Інші завдання дивись тут...

ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 9

Завдання 926. Додай числа, а потім заміни додавання множенням.

8 + 8 + 8 + 8 = 32

8 • 4 = 32 

9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 63

9 • 7 = 63

Завдання 927. Поясни, як склали таблицю множення числа 9.

9 + 9 = 18

9 + 9 + 9 = 27

9 + 9 + 9 + 9 = 36

9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 45

9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 54

9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 63

9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 72

9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 81

9 • 2 = 18

9 • 3 = 27

9 • 4 = 36

9 • 5 = 45

9 • 6 = 54

9 • 7 = 63

9 • 8 = 72

9 • 9 = 81

Завдання 928.

9 • 2 + 9 • 8 = 90

9 • 8 + 9 • 3 = 99

100 – 9 • 9 = 19

2 + 7 • 9 = 65

(9 – 3) • 9 = 54

24 : 6 – 9 = 4 – 9      

Помилка в умові прикладу.

3 • 3 – 7 = 2

2 •  (3 • 3) = 18

Завдання 929. У чотирьох вазах по 9 айстр. У більшій вазі 7 жоржин. Скільки всього квіток у цих вазах?

Розв'язання:    36 + 9 • 4        

1) 9 • 4 = 36 (кв.) – всього квіток у менших вазах.

2) 36 + 7 = 43 (кв.) – всього квіток у вазах.

Відповідь: 43 квітки.

На скільки квіток менше у більшій вазі?

Розв'язання:     9 • 4  - 7        

1) 9 • 4 = 36 (кв.) – всього квіток у менших вазах.

2) 36 - 7 = 29 (кв.) – на стільки квіток менше у більшій вазі.

Відповідь: на 29 квіток.

 

Завдання 930. З першого куща зібрали 8 кг ягід, з другого - на З кг більше, а з третього — на 2 кг більше, ніж із другого. Скільки кілограмів ягід зібрали з третього куща? На скільки кілограмів більше зібрали з третього куща, ніж із першого? (Розв'яжи двома способами.)

І спосіб.

Розв'язання:     (8 + 3 + 2) - 8        

1) 8 + 3 = 11 (кг) – ягід зібрали з другого куща.

2) 11 + 2 = 13 (кг) – ягід зібрали з третього куща.

3) 13 – 8 = 5 (кг) - на стільки більше зібрали з третього куща.

Відповідь: 13 кілограмів, на 5 кілограмів більше.

Розв'язання:     (3 + 2 + 8) - 8

1) 3 + 2 = 5 (кг) – на стільки більше ягід зібрали з третього куща, ніж з першого.

2) 5 + 8 = 13 (кг) – ягід зібрали з третього куща.

3) 13 – 8 = 5 (кг) - на стільки більше зібрали з третього куща.

Відповідь:  13 кілограмів, на 5 кілограмів більше.

 

Завдання 931 Які сторони трикутника АВС перетинає пряма КМ? Виміряй довжини сторін АВ і СВ та порівняй їх. Обчисли периметр трикутника АВС.

 

Завдання 932*. Із чотирьох однакових квадратів склали один великий. Знайди його периметр, якщо периметр малого квадрата 8 см. Накресли великий і один малий квадрати.

Розв'язання:      (8 : 4) • 2 • 4

Оскільки периметр квадрата – це сума довжин всіх чотирьох сторін квадрата, тоді  

1) 8 : 4 = 2 (см) – довжина сторони малого квадрата.

Оскільки малі квадрати однакові, тоді сторона великого квадрата 

2) 2 • 2 = 4 (см) – довжина сторони великого квадрата.

Периметр великого квадрата – це сума всіх чотирьох сторін, тоді

3) 4 • 4 = 16 (см) – периметр великого квадрата.

Відповідь:  16 см.

 

Завдання 933°. Кравчиня пошила 6 підковдр, витрачаючи по 4 м на кожну, і в неї залишилося ще 12 м тканини. Скільки тканини було у кравчині спочатку?

Розв'язання:      4 • 6 + 12

1) 4 • 6 = 24 (м) – пішло тканини на підковдри.

2) 24 + 12 = 36 (м) – тканини було спочатку.

Відповідь:  36 метрів.

 

Завдання 934°. 

9 • 4 + 9 • 6 = 90

9 • 5 + 9 • 5 = 90

9 • 8 - 4 = 68

2 + 7 • 9 = 65

(2 + 7) • 9 = 81

63 : 7 : 3 = 3

 

Завдання 935. Полічи дев'ятками до 90; вісімками до 80.

9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90.

8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80.

Завдання 936. 

54 : 6 < 54 – 6

9 • 7 = 9 • 6 + 9 9 • 3 + 20 < 50 9 • 2 + 40 < 9 • 7

54 : 6 < 54 – 6     , бо 54 : 6 = 9 і 54 – 6 = 48, а 9 < 48

9 • 7 = 9 • 6 + 9   , бо 9 • 7 = 63 і  9 • 6 + 9 = 63, а 63 = 63

9 • 3 + 20 < 50     , бо 9 • 3 + 20 = 47, а 47 < 50

9 • 2 + 40 < 9 • 7  , бо  9 • 2 + 40 = 58 і  9 • 7 = 63, а 58 < 63

 

Завдання 937. (Усно.) 

(9 • 7 + 1) : 8 = 8 (9 • 9 – 41) : 8 = 5 54 : 6 • З : 9 = 3 45 : 5 • 4 : 6 = 6

(9 • 7 + 1) : 8 = (63 + 1) : 8 = 64 : 8 = 8

(9 • 9 – 41) : 8 = (81 - 41) : 8 = 40 : 8 = 5

54 : 6 • З : 9 = 9 • 3 : 9 = 27 : 9 = 3

45 : 5 • 4 : 6 = 9 • 4 : 6 = 36 : 6 = 6

 

Завдання 938. Закінчи розв'язування задач.

1) У новому будинку 72 квартири. Восьма частина квартир — чотирикімнатні, а решта - трикімнатні. Скільки в будинку трикімнатних квартир?

72 - 72 : 8 = 63

Розв'язання:      72 - 72 : 8

1) 72 : 8 = 9 (кв.) – є чотирикімнатних квартир в будинку.

2) 72 - 9 = 63 (кв.) – є трикімнатних квартир в будинку.

Відповідь:  63 квартири.

2) На складі було 48 березових і 36 соснових колод. На дошки розпиляли всі березові колоди і четверту частину соснових. Скільки всього колод розпиляли?

48 + 36 : 4 = 57

Розв'язання:      48 + 36 : 4

1) 36 : 4 = 9 (к.) – розпиляли соснових колод.

2) 48 + 9 = 57 (к.) – всього колод ропиляли.

Відповідь:  57 колод.

 

Завдання 939.

9 • 2 + 9 = 27

9 • 3 + 9 = 36

9 • 4 + 9 = 45

9 • 5 + 9 = 54

40 – 16 : 8 = 38

40 + 16 : 8 = 42

9 • 9 – 9 = 72

9 • 8 – 9 = 63

Завдання 940*. Як зміниться добуток 9 • а, якщо число а збільшити в 3 рази; зменшити в 3 рази?

Розв'язання.

Якщо а збільшити в 3 рази, тоді добуток 9 • 3 • а збільшиться в 3 рази.

Якщо а зменшити в 3 рази, тоді добуток 9 • а : 3 зменшиться в 3 рази.

 

Завдання 941°. У кошику було 16 кг яблук. Взяли четверту частину яблук. Скільки кілограмів яблук залишилось у кошику?

Розв'язання:      16 - 16 : 4

1) 16 : 4 = 4 (кг) – взяли яблук або становить четверту частину.

2) 16 - 4 = 12 (кг) – яблук залишилося.

Відповідь:  12 кілограмів.

 

Завдання 942°. Знайди значення виразу к : 8, якщо к набуває значень: 16, 24, 40, 64.

Якщо к = 16, тоді к : 8 = 16 : 8 = 2

Якщо к = 24, тоді к : 8 = 24 : 8 = 3

Якщо к = 40, тоді к : 8 = 40 : 8 = 5

Якщо к = 64, тоді к : 8 = 64 : 8 = 8

 

ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 9

Завдання 943. (Усно.) Заповни пропуски.

Ділене

24

24

63

 

 

 

12

18

40

Дільник

6

8

7

8

6

2

 

 

 

Частка

 

 

 

4

3

9

4

6

5

Розв'язання.

Ділене

24

24

63

32

18

18

12

18

40

Дільник

6

8

7

8

6

2

3

3

8

Частка

4

3

9

4

3

9

4

6

5

Щоб знайти частку, треба ділене поділити на дільник.

24 : 6 = 4

24 : 8 = 3

63 : 7 = 9

Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку.

8 • 4 = 32

6 • 3 = 18

9 • 2 = 18

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку.

12 : 4 = 3

18 : 6 = 3

40 : 5 = 8

 

Завдання 944. Поясни, як склали таблицю ділення на 9. Прочитай таблицю.

18 : 9 = 2

27 : 9 = 3

36 : 9 = 4

45 : 9 = 5

54 : 9 = 6

63 : 9 = 7

72 : 9 = 8

81 : 9 = 9

 

Завдання 945.

72 : 9 + 32 = 40

81 : 9 – 9 = 0

63 : 9 + 54 : 9 = 13

(100 – 55) : 9 = 5

45 – 18 : 9 = 43

27 + 27 : 9 = 30

72 : 9 + 32 = 8 + 32 = 40

81 : 9 – 9 = 9 – 9 = 0

63 : 9 + 54 : 9 = 7 + 6 = 13

(100 – 55) : 9 = 45 : 9 = 5

45 – 18  : 9 = 45 – 2 = 43

27 + 27 : 9 = 27 + 3 = 30

 

Завдання 946. У квітнику посадили 5 рядків тюльпанів по 9 цибулин у кожному. Залишилося посадити ще 54 цибулини. Скільки цибулин треба було посадити?

Розв'язання:      9 • 5 + 54

1) 9 • 5 = 45 (ц.) – посадили цибулин тюльпанів.

2) 45 + 54 = 100 (ц.) – цибулин треба було посадити.

Відповідь:  100 цибулин.

На скільки цибулин більше залишилося, ніж посадили?

Розв'язання:      54 - 9 • 5

1) 9 • 5 = 45 (ц.) – посадили цибулин тюльпанів.

2) 54 - 45 = 9 (ц.) – на стільки цибулин більше залишилося, ніж посадили.

Відповідь:  на 9 цибулин.

 

Завдання  947.

Числа

8

14

18

9

18

27

18

36

72

Знайти

половину

третину

дев'яту частину

Розв'язання.

Половина 

8 : 2 = 4 

14 : 2 = 7

18 : 2 = 9 

Третина   

9 : 3 = 3 

18 : 3 = 6

27 : 3 = 9

 Дев'ята частина

18 : 9 = 2

36 : 9 = 4

72 : 9 = 8

Завдання 948*. Три брати впіймали 41 карася. Коли один відклав для юшки 7 карасів, другий 3, а третій 4, то в кожного брата залишилася однакова кількість рибин. Скільки карасів упіймав кожний брат?

Розв'язання:      

1) 7 + 3 + 4 = 14 (к.) – всього карасиків відклали для юшки.

2) 41 – 14 = 27 (к.) – залишилося карасиків.

3) 27 : 3 = 9 (к.) – мав карасиків кожен з хлопців порівно.

4) 9 + 7 = 16 (к.) – карасиків упіймав перший брат.

5) 9 + 3 = 12 (к.) – карасиків упіймав другий брат.

6) 9 + 4 = 13 (к.) – карасиків упіймав третій брат.

Відповідь:  16 карасиків, 12 карасиків, 13 карасиків.

 

Завдання 949°.

81 : 9 > 8

72 : 9 < 9

56 : 8 > 5

18 : 9 + 12 > 15

9 • 4 – 14 < 50

8 • 4 - 12 > 15

64 : 8 = 8

45 : 9 < 8

28 : 7 < 8

81 : 9 > 8            , бо 81 : 9 = 9, а 9 > 8.

72 : 9 < 9            , бо 72 : 9 = 8, а 8 < 9

56 : 8 > 5            , бо 56 : 8 = 7, а 7 > 5

18 : 9 + 12 > 15   , бо 18 : 9 + 12 = 24, а 24 > 15

9 • 4 – 14 < 50     , бо  9 • 4 – 14 = 22, а 22 < 50

8 • 4 - 12 > 15       , бо  8 • 4 – 12 = 32 – 12 = 20 , а 20 > 15 

64 : 8 = 8               , бо 64 : 8 = 8 , а 8 = 8 

45 : 9 < 8             ,  бо 45 : 9 = 5 , а 5 < 8

28 : 7 < 8              , бо 28 : 7 = 4 , а 4 < 8                 

 

Завдання  950°. У дитячий садок привезли яблука. Після того як протягом 5 днів витрачали по 9 кг яблук щодня, залишилося 8 кг. Скільки кілограмів яблук привезли?

Розв'язання:      9 • 5 + 8

1) 9 • 5 = 45 (кг) – яблук витратили.

2) 45 + 8 = 53 (кг) – яблук привезли.

Відповідь:  53 кілограми.

                                        Інші завдання дивись тут...