Інші завдання дивись тут...

Завдання 701 У господарки 5 індиків, 20 качок, а гусей — у 6 разів більше, ніж індиків. Скільки всього водоплавної птиці в господарки?

Розв'язання:  

5 • 6 = 30 (пт.) – є гусей.

20 + 30 = 50 (пт.) – всього водоплавної птиці.

Відповідь: 50 птиць.

 

Завдання 702. У майстерні було 40 ніжок для табуреток. Скільки залишилося ніжок, коли зробили 8 табуреток?

Розв'язання:  40 - (4 • 8)

4 • 8 = 32 (н.) – використали ніжок для табуреток.

40 – 32 = 8 (н.) – ніжок залишилось.

Відповідь: 8 ніжок.

 

Завдання 703. 

17 + 5 - (13 - 8) = 17 

20 - (15 - 7) - 3 = 9

20 – 8 : 4 = 18

(20 - 8) : 4 = 3

6 : 2 • 3 = 9

6 : 3 • 2 = 4

17 + 5 - (13 - 8) = 17 + 5 – 5 = 17 

20 - (15 - 7) - 3 = 20 – 8 – 3 = 9

20 – 8 : 4 = 20 – 2 = 18

(20 - 8) : 4 = 12 : 4 = 3

6 : 2 • 3 = 3 • 3 = 9

6 : 3 • 2 = 2 • 2 = 4

 

Завдання 704. (Усно.) 

1) Знайди третину чисел: 12, 15, 24.

12 : 3 = 4 15 : 3 = 5 24 : 3 = 8

2) Знайди чверть чисел: 16, 20, 28.

16 : 4 = 4 20 : 4 = 5 28 : 4 = 7

 

Завдання 705. З числами 21 і 3 склади три задачі: на знаходження остачі, на зменшення числа на кілька одиниць і на різницеве порівняння чисел.

Задача 1.  На знаходження остачі 21:3

За олівці заплатили  21 грн, а за альбом -  у 3 рази меньше. Скільки коштує альбом?

Розв'язання:  

21 : 3 = 7 (грн) – коштує альбом.

Відповідь: 7 грн.

Задача 2. На зменьшення числа на кілька одиниць 21 – 3

За олівці заплатили  21 грн, а за альбом -  на 3 грн меньше. Скільки коштує альбом?

Розв'язання:  

21 - 3 = 18 (грн) – коштує альбом.

Відповідь: 18 грн.

Задача 3. На різницеве порівняння чисел  21 – (21 – 3)

За олівці заплатили  21 грн, а за альбомі -  на 3 грн меньше. На скільки більше грн заплатили за олівці, ніж за альбом?

Розв'язання:    21 - (21 - 3)

21 - 3 = 18 (грн) – коштує альбом.

21 - 18 = 3 (грн) – на стільки більше грн заплатили за олівці, ніж за альбом.

Відповідь: на 3 грн.

 

Задача 706*. На змаганнях із гандболу гравці однієї команди набрали 21 очко, що у 3 рази більше, ніж іншої. Який був рахунок у грі?

Розв'язання:  

21 : 3 = 7 (оч.) – очків набрала інша команда.

21 і 7 – рахунок у грі.

Відповідь: 21 і 7.

 

Завдання 707*. У зайців, які гралися на галявині, 18 вух. 4 зайці заховалися. Скільки зайців залишилося на галявині?

Розв'язання:  

4 • 4 = 16 (в.) – всього вух у зайців, що заховалися.

18 – 16 = 2 (в.) – вух у зайців, що залишилися.

2 : 2 = 1 (з.) – зайців залишилося.

Відповідь: 1 заєць.

 

Завдання 708° Маса поросяти 20 кг, а гуски — 5 кг. Яка маса поросяти і 9 таких гусок?

Розв'язання:  5 • 9 + 20

5 • 9 = 45 (кг) – маса 9 таких гусок.

45 + 20 = 65 (кг) – маса поросяти і гусок.

Відповідь: 65 кілограмів.

 

Завдання 709° Знайди половину, третину і чверть числа 12.

Розв'язання.

12 : 2 = 6 – половина числа 12.

12 : 3 = 4 – третина числа 12.

12 : 4 = 3 – четверта частина або чверть числа 12. 

 

Завдання 710. Як називаються числа в рівності 27 - 5 = 22?

Розв'язання.

27 – зменшуване, 5 – від’ємник, 22 – різниця.

 

Завдання 711. 3 кожної різниці склади та обчисли вираз на додавання. Зразок. 12 - 7 = 5, 5 + 7=12. 

28 – 5 = 23,  

23 + 5 = 28

68 - 12 = 56,  

56 + 12 = 68

43 – 26 = 17,  

17 + 26 =43

Завдання 712. Перевір віднімання додаванням. З р а з о к. 85 - 21 = 64, 64 + 21 = 85.

25 - 9 = 16 

16 + 9 = 25

63 - 8 = 55 

55 + 8 =63

80 - 7 = 73

73 + 7 = 80

Щоб перевірити віднімання додаванням, можна до різниці додати від'ємник. Якщо дістанемо зменшуване, то розв'язання правильне.

 

Завдання 713. Обчисли вирази з перевіркою.

63 – 9 = 54   

54 + 9 = 63

78 – 25 = 53

53 + 25 =78

Завдання 714. Знайди значення кожного виразу, якщо а = 7. 

Розв'язання.

Якщо а = 7, тоді а + 48 = 7 + 48 = 55

Якщо а = 7, тоді 65 – а = 65 – 7 =58

Якщо а = 7, тоді 100 - (13 - а) = 100 – (13 – 7) = 100 – 6 = 94

Якщо а = 7, тоді  4 • а – 8 = 4 • 7 – 8 = 28 – 8 = 20

 

Завдання 715. Склади і розв'яжи задачі за короткими записами.

1) Було — ?

Використали — 4 кг і 5 кг

Залишилося — 12 кг

2) Було — ?

Відрізали — 4 м і 5 м 

Залишилося — 12 м

1) Коли використали 4 кг моркви, а потім  ще - 5 кг, то в їдальні залишилося 12 кг моркви. Скільки кілограмів моркви було в їдальні спочатку?

Розв'язання:  (4 + 5) + 12

4 + 5 = 9 (кг) – моркви використали.

9 + 12 = 21 (кг) – моркви було в їдальні спочатку.

Відповідь: 21 кілограм.

2) Коли від сувою тканини відрізали 4 м , а потім - 5 м, то в ньому залишилося ще 12 м. Скільки всього метрів тканини було у сувої?

Розв'язання:  (4 + 5) + 12

4 + 5 = 9 (м) – метрів тканини відрізали.

9 + 12 = 21 (м) – всього метрів тканини було в сувої.

Відповідь: 21 метр.

 

Завдання 716. Після помелу 100 кг пшениці одержали 2 кг манних крупів і 80 кг борошна. Решту становили кормові відходи. Скільки кілограмів становили кормові відходи?

Розв'язання:  

80 + 2 = 82 (кг) – одержали манних крупів і борошна разом.

100 – 82 = 18 (кг) – кілограмів становили кормові відходи.

Відповідь: 18 кілограмів.

 

Завдання 718°. Кругові приклади.

5 • 4 =20

21 + 24 = 45

3 • 8 = 24

24 - 19 = 5

45 - 36 = 9

20 - 5 = 15

15 + 6 = 21

9 : 3 = 3

Розв'язання.

5 • 4 =20

20 – 5 = 15

15 + 6 = 21

21 + 24 = 45

45 – 36 = 9                 

9 : 3 = 3

3 • 8 = 24

24 – 19 = 5               

 

Завдання 719° На одній тарілці було 12 помідорів, а на другій 9. За сніданком діти з'їли 8 помідорів. Скільки помідорів залишилося? Розв'яжи задачу різними способами.

1-й спосіб.

Розв'язання:     (12 + 9) - 8

12 + 9 = 21 (п.) – помідорів було на двох тарілках разом.

21 – 8 = 13 (п.) – помідорів залишилося.

Відповідь: 13 помідорів.

2-й спосіб.

Розв'язання:     (12 - 8) + 9

12 - 8 = 4 (п.) – помідорів залишилося на першій тарілці, коли з'їли.

4 + 9 = 13 (п.) – помідорів залишилося.

Відповідь: 13 помідорів.

3-й спосіб.

Розв'язання:     (9 - 8) + 12

9 - 8 = 1 (п.) – помідорів залишилося на другій тарілці, коли з'їли.

1 + 12 = 13 (п.) – помідорів залишилося.

Відповідь: 13 помідорів.

 

ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 6

Завдання 720. Обчисли. Заміни додавання множенням.

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30

5 • 6 = 30

6 + 6 + 6 + 6 = 24

6 • 4 = 24

Завдання 721 Прочитай рівність 6 • 7 = 42. 

Що показує множник 7? Скільки разів взяли число, тобто, множник 7 показує, що число 6 взяли 7 разів.

Як перевірити, що 6 • 7 = 42? Дією ділення.

42 : 7 = 6                  42 : 6 = 7

 

Завдання 722. Поясни, як склали таблицю множення числа 6.

6 + 6

6 + 6 + 6

6 + 6 + 6 + 6

6 + 6 + 6 + 6 + 6

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6

6 • 2 = 12

6 • 3 = 18

6 • 4 = 24

6 • 5 = 30

6 • 6 = 36

6 • 7 = 42

6 • 8 = 48

6 • 9 = 54

Як одержати наступний добуток з попереднього? Додати число 6.

 

Завдання 723. 

6 • 8 + 23 = 71 50 – 6 • 5 = 20 6 • 9 – 6 • 5 = 24 6 • 2 : 3 = 4

6 • 8 + 23 = 48 + 23 = 71

50 – 6 • 5 = 50 – 30 = 20

6 • 9 – 6 • 5 = 54 – 30 = 24

6 • 2 : 3 = 12 : 3 = 4

 

Завдання 724. (Усно.) У коробці було 5 рядів кубиків, по 6 у кожному ряді. Скільки кубиків було в коробці?

Розв'язання:     

6 • 5 = 30 (к.) – кубиків було в коробці.

Відповідь: 30 кубиків.

 

Завдання 725. Учень вирізав з паперу 4 квадрати, 6 кругів, а трикутників — у 3 рази більше, ніж кругів. Скільки всього многокутників вирізав учень?

Розв'язання:  6 • 3 + 4

6 • 3 = 18 (ф.) – трикутників вирізав учень.

18 + 4 = 22 (ф.) – многокутників вирізав учень.

Відповідь: 22 многокутники.

                                                   Інші завдання дивись тут...