Інші завдання дивись тут...

Завдання 951. (Усно.) 36 м зменш у 9 разів; знайди дев'яту частину від 45 кг; знайди, у скільки разів 9 менше від 72.

Розв'язання.

36 : 9 = 4 (м) 

45 : 9 = 5 (кг)

72 : 9 = 8

 

Завдання 952. Кругові приклади.

18 + 36 : 9

16 + 45 : 9

21 : 7 + 46

22 - 54 : 9

49 – 7

42 : 6 + 11

Розв'язання.

18 + 36 : 9 = 22

22 - 54 : 9 = 16

16 + 45 : 9 = 21

21 : 7 + 46 = 49

49 – 7 = 42

42 : 6 + 11 = 18

 

Завдання 953. У хлопчика було 36 наклейок з автомобілями і 27 — з літаками. Він наклеїв їх в альбом, по 9 наклейок на сторінку. Скільки сторінок в альбомі зайняли наклейки? Розв'яжи задачу двома способами.

1 спосіб.

Розв'язання:      (36 + 27) : 9

1) 36 + 27 = 63 (н.) – всього наклейок було у хлопчика.

2) 63 : 9 = 7 (ст.) – сторінок в альбомі.

Відповідь:  7 сторінок.

2 спосіб.    

Розв'язання:  36 : 9 + 27 : 9

1) 36 : 9 = 4 (ст.) – сторінок в найлеках з автомобілями.

2) 27 : 9 = 3 (ст.) – сторінок в наклейках з літаками.

3) 4 + 3 = 7 (ст.) – сторінок в альбомі.

Відповідь:  7 сторінок.

 

Завдання 954. Перше число 12, друге 36, а третє — в 9 разів менше від другого. Знайди суму цих чисел. На скільки третє число менше від суми всіх чисел?

Розв'язання:      12 + 36 + 36 : 9 ;   (12 + 36 + 36 : 9) – 4 

1) 36 : 9 = 4 – третє число.

2) 12 + 36 + 4 = 52 – сума всіх чисел.

3) 52 – 4 = 48 -  на стільки третє число менше від суми всіх чисел.

Відповідь:  на 48.

 

Завдання 955. 1) Який відрізок накреслено: вертикально; горизонтально; похило?

Вертикально КМ.

Горизонтально АВ.

Похило СD.

2) Накресли в зошиті такі відрізки.

 

Завдання 956. 

(82 - 28) : 9 = 6

(46 - 37) • 9 = 81

65 + 27 : 9 = 68

26 – 18 : 9 = 24

(63 + 18) : 9 = 9

63 + 18 : 9 = 65

Завдання 957°. У двох ящиках було 36 кг цвяхів і 12 кг цвяхів. Усі цвяхи розклали в пакети, по 6 кг у кожний. Скільки витратили пакетів? (Розв'яжи задачу двома способами.

1 спосіб.

Розв'язання:      (36 + 12) : 6

1) 36 + 12 = 48 (кг) – цвяхів було в двох ящиках разом.

2) 48 : 6 = 8 (п.) – витратили пакетів.

Відповідь:  8 пакетів.

2 спосіб.    

Розв'язання:  36 : 6 + 12 : 6

1) 36 : 6 = 6 (п.) – витратили пакетів на  цвяхи з першого ящика.

2) 12 : 6 = 2 (п.) – витратили пакетів на цвяхи з другого ящика.

3) 6 + 2 = 8 (п.) – всього пакетів витратили.

Відповідь:  8 пакетів.

 

Завдання 958°. Запиши вирази і знайди їх значення.

1) Різницю чисел 90 і 18 зменшити в 9 разів.

2) 40 збільшити на добуток чисел 9 і 6.

3) Частку чисел 81 і 9 зменшити в 3 рази.

4) Знайти суму часток чисел 72 і 8 та 45 і 9.

Розв'язання.

1) (90 – 18) : 9 = 8

2) 40 + 9 • 6 = 94

3) (81 : 9) : 3 = 3

4) 72 : 8 + 45 : 9 = 14

 

Завдання 959.

Множник

9

8

8

6

 

7

Множник

8

9

8

4

6

 

Добуток

 

 

 

24

48

49

Розв'язання.

Множник

9

8

8

6

8

7

Множник

8

9

8

4

6

7

Добуток

72

72

64

24

48

49

9 • 8 = 72

8 • 9 = 72

8 • 8 = 64

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

48 : 6 = 8

49 : 7 = 7

 

Завдання 960. У баку було 72 л пального. Двигун працював 9 год, витрачаючи по 6 л щогодини. Скільки літрів пального залишилося в баку?

Розв'язання:       72 – 6 • 9 

1) 6 • 9 = 54 (л) – витратили пального.

2) 72 – 54 = 18 (л) – пального залишилося в баку.

Відповідь:  18 літрів.

Склади подібну задачу про розливання соку в банки за виразом 24 – 2 • 9.

У каструлі було 24 л соку. Частину соку розлили в 9 банок по 2 літри в кожну. Скільки літрів соку залишилося в каструлі?

Розв'язання:       24 – 2 • 9 

1) 2 • 9 = 18 (л) – розлили сік у банки.

2) 24 – 18= 6 (л) – соку залишилося в каструлі.

Відповідь:  6 літрів.

 

Завдання 961. У швейній майстерні було З0 м шовку. Коли пошили кілька суконь, витративши на кожну по 3 м, то залишилося 9 м шовку. Скільки пошили суконь?

План розв'язування:

1) Скільки метрів шовку витратили на всі сукні?

2) Скільки пошили суконь?

Розв'язання:       (30 – 9) : 3

1) 30 – 9 = 21 (м) – шовку витратили на всі сукні.

2) 21 : 3 = 7 (с.) – пошили суконь.

Відповідь:  7 суконь.

 

Завдання 962*. Постав дужки, щоб рівності були правильними. 

2 • 8 + 48 = 64    2 • (2 + 7) = 18   27 : (3 + 6) = 3   

Завдання 963°.

72 : 8 + 9 • 3 = 36

42 – 42 : 6 = 35

40 - 36 : 6 : 2 = 37

55 + 81 : 9 • 3 = 82

(55 + 9) : 8 = 8

68 - (81 - 17) = 4

72 : 8 + 9 • 3 = 9 + 27 = 36

42 – 42 : 6 = 42 – 7 = 35

40 - 36 : 6 : 2 = 40 – 6 : 2 = 40 – 3 = 37

55 + 81 : 9 • 3 = 55 + 9 • 3 = 55 + 27 = 82

(55 + 9) : 8 = 64 : 8 = 8

68 - (81 - 17) = 68 – 64 = 4

 

Завдання 964°. У теніс грало 4 хлопчики, а у волейбол — на 8 хлопчиків більше. У скільки разів більше хлопчиків грало у волейбол, ніж у теніс?

Розв'язання:       (4 + 8) : 4

1) 4 + 8 = 12 (хл.) – хлопчиків грало у волейбол.

2) 12 : 4 = 3 (р.) – у стільки разів більше хлопчиків грало у волейбол, ніж у теніс.

Відповідь:  у 3 рази.

 

Завдання 965. (Усно.) Виконай обчислення.

8 • 3 = 24

9 • 4 = 36 

3 • 4 = 12

45 :  9 = 5

63 : 9 = 7

54 : 9 = 6

18 + 36 = 54

81 – 27 = 54

36 + 36 = 72

Завдання 966. Порівняй множники і добутки. Що змінилося в другому рядку?

2 • З • 4 = 24 

4 • 2 • 3 = 24

Множити числа можна в будь-якому порядку. Результат множення від порядку запису множників не змінюється.

 

Завдання 996' Знайди значення виразів, застосовуючи переставну властивість множення.

2 • 7 • 3 = 2 • 3 • 7 = 6 • 7 = 42

2 • 9 • 3 = 2 • 3 • 9 = 6 • 9 = 54

9 • 4 • 2  = 9 • 8 = 72

3 • 8 • 3  = 3 • 3 • 8 = 9 • 8 = 72

8 • 3 • 2 = 8 • 6 = 48

4 • 9 • 2 = 4 • 2 • 9 = 8 • 9 = 72

 

Завдання 968*.

1) Віднови рівності.

З • 7 = 7 • 3

6 • 5 = 5 • 6

8 • 5 = 5 • 8

9 • 2 = 2 • 9

3 • 4 = 4 • 3

8 • 9 = 9 • 8

2) Знайди два таких значення к, щоб нерівність к • 7 > 40 була правильною.

6 • 7 > 40

7 • 7 > 40

 

Завдання 969. У хлопчика було 20 паличок. Він склав кілька окремих трикутників, і в нього залишилось 11 паличок. Скільки трикутників склав хлопчик?

Розв'язання:       (20 – 11) : 3

1) 20 – 11 = 9 (п.) – паличок використав для складання трикутників.

2) 9 : 3 = 3 (тр.) – трикутників склав хлопчик.

Відповідь:  3 трикутники.

 

Завдання 970. З 54 см дроту склали рівносторонні трикутник і шестикутник. Довжини сторін трикутника і шестикутника однакові. Знайди довжину однієї сторони.

Розв'язання:      54 : (3 + 6)

1) 3 + 6 = 9 (ст.) – кількість сторін в трикутника і шестикутника разом.

2) 54 : 9 = 6 (см) – довжина одної сторони.

Відповідь:  6 сантиметрів.

Знайди периметри трикутника і шестикутника. 

Розв'язання:   

Пригадаймо, периметр многокутника – це сума довжин всіх сторін многокутника.

6 + 6 + 6 = 6 • 3 = 18 (см) – периметр трикутника.

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 • 6 = 36 (см) – периметр шестикутника.

Відповідь:  18 сантиметрів, 36 сантиметрів.

Порівняй їх суму із довжиною дроту.

Розв'язання:   

18 + 36 = 54 (см) – сума периметра трикутника і шестикутника разом.

54 = 54 – однакова.

Відповідь:  однакова.

 

Завдання 971° У класі було 22 хлопчики і 16 дівчаток. 20 хлопчиків і 10 дівчаток вийшли на подвір'я. Кого більше залишилося в класі — хлопчиків чи дівчаток? У скільки разів більше?

Розв'язання:      (16 – 10) : (22 - 20)

1) 22 – 20 = 2 (д.)  - серед дітей залишилося хлопчиків.

2) 16 – 10 = 6 (д.) – серед дітей залишилося дівчаток.

    6 > 2 – дівчаток залишилося більше, ніж хлопчиків.

3) 6 : 2 = 3 (р.) -  у стільки разів більше залишилося дівчаток.

Відповідь: залишилося у 3 рази більше дівчаток.

 

Завдання 972°. Висота липи 6 м, а сосна на 18 м вища. У скільки разів сосна вища за липу?

Розв'язання:      (6 + 18) : 6

1) 6 + 18 = 24 (м)  - висота сосни.

2) 24 : 6 = 4 (р.) – у стільки разів сосна вища за липу.

Відповідь: у 4 рази.

 

Завдання 973. 

1) Заміни множення додаванням та обчисли.

1 • 3    1 • 5    0 • 3     0 • 6

Зразок.

1 • 4= 1 + 1 + 1 + 1                   0 • 5 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0

1 • 4 = 4                                    0 • 5 = 0

Розв'язання.

1 • 3 = 1 + 1 + 1

1 • 3 = 3     

1 • 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1

1 • 5 = 5      

0 • 3 = 0 + 0 + 0

0 • 3 = 0

0 • 6 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0

0 • 6 = 0

2) Прочитай ці записи.

1 • а = а             0 • а = 0 

3) (Усно.) 

1 • 8 = 8

1 + 8 = 9

0 • 7 = 0

0 + 7 = 7

1 • (4 + 5) = 9

1 • 4 + 5 = 9

0 • (3 + 2) = 0

0 • 3 + 2 = 2

Завдання 974. Добутки 4 • 1 та 7 • 0 не можна замінити додаванням однакових доданків. При множенні на 1 і 0 застосовують такі правила.

а • 1 = аПри множенні будь-якого числа на одиницю в добутку дістаємо те саме число.

а • 0 = 0При множенні будь-якого числа на 0 у добутку дістаємо 0.

Знайди значення виразів: 5 • 1 + 12, 6 • 0 + 8.

Розв'язання.

5 • 1 + 12 = 17 6 • 0 + 8 = 8

Завдання 975.

7 • 1 = 7

7 + 1 = 8

5 • 0 = 0

5 + 0 = 5

8 • 1 = 8

1 • 8 = 8

(8 + 1) • 1 = 9

8 + 1 • 1 = 9

(4 + 4) • 0 = 0

4 + 4 • 0 = 4

                                      Інші завдання дивись тут...