Інші завдання дивись тут...

Завдання 876. Знайди значення виразів. Випиши (підкреслені) ті, у яких останньою є дія віднімання.

8 – 8 : 2 = 4

(70 – 7) : 7 = 9

32 + (17 – 8) = 41

32 - (17 + 8) = 7

63 : 7 – 8 = 1

(64 – 8) : 7 = 8

8 – 8 : 2 = 8 – 4 = 4

(70 – 7) : 7 = 63 : 7 = 9

32 + (17 – 8) = 32 + 9 = 41

32 - (17+ 8) = 32 – 25 = 7

63 : 7 – 8 = 9 – 8 = 1

(64 – 8) : 7 = 56 : 7 = 8

 

Завдання 877. Кругові приклади.

Розв'язання.

8 • 4 = 32

32 + 16 = 48

48 - 24 : З = 40

40 – 22 = 18  

18 + 24 = 42                                

42 : 7 + 2 = 6 + 2 = 8

 

Завдання 878. Рибалка впіймав 28 рибин. Кілька менших рибин він відпустив. Залишилася 21 рибина. У скільки разів більше рибин залишилось у рибалки, ніж він відпустив?

Розв'язання:          21 : (28 – 21)

1) 28 - 21 = 7 (р.) – рибин відпустив.

2) 21 : 7 = 3 (р.) -  у стільки разів більше рибин залишилось, ніж відпустив.

Відповідь: у 3 рази.

Зміни запитання так, щоб у розв'язанні останньою дією було віднімання.

На скільки більше рибин залишилось у рибалки, ніж він відпустив?

Розв'язання:          21 -  (28 – 21)   

1) 28 - 21 = 7 (р.) – рибин відпустив.

2) 21 - 7 = 14 (р.) -  на стільки рибин більше залишилось, ніж відпустив.

Відповідь: на 14 рибин.

 

Завдання 879*. У 5 ящиків розклали порівну З0 кг вишень. Скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти 54 кг вишень?

Розв'язання:          54 : (30 : 5)   

1) 30 : 5 = 6 (кг) – кілограм вишень у одному ящику.

2) 54 : 6 = 9 (ящ.) – потрібно ящиків.

Відповідь: 9 ящиків.

 

Завдання  880°. У їдальні було 80 кг борошна. Протягом тижня щодня на випічку витрачали по 8 кг. Скільки кілограмів борошна залишилося в їдальні?

Розв'язання:          80 - (8 • 7)   

1) 8 • 7 = 56 (кг) – борошна витрачали щотижня.

2) 80 – 56 = 24 (кг) – борошна залишилося.

Відповідь: 24 кілограми.

 

Завдання 881°. 1)

(8 + 27) : 7 = 5

83 - (40 - 21) = 64

(54 - 5) : 7  = 7

7 + 20 - 18 : З = 21

8 • 4 + 8 • 3 = 56

16 + 48 : 8 = 22

8 • 9 – 8 • 3 = 48

8 + 16 – 24 = 0

(8 + 27) : 7 = 35 : 7 = 5

83 - (40 - 21) = 83 – 19 = 64

(54 - 5) : 7  = 49 : 7 = 7

7 + 20 - 18 : З = 7 + 20 – 6 = 21

8 • 4 + 8 • 3 = 32 + 24 = 56

16 + 48 : 8 = 16 + 6 = 22

8 • 9 – 8 • 3 = 72 – 24 = 48

8 + 16 – 24 =24 – 24 = 0

2)

1 м - 2 см = 98 см

1 дм - 2 см = 8 см

1 дм + 20 см = 30 см

1 м - 20 см = 80 см

1 год - 1 хв = 59 хв

1 дм + 4 дм = 5 дм

1 м - 1 дм = 9 дм

1 дм + 2 см = 12 см

1 год + 2 хв = 62 хв

1 м - 2 см = 100 см – 2 см = 98 см

1 дм - 2 см = 10 см – 2 см = 8 см

1 дм + 20 см = 10 см + 20 см = 30 см

1 м - 20 см = 100 см – 20 см = 80 см

1 год - 1 хв = 60 хв – 1 хв = 59 хв

1 дм + 4 дм = 5 дм

1 м - 1 дм = 10 дм – 1 дм = 9 дм

1 дм + 2 см = 10 см + 2 см = 12 см

1 год + 2 хв = 60 хв + 2 хв = 62 хв

 

Завдання 882. (Усно.) 

8 • 9 = 72      

72 – 32 = 40

40 : 5 = 8 

 49 : 7 = 7    

7 + 17 = 24

24 : 4 = 6 

21 + 42 = 63

63 : 7 = 9

9 + 9 = 18

8 • 8 = 64       

64 + 16 = 80

80 - 24 = 56

Завдання 883. Встав пропущені числа.

18 : 3 = 6

6 • 5 = 30 

20 : 5 = 4

49 – 7 = 42

14 : 7 = 2

8 • 6 = 48 

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник.

6 • 3 = 18

4 • 5 = 20

2 • 7 = 14

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

30 : 5 = 6

 

48 : 6 = 8

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

42 + 7 = 49

     

Завдання 884. У 7 ящиків розклали порівну 42 кг слив. А яблук у ящику - 12 кг. У скільки разів менша маса слив у ящику, ніж яблук?

Розв'язання:          12 : (42 : 7)   

1) 42 : 7 = 6 (кг) – слив в одному ящику.

2) 12 : 6 = 2 (р.) – у стільки разів менша маса слив у ящику, ніж яблук.

Відповідь: у 2 рази.

 

Завдання 885. Кругові приклади.

7 • 3 + 9 = 30

З0 - (19 + 7) = 4

4 • 7 - 14 = 14

14 : 2 • 7 = 49

49 – 8 • 5 = 9

9 : 3 + 4 = 7

 

Завдання 886. Скільки на малюнку многокутників? Назви кожну фігуру, що не є многокутником.

Чотири многокутники.

Не є многокутниками: відрізок, коло, круг, точка

 

Завдання 887. У шкільному хорі 24 дівчинки, а хлопчиків - у 3 рази менше. Скільки всього дітей у хорі?

Розв'язання:          24 + (24 : 3)   

1) 24 : 3 = 8 (д.) – серед дітей стільки хлопчиків.

2) 24 + 8 = 32 (д.) – дітей у хорі.

Відповідь: 32 дитини.

Заміни число 3 числом 2. Чи зміниться план розв'язування задачі?

Розв'язання:          24 + (24 : 2)   

1) 24 : 2 = 12 (д.) – серед дітей стільки хлопчиків.

2) 24 + 12 = 36 (д.) – дітей у хорі.

Відповідь: 36 дитини.

Ні, план розв'язування задачі не зміниться.

 

Завдання 888. Знайди значення виразу а : 8 + 15, якщо а = 40, а = 64, а = 72.

Якщо а = 40, тоді а : 8 + 15=40 : 8 + 15 = 5 + 15 = 20

Якщо а = 64, тоді а : 8 + 15=64 : 8 + 15 = 8 + 15 = 23

Якщо а = 72, тоді а : 8 + 15=72 : 8 + 15 = 9 + 15 = 24

 

Завдання 889*. Від рулону тканини довжиною 56 м відрізають по 7 м. Скільки розрізів треба зробити, щоб поділити на рівні шматки всю тканину?

Розв'язання:          

56 : 7 = 8 (р.) – розрізів треба зробити.

Відповідь: 8 розрізів.

 

Завдання 890°. До годівниці прилетіло 12 горобців, а синичок - у 3 рази менше. Скільки всього пташок прилетіло до годівниці?

Розв'язання:           12 : 3 + 12 

1) 12 : 3 = 4 (пт.) – серед пташок стільки синичок.

2) 4 + 12 = 16 (пт.) – пташок прилетіло.

Відповідь: 16 пташок.

Завдання 891°.

(80 - 38) : 7 = 6

(26 + 28) :  6 = 9

(100 - 93) • 8 = 56

40 – 16 : 4 = 36

49 : 7 + 36 : 4 = 16

8 • 9  – 8 • 6 = 24

(80 - 38) : 7 = 42 : 7 = 6

(26 + 28) :  6 = 54 : 6 = 9 

(100 - 93) • 8 = 7 • 8 = 56

40 – 16 : 4 = 40 – 4 = 36

49 : 7 + 36 : 4 = 7 + 9 = 16

8 • 9  – 8 • 6 = 72 – 48 = 24

 

ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 8

Завдання 892. З кожного добутку склади та обчисли вираз на ділення на 8.

8 • 7 = 56

56 : 8 = 7

8 • 3 = 24

24 : 8 = 3

8 • 9 = 72

72 : 8 = 9

Завдання 893. Поясни, як склали таблицю ділення на 8. Прочитай таблицю.

16 : 8 = 2

24 : 8 = 3

32 : 8 = 4

40 : 8 = 5

48 : 8 = 6 

56 : 8 = 7

64 : 8 = 8

72 : 8 = 9

 

Завдання 894.

72 : 8 + 25 = 34

64 : 8 – 8 = 0

100 – 56 : 8 = 93

48 – 16 : 8 = 46

(35 + 5) : 8  = 5

48 – 24 : 8 = 45

32 : 8 : 2 = 2

32 : 8 • 2 = 8

72 : 8 + 25 = 9 + 25 = 34

64 : 8 – 8 = 8 – 8 = 0

100 – 56 : 8 = 100 – 7 = 93

48 – 16 : 8 = 48 – 2 = 46

(35 + 5) : 8  = 40 : 8 = 5

48 – 24 : 8 = 48 – 3 = 45 

32 : 8 : 2 = 4 : 2 = 2

32 : 8 • 2 = 4 • 2 = 8

 

Завдання 895. У ящику було 24 кг картоплі. Уранці звідти взяли 6 кг, а ввечері - у 2 рази менше. Скільки кілограмів картоплі залишилося в ящику?

Розв'язання:          24 + 6 + (6 : 2)   

1) 6 : 2 = 3 (кг) – картоплі взяли ввечері.

2) 6 + 3 = 9 (кг) – картоплі взяли протягом дня.

3) 24 - 9 = 15 (кг) – картоплі залишилося в ящику.

Відповідь: 15 кілограмів.

 

Завдання 896. Виміряй довжину смужок. Знайди довжини четвертої частини першої смужки та шостої частини другої. Частки перевір вимірюванням.

Порівняй довжини четвертої і шостої частин смужки.

 

Завдання 897 Доба має 24 години. Доросла людина повинна спати третину доби, а дитина — на 2 год більше. Скільки годин повинна спати дитина?

Розв'язання:             (24 : 3) + 2  

1) 24 : 3 = 8 (год) – третина доби.

2) 8 + 2 = 10 (год) – годин повинна спати дитина.

Відповідь: 10 годин.

 

Завдання 898*. У кожному виразі постав дужки так, щоб його значення збільшилося.

(1 + 8) • 4

32 : (8 – 4)

24 – 18 : (2 + 4)

42 – 24 : (3 + 3)

24 : (8 – 2) 

7 • (3 + 6)

Завдання 899°.

8 • 3 + 8 • 7 = 80

8 • 2 + 8 • 8 = 80

16 – 16 : 8 = 14 

56 - 64 : 8 = 48

(16 + 56) : 8 = 9

(100 – 36) : 8 = 8

45 + 48 = 93

73 – 18 = 55

Завдання 900°. 3 автобуса вийшло 32 пасажири, після чого в салоні їх залишилося у 8 разів менше, ніж вийшло. Скільки пасажирів було в салоні спочатку?

Розв'язання:             32 : 8 + 4  

1) 32 : 8 = 4 (п.) – пасажирів залишилося.

2) 32 + 4 = 36 (п.) – пасажирів було спочатку.

Відповідь: 36 пасажирів.

                                       Інші завдання дивись тут...