Інші завдання дивись тут...

Завдання 901 (Усно.) Перевір, чи правильні рівності й нерівності.

Розв'язання

8 • 9 > 8 • 8 

8 • 5 + 8 • 3 = 64

32 - 24 + 64 > 8 • 8

24 : 8 < 24 : 3 

(36 - 12) : 8 = 4

56 : (20-13) > 9 

8 • 5 = 5 • 8  

8 • 9 > 42 – 7 

(36 - 4) : 8 = 4

правильна, бо 8•9=72 і  8•8=64, а 72 > 64

правильна, бо  40+24=64, а 64 = 64

правильна, бо 32-24+64=72 і 8•8=64, а 72 > 64

правильна, бо 24:8=3 і 24:3=8, а 3 < 8

неправильна, бо (36- 12):8=3, a 3 < 4

неправильна, бо 56:(20-13)=56:7=8, а 8 < 9

правильна, бо 8•5=40 і  5•8=40, а 40 = 40

правильна, бо  8•9=72 і 42–7=35, а 72 > 35

правильна, бо (36-4):8=32:8=4, а 4 = 4

Завдання 902. 

Розв'язання.

8 • 2 – 8 : 2 = 12

56 : 8 + 64 : 8 = 15

36 - 16 : 8 = 34

64 - 24 : 8 = 61

32 – 24 + 64 : 8 = 16

8 • 9 - (42 - 7) = 37

Завдання 903. Що важче і на скільки кілограмів: 8 пакетів борошна, по 2 кг в кожному, чи 5 сіток картоплі по 3 кг?

Розв'язання:             (2 • 8) – (3 • 5)

1) 2 • 8 = 16 (кг) – маса борошна.

2) 3 • 5 = 15 (кг) – маса картоплі.

16 > 15 – важче борошно.

3) 16 – 15 = 1 (кг) – на стільки важчі пакети з борошном, ніж з картоплею.

Відповідь: важчі пакети з борошном, на 1 кілограм.

 

Завдання 904. Для дитячого садка на 72 грн купили 8 однакових ляльок і на 28 грн — 4 ведмедики. Що дорожче: лялька чи ведмедик — і на скільки гривень?

Розв'язання:             (72 : 8) – (28:4)

1) 72 : 8 = 9 (грн) – ціна одної ляльки.

2) 28 : 4 = 7 (грн) – ціна одного ведмедика.

9 > 7 – дорожча лялька.

3) 9 – 7 = 2 (грн) – на стільки гривень дорожча лялька, ніж ведмедик.

Відповідь: дорожча лялька, на 2 гривні.

 

Завдання 905. Назви пари протилежних сторін прямокутника АВСО. Знайди суму довжин кожної пари протилежних сторін.

Знайди периметр прямокутника. 

 

Завдання 906. Склади і розв'яжи задачі за короткими записами.

У Іринки було 9 жовтих кульок, а зелених – у 3 рази більше. Скільки всього кульок було у дівчинки?

Розв'язання:             (9 • 3) + 9

1) 9 • 3 = 27 (к.) – було зелених кульок.

2) 27 + 9 = 36 (к.) – всього кульок.

Відповідь: 36 кульок.

У Іринки було 9 синіх аркушів, а червоних – на 3 аркуші більше. Скільки всього аркушів було у дівчинки?

Розв'язання:             (9 + 3) + 9

1) 9 + 3 = 12 (арк.) – було червоних аркушів.

2) 12 + 9 = 21 (арк.) – всього аркушів.

Відповідь: 21 аркуш.

 

Завдання 907°. Добери такі числа, щоб нерівності й рівність були правильними.

5 • 8 > 5 • 7 2 • 8 < 8 • 3 8 • 3 + 8 = 8 • 4

Завдання 908° Вівці на день давали 3 кг кормів, а корові - на 24 кг більше. У скільки разів більше кормів давали корові, ніж вівці?

Розв'язання:             (3 + 24) : 3

1) 3 + 24 = 27 (кг) – кормів давали корові.

2) 27 : 3 = 9 (р.) – у стільки разів більше кормів давали корові, ніж вівці.

Відповідь: у 9 разів.

Склади обернену задачу із запитанням: «На скільки більше..?».

Корові на день давали 27 кг кормів, а вівці - у 9 разів менше. На скільки більше кормів давали корові, ніж вівці?

Розв'язання:              27 - 27 : 9

1) 27 : 9 = 3 (кг) – кормів давали вівці.

2) 27 - 3 = 24 (кг) – на стільки більше кормів давали корові, ніж вівці.

Відповідь: на 24 кілограми.

 

Завдання 909. Розглянь записи і дай відповіді на запитання.

1) Що дістанемо, коли дільник помножимо на частку? 

Одержимо ділене.

2) Як знайти невідоме ділене?

Треба частку помножити на дільник або дільник помножити на частку.

 

Завдання 910. (Усно.) Знайди невідомі ділені.

16 : 2 = 8 40 : 8 = 5 35 : 7 = 5

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник або дільник помножити на частку.

8 • 2 = 16 або 2 • 8 = 16

5 • 8 = 40 або 8 • 5 = 40

5 • 7 = 35 або 7 • 5 = 35

 

Завдання 911. Невідоме число зменшили у 3 рази і дістали 9. Знайди невідоме число.

Розв'язання.

1 спосіб.

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник або дільник помножити на частку.

27 : 3 = 9,  бо 9 • 3 = 27 або 3 • 9 = 27

Відповідь: 27.

2 спосіб.

⃞ : 3 = 9,  звідси ⃞ = 9 •  3,  ⃞ = 27

Відповідь: 27.

 

Завдання 912. Майстер за 8 год виготовив 48 деталей, а учень за 3 год — 6 таких деталей. У скільки разів більше деталей виготовив за 1 год майстер?

План розв'язування:

1) Скільки деталей виготовив майстер за 1 год?

2) Скільки деталей виготовив учень за 1 год?

3) У скільки разів більше деталей виготовив за 1 год майстер?

Розв'язання:             (48 : 8) : (6 : 3) 

1) 48 : 8 = 6 (д.) – деталей виготовив майстер за 1 год.

2) 6 : 3 = 2 (д.) – деталей виготовив учень за 1 год.

3) 6 : 2 = 3 (р.) - у стільки разів більше деталей виготовив за 1 год майстер

Відповідь: у 3 рази.

 

Завдання 913. У ящику 5 кг цукру, а в мішку — в 9 разів більше. З мішка продали 42 кг цукру. Скільки кілограмів цукру ще залишилося продати?

Розв'язання:             5 • 9 - 42 

1) 5 • 9 = 45 (кг) – цукру є в мішку.

2) 45 - 42 = 3 (кг) – цукру ще залишилося продати.

Відповідь: 3 кілограми.

 

Завдання 914. Обчисли вирази. Випиши (підкреслені) ті, в яких останньою є дія множення.

72 – 8 • 6 = 24

8 • (2 + 7) = 72

48 : 8 • 9 = 54

8 • 2 : 4 = 4

15 – 7 • 2 = 1 

(15 – 7) • 2 = 16

Завдання 915°. На скільки більше осіб може розміститися у восьми чотиримісних човнах, ніж у двох шестимісних?

Розв'язання:         4 • 8 – 6 • 2

1) 4 • 8 = 32 (м.) – є місць або може розміститися осіб у восьми чотиримісних човнах.

2) 6 • 2 = 12 (м.) – є місць або може розміститися осіб у двох шестимісних човнах.

3) 32 - 12 = 20 (м.) – на скільки більше є місць або може розміститися осіб у чотиримісних човнах.

Відповідь: на 20 осіб.

 

Завдання 916°. 

40 : 5 : 2 = 4

32 : (8 : 2) = 8

32 : 8 : 2 = 2

32 – 8 : 2 = 28

(75 – 11) : 8 = 8

(72 - 9) : 7 = 9

47 + 47 = 94

80 – 41 = 39

Завдання 917. (Усно.) Виконай обчислення.

95 – 8 • 5 = 55

95 – 72 : 8 = 86

95 – 63 : 7 = 86 

36 : 6 + 25 = 31

32 : 8 + 25 = 29

56 : 8 + 25 = 32

Завдання 918. Дві групи учнів пришивали ґудзики. В одній групі було 4 учні, а в другій — 5. Перша група пришила 24 ґудзики, а друга — 25. Яка група працювала краще?

Вказівка. Щоб відповісти на запитання задачі, треба дізнатися, скільки ґудзиків пришив один учень у кожній групі.

Розв'язання   

1) 24 : 4 = 6 (г.) – гудзиків пришив один учень в першій групі.

2) 25 : 5 = 5 (г.) – гудзиків пришив один учень в другій групі.

6 > 5 – перша група працювала краще.

Відповідь: перша група.

 

Завдання 919. Від першої корови доярка надоїла 6 л молока, а від другої — на 3 л більше. Скільки літрів молока доярка надоїла від двох корів?

Розв'язання:          6 + 3 + 6

1) 6 + 3 = 9 (л) – молока надоїла від другої корови.

2) 9 + 6 = 15 (л) – молока надоїла від двох корів.

Відповідь: 15 літрів.

 

Завдання 920. Кругові приклади.

8 • 8 + 8

36 : 6 + 50

56 : 8 + 1

18 : 2 + 39

48 : 8 + 30

72 : 8 + 9

Розв'язання.

8 • 8 + 8 = 72

72 : 8 + 9 = 18

18 : 2 + 39 = 48

48 : 8 + 30 = 36

36 : 6 + 50 = 56

56 : 8 + 1 = 8

 

Завдання 921*. Тарас вирізав 8 трикутників, а квадратів - на З більше. Юрко вирізав 2 трикутники, а квадратів - у 8 разів більше. Хто із хлопчиків вирізав більше фігур?

Розв'язання:             

1) 8 + 3 = 11 (ф.) – всього фігур вирізав Тарас.

2) 2 • 8 = 16 (ф.) – серед фігур стільки було квадратів у Юрка.

3) 16 + 2 = 18 (ф.) – всього фігур вирізав Юрко.

18 > 11 -  більше фігур вирізав Юрко.

Відповідь: Юрко.

 

Завдання 922. Мама закрила 6 банок яблучного соку, по 3 літри в кожній, і 27 л томатного соку. Якого соку більше закрила мама і на скільки літрів?

Розв'язання:    27 - (3 • 6)          

1) 3 • 6 = 18 (л) – яблучного соку.

27 > 18 -  більше томатного соку.

2) 27 - 18 = 9 (л) – на стільки літрів більше томатного соку, ніж яблучного.

Відповідь: на 9 літрів більше томатного соку, ніж яблучного.

 

Завдання 923. Периметр трикутника 24 см. Довжина однієї сторони 6 см, а другої - 8 см. Яка довжина третьої сторони?

Розв'язання:    24 - (6 + 8)          

1) 6 + 8 = 14 (см) – довжина двох сторін разом.

2) 24 - 14 = 10 (см) – довжина третьої сторони.

Відповідь: 10 сантиметрів.

 

Завдання 924°. Батькові 36 років, а син у 4 рази молодший. На скільки років син молодший від батька?

Розв'язання:    36 - 36 : 4        

1) 36 : 4 = 9 (р.) – років синові.

2) 36 - 9 = 27 (р.) – на стільки років син молодший від батька.

Відповідь: на 27 років.

 

Завдання 925.

Розв'язання.

а

72

48

56

45

48

64

Ь

8

8

7

5

6

8

а : Ь

9

6

8

9

8

8

72 : 8 = 9

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник.

6 • 8 = 48

56 : 7 = 8

45 : 5 = 9

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник.

8 • 6 = 48

64 : 8 = 8

                                             Інші завдання дивись тут...