Інші завдання дивись тут...

Завдання 1001°.

4 • 3 • 0 = 0 10 • 7 – 25 = 45 4 + 1 • 9 = 13 (4 + 1) • 9 = 45

4 • 3 • 0 = 0

10 • 7 – 25 = 70 – 25 = 45

4 + 1 • 9 = 4 + 9 = 13

(4 + 1) • 9 = 5 • 9 = 45

 

Завдання 1002. Знайди добуток, застосовуючи переставну властивість дії множення.

10 • 2 = 20 2 • 10 = 20 10 • 9 = 90 9 • 10 = 90

Завання 1003. У рівностях порівняй перший множник і добуток.

3 • 10 = 30 5 • 10 = 50 7 • 10 = 70

Щоб помножити число на 10, треба до нього справа приписати один нуль.

 

Завдання 1004. З добутків склади та обчисли вираз на ділення на 10.

2 • 10 = 20

20 : 10 = 2

6 • 10 = 60

60 : 10 = 6

Щоб поділити число на 10, треба від нього справа відкинути один нуль.

 

Завдання 1005.

50 : 10 = 5

20 : 10 = 2

(35 + 65) : 10 = 10

26 + 50 : 10 = 31

34 + 80 : 10 = 42

0 • (40 : 10) = 0

Завдання 1006. За 8 год токар виготовив 40 деталей. Скільки деталей він виготовляв за 1 год? за 3 год?

Розв'язання: 

40 : 8 = 5 (д.)  - деталей виготовляв за 1 год.

Відповідь: 5 деталей.

Скільки деталей він виготовляв за 3 год?

Розв'язання: 

1) 40 : 8 = 5 (д.)  - деталей виготовляв за 1 год.

2) 5 • 3 = 15 (д.) – деталей виготовляв за 3 год.

Відповідь: 15 деталей.

Склади обернені задачі.

Задача 1. За 1 год токар виготовляв 5 деталей. Скільки деталей він виготовив за 8 год?

Розв'язання: 

5 • 8 = 40 (д.)  - деталей виготовив за 8 год.

Відповідь: 40 деталей.

Задача 2. За 1 год токар виготовляв 5 деталей. Скільки деталей він виготовив за 3 год?

Розв'язання: 

5 • 3 = 15 (д.)  - деталей виготовив за 3 год.

Відповідь: 15 деталей.

 

Завдання 1007. До збірки увійшло 45 творів письменника. З них 2 оповідання, нарисів - у 10 разів більше, ніж оповідань, а решту становили вірші. Скільки віршів увійшло до збірки творів?

Розв'язання:   45 - (2 • 10 + 2)

1) 2 • 10 = 20 (тв.) – серед творів стільки нарисів.

2) 20 + 2 = 22  (тв.) – серед творів стільки оповідань і нарисів разом.

3) 45 – 22 = 23 (тв.) – віршів увійшло до збірки.

Відповідь: 23 вірші.

 

Завдання 1008*. Знайди 2 числа, одне з яких у 10 разів менше від їх добутку, а друге менше від їх добутку в 4 рази.

Числа 4 і 10.

4 • 10 = 40, перше число менше від їх добутку у 10 разів, бо 40 : 4 = 10, а друге - у 4 рази, бо 40 : 10 = 4.

 

Завдання 1009°. 

0 • 3 + 39 = 39

(41 - 15) • 1 = 26

4 • 10 – 26 = 14

3 • 10 + 46 = 76

24 : 8 • 10 = 30

80 : 10 • 4 = 32

0 • 3 + 39 = 0 + 39 = 39

(41 - 15) • 1 = 26 • 1 = 26

4 • 10 – 26 = 40 – 26 = 14

3 • 10 + 46 = 30 + 46 76

24 : 8 • 10 = 3 • 10 = 30

80 : 10 • 4 = 8 • 4 = 32

 

Завдання  1010°. Коли Оксанка прочитала 6 сторінок книжки, їй залишилося читати в 10 разів більше. Скільки сторінок у книжці?

Розв'язання:   6 • 10 + 6

1) 6 • 10 = 60 (ст.) – сторінок залишилося прочитати.

2) 60 + 6 = 66 (ст.) – сторінок у книжці.

Відповідь: 66 сторінок.

 

Завдання 1011. (Усно.) 

5 • 10 = 50

10 • 6 = 60

10 • 1 = 10

60 : 10 = 6

8 • 10 = 80

0 • 10 = 0

6 • 1 = 6

70 : 10 = 7

0 : 10 = 0

8 : 8 = 1

7 : 1 = 7

1 : 1 = 1

Завдання 1012. Учні посадили 2 ряди жовтих айстр по 10 у кожному, а білих - у 2 рази менше. Скільки всього посадили айстр?

Розв'язання:       2 • 10 + 20 : 2

1) 2 • 10 = 20 (шт.) – посадили жовтих айстр.

2) 20 : 2 = 10 (шт.) – посадили білих айстр.

3) 20 + 10 = 30 (шт.) – всього айстр посадили.

Відповідь: 30 айстр.

 

Завдання 1013. На одному боці вулиці побудували 9 будинків по 4 квартири, а на другому - 3 таких будинки. Скільки всього квартир побудували?

Розв'язання:       4 • 9 + 4 • 3

1) 4 • 9 = 36 (кв) –  квартир у будинках на одному боці.

2) 4 • 3 = 12 (кв.) – квартир у будинках на другому боці.

3) 36 + 12 = 48 (кв.) – всього квартир побудували.

Відповідь: 48 квартир.

 

Завдання 1014.

1) Знайди шосту частину чисел: 18, 42, З0, 48, 54.  

18 : 6 = 3 42 : 6 = 7 30 : 6 = 5 48 : 6 = 8 54 : 6 = 9

2) Знайди десяту частину чисел: 40, 60, 80, 100.

40 : 10 = 4 60 : 10 = 6 80 : 10 = 8  100 : 10 = 10

Завдання 1015. Розглянь дані вимірювання зросту малюків і запиши зріст кожного у дециметрах і сантиметрах.

Розв'язання.

Максимко:  95 см = 90 см + 5 см = 9 дм + 5 см = 9 дм 5 см.

Інна:  80 см = 8 дм.

Петрик: 85 см = 80 см + 5 см = 8 дм + 5 см = 8 дм 5 см.

Даринка: 90 см = 9 дм.

 

Завдання  1016. Склади вирази за блок-схемами.

Розв'язання.

1) 9 • 5 = 45

   45 – 24 = 21

2) 18 + 9 = 27

    27 : 3 = 9

3) 32 : 4 = 8

    8 • 6 = 48

Завдання 1017°. На свято Великодня до класу прийшли гості: 18 дорослих, а дошкільнят - у 6 разів менше. Скільки всього гостей прийшло?

Розв'язання:       18 : 6 + 18

1) 18 : 6 = 3 (г.) - серед гостей стільки дошкільнят.

2) 3 + 18 = 21 (г.) – всього гостей прийшло.

Відповідь: 21 гість.

 

Завдання 1018. Постав знак >,  <,  =.

35 : 7 < 48 : 6   , бо 35 : 7 = 5 і 48 : 6 = 8, а 5 < 8 

81 : 9 = 63 : 7   , бо 81 : 9 = 9 і 63 : 7 = 9, а 9 = 9

54 : 6 > 48 : 8   , бо 54 : 6 = 9 і 48 : 8 = 6, а 9 > 6

49 : 7 < 45 : 5   , бо 49 : 7 = 7 і 45 : 5 = 9, а 7 < 9

 

Завдання 1019. 

3 • 1 • 0 = 0

21 : 3 + 8 = 15

6 • 0 + 10 = 10

7 • 1 + 0 = 7

18 : 2 • 0 = 0

9 : 3 – 3 = 0

Завдання 1020. Коли на одній зупинці з автобуса вийшло 15 пасажирів, а на другій — у 3 рази менше, то в салоні залишилося 18 пасажирів. Скільки пасажирів було в автобусі спочатку?

Розв'язання:       18 + (15 : 3 + 15)

1) 15 : 3 = 5 (п.) – пасажирів вийшло на другій зупинці.

2) 5 + 15 = 20 (п.) – пасажирів вийшло на двох зупинках разом.

3) 18 + 20 = 38 (п.) – пасажирів було в автобусі спочатку.

Відповідь: 38 пасажирів.

Склади блок-схему міркувань.

1. Скільки пасажирів вийшло на другій зупинці?

2. Скільки пасажирів вийшло на двох зупинках разом?

3. Скільки пасажирів було в автобусі спочатку?

 

Завдання 1021. Кругові приклади. 

5 • 1 + 8

6 : 1 • 9

(7 + 0) • 3

13 • 0 + 6

(54 – 5) : 7

21 – 8 • 2

Розв'язання.

5 • 1 + 8 = 13

13 • 0 + 6 = 6

6 : 1 • 9 = 54

(54 – 5) : 7 = 7

(7 + 0) • 3 = 21

21 – 8 • 2 = 5

 

Завдання 1022. 

1 дм + 2 см = 12 см 1 дм : 2 = 5 см 4 дм 8 см : 6 = 8 см 8 дм - 2 см = 7 дм 8 см

Пригадаймо: 10 см = 1 дм.

1 дм + 2 см = 10 см + 2 см = 12 см 

1 дм : 2 = 10 см : 2 = 5 см

4 дм 8 см : 6 = (40 см + 8 см) : 6 = 48 см : 6 = 8 см

8 дм - 2 см = 80 см – 2 см = 78 см = 70 см + 8 см = 7 дм 8 см

 

Завдання 1023. Склади і розв'яжи задачі за виразами.     1) 40 - (6 + 4)           2) 40 : 5 - З

1) Задача. На поштове відділення надійшло 40 конвертів. До обіду продали 6 конвертів, а після обіду - 4. Скільки конвертів залишилося наприкінці дня?

Розв'язання:       40 - (6 + 4)

1) 6 + 4 = 10 (к.) – конвертів продали протягом дня.

2) 40 - 10 = 30 (к.) – конвертів залишилося.

Відповідь: 30 конвертів.

Задача.  У мами було 40 грн. В магазині вона купила морозиво за 6 грн і льодик за 4 грн. Скільки грошей залишилося у мами?

Розв'язання:       40 - (6 + 4)

1) 6 + 4 = 10 (грн) – вартість покупки.

2) 40 - 10 = 30 (грн) – грошей залишилося.

Відповідь: 30 гривень.

2) Задача. На поштове відділення надійшло 40 конвертів. До обіду продали 3 конверти, а після обіду - у 5 разів менше, ніж надійшло спочатку. На скільки більше продали конвертів після обіду, ніж до обіду?

Розв'язання:       40 : 5 - З

1) 40 : 5 = 8 (к.) – конвертів продали після обіду.

2) 8 - 3 = 5 (к.) – на стільки більше конвертів продали після обіду.

Відповідь: на 5 конвертів.

Задача.  У мами було 40 грн. За льодик вона  заплатила 3 грн, а за морозиво - у 5 разів менше, ніж було грошей в неї спочатку. На скільки більше коштує морозиво, ніж льодик?

Розв'язання:        40 : 5 - З

1) 40 : 5 = 8 (грн) – коштує морозиво.

2) 8 - 3 = 5 (грн) – на стільки більше коштує морозиво, ніж льодик.

Відповідь: на 5 гривень.

 

Завдання 1024°. 

7 • 3 = 21

27 : 3 = 9

48 : 6 + 9 = 17

54 : 9 + 6 = 12

84 – 49 : 7 = 77

(84 - 49) : 7 = 5

48 : 6 + 9 = 8 + 9 = 17

54 : 9 + 6 = 6 + 6 = 12

84 – 49 : 7 = 84 – 7 = 77

(84 - 49) : 7 = 35 : 7 = 5

 

Завдання 1025°. У бак машини залили 60 л бензину, а мопеда — на 50 л менше. У скільки разів менше бензину залили в бак мопеда?

Розв'язання:       60 : (60 - 50) 

1) 60 – 50 = 10 (л.) – бензину залили у бак мопеда.

2) 60 : 10 = 6 (р.) -  у стільки разів менше бензину залили в бак мопеда.

Відповідь: у 6 разів.

                                  Інші завдання дивись тут...