Інші завдання дивись тут...

Завдання 801 

7 • 7 + 21 = 70

60 – 7 • 2 = 46

7 • 9 – 40 = 23

25 + 7 • 3 = 46

7 • 6 + 7 • 4 = 70

(35 - 28) • 5 = 35

Завдання 802. Бригада монтує з блоків один дачний будинок за 7 днів. За скільки днів бригада змонтує 4 таких будинки?

Розв'язання:

7 • 4 = 28 (дн.) – за стільки днів бригада змонтує 4 таких будинки.

Відповідь: 28 днів.

 

Завдання 803. Трактор за 6 год роботи витрачає 42 л пального. Скільки літрів пального витрачають 3 таких трактори за 1 год?

Розв'язання:

42 : 6 = 7 (л) – бензину витрачається за 1 годину роботи одним трактором.

7 • 3 = 21 (л) – пального витрачають 3 таких трактори за 1 годину.

Відповідь: 21 літр.

 

Завдання 804. З кожної рівності склади ще одну за зразком. 

Зразок. 14 - 5 = 9, 14 - 9 = 5.

Розв'язання.

14 - 8 = 6

14 - 6 = 8

25 - 6 = 19

25 - 19 = 6

85 - 25 = 60

85 - 60 = 25

Поясни, що дістанемо, коли від зменшуваного віднімемо різницю.

Коли від зменшуваного віднімемо різницю, то дістанемо від’ємник.

 

Завдання 805*. Від паперового п'ятикутника по прямій відрізали трикутник. Які фігури могли утворитися? Накресли.

 

Завдання 806°. У 6 однакових ящиках З0 кг лимонів. Маса порожнього ящика 3 кг. Яка маса ящика з лимонами?

Розв'язання:

30 : 6 = 5 (кг) – маса лимонів у одному ящику.

5 + 3 = 8 (кг) – маса ящика з лимонами.

Відповідь: 8 кілограмів.

 

Завдання 807°. 

7 • 7 + 13 = 62

40 – 7 • 4 = 12

7 • 9 – 7 • 5 = 28

(23 - 16) • 5 = 35

(14 + 14) : 4 = 7

7 • 8 – 24 = 32

Завдання 808. Робітник за 1 год обробляв 2 деталі. На нових верстатах він почав обробляти за годину 9 таких деталей. На скільки більше деталей став обробляти робітник за 8 год роботи?

Розв'язання:

1 спосіб.         (9 - 2) • 8

9 - 2 = 7 (д.) – на стільки більше деталей обробляє за 1 годину.

7 • 8 = 56 (д.) – на стільки більше деталей став обробляти робітник.

2 спосіб.         9 • 8 - 2 • 8

9 • 8 = 72 (д.) – деталей обробляв на нових верстатах.

2 • 8 = 16 (д.) – деталей обробляв на старих верстатах.

72 - 16 = 56 (д.) – на стільки більше деталей став обробляти робітник.

Відповідь: на 56 деталей.

 

Завдання 809. За поданою умовою дай відповіді на запитання. Перше число 45, а друге — у 5 разів менше.

1) Чому дорівнює друге число?

Розв'язання:

45 : 5 = 9  – друге число.

Відповідь: 9.

2) На скільки друге число менше від першого?

Розв'язання:

45 - 9 = 36  – на стільки друге число менше від першого.

Відповідь: на 36.

 

Завдання 810. Обчисли вирази. Випиши (підкреслені) ті, в яких останньою є дія множення.

7 • 3 + 7 • 5 = 56

7 • (3 + 5) = 56

24 : 3 – 2 = 6

24 : (3 - 2) = 24

80 – 7 – 9 = 64

(12 - 5) • 7 = 49

19 – 2 – 9 = 8

(9 - 2) • 9 = 63

Завдання 811. В альбомі у Тараса на трьох сторінках по 7 марок і в пакетику 18 марок. Скільки всього марок?

Розв'язання:    7 • 3 + 18

7 • 3 = 21 (м.) – марок в альбомі.

21 + 18 = 39 (м.) – всього марок.

Відповідь: 39 марок.

 

Завдання 812.

7 • 5 = 35

28 + 8 = 36

(9 - 5) • 4 = 16

35 - 7 = 28

36 : 4 = 9

(16 - 2) : 2 = 7

Завдання 813*. Які з поданих висловлень завжди істинні (правильні), які — завжди хибні (неправильні), а які можуть бути істинними або хибними?

1) Двоцифрове число більше за одноцифрове.

Істинне (правильне).

2) Зменшуване більше за різницю.

Істинне (правильне).

3) Від'ємник більший за різницю.

Можуть бути істинними або хибними, тобто не завжди істинні. Напр., 14 - 8 = 6, від'ємник 8 більший за різницю 6. Напр., 14 - 6 = 8, від'ємник 6 менший за різницю 8.

4) Сума не може дорівнювати доданку.

Хибне (неправильне). Напр., 5 + 0 = 5, доданок і сума дорівнюють 5.

5) Батько старший за дідуся.

Хибне (неправильне).

 

Завдання 814°. На сцені співав хор з 2 рядів по 7 дівчаток і 6 хлопчиків. Скільки всього дітей у хорі?

Розв'язання:        7 • 2 + 6

7 • 2 = 14 (д.) – серед дітей було дівчаток.

14 + 6 = 20 (д.) – всього дітей у хорі.

Відповідь: 20 дітей.

 

Завдання 815° За даними таблиці запиши та обчисли вирази.

Ділене

24

40 - 8

17 + 18

45

36 : 4

6 • 3

Дільник

6

4

5

13-8

3

2

Розв'язання.

24 : 6 = 4

(40 - 8) : 4 = 32 : 4 = 8

(17 + 18) : 5 = 35 : 5 = 7

45 : (13 – 8) = 45 : 5 = 9

36 : 4 : 3 = 9 : 3 = 3

6 • 3 : 2 = 18 : 2 = 9 

 

Завдання 816. Обчисли значення виразу к : 6, якщо к набуває таких значень: 12, 24, 36, 54.

Розв'язання.

Якщо к = 12, тоді к : 6 = 12 : 6 = 2

Якщо к = 24, тоді к : 6 = 24 : 6 = 4

Якщо к = 36, тоді к : 6 = 36 : 6 = 6

Якщо к = 54, тоді к : 6 = 54 : 6 = 9

 

Завдання 817. 

5 • 6 > 5 • 7 7 • 4 < 7 • 5 6 • 6 + 6 = 6 • 7

Завдання 818. 54 зменшили на невідоме число і дістали 32. Знайди невідоме число.

54 - ⃞ = 32

Розв'язання.

54 -22 = 32

Щоб знайти від’ємник, треба  від зменшуваного відняти різницю: 

54 – 32 = 22 – невідоме число.

Відповідь: 22.

 

Завдання 819. Запиши тільки відповіді.

У скільки разів 6 грн більше, ніж 2 грн? 

6 : 2 = 3 (р.)

Відповідь у 3 рази.

У скільки разів З0 м більше від 6 м? 

30 : 6 = 5 (р.)

Відповідь у 5 разів.

У скільки разів  2 год менше за 8 год? 

8 : 2 = 4 (р.) 

Відповідь у 4 рази.

У скільки разів  18 кг більше від 3 кг? 

18 : 3 = 6 (р.) 

Відповідь у 6 разів.

У скільки разів  5 дм менше від 40 дм?

40 : 5 = 9 (р.) 

Відповідь у 9 разів.

 

Завдання 820. (Усно.) Маса дерев'яного бруска 6 кг, а маса такого самого за розміром залізного бруска у 8 разів більша. Яка маса залізного бруска? На скільки кілограмів його маса більша від маси дерев'яного?

Розв'язання:    6 • 8 - 6

6 • 8 = 48 (кг) – маса залізного бруска.

48 – 6 = 42 (кг) – на стільки кілограмів маса залізного бруска більша від маси дерев'яного.

Відповідь: 48 кілограмів, на 42 кілограми.

 

Завдання 821. Листоноша приніс у бібліотеку 3 журнали, 1 брошуру і 12 газет. У скільки разів більше листоноша приніс газет, ніж журналів і брошур разом?

Розв'язання:   12 : (3 + 1)

3 + 1 = 4 (пр.) – примірників журналів і брошур разом.

12 : 4 = 3 (р.) – у стільки разів більше листоноша приніс газет.

Відповідь: у 3 рази.

 

Завдання 822. Обчисли. У виразах, де останньою є дія додавання, підкресли другий доданок.

5 • 9 + 15 = 60

40 – 5 • 4 = 20

80 – 7 • 7 = 31

20 + 7 • 9 = 83

7 • 8 + 36 : 6 = 62

(18 - 12) • 7 = 42

5 • 9 + 15 = 45 + 15 = 60

40 – 5 • 4 = 40 – 20 = 20

80 – 7 • 7 = 80 – 49 = 31

20 + 7 • 9 = 20 + 63 = 83

7 • 8 + 36 : 6 = 56 + 6 = 62

(18 - 12) • 7 = 6 • 7 = 42

 

Завдання 823*. Число 8 можна розкласти на два доданки по-різному. Яка пара таких доданків при множенні дає найбільший добуток?

Розв'язання.

Число 8 можна розкласти на два доданки по-різному так:

1 + 7 = 8 2 + 6 = 8 3 + 5 = 8 4 + 4 = 8

Отримаємо такі добутки:

1 • 7 = 7
2 • 6 = 12
3 • 5 = 15 4 • 4 = 16

Отже, пара таких доданків при множенні дає найбільший добуток: 4 + 4

 

Завдання 824°. Купили 5 кг огірків, 4 кг помідорів і 3 кг яблук. У скільки разів менше купили яблук, ніж овочів?

Розв'язання:  (5 + 4) : 3

5 + 4 = 9 (кг) – купили овочів (огірків і помідорів).

9 : 3 = 3 (р.) – у стільки разів менше купили яблук, ніж овочів.

Відповідь: у 3 рази.

 

Завдання 825°. Побудуй прямокутник, довжина якого 5 см, а ширина - на 2 см менша. 

Розв'язання:

5 - 2 = 3 (см) – ширина прямокутника.

Отже, треба побудувати прямокутник, довжина якого 5 см, а ширина – 3 см.

Знайди його периметр.

Нагадаємо: периметр – це сума довжин всіх сторін прямокутника.

Розв'язання:

5 + 5 + 3 + 3 =16 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: 16 сантиметрів.

                                              Інші завдання дивись тут...

  • Анна
    В Прикладах номер 810 помилка в прикладі (12-5)•7=7•7=49 ----- Дякуємо. Виправлено.
    28 березня 2018 20:34