Інші завдання дивись тут...

Завдання 751. Довжина стрічки 6 м. Яка загальна довжина трьох таких стрічок?

Розв'язання:

6 • 3 = 18 (м) – загальна довжина трьох таких стрічок.

Відповідь: 18 метрів.

 

Завдання 752. Батько купив 2 кг яблук, 6 кг картоплі, а груш — у 2 рази менше, ніж картоплі. Скільки всього кілограмів фруктів купив батько?

Розв'язання:

6 : 2 = 3 (кг) – груш купив батько

2 + 3 = 5 (кг) – фруктів купив батько.

Відповідь: 5 кілограмів.

 

Завдання 753*. Постав дужки, щоб рівності були правильними.

6 • (4 – 2) = 12

(6 – 2) • 3 = 12

31 – (10 – 3) = 24

(40 – 15) : 5 = 5

12 : 2 - 2 = 3 – помилка.

16 : (4 : 2) = 8

 

Завдання 754° Від стрічки завдовжки 5 м відрізали три шматки по 6 дм. Яка завдовжки стрічка залишилася?

Розв'язання:   пригадаймо: 1 м = 10 дм

6 • 3 = 18 (дм) – відрізали від стрічки.

50 – 18 = 32 (дм) – метрів стрічки залишилося.

Відповідь: 32 дециметри.

 

Завдання 755°.  

1 м - 3 дм = 7 дм

1 дм - 4 см = 6 см

1 м - 3 см = 97 см

2 дм - 2 см = 18 см

1 м 2 дм : З = 4 дм

2 дм 8 см : 4 = 7 см

Розв'язання.    

Пригадаймо: 1 м = 100 см = 10 дм;   10 см = 1 дм.

1 м - 3 дм = 10 дм – 3 дм = 7 дм

1 дм - 4 см = 10 см – 4 см = 6 см

1 м - 3 см = 100 см – 3 см = 97 см

2 дм - 2 см = 20 см – 2 см = 18 см

1 м 2 дм : З = (1 м + 2 дм) : 3 = (10 дм + 2 дм) : 3 = 12 дм : 3 = 4 дм

2 дм 8 см : 4 = (2 дм + 8 см) : 4 = (20 см + 8 см) : 4 = 28 см : 4 = 7 см

 

ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 6

Завдання 756. З рівності 6 • 7 = 42 склади вираз на ділення на 6.

42 : 6 = 7

 

Завдання 757 Поясни, як склали таблицю. Вивчи її.

12 : 6 = 2

18 : 6 = 3

24 : 6 = 4

30 : 6 = 5

36 : 6 = 6

42 : 6 = 7

48 : 6 = 8

54 : 6 = 9

 

Завдання 758 

З0 : 6 + 17 = 22

54 : 6 - 48 : 6 = 1

60 - 24 : 6 = 56

96 - 42 : 6 = 89

(96 - 42) : 6 = 9

12 : 6 + 18 : 6 = 5

З0 : 6 + 17 = 5 + 17 = 22

54 : 6 - 48 : 6 = 9 – 8 = 1

60 - 24 : 6 = 60 – 4 = 56

96 - 42 : 6 = 96 – 7 = 89

(96-42) : 6 = 54 : 6 = 9

12 : 6 + 18 : 6 = 2 + 3 = 5

 

Завдання 759. З якого добутку складено рівність 42 : 6 = 7?

Розв'язання:     7 • 6 = 42 

 

Завдання 760. Прочитай задачі. Знайди серед поданих виразів ті, якими вони розв'язуються.

1) Дівчинці подарували набір цукерок: 25 жовтих, 10 рожевих, а зелених — у 5 разів менше, ніж жовтих і рожевих разом. Скільки було зелених цукерок?

Розв'язання:    (25 + 10) : 5 

25 + 10 = 35 (ц.) – цукерки жовті і рожеві разом.

35 : 5 = 7 (ц.) – було зелених цукерок.

2) В автобусі їхало 10 жінок, 25 чоловіків, а дітей — у 5 разів менше, ніж чоловіків. Скільки разом дітей і жінок їхало в автобусі? 

Розв'язання:    25 : 5 + 10

25 : 5 = 5 (п.) – серед пасажирів було дітей.

5 + 10 = 15 (п.) – разом дітей і жінок їхала в автобусі.

Склади свою задачу за першим виразом: (25 - 5) + 10.

Задача 1. Ручка коштувала 25 грн, альбом – 10 грн, а олівці – на 5 грн менше, ніж ручка. Скільки грошей заплатили за  олівці і альбом? 

Задача 2. Спортивний гурток відвідують 25 дітей, гурток з малювання - 10, а  гурток  з бального танцю – на 5 дітей менше, ніж спортивний гурток. Скільки дітей відвідують гуртки з малювання і бального танцю?   

 

Завдання 761 Знайди вирази, значення яких обчислено неправильно. Здогадайся, чому виникли помилки.

21 : (3 + 4) = 3

90 - 30 : 6 = 85

45 - 6 • 5 = 15

41 – (21 - 5) = 25

(28 - 8) : 4 = 5

36 + (18 : 3) = 42

Завдання 762. Купили 4 іграшки за ціною 6 грн. Усього заплатили 24 грн. Про що дізнаємося, обчисливши кожен вираз?

6 • 4 = 24 (грн) – коштують 4 іграшки (Яка вартість покупки?).

24 : 6 = 4 (ігр.) – всього  іграшок купили. (Скільки іграшок купили?).

24 : 4 = 6 (грн) - ціна іграшки. (Яка ціна іграшки?).

 

Завдання 763°.  Для виготовлення 1 кг крохмалю потрібно 6 кг картоплі. Скільки крохмалю одержали з З0 кг картоплі?

Розв'язання:

30 : 6  = 5 (кг) - крохмалю одержали.

Відповідь: 5 кілограмів.

 

Завдання 764°. 

54 - 54 : 6 = 45

24 + 36 : 6 = 30

18 : 6 + 8 = 11

3 • 8 : 6 = 4

48 : 6 + 42 : 6 = 15

24 - 6 + 12 : 6 = 20

 

Завдання 765. (Усно.) Виконай тільки першу дію виразів. 

30 - 42 : 6

(90 - 42) : 6

30  : 6 – 5

24 : 6 – 2

48 - (13 - 6)

24 : (6 - 2)

Розв'язання:

42 : 6 = 7

(90 - 42) = 48

30 : 6 = 5

24 : 6 = 4

13 – 6 = 7

6 – 2 = 4

Завдання 766. Маса гуски 5 кг. Яка маса 4 таких гусок?

Розв'язання:

5 • 4 = 20 (кг) – маса 4 таких гусок.

Відповідь: 20 кілограмів.

Склади обернені задачі.

Маса 4 однакових гусок 20 кг. Яка маса одної такої гуски?

Розв'язання:

20 : 4 = 5 (кг) – маса одної такої гуски.

Відповідь: 5 кілограмів.

Маса гуски 5 кг. Скільки таких гусок будуть мати масу 20 кг?

Розв'язання:

20 : 5 = 4 (г.) – стільки гусок будуть мати масу 20 кг.

Відповідь: 4 гуски.

 

Завдання 767.  Маса 6 однакових малих посилок 18 кг, а маса більшої посилки 8 кг. На скільки кілограмів маса малої посилки менша за масу більшої?

Розв'язання:     8 - (18 : 6)

18 : 6 = 3 (кг) – маса малої посилки.

8 -  3 = 5 (кг) – на стільки кілограмів маса малої посилки менша за масу більшої.

Відповідь: на 5 кілограмів.

 

Завдання 768. У 6 однакових бідонах 24 л води, а у відрі - 10 л. На скільки літрів води більше у відрі, ніж у бідоні?

Розв'язання:    10 - (24 : 6)

24 : 6 = 4 (л) – літрів води в одному бідоні.

10 -  4 = 6 (л) – на стільки літрів води більше у відрі, ніж у бідоні.

Відповідь: на 6 літрів.

 

Завдання 769. Назви в кожному виразі перший і другий множники, а потім знайди значення добутку.

2 • (4 + 3) = 14

2 - перший

     множник

(4+3) - другий

         множник

14 - добуток

6 • (24 : 3) = 48

6 - перший

     множник

(24:3) - другий

        множник

48 - добуток

(51 - 45) • 4 = 24

(51-45) - перший

           множник

4 - другий

    множник

24 - добуток

(12 : 2) • 5 =30

(12:2) - перший

         множник

5 - другий

    множник

30 - добуток

Завдання 770. Знайди довжину ламаної лінії дією додавання. Відповідь запиши в сантиметрах, а потім — у дециметрах і сантиметрах.

Завдання 771*. У виразі 12:2 + 2•2 постав дужки так, щоб після обчислення дістати суму: 6; 2.

12 : (2 + 2) • 2 = 6 12 : (2 + 2 • 2) = 2

12 : (2 + 2) • 2 = 12 : 4 • 2 = 3 • 2 = 6

12 : (2 + 2 • 2) = 12 : (2 + 4) = 12 : 6 = 2

 

Завдання 772°. 

21 – 35 : 5 = 14

(55 - 19) : 6 = 6

4 • 5 – 10 : 2 = 15

 40 -  18 : 3 = 34

40 – 18 : 6 = 37

81 + 48 : 6 = 89

Завдання 773°. Маса теляти 42 кг, індички — у 6 разів менша, а курки — на 4 кг менша від маси індички. Яка маса курки?

Розв'язання:   42 : 6 - 4

42 : 6 = 7 (кг) – маса індички.

7 -  4 = 3 (кг) – маса курки.

Відповідь: 3 кілограми.

 

Завдання 774. Екскурсія в музеї тривала 50 хв і закінчилася о 15 год 10 хв. О котрій годині розпочалася екскурсія?

Розв'язання:

15 год 10 хв – 50 хв = (15 год + 10 хв) – 50 хв = (14 год + 1 год + 10 хв) – 50 хв = (14 год + 60 хв + 10 хв) – 50 хв = (14 год + 70 хв) – 50 хв = 14 год + (70 хв – 50 хв) = 14 год + 20 хв = 14 год 20 хв – о цій годині розпочалася екскурсія.

Відповідь: о 14 год 20 хв.

 

Завдання 775.

1) Басейн відвідує 48 хлопчиків, а дівчаток — у 6 разів менше. Скільки всього дітей ходить у басейн?

Розв'язання:    48 : 6 + 48

48 : 6 = 8 (д.) – серед дітей є дівчаток.

8 + 48 = 56 (д.) – всього дітей ходить у басейн.

Відповідь: 56 дітей.

2) У класі 18 хлопчиків, а дівчаток — на 6 менше. Скільки всього учнів у класі?

Розв'язання:   (18 - 6) + 18

18 - 6 = 12 (уч.) – серед учнів стільки дівчат.

12 + 18 = 30 (уч.) – всього учнів у класі.

Відповідь: 30 учнів.

                                                         Інші завдання дивись тут...