20 (р.) – всього рибин впіймав рибалка.

Відповідь: 20 рибин.

 

Завдання 670*. Сума двох чисел 18. Якщо одне з них збільшити на 4, а друге зменшити на 4, то дістанемо рівні між собою числа. Знайди вихідні доданки.

Розв'язання:  

18 : 2 = 9 – отримані рівні між собою числа.

9 – 4 = 5 – перший доданок.

9 + 4 = 13 – другий доданок.

Перевірка: (5 + 4) + (13 - 4) = 9 + 9 =18

Відповідь: 5 і 13.

 

Завдання 671. Прочитай висловлення, складені за малюнками.

Червоних черешень 2, а жовтих — у 5 разів більше. 

Червоних черешень 2, а жовтих — на 5 більше.

Скільки жовтих черешень на кожному малюнку? 

На першому малюнку жовтих черешень 10, бо 2 • 5 = 10.

На другому малюнку жовтих черешень 7, бо 2 • 3 + 1 = 7

Скільки всього черешень на кожному малюнку?

На першому малюнку всього черешень 12, бо 2 • 6 = 12.

На другому малюнку всього черешень 9, бо (2 • 4) + 1 = 9

 

Завдання 672°. Маса собаки 15 кг, а кота — у 3 рази менша. Яка маса кота? Яка маса собаки й кота разом?

Розв'язання:  

1) 15 : 3 = 5 (кг) – маса кота.

2) 15 + 5 = 20 (кг) – маса собаки і кота разом.

Відповідь: 5 кілограмів, 20 кілограмів.

 

Завдання 673.

5 • 9 = 45 4 + 9 = 13 21 – 3 = 18 21 : 3 = 7 5 • 8 = 40

Завдання  674. За малюнком склади дві задачі на множення й ділення. У розв'язанні першої задачі число 5 має бути множником, а в розв'язанні другої — дільником.

Задача 1.

Мама купила три пучки цибулі по 5 цибулин у кожному пучку. Скільки всього цибулин купила мама?

Розв'язання:  

5 • 3 = 15 (ц.) – всього цибулин купила мама.

Відповідь: 15 цибулин.

Задача 2.

15 цибулин  зв’язали у пучки  по 5  штук у кожному. Скільки було таких пучків?

Розв'язання:  

15 : 5 = 3 (п.) – було таких пучків.

Відповідь: 3 пучки.

 

Завдання 675. З рівності 5 • 7 = 35 склади та обчисли вираз на ділення на 5.

35 : 5 = 7

                                                      Інші завдання дивись тут...