Інші завдання дивись тут...

Завдання 676. Прочитай таблицю множення числа 5 на с. 104 і поясни, як склали таблицю ділення на 5.

5 • 2 = 10

5 • 3 = 15

5 • 4 = 20

5 • 5 = 25

5 • 6 = 30

5 • 7 = 35

5 • 8 = 40

5 • 9 = 45

10 : 5 = 2

15 : 5 = 3

20 : 5 = 4

25 : 5 = 5

30 : 5 = 6

35 : 5 = 7

40 : 5 = 8

45 : 5 = 9

 Завдання 677.

25 : 5 + 7 = 12

35 : 5 – 7 = 0

(17 + 28) : 5 = 9

(9 + 6) : 5  = 3

20 : 5 + 15 = 19

(20 + 15) : 5 = 7

25 : 5 + 7 = 5 + 7 = 12

35 : 5 – 7 = 7 – 7 = 0

(17 + 28) : 5 = 45 : 5 = 9

(9 + 6) : 5 = 15 : 5 = 3

20 : 5 + 15 = 4 + 15 = 19

(20 + 15) : 5 = 35 : 5 = 7

 

Завдання 678. У п'яти однакових козубах 10 кг чорниць. Скільки кілограмів чорниць в одному козубі?

Розв'язання:  

10 : 5 = 2 (кг) – кілограмів чорниць в одному козубі.

Відповідь: 2 кілограми.

Склади обернену задачу.

В одному козубі 2 кг чорниць. Скільки кілограмів чорниць у п'яти таких козубах?

Розв'язання:  

5 • 2 = 10 (кг) – чорниць у п'яти таких козубах.

Відповідь: 10 кілограмів.

 

Завдання. 679. За 1 год робітник виготовляє 5 деталей. За скільки годин він виготовить 40 деталей?

Розв'язання:  

40 : 5 = 8 (год) – за стільки годин виготовить 40 деталей.

Відповідь: за 8 годин.

 

Завдання 680. У цирк пішло 20 хлопчиків, а дівчаток — у 5 разів менше. Скільки всього дітей пішло в цирк?

Розв'язання:  20 + (20 : 5)

20 : 5 = 4 (д.) – пішло дівчаток в цирк.

20 + 4 = 24 (д.) – всього дітей пішло в цирк.

Відповідь: 24 дітей.

 

Завдання 681*. Одна сторона прямокутника 8 см, а друга — в 2 рази коротша. Чи можна цей прямокутник розділити на 2 квадрати?

Розв'язання:  

8 : 2 = 4 (см) – довжина другої сторони прямокутника.

Можна. Маємо прямокутник зі сторонами 8 см і 4 см, який можна розділити на 2 квадрати зі сторонами 4 см.

Відповідь: можна.

 

Завдання 682°. У банці 2 л молока, а в бідоні — у 8 разів більше. Скільки всього літрів молока в банці та бідоні?

Розв'язання:      (2 • 8) + 2

2 • 8 = 16 (л) – літрів молока в бідоні.

16 + 2 = 18 (л) – всього літрів молока.

Відповідь: 18 літрів.

 

Завдання 683°.

1) Зменши на 5.

13

72

85

100

2) Зменши у 5 разів.

20

З0

35

45

Розв'язання. 

1) 13 – 5 = 13 – 3 – 2 = 8

    72 – 5 = 72 – 2 – 3 = 67

    85 – 5 = 80

    100 – 5 = (90 + 10) – 5 = 90 + (10 – 5) = 90 + 5 = 95

2) 20 : 5 = 4

    30 : 5 = 6

    35 : 5 = 7

    45 : 5 = 9

 

Завдання 684. (Усно.)

Число

16

15

24

24

Знайти

половину

третину

чверть

третину

Розв'язання. 

16 : 2 = 8 – половина числа 16.

15 : 3 = 5 – третина числа 15.

24 : 4 = 6 – чверть числа 24.

24 : 3 = 8  - третина числа 24.

 

Завдання 685. 

(25 + 20) : 5 = 9

20 : 5 + 1 = 5

(5 + 7) : 4 = 3

(9 - 5) • 5 = 20

3 • 5 + 25 = 40

40 : 5 + 17 = 25

(25 + 20) : 5 = 45 : 5 = 9

20 : 5 + 1 = 4 + 1 = 5

(5 + 7) : 4 = 12 : 4 = 3

(9 - 5) • 5 = 4 • 5 = 20

3 • 5 + 25 = 15 + 25 =40

40 : 5 + 17 = 8 + 17 = 8 + 2 + 15 =25

 

Завдання 686. За добу від вівці надоїли 1 л молока, від кози 3 л, а від корови - у 5 разів більше, ніж від вівці й кози разом. Скільки літрів молока надоїли від корови? Скільки всього літрів молока надоїли?

Розв'язання:  

1 + 3 = 4  (л) – молока надоїли від вівці і кози разом.

4 • 5 = 20 (л) – молока надоїли від корови.

20 + 4 = 24 (л) – всього молока надоїли.

Відповідь: 20 літрів, 24 літри.

 

Завдання 687. Для приготування вишневого компоту з 35 кг вишень взяли 10 кг води, а цукру — у 5 разів менше, ніж вишень і води разом. Скільки кілограмів цукру взяли?

Розв'язання:     (35 + 10) : 5 

35 + 10 = 45 (кг) – взяли вишень і води.

45 : 5 = 9 (кг) – взяли цукру.

Відповідь: 9 кілограмів.

 

Завдання 688. (Усно.) 1) Віднови рівності.

□ : 5 = 8 □ : 3 = 8 □ : 4 = 8 □ : 2 = 8

Розв'язання.

40 : 5 = 8 24 : 3 = 8 32 : 4 = 8 16 : 2 = 8

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник.

8 • 5 = 40

8 • 3 = 24

8 • 4 = 32

8 • 2 = 16 

2) Полічи четвірками до 40. 

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.

Полічи п'ятірками до 50.

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.

 

Завдання 689*. Пакет з борошном важить 3 кг. На одну шальку терезів поставили 3 пакети, а на другу - гирю масою 5 кг. Як можна врівноважити терези?

Розв'язання.

• 3 = 9 (кг) - вага пакетів на одній шальці.

9 - 5 = 4 (кг) - маса гирі для врівноваження терезів.

Відповідь: 4 кілограми.

Можна ще зробити так:

3 + 3 + 3 + 5 = 14 (кг) - маса пакетів і гирі разом.

14 : 2 = 7 (кг) - повинна бути вага на одній шальці.

На одну шальку поставити два пакета, а на другу - гирю, а з третього пакета відсипати третину муки (3 : 3 = 1 кг) і покласти на ліву шальку, а решта - на праву.

3 : 3 =1 (кг) - відсипати муки з третього пакета.

6 + 1 = 7 (кг) - маса на лівій шальці.

5 + 2 = 7 (кг) - масса на правій шальці.

 

Завдання 690°.

45 : 5 > 8

5 • 6 < 33

40 : 5 > 6

4 : 2 < З

45 : 5 > 8     , бо 45 : 5 = 9, а 9 > 8

5 • 6 < 33    , бо 5 • 6 = 30, а 30 < 33

40 : 5 > 6    , бо  40 : 5 = 8, а 8 > 6

4 : 2 < З      , бо 4 : 2 = 2, а 2 < 3

 

Завдання  691°. На приготування сніданку в шкільній їдальні витратили 2 кг цибулі, 3 кг моркви, а картоплі — у 9 разів більше, ніж цибулі й моркви разом. Скільки кілограмів картоплі витратили?

Розв'язання:    (2 + 3) • 9

2 + 3 = 5  (кг) – витратили цибулі і моркви разом.

5 • 9 = 45 (кг) – картоплі витратили.

Відповідь: 45 кілограмів.

 

Завдання 692. Перша дівчинка знайшла в лісі 9 грибів, друга — 6, а третя не знайшла жодного. Усі гриби вони поділили порівну. Скільки грибів одержала кожна дівчинка?

Розв'язання:    (9 + 6) : 3

9 + 6 = 15  (гр.) – всього грибів знайшли.

15 : 5 = 3 (гр.) – грибів одержала кожна дівчинка.

Відповідь: 3 гриби.

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДІЙ У ВИРАЗАХ

Завдання 693. Яким правилом ти користуватимешся, обчислюючи значення виразів з дужками?

2 + 2 + 7 = 11 

2 • 2 • 7 = 28

75 - (13 - 6) = 68

75 - 13 – 6 = 56

5 • (2 + 7) = 45

5 • 2 + 7 = 17

18 – 2 – 4 = 12

16 : 2 : 4 = 2

2 • 2 • 7 = 4 • 7 = 28

75 - (13 - 6) = 75 – 7 = 68

75 - 13 – 6 = 62 – 6 = 56

5 • (2 + 7) = 5 • 9 = 45

5 • 2 + 7 = 10 + 7 = 17

16 : 2 : 4 = 8 : 4 = 2

 

Завдання 694. Прочитай правила про порядок виконання дій у виразах і перевір правильність обчислень.

1) У виразах із дужками першою виконують дію над числами, записаними в дужках.

36 - (25 + 4) = 36 - 29 = 7

2) Якщо у виразі без дужок є тільки додавання і віднімання або тільки множення і ділення, їх виконують у тому порядку, в якому вони

записані.

              40 - 12 + 8 = 36            57 - 9 - 20 = 28 

24 : 4 : 3 = 2             12 : 3 • 8 = 32            2 • 2 • 7 = 28

3) Якщо у виразі немає дужок, то спочатку виконують по порядку множення і ділення, а потім — додавання і віднімання.

24 - 8 : 4 = 24 - 2 = 22                      4 • 3 + 2 • 6 = 12 + 12 = 24

 

Завдання 695.

28 - 8 : 2 = 24

26 + 4 • 3 = 38

24 : 3 : 2 = 4

2 • 9 : 3 = 6

(50 - 12) + (43 - 3) = 78

(33 + 8) - (60 - 25) = 6

28 - 8 : 2 = 28 – 4 = 24

26 + 4 • 3 = 26 + 12 = 38

24 : 3 : 2 = 8 : 2 = 4

2 • 9 : 3 = 18 : 3 = 6

(50 - 12) + (43 - 3) = 38 + 40 = 78

(33 + 8) - (60 - 25) = 41 – 35 = 41 - 31 - 4 = 10 - 4 = 6

 

Завдання 696. Сік розлили в трилітрові й п'ятилітрові банки. Скільки літрів соку в 6 трилітрових і 2 п'ятилітрових банках? Поясни, як склали вираз для розв'язування задачі. Запиши вираз та обчисли його значення.

3 • 6 + 5 • 2 = 18 + 10 = 28

 

Завдання 697. У салоні автобуса 5 чоловіків, а жінок — у 3 рази більше. Скільки всього пасажирів у салоні?

Розв'язання:     (5 • 3) + 5

5 • 3 = 15 (п.) – жінок в салоні автобуса.

5 + 15 = 20 (п.) – всього пасажирів в салоні.

Відповідь: 20 пасажирів.

Заміни у 3 рази словами на 3. Розв'яжи задачу.

У салоні автобуса 5 чоловіків, а жінок — на 3 більше. Скільки всього пасажирів у салоні?

Розв'язання:    (5 + 3) + 5

5 + 3 = 8 (п.) – жінок в салоні автобуса.

8 + 5 = 13 (п.) – всього пасажирів в салоні.

Відповідь: 13 пасажирів.

 

Завдання 698°, Посадили 12 беріз, 6 лип, а дубів — у 2 рази менше, ніж беріз і лип разом. Скільки дубів посадили?

Розв'язання:       (12 + 6) : 2

12 + 6 = 18 (д.) – разом дерев беріз і лип.

18 : 2 = 9 (д.) – дубів посадили.

Відповідь: 9 дерев.

 

Завдання 699°. 

21 : 3 + 7 = 14

40 - 20 : 5 = 36

36 - 36 : 4 = 27

28 - 28 : 4 = 21

(16 + 16) : 4 = 8

38 + 12 : 4 = 41

36 : 4 : З = 3

10 : 2 • 8 = 40

21 : 3 + 7 = 7 + 7 = 14

40 - 20 : 5 = 40 – 4 = 36

36 - 36 : 4 = 36 – 9 = 27

28 - 28 : 4 = 28 – 7 = 21

(16 + 16) : 4 = 32 : 4 = 8

38 + 12 : 4 = 38 + 3 = 41

36 : 4 : З = 9 : 3 = 3

10 : 2 • 8 = 5 • 8 = 40

 

Завдання 700 (Усно.)

5 • 8 = 40

40 – 16 = 24

24 : 3 = 8

5 • 2 = 10

10 + 6 = 16

16 : 4 = 4

27 : 3 = 9

9 : 3 = 3

3 • 5 = 15

32 : 4 = 8

8 : 2 = 4

4 • 5 = 20

57 - 22 = 35

35 : 5 = 7

7 + 8 = 15

                                                    Інші завдання дивись тут...