Інші завдання дивись тут...

Завдання 776. За даними таблиці склади та обчисли вирази.

6 • 7 – 6 : 3 = 42 – 2 = 40

36 : 4 – 18 : 6 = 9 – 3 = 6

45 – (81 – 57) = 45 – 24 = 21

94 – 54 : 6 = 94 – 9 = 85

6 • 8 – 29 = 48 – 29 = 19

 

Завдання 777. Віднови рівності.

⃞ • 6 = 24

12 –  ⃞ = 6

⃞ : 6 = 5

⃞ – 6 = 8

12 - ( ⃞ + 4) = 2

43 - (20 + ⃞) = 13

Розв'язання.

4 • 6 = 24

12 – 6 = 6

30 : 6 = 5

14 – 6 = 8

12 - (6 + 4) = 2

43 - (20 + 10) = 13

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

24 : 6 = 4

Щоб знайти від’ємник,  треба від зменшуваного відняти різницю.

12 – 6 = 6

Щоб знайти ділене,  треба частку помножити на дільник.

5 • 6 = 30

Щоб знайти зменшуване,  треба до різниці додати  від’ємник.

8 + 6 = 14

Щоб знайти від’ємник (⃞ + 4) ,  треба від зменшуваного відняти різницю, а потім, щоб знайти невідомий доданок ⃞, треба від суми відняти відомий доданок.

12 – (⃞ + 4) = 2 , ⃞ + 4 = 12 – 2, ⃞ + 4 = 10, ⃞  = 10 – 4, ⃞ = 6

Щоб знайти від’ємник (20 +⃞) ,  треба від зменшуваного відняти різницю, а потім, щоб знайти невідомий доданок ⃞, треба від суми відняти відомий доданок.

43 - (20 + ⃞) = 13, 20 + ⃞ = 43 – 13, 20 + ⃞ = 30, ⃞ = 30 – 20, ⃞ = 10.

 

Завдання 778*. Накресли прямокутник і проведи в ньому 2 відрізки так, щоб можна було побачити по 2 трикутники, чотирикутники і п'ятикутники.

 

Завдання 779°. Знайди значення виразу а • 9, якщо а = 6, а = 3.

Якщо а = 6, тоді а • 9 = 6 • 9 = 54

Якщо а = 3, тоді а • 9 = 3 • 9 = 27

 

Завдання 780°. Батько купив 15 кг картоплі в 5 однакових сітках і 4 кг моркви. Син допоміг йому нести одну сітку картоплі та моркву. Скільки кілограмів овочів ніс син?

Розв'язання:    15 : 5 + 4

15 : 5 = 3 (кг) – є кілограмів картоплі в одній сітці.

3 + 4 = 7 (кг) – кілограмів овочів ніс син.

Відповідь: 7 кілограмів.

 

ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИЧИН І ЧИСЕЛ

Завдання 781. 

2) Побудуй відрізки довжиною АВ = 12 см і КМ = 3 см. Поділи АВ на частини по 3 см. Визнач дією, у скільки разів КМ коротший за АВ.

Розв'язання:

12 : 3 = 4 (ч.) – на таку кількість частин поділений відрізок АВ.

12 : 3 = 4 (р.) – у стільки разів КМ коротший за АВ.

Відповідь: 4 частини, у 4 рази.

 

Завдання 782. Виміряй довжину смужок.

Визнач, у скільки разів жовта смужка коротша за рожеву.

Щоб дізнатись, у скільки разів одне число більше або менше за інше, треба більше число поділити на менше.

 

Завдання 783. У скільки разів у кожному ряді більше синіх фігур, ніж рожевих?

Розв'язання:

9 : 3 = 3 (р.) – у три рази.

12 : 2 = 6 (р.) – у шість разів.

У третьому випадку – хибна умова.

 

Завдання 784. Перше число 18, а друге 6. У скільки разів друге число менше від першого? На скільки одиниць друге число менше від першого?

Розв'язання:

18 : 6 = 3 (р.) – у стільки разів друге число менше від першого.

18 - 6 = 12  – на стільки одиниць друге число менше від першого.

Відповідь: у 3 рази, на 12.

 

Завдання 785. 

6 • 5 + 54 : 6 = 39

40 : 5 - 20 : 5  = 4

48 - 28 : 4 = 41

(48 - 28) : 4 = 5

24 : 6 : 2 = 2

24 : (6 : 2) = 8

Завдання 786

У скільки разів маса ягняти більша за масу гуски? 

Розв'язання:

15 : 3 = 3 (р.) – у стільки разів маса ягняти більша за масу гуски.

Відповідь: у 3 рази.

На скільки кілограмів маса гуски менша за масу ягняти?

Розв'язання:

15 - 3 = 12 (кг) – на скільки кілограмів маса гуски менша за масу ягняти.

Відповідь: на 12 кілограмів.

Постав ще запитання за малюнком.

Яка маса  ягняти і гуски разом? 

У скільки разів маса гуски менша за масу ягняти? 

На скільки кілограмів маса ягняти більша за масу гуски?

 

Завдання 787 Батькові 32 роки, а мати на 4 роки молодша від нього. Скільки років їхньому синові, якщо він у 4 рази молодший від матері?

Розв'язання:    (32 - 4) : 4

32 – 4 = 28 (р.) – років матері.

28 : 4 = 7 (р.) – років синові.

Відповідь: 7 років.

 

Завдання 788*. Від чотирикутника відрізали 1 кут. Скільки кутів у фігури, яка утворилася?

У фігури, яка утворилася є 5 кутів. 

 

Завдання 789°. Запиши вирази та обчисли їх значення.

1) Частку чисел 48 і 8 зменшити у 2 рази.

2) Добуток чисел 3 і 8 збільшити на 27.

Розв'язання.

1) (48 : 8) : 2 = 6 : 2 = 3

2) (3 • 8) + 27 = 24 + 27 = 51

 

Завдання 790°. За 5 год роботи двигуна було витрачено З0 л пального. Скільки літрів пального потрібно на 1 год роботи цього двигуна?

Розв'язання:

30 : 5 = 6 (л) – пального потрібно на 1 год роботи цього двигуна.

Відповідь: 6 літрів.

 

Завдання 791. 

73 – 42 : 6 = 66

73 – 54 : 6 = 64

73 – 40 : 5 = 65

45 : 5 + 35 = 44

6 • 7 + 35 = 77

4 • 7 + 35 = 63

Завдання 792. У саду викорчували 5 старих вишень. Натомість посадили 15 молодих. У скільки разів більше вишень посадили, ніж викорчували?

Розв'язання:

15 : 5 = 3 (р.) – у скільки разів більше вишень посадили, ніж викорчували.

Відповідь: у 3 рази.

 

Завдання 793. Для приготування клею взяли 2 склянки крохмалю і 18 склянок води. У скільки разів менше взяли крохмалю, ніж води?

Розв'язання:

18 : 2 = 9 (р.) – у скільки разів менше взяли крохмалю, ніж води.

Відповідь: у 9 разів.

Склади обернену задачу з відповіддю 18.

Для приготування клею взяли 2 склянки крохмалю, а води – у 9 разів більше, ніж крохмалю. Скільки склянок води взяли для приготування клею?

 

Завдання 794. 

20 – 16 = 4

50 + 30 = 80

35 – 32 = 3

88 – 8 = 80

100 – 95 = 5

30 – 29 = 1

Щоб знайти від’ємник,  треба від зменшуваного відняти різницю.

20 – 4 = 16

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

80 – 30 = 50

Щоб знайти від’ємник,  треба від зменшуваного відняти різницю.

35 – 3 = 32

Щоб знайти зменшуване,  треба до різниці додати  від’ємник.

80 + 8 = 88

Щоб знайти від’ємник,  треба від зменшуваного відняти різницю.

100 – 5 = 95

30 – 1 = 29

 

Завдання 795.

1 м - 5 дм = 5 дм

15 см : 5 = 3 см

5 см • 5 = 25 см

1 дм 2 см : 3 = 4 см

1 м – 5 см = 95 см

1 м 6 дм – 8 дм = 8 дм

Пригадаймо: 1 м = 100 см =10 дм; 10 см = 1 дм.

1 м - 5 дм = 10 дм – 5 дм = 5 дм

1 дм 2 см : 3 = (1 дм + 2 см) : 3 = (10 см + 2 см) : 3 = 12 см : 3 = 4 см

1 м – 5 см = 100 см – 5 см = 95 см

1 м 6 дм – 8 дм = (1 м + 6 дм) - 8 дм = (10 дм + 6 дм) - 8 дм = 16 дм – 8 дм = 8 дм

 

Завдання 796*. За 3 год оператор набирає на комп'ютері 15 сторінок тексту. Скільки сторінок 4 оператори наберуть за 1 год?

Розв'язання:

15 : 3 = 5 (ст.) – сторінок набирає оператор за 1 годину.

5 • 4 = 20 (ст.) – сторінок наберуть 4 оператори за 1 годину.

Відповідь: 20 сторінок.

 

Завдання 797°. Матері 24 роки, а доньці 4 роки. У скільки разів мати старша за доньку? На скільки років донька молодша за матір?

Розв'язання:

24 : 4 = 6 (р.) – у стільки разів мати старша за доньку.

24 – 4 = 20 (р.) - на стільки років донька молодша за матір?

Відповідь: у 6 разів, на 20 років.

 

Завдання 798.

28 + 6 • 2 = 40

5 • 8 – 26 = 14

(36 - 12) : 6 = 4

36 - 12 : 6 = 34

48 : (8 + 4) = 4

48 : 8 + 4 = 10

28 + 6 • 2 = 28 + 12 = 40

5 • 8 – 26 = 40 – 26 = 14

(36 - 12) : 6 = 24 : 6 = 4

36 - 12 : 6 = 36 – 2 = 34

48 : (8 + 4) = 48 : 12 = 4

48 : 8 + 4 = 6 + 4 = 10

 

ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 7

Завдання 799. Як перевірити, що 7 • 8 = 56?

Дією ділення :   56 : 7 = 8

 

Завдання 800, Поясни, як склали таблицю множення числа 7.

7 + 7

7 + 7 + 7

7+7+7+7

7+7+7+7+7 

7+7+7+7+7+7

7+7+7+7+7+7+7

7+7+7+7+7+7+7+7

7+7+7+7+7+7+7+7+7

7 • 2 = 14

7 • 3 = 21

7 • 4 = 28

7 • 5 = 35

7 • 6 = 42

7 • 7 = 49

7 • 8 = 56

7 • 9 = 63

                                              Інші завдання дивись тут...